24 ก.พ.63 ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ (4)
24 ก.พ.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร (6)
12 ก.พ.63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (27)
12 ก.พ.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ (14)
12 ก.พ.63 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ? ๒๕๖๔ (8)
28 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๓ และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ (15)
28 ม.ค.63 การแสดงที่ไม่เหมาะสมในงานเทศกาลประเพณีตลอดจนงานบุญต่าง ๆ (26)
10 ม.ค.63 รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ (58)
25 ธ.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปหัวข้อ "สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ" (29)
23 ธ.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ (16)