16 ก.พ.60 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2560 (97)
14 ก.พ.60 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ (132)
10 ก.พ.60 โครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 13 " 100 ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ" (100)
10 ก.พ.60 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง (171)
10 ก.พ.60 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 (120)
8 ก.พ.60 โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปี 2 ตอน "เดินตามรอยเท้าพ่อ" (145)
8 ก.พ.60 โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนฯ (114)
1 ก.พ.60 แจ้งให้ รร.ตามรายชื่อเข้ามาแก้ไขรายละเอียดในโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่ 2 ก.พ.60 (5)
31 ม.ค.60 การประกวดเรียงความ หัวข้อ "แบบอย่างตามผู้สูงอายุ" (71)
27 ม.ค.60 รายการเผยแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560" (109)