15 ม.ค.64 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ (7)
15 ม.ค.64 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (6)
14 ม.ค.64 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (84)
11 ม.ค.64 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 28 (19)
7 ม.ค.64 การย้ายข้าราชการ ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ปี 2564 (74)
28 ธ.ค.63 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง 38ค.(2) (13)
21 ส.ค.63 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (13)
21 ส.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (12)
20 ส.ค.63 ประกาศการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการพัสดุ) (9)
4 ส.ค.63 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังแนบ (9)