16 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) (81)
8 ก.พ.62 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม) (190)
31 ม.ค.62 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (111)
31 ม.ค.62 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านอาลัย (95)
28 ม.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย (131)
25 ม.ค.62 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (406)
22 ม.ค.62 ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย (141)
3 ม.ค.62 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 (ระบุวิชาเอก) (600)
28 ธ.ค.61 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562 (7)
21 ธ.ค.61 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (49)