25 มิ.ย.61 ขั้นตอนการรับบริการแบบ One Stop Service สพป.ศก.๑ (27)
21 มิ.ย.61 แจ้งการปักหมุดตามโครงการ Citizen Feedback (246)
13 มิ.ย.61 ขอเชิญประชุม (115)
30 พ.ค.61 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) (151)
24 พ.ค.61 การประชุมทางไกล Citizen Feedback (12)
17 พ.ค.61 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) (425)
16 พ.ค.61 รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2561 (145)
11 พ.ค.61 การพิจารณาคัดเลือกครูให้ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 (66)
10 พ.ค.61 ประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี2560(ข้อมูลวันที่11พค61) (115)
3 พ.ค.61 แจ้งการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2560 (173)