15 ก.พ.61 รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (148)
14 ก.พ.61 แจ้งประชาสัมพันธ์กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ (58)
13 ก.พ.61 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ (3)
9 ก.พ.61 แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ)ฯ (ครั้งที่2) (112)
9 ก.พ.61 ขอให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข. และ กสจ. (159)
6 ก.พ.61 แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2561 (146)
5 ก.พ.61 ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (76)
31 ม.ค.61 แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ, ครูอัตราฯลฯ ประจำเดือน ม.ค.2561 (221)
23 ม.ค.61 รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 (เพิ่มเติม) (255)
18 ม.ค.61 รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (244)