19 มิ.ย.61 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยากร โครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 (45)
8 มิ.ย.61 แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด้กปฐมวัย (108)
23 พ.ค.61 กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2561 (75)
26 เม.ย.61 การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 (133)
2 ก.พ.61 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัด) (86)
5 ม.ค.61 การประกวดบทกวีไฮกุ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 - 2561 (88)
19 ธ.ค.60 แจ้งให้ รร.ส่งผลงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. ภายใน ๒๙ ธ.ค.๖๐ (106)
16 ก.พ.60 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2560 (61)
14 ก.พ.60 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ (48)
10 ก.พ.60 โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 " 100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" (38)