12 ม.ค.64 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (13)
11 ม.ค.64 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (9,000 บาท) (20)
7 ม.ค.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Internet (15)
7 ม.ค.64 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (14)
14 ธ.ค.63 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (12)
14 ธ.ค.63 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป (10)
9 ธ.ค.63 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (24)
30 พ.ย.63 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (14)
27 พ.ย.63 แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/2563 (70%) (12)
27 พ.ย.63 รายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (11)