26 ส.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "กำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี" (53)
14 ส.ค.62 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (72)
6 ส.ค.62 ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง "สดุดีพระแม่ไทย" (44)
6 ส.ค.62 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิด กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท.ทำ ทัน ที (21)
5 ส.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (20)
5 ส.ค.62 การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (18)
12 ก.ค.62 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (21)
4 ก.ค.62 การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit (23)
26 มิ.ย.62 ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (27)
20 มิ.ย.62 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 (67)