2 ก.พ.61 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัด) (45)
5 ม.ค.61 การประกวดบทกวีไฮกุ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 - 2561 (45)
19 ธ.ค.60 แจ้งให้ รร.ส่งผลงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. ภายใน ๒๙ ธ.ค.๖๐ (59)
16 ก.พ.60 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2560 (23)
14 ก.พ.60 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ (14)
10 ก.พ.60 โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 " 100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" (12)
10 ก.พ.60 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง (17)
10 ก.พ.60 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 (20)
8 ก.พ.60 โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปี 2 ตอน "เดินตามรอยเท้าพ่อ" (15)
8 ก.พ.60 โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนฯ (11)