19 มี.ค.62 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสถานศึกษา (1)
15 มี.ค.62 การต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 (2)
16 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) (1)
8 ก.พ.62 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม) (1)
31 ม.ค.62 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (3)
31 ม.ค.62 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านอาลัย (2)
28 ม.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย (1)
25 ม.ค.62 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (1)
22 ม.ค.62 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย (2)
3 ม.ค.62 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 (ระบุวิชาเอก) (767)