22 มิ.ย.61 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑ (26)
20 มิ.ย.61 ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" (22)
20 มิ.ย.61 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒ (14)
18 มิ.ย.61 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 (16)
16 มิ.ย.61 ผลการสอบ Pre-ONET (89)
15 มิ.ย.61 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 (31)
28 พ.ค.61 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (42)
17 พ.ค.61 ผลการทดสอบ O-NET รายโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (183)
21 มี.ค.61 โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (73)
12 มี.ค.61 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (113)