12 ธ.ค.61 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียน (76)
11 ธ.ค.61 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียน (82)
7 ธ.ค.61 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่้อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเคติม) (364)
4 ธ.ค.61 ประชาสัมพันธ์เข้ารับการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการ (207)
2 ธ.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม) (284)
28 พ.ย.61 ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) (454)
27 พ.ย.61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) (483)
23 พ.ย.61 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป (311)
22 พ.ย.61 รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป (142)
19 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (351)