14 มี.ค.62 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (115)
26 พ.ย.61 จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 (2)
17 พ.ย.61 บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. (147)
30 มิ.ย.61 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ (445)
26 มิ.ย.61 รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (161)
4 มิ.ย.61 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (214)
17 พ.ค.61 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (440)
9 ม.ค.61 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (14)
15 มิ.ย.60 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (270)
2 ก.พ.60 สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs (203)