14 ต.ค.61 แจ้งการประชุมผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ (17)
12 ต.ค.61 แจ้งการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (28)
11 ก.ย.61 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 (1)
10 ก.ย.61 แก้ไขผังโต๊ะจีนงานมุทิตาจิต 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (135)
30 ส.ค.61 ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพทธศักราช 2561 (82)
30 ส.ค.61 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 (99)
20 ส.ค.61 แจ้งการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล (123)
7 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาโอน ตำแหน่งนิติกร (175)
3 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอโอนเป็นนิติกรชำนาญการ (127)
26 ก.ค.61 แจ้งให้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและวันบรรจุผู้ที่จะเกษียณปี62 (369)