14 พ.ย.60 การอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 (114)
13 พ.ย.60 การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2561 (30)
8 พ.ย.60 ขอเชิญร่วมสืบสาน "ศาสตร์พระราชา" พัฒนานักเรียนให้พอเพียง (54)
17 ต.ค.60 ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (143)
11 ต.ค.60 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ" (64)
5 ต.ค.60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) (210)
28 ก.ย.60 การขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย (53)
28 ก.ย.60 เลื่อนการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน" (36)
15 ก.ย.60 ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (55)
28 ส.ค.60 เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (411)