22 ก.ย.60 ประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) (61)
12 ก.ย.60 ขอความอนุเคราะห์กรรมการคุมสอบ (201)
4 ก.ย.60 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2(1ตุลาคม2560) (658)
1 ก.ย.60 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 (16)
28 ส.ค.60 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (128)
23 ส.ค.60 การอบรมด้วยระบบ Tepe Online (499)
15 ส.ค.60 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (241)
15 ส.ค.60 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (135)
8 ส.ค.60 แก้ไขจำนวนนักเรียนและตำแหน่งว่างย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (86)
4 ส.ค.60 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (136)