16 ก.ค.63 ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (11)
15 ก.ค.63 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส (12)
5 พ.ย.62 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (10)
22 ส.ค.62 แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO (10)
14 มี.ค.62 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (10)
26 พ.ย.61 จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 (11)
17 พ.ย.61 บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. (11)
30 มิ.ย.61 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ (12)
26 มิ.ย.61 รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (11)
4 มิ.ย.61 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (11)