16 ก.ค.63 ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (10)
15 ก.ค.63 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส (5)
5 พ.ย.62 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (4)
22 ส.ค.62 แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO (5)
14 มี.ค.62 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (6)
26 พ.ย.61 จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 (6)
17 พ.ย.61 บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. (4)
30 มิ.ย.61 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ (4)
26 มิ.ย.61 รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (4)
4 มิ.ย.61 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (6)