29 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ (127)
26 มี.ค.61 การจัดทำและส่งคลิปวีดีโอ รายการ ?พุธเช้า? ข่าว สพฐ. (35)
7 มี.ค.61 ขอประชาสัมพันธ์การสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ (66)
7 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค.News" รายไตรมาส (36)
22 ก.พ.61 คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ (142)
15 ก.พ.61 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านราชพฤกษ์ "OPEN HOUSE 2018" (81)
13 ก.พ.61 การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (121)
31 ม.ค.61 ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (64)
26 ม.ค.61 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ณ วัดใกล้เคียง (108)
22 ธ.ค.60 เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ (50)