ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ร.ร.บ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และ ร.ร.บ้านหนองแวง
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)" ร่วมกับ โรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 484 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู เข้ารับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 6 ต.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวสุวรรณี สีหาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทรงวุฒิ ศรล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรรณภา บุตรวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 ปฏิบัติศาสนกิจ มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 มอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาพบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งมี นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางบุณยอร เต็งศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 117 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิลาศ วรรณแสง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 บรรยายเรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย นายอุดม โพธิ์ชัย กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายเสรี แสงลับ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายยงชัย สุเมธิวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล นายศิริ สุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย นายพร บุญนำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายนิพนธ์ สมหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะแล... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 99 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 34/2564
          

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 34/2564 เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" โดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็น "ชี้แจงทำความเข้าใจการฉีดวัคซีน และการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง"///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 ? 10 กันยายน 2564 โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  และ นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 11 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 100 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2564)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และสวมหน... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 11 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 8 ? 10 กันยายน 2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 ก.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 63 ครั้ง

 สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไลออนอรทัย จริยานพิวาท นายกสโมสรไลออส์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ไลออนเกษม สืบเสน ประธานโครงการมอบทุนการศึกษา และคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย อำเภอวังหิน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอเมือง จำนวน 9 ทุน ในวาระครบรอบ 36 ปี สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ/ข่าว

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ห้องปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และ นายกุลชาติ ชลเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ที่ได้ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรองสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ 192/2564 โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ//// ปาริชาติ? อาจสำแดง ? วยุรีย์ ศิริโชติ ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง OBEC Channel โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ การเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 14 คณะที่ 1 พร้อมด้วย นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กรรมการ นายเธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ การเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้คำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 21 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 110 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 14 คณะที่ 1 พร้อมด้วย นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กรรมการ นายเธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 21 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 126 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธนัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นศูนย์พักคอยสำหรับรอการรักษา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านโนนดู่ โรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ บ้านหนองกันจอ อำเภอวังหิน และโรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย////... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ของ ร.ร.ในสังกัด
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมทับทิม อาคารศรีพฤทเธศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อเป็นสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วมกิ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) กรรมการและเลขานุการ ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 10 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประธานคณะทำงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นางชลลดา เรืองฤทธิ์ราวี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ บรรยายเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้วยการทดสอบ School Test ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายฯ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนแกนนำ มีโรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ และโรงเรียนบ้านบก มี นายยงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 10 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจความถูกต้อง เหมาะสม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจความถูกต้อง เหมาะสม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว  

... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid?19) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรับชมผ่านระบบ facebook LIVE สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 4 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 84 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและระดับห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการห้องเรียนให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการชุดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีคลิปส่งมาเข้ารับการคัดเลือกเป็นห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 840 คลิป โดยมี นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 2 ส.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 ผวจ.ศรีสะเกษ นำคณะลูกเสือปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหมากเขียบ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 30 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าไตร และเทียนพรรษา ตามคุณธรรม "น้ำใจงาม"
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าไตร และเทียนพรรษา ตามคุณธรรม "น้ำใจงาม" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้วยการเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมบริจาคเงิน สร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 32,999 บาท โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้///// ปาริชาติ? อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้แพล็ตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับวิธีที่ต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง ทำให้ครูต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด DSD4T
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เพื่อสามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภู... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 21 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 14 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตามที่ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 361,669,365.28 บาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิกู้ยืม จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 % โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทัย ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จากสำนักงานเ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 13 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 57 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
          

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-1... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 13 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 50 ครั้ง

 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ร.ร.บ้านยางเครือ อ.ยางชุมน้อย
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านยางเครือ ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต.หญิง กริดา น้อมระวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเครือ โดยมี นายสุพร ธีรโรจน์ชา?ลี นายอำเภอยางชุมน้อย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายบุญส่ง พื้นผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ กล่าวรายงาน และมี นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตอบข้อซ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) ที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
          

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ซึ่งมี นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ เป็นประธานกรรมการประเมินฯ นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต.หญิง กริดา น้อมระวี กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) นางมาริสา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
          

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ซึ่งมี นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ เป็นประธานกรรมการประเมินฯ นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต.หญิง กริดา น้อมระวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสันตชัย แห่งธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ นางมาริสา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 7 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านสีถาน ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต.หญิง กริดา น้อมระวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านสีถาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายณรงค์ สุวรรณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีถาน กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บาทหลวงรังสรรค์ วงศ์อาสา เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยบ้านสีถาน นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชาตรี ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทราร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 7 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อ.กันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 179 คน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 พร้อมด้วย นายชาตรี ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 6 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมี นายบุญช่วย ศรีสมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน 2 ชุด ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 73 คน ครูประจำการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน มี นายบุญช่วย ศรีสมพร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเข... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 5 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.หนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง อ.เมืองฯ
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 100 คน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต.หญิง กริดา น้อมระวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววราลักษ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 2 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านอีต้อม อ.กันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางปิยวดี กองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 62 คน โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พระภิกษุสงฆ์ รักษาการเจ้าคณะตำบลคำเนียม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านสร้างเหล่าโนนแดง อ.กันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 51 คน โดยมี นายบัณฑิต ดาประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา  เป็นตัวแทนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้านสร้างเหล่า ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซั... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านสร้างบาก อ.วังหิน
          

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านสร้างบาก ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างบาก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายจำรัส วงศ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดขอ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านแกประชาสามัคคี อ.เมืองฯ
          

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวออยใจ ปราบภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี มีนักเรียน จำนวน 41 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายสุชาติ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน พระภิกษุสงฆ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านดอนสั้น อ.เมืองฯ
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านดอนสั้น ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายเศรษฐาวิทย์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสั้น มีนักเรียน จำนวน 47 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพนเขวา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 ก.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านเห็นอ้ม อ.วังหิน
          

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมี นายถาวร ทองลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็นอ้ม พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว  

นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย อำเภอวังหิน
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย อำเภอวังหิน ในการเตรียมความพร้อม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นสถานที่ถ่ายทำในครั้งนี้ จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายให้รับทราบ โดยมี นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแนวทางการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 - 4 ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 24 มิ.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (โครงการเขตสุจริต)
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (โครงการเขตสุจริต) และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ข่าว / วิไรรัตน์ เครื่องทอง ภาพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/// ปาริชาติ อาจสำแดง ข่าว / วิไรรัตน์ เครื่องทอง ภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง อ.เมืองฯ
          

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมี นายเอกอมร ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว   

นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านดอนกลาง อ.เมืองฯ
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพบว่า โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ได้ใช้ห้องเรียนชั่วคราวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนได้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยมี นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
          

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร พบว่า มีงบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย และคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 21 เม.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) อ.ยางชุมน้อย ที่ประสบวาตภัย
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย ซึ่งได้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลังคาอาคารเรียน และห้องพยาบาล ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยมี นางอาภรณ์ ตรีประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) พร้อมด้วย นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขตพื้นที่ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

  (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 เม.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สี่ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC / KM พัฒนางาน พัฒนาองค์กร โดยใช้กระบวนการวิจัย///// จุฑาริณี แกล้วเกษตรกรณ์ / ภาพ - ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 29 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแวง อ.เมือง ที่ประสบวาตภัย
          

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 22 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง ซึ่งได้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลังคาอาคารเรียนพัดลอยไปไกลหลายร้อยเมตร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ DLIT, DLTV จำนวน 21 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยมี นายสุชาติ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน พร้อมด้วย นายอภิชาติ ดวงสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ /... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ ที่ประสบวาตภัย
          

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ ซึ่งได้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้โรงเลี้ยงเป็ด และบ้านส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความเสียหาย โดยมี นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมสถานที่ที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านหนองม่วงหนองแต้ ต.พยุห์ อ.พยุห์ ที่ประสบวาตภัย
          

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ ซึ่งได้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลังคาเรือนเพาะชำ โรงจอดรถนักเรียน ส้วมแบบ ร.ย.601/43 องค์การ (สปช.601/43) หลังคากระเบื้องเปิด ได้รับความเสียหาย และสายไฟฟ้าขาด พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมอาคารเรียน และห้องเรียนด้วย จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ อ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท.ผ่านระบบ Video Conference
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ - ส่งหนังสือราชการของหน่วยงานในสังกัด ทั้งภายในส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาระบบให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สามารถนำไปใช้ร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดการระเบียนเอกสารอย่างเป็... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 18 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 63 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

<... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ และรับข้อสอบ (RT) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการคุมสอบคณะกรรมการคุมสอบ และรับข้อสอบ (RT) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี คณะกรรมการคุมสอบจาก อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ เข้าร่วมประชุม โดยมี นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการคุมสอบได้รับทราบ และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ และรับข้อสอบ (RT) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี คณะกรรมการคุมสอบจาก อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้///// ปาริชาติ? อาจสำแดง? ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 16 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
          

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน? รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี และยังทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ซึ่งมี ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ได้ทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินโครงการ รวมทั้ง ได้มีแนวคิดการต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมี นางทอปัด บุษบงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางช่อผกา พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 10 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมครบทุกองค์ประกอบ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางบังอร เล็บขาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน นำน้ำปานะ (นมถั่วเหลือง) มูลค่า 2,000 บาท ไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งหลัง ในระหว่างวันที่ 8 ? 10 มีนาคม 2564//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 10 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญ ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กับธนาคารออมสิน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญ ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กับธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ และสาขากันทรารมย์ ตามมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางพุดตาน ดิเรกไพลิน ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ และพนักงาน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่จากสนามสอบโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนตะดอบวิทยา อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรรมการคุมสอบ และกรรมการนิเทศฯ เข้าร่วมประชุม และมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการทดสอบฯ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 88 ครั้ง

 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.บ้านหนองบาง
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศิริวิมล บุญยัง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านหนองบาง สำนั... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสัมมนาและปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนา และปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 24 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 16 คน พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางทอปัด บุษบงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65  ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ซึ่งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดขึ้น โดยมี นายธีรนันท์ คำคาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายภัทธศาสน์? มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายวันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายชูชาติ แก้วนอก ผ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย นายอุดม โพธิ์ชัย กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายเสรี แสงลับ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายยงชัย สุเมธิวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล นายศิริ สุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย นายพร บุญนำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายนิพนธ์ สมหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายสุรชาติ ทอนศรี กรรมก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 18 ก.พ.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 68 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านบัวน้อยโนนปอ อ.กันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายเบญจพล พิมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ โดยมี นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร ข้าราชการบำนาญ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งาน มหกรรมนักสื่อสารสุขภาวะเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล "ทักษะงานอาชีพ" ห้องเรียนบันดาลใจออนไลน์ "นักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดยมี นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านกอก ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายวัฒนา ทองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก ซึ่งก่อนการประเมิน ได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทาน ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกร... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 16 ก.พ.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านจอมวิทยา อ.ยางชุมน้อย
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านจอมวิทยา ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาววีรวรรณ พวงผกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมวิทยา โดยมี นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายสุทัศ สุขกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง โดยมี นายชาตรี ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายญาณวิทย์ บัวหอม อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 15 ก.พ.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเครื่องหมายพิเศษยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานงาน 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย การเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบเครื่องหมายพิเศษยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งมีสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 198 คน และสมาชิกยุวกาชาดที่ย้ายมาใหม่ จำนวน 19 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในการสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดย... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 10 ก.พ.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 / 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 26 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 57 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อมุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือน ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 25 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประถมศึกษาขนาดเล็ก ร.ร.บ้านก้านเหลือง
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเดชา การรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก และคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนบ้านก้านเหลือง เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเย... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 23 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน และครู จากโรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โรงเรียนบ้านบก โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 20 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนในเครือข่าย
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และโรงเรียนในเครือข่าย (เพิ่มเติม) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริช... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู ร.ร.บ้านหนองแก้วสำโรง
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโรงเรียนได้แจ้งปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คณะครู ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 2/2564 ซึ่ง ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 13 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

 ผู้บริหาร CEO อ.ยางชุมน้อย บูรพาโนนคูณ ประจิมโนนคูณ มอบกระเช้าของขวัญ และขอพร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ 2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอยางชุมน้อย นายคำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ นายทัศพงษ์ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ประจิมโนนคูณ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เนื่องในวันปีใหม่ จากนั้น ได้มอบวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้//// ปาริช... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 12 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและระดับห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมี นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 12 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง (Video Conference)
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เขต 3 เขต 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 12 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 24 คน โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไป นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

 กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ มอบกระเช้าของขวัญ และขอพร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันปีใหม่ 2564
          

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายอุดม โพธิ์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เนื่องในวันปีใหม่ 2564 จากนั้น ได้มอบวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 8 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
          

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน///// ปาริชาติ? อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 28 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference
          

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบาย และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และมี นายสนิท แย้มเกสร ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 25 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบ
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferecne การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ตรงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว  

นำเสนอเมื่อ 11 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
          

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) อ.กันทรารมย์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทามอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี นางวาสนา ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาม พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจี่ย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว???

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกอก อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมี นายวัฒนา ทองมนต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว???

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมี นายมาโนช ขำศรีบุศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว???

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์)อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 5 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
          

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ /////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย 1. สร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2. การเพิ่มการลงทุน เพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Staand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) 3. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 31 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในกลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง และกำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ ซึ่งมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 26 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ จำนวน 197 คน เข้ารับการอบรม วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 5 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ อ.โนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นางเสน่หา พลโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

นำเสนอเมื่อ 2 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปิดเรียนเป็นวันแรก พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว    

นำเสนอเมื่อ 2 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหยอด อ.โนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหยอด อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปิดเรียนเป็นวันแรก พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น จากนั้น ได้ไปเกี่ยวข้าวร่วมกับคณะครู และนักเรียน โดยมี นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยอด พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

นำเสนอเมื่อ 2 ธ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปิดเรียนเป็นวันแรก พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว    

นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Network : PLN ครั้งที่ 1/2563
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Network : PLN ครั้งที่ 1/2563 ?การออกแบบและวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านกระถุน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองไฮ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น ในระหว่า... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 26 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

 จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
          

เมื่อเวลา  09.00  น.วันที่  25 พฤศจิกายน  2563  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  และถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  พร้อมทั้งมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  พล.ต.ต.สันติ  เหล่าประทาย  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายศรีวรรณ ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 26 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
          

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1 โดยเรียงลำดับโครงการที่มีความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 18 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
          

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 ? 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสำนึกรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
            

  เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว 

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกกำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน รุ่น 885/2563 ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 ? 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 45 คน จากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางลูกเสือให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสงค์จะยกระดับกิจกรรมด้านลูกเสือให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม มีความจงรักภักดี... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

   รองโฆษกประจำตัว รมช.ศึกษาธิการ ติดตามและให้กำลังใจการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์
            

  เมื่อเวลา  13.30  น.วันที่  12  พฤศจิกายน 2563  ที่โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ตำบลบุสูง  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ดร.คมสัน  พันธุ์วิชาติกุล  รองโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ  พร้อมด้วย  นายกันติพจน์  สิริภักดิสกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)  อาจารย์เอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางสาวกชณิชา  สิริภักดิสกุล  ผู้จัดการโครงการ  Unplugged  Coding  พื้นที่ห่างไกล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล  โดยมี  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนว... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 68 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร
            

  เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมวางหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.ที่เมรุวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ชมปลายทาง ในทุกสัปดาห์ ช่วงเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ เลขาธิการ กพฐ.ห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย//// ปาริชาติ อาจสำแดง ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 11 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.บ้านสร้างบาก อ.วังหิน
            

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านสร้างบาก ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างบาก ครั้งที่ 1 โดยมี นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามของคณะ กรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางสาวออยใจ ปราบภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง  โดยมี นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางปิยวดี กองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม  โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านดอนสั้น ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายเศรษฐาวิทย์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสั้น โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

   (อ่านต่อ)
  นำเสนอเมื่อ 6 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษเขต 1 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองไม้ไต้ อ.โนนคูณ
            

  เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่  28 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1 ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น เวลา 09.00 น.ได้เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวายที่วัดหนองไม้ไต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วย พระครูวิจิตร ธรรมมานนท์ เจ้าคณะ  ตำบลโพธิ์ พระครูโกวิทย์  สมนคุณ  เจ้าอาวาสวัดหัวเหล่า  พระอธิการประจวบ  สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ไต้  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  นายสุเทพ  ศรบุญทอง  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์  นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  นายชาณุวัติ ศรเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด &n... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 2 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทุกกลุ่มเครือข่าย ได้กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ทอดถวาย ณ วัดหนองไม้ไต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม สืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนา และเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งกำหนดการทอดกฐิน มีดังนี้คือ วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 รวบรวมปัจจัย ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 18.00 น. ตั้งองค์กฐิน และรวบรวมปัจจัย เวลา 18.30 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น เวลา 20.30 น.สมโภชองค์กฐิน และในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 2 พ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 8
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ?วัดสุวรรณาราม ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และมี นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายชาตรี ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์, ทักษิณกันทรารมย์ ครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นา... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 31 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าไร่ เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน
            

  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายรุ่งอรุณ สายสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ และ นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่าไร่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายรุ่งอรุณ สายสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ และ นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ////// ปาริชาติ? อาจสำแดง? ภาพ / ข่าว

   (อ่านต่อ)
  นำเสนอเมื่อ 26 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยการยึดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อเตรียมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทุกกลุ่มเครือข่าย ได้กำหนดทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ในระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 กำหนดทอดถวาย ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านหนองไม้ไต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม สืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างบุญบารมี พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านเจ้าทุ่ง อ.วังหิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง โดยมี นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองนาโพธิ์ อ.วังหิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ อำเภอวังหิน พร้อมทั้ง ได้มอบรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนด้วย โดยมี นายสุริยา สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวังหิน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนดู่  โดยมี นายจำรัส วงศ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวังหิน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 41 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านโนนหนองสิม อ.น้ำเกลี้ยง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นาย สมคิด นนทะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 14 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ VDO Conference
            

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 12 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 39 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองแวง อ.โนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอโนนคูณ โดยมี นายสิทธิชาติ พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอโนนคูณ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 12 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีธาตุวนาราม (วัดบ้านหนองแวง) อ.โนนคูณ
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่วัดศรีธาตุวนาราม (วัดบ้านหนองแวง) ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีธาตุวนาราม (วัดบ้านหนองแวง) ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง พร้อมด้วย นายคำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ นายทัศพงษ์ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ประจิมโนนคูณ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอโ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 12 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ และผู้ตรวจเวรอาคาร (เวรกลางคืน)
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ และผู้ตรวจเวรอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (เวรกลางคืน) โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 8 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหานักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ และโรงเรียนที่ส่งนักเรียนที่มีแววด้านอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แล้วนำมาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ จำนวน 100 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จำนวน 40 คน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จำนวน 15 คน โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย จำนวน 15 คน โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง (เขิน) จำนวน 10 คน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จำนวน 10 คน โรงเรียนมารีวิทยา จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 วิทยากรให้ความรู้ ประ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 8 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ ดนตรีไทย และดนตรีศึกษา จำนวน 18 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางกุลฉัตร สายคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 1 ต.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบัวระรมย์ ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย "
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่วัดบัวระรมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบัวระรมย์ ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO อำเภอน้ำเกลี้ยง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหาร พร้อมของหวาน ร่วมทำบุญด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือในจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัด  จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือฯ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักด... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 30 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 50 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายวัฒนะ ทองสุ ผอ.ร.ร.บ้านสบาย อ.น้ำเกลี้ยง
            

  เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสบาย อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายวัฒนะ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย "นักคิด นักสร้าง นักบริหารมืออาชีพ 42 ปี แห่งคุณภาพ" พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวคำอวยพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 29 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 57 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดทั้ง 2 รุ่น มีความเข้มแข็งในการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 นวัตกรรม ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) หรือแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายผลการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ในปีต่อไป และเพื่อให้โรงเรียนทั้ง 24 โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันและกันในการปรับหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563) ร่วมกันอีกครั้งหนึ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 28 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564
            

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564 โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์การดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายทัศพงษ์ พรหมทา ก.ต.ป.น.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายเกียรติศักดิ์ บุญกัณหา ก.ต.ป.น.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายวัฒนะ ทองสุ ก.ต.ป.น.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย นายอุดม โพธิ์ชัย ก.ต.ป.น.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และมอบของที่ระลึกให้กับ นายวัฒนะ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย นายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกา... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 28 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมประธานสภานักเรียน เพื่อรับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ และประชาธิปไตยให้ยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประธานสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่ายสภานักเรียน ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งมี ข้าราชการครู และประธานสภานักเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2563 ที่วัดบ้านก่อ ต.หนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านก่อ ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุชาติ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน พร้อมด้วย นายติณภพ สีดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งมี หลวงปู่เหล็ก อินทสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านก่อ ร่วมอนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหาร พร้อ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 25 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 22 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ปีงบประมาณ 2563
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ พันธงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 21 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 39 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
            

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสาวปราณี  คงพิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ ศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำศึกษาดูงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 90 คน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 - 17 กันยายน 2563 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และว... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 19 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

   วิทยากรพี่เลี้ยงให้การนิเทศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม ป.8) ที่มาฝึกประสบการณ์จริง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วิทยากรพี่เลี้ยง ได้ให้การนิเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม ป.8) ที่มาฝึกประสบการณ์จริง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learnimg) ระหว่างวันที่ 5-19 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 15 วัน) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 19 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สนามกีฬาศรีสะเกษอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ศรีเสมารักษ์ เกมส์" ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาหันมาสนใจการกีฬา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิด ประกอบด้วย วอลเลย์บอล ชาย?หญิง ฟุตซอล ชาย?หญิง และกีฬาพื้นบ้าน โดยมี นายวิษณุ ไชยะนา ประธานคณะกรรมการบริหารผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านโนนดั่ง ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563"
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่วัดบ้านโนนดั่ง ต.หนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านโนนดั่ง ตามโครงการ "ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองหลวงพ่อโต พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 11,921 บาท เป็นค่าถวายพระ สมทบค่าน้ำ ค่าไฟวัด และมอบให้โรงเรียนบ้านโนนดั่ง ขอขอบคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหาร พร้อมของหวาน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อุตสาหกรรม ศิลปศึกษา และวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นางกุลฉัตร สายคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

   (อ่านต่อ)
  นำเสนอเมื่อ 7 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

   ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเยี่ยม และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 90 คน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 - 17 กันยายน 2563 ซึ่งหลักสูตรในการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ระยะ ใช้เวลาพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนี้ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 วัน ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ไม่น้อยกว่า 5 วัน ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 4 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคล
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลในระดับสถานศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาและงานวิจัยของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563 เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 70 คน จาก 65 โรงเรียน คณะผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของครู ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 12 คน โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 1 ก.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 31 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
            

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 31 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ?เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21? จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 24 คน ครูแกนหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 60 คน และนักเรียน จำนวน 101 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  (อ่านต่อ)
  นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมและต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วนหลอมรวมกับวิถีชุมชนเป็นอย่างดี โดยใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใช้หลักวิชาการในการแก้ปัญหา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน ด้วยความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ต้องเร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้า... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 20 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโทรทัศน์ จอแบน ยี่ห้อ SAMSUNG ขนาด 55 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์การรับสัญญาณผ่านดาวเทียม ให้โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
            

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบโทรทัศน์ จอแบน ยี่ห้อ SAMSUNG ขนาด 55 นิ้ว พร้อมชุดอุปกรณ์การรับสัญญาณผ่านดาวเทียม ให้โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากนั้น ได้พบปะพูดคุย และให้คำปรึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน และศึกษานิเทศก์ ในการจัดนิทรรศการห้องเรียน DLTV เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27 สิงหาคม 2563//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว  

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมศูนย์ประสานงาน ระดับประถมศึกษา ภาคอีสานตอนล่าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมการวางแผนการดำเนินงาน จัดตั้งศูนย์ และขับเคลื่อนศูนย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุมดาวินชี่ โรงแรมแกลลอรี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 10 ลำดับแรก การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง 10 ลำดับแรก ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 17 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 41 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO วังหิน 2
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านสร้างบาก อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 2 พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ล... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 13 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง ?รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการโรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอพยุห์ จำนวน 93 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการโรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 100 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางวิไรรัตน์ เคร... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 5 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรรมการ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ นายชุมพร ไชยงาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ของ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 4 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่เกียรติยศและเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์
            

  เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ ระดับชาติ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ ประกอบด้วย รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนน O-Net สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะกรูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนน NT อันดับ 1 ของกลุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก รางวัลเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกี่ โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) รางวัลเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีพัฒนาก... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 3 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาพบปะพูดคุย และให้กำลังใจกับครูผู้รับผิดชอบ ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 130 คนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ?โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ? 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมา... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 2 ส.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาและจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 29 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 67 ครั้ง

   รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย
            

  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอยางชุมน้อย โดยมี นายชาติชาย? นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับทราบแนวทางนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคล... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 28 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีถวายพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 28 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
            

  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เกษตร คหกรรม และศิลปศึกษา จำนวน 27 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ โรงเรียนบ้านโนนแกด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน โดยมี นายสุชาติ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางพัศสินี ภักดีสมัยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ จำนวน 311 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 25 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง
            

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) น้ำเกลี้ยง จำนวน 335 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เมืองหลวงพ่อโต ในการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายวิชิต บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง พร้อมด้วย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองหลวงพ่อโต ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนพยุห์วิทยา อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) พยุห์ พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกร... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 17 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.กันทรารมย์
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอกันทรารมย์ โดยมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอน้ำเกลี้ยง? อำเภอวังหิน? และอำเภอพยุห์? โดยมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

   รองเลขาธิการ กพฐ.พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1"
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอกันทรารมย์ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.เมืองฯ และอำเภอยางชุมน้อย
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอยางชุมน้อย โดยมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.โนนคูณ และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
            

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1" รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโนนคูณ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้ารับการ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 14 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในห้วงเดือนกรกฎาคม โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 2 โรงเรียนที่เตรียมประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 15 โรงเรียน จากการพิจารณาคัดเลือกของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 68 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสนับสนุน ส่ง... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 12 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 50 ครั้ง

   วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์"
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเจษฎา ชาตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอราษีไศล ร.ท.พิทยา พรหมสาร หัวหน้าชุดเจาะบ่อน้ำตื้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นางสาวรุ่งธิวา เรืองหงษา เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางนวลใย แก้วนิล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ส.ต.สมัย แพ่งพนม กำนันตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์" ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกคร... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 10 ก.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

   รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaing Day สำนักงาน ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน
            

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ได้รวมพลังบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และบริบทในที่ทำงาน (Big Cleaing Day) ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ภายในปี 2564 "คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ" โดยมีค่านิยมร่วมกัน คือ "คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ" และภายใต้วัฒนธรรมองค์กร "รวดเร็ว เป็นธรรม มาตรฐาน" ซึ่งบุคลากรทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ เดินทางสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ ?เขตหนึ่งต้องเป็นหนึ่ง?///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการผลิตสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 9 ด้าน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมงานผลิตสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการสะท้อนผลการดำเนินงาน โครงการ "ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21" และมอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบฯ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนบ้านโนนคูณ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย โดยมี นายยงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผศ.อรธิดา ประสาน ผศ.ชานนท์ ไชยทองดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 24 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครูประจำชั้น โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนตะดอบวิทยา โรงเรียนบ้านก้านเหลือง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ และสามารถปปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนตะดอบวิทยา ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครอบครัวต้นแบบ ตามโครงการโรงเรียน / หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พระอธิการทองลา  สัมปัญโน เจ้าอาวาสวัดบ้านตะดอบ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายวิทยา วิรารัตน์ ประธาสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายอมรสิทธิ์ สุขส่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน PISA
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน PISA ซึ่งโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) เป็นการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิก และประเทศร่วมโครงการ โดย PISA จะประเมินความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ทำการประเมิน 3 ครั้งต่อปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีทิศทางการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้โรงเรียนแกนนำทั้ง 3 โรงเรียน สามารถให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนขยายโอกาสท... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามภารกิจปกติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ปรับแนวทาง และคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณศาลาประชาร่วมใจ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ได้นำเงิน จำนวน 6,399 บาท ที่ได้จากการบริจาคของบุคลากรในสำนักงาน ไปมอบให้กับ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ เพื่อร่วมจัดสร้างองค์พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหนักตักกว้าง 50 นิ้ว และศาลาประดิษฐาน "ศาลาประชาร่วมใจ" เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับพี่น้องประชาชน ได้เคารพ สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว?

  นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 51 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 2
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด เป็นการดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวยุรีย์ ศิริโชติ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง นางทอปัด บุษบงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายคำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมี นางพัศสินี ภักดีสมัยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางนวพร ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางถนอม สายจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางพิฐชญาณ์ แฟงคล้ายวกิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ออกติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน ประกอบด้วย เด็กชายนนทวัฒน์ มณีวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์มนต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กชายณัฐวุฒิ ใสกระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) อำเภอวังหิน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้

  จากน... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 18 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานและความสำเร็จจากการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 18 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 1
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด เป็นการดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร ?รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวยุรีย์ ศิริโชติ นางวิไรรัตน์ เครื่... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 18 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิษณุ ไชยะนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แนะนำตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่ และนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำสิ่งของไปมอบให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตู้ปันสุข "โบกี้ปันสุข สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ"
            

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณโบกี้รถไฟ สถานีรถไฟศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตู้ปันสุข "โบกี้ปันสุข สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ" เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

            

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมวิชิตโพธิปักษ์ ชั้น  4 รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ  ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา  อ.เมืองศรีสะเกษ  ได้นำเงินสด จำนวน  41,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ  พญ.เพิ่มศิริ  เลอมานุวรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้านภัยโควิด-19 และในโอกาสเดียวกันนี้  นายธีรนันท์ คำคาวี ผอ.ร.ร.บ้านโนนแย้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้ให้การสนับสนุน  จำนวน 9,000 บาท 

  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้หลายคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอย... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอบคุณทีมงานผลิตสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 9 ด้าน
            

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ บุคลากรในสำนักงาน ขอขอบคุณ ผอ.กิตติศักดิ์ มครนันท์ ผอ.อัครพงศ์ ศิรวงศ์สกุล ผอ.ประหยัด พลพวก และทีมงานผลิตสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 9 ด้าน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 ที่ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจทีมงานผลิตสื่ออบรม Online ในครั้งนี้////  

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำสื่ออบรม Online พร้อมรับฟังข้อสรุปรายงานผลความก้าวหน้า ในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 9 ด้าน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย เลขานุการคณะทำงานเป็นผู้นำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานครั้งนี้/////

  เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายวิษณุ ไชยะนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 12 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุย และให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 คณะที่ 1 ประกอบด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายพิทยา นามบุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางอมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายธวัชชัย คำวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางนันท์ป... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 12 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 95 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านหนองพะแนง ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางนวพร ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางถนอม สายจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางพิฐชญาณ์ แฟงคล้ายวกิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ น.ส.ปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ออกติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านหนองพะแนง ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งพบว่า มี นักเรียน จำนวน 6 คน ครอบครัวที่อยู่ในสภาพที่ไม่มีห้องน้ำ ตัวบ้านค่อนข้างไม่ปลอดภัย ประกอบด้วย ด.ช.สกุลวัฒน์ สีกะชา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ด.ช.ณัติพงษ์ เดิมพันธ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ด.ญ.เยาวภา สีกะชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.วริศา ก้อนกั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ด.ญ.วรรณิศา แสงสว่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง โดยมี นางสาว... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 12 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังหิน มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้กับสาธารณสุขอำเภอวังหิน
            

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในขณะนี้  จากนั้น ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังหิน ให้กับ นายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอวังหิน เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยการนำข่าวสาร ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อควรรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในหัวข้อ KM การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ นำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ และบุคลากรในสำนักงานที่สนใจ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมี นายทวีศักดิ์ ธรรมวันน... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 5 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   การพัฒนาตนเองของคณะเจ้าหน้าที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สู่ NEW NORMAL
            

  จุดแรกของการพัฒนางานต้องเริ่มที่การพัฒนาตนเองก่อนเสมอ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้พัฒนาบุคลากรมาตามลำดับ วันนี้โชคดีท่านผอ.ทวีศักดิ์ ธรรมวันนาและคณะ เป็นวิทยากรในการจัดทำและพัฒนาKM

  การพัฒนาตนเองในครั้งนี้ได้นำแนวทางของ บลูม ซึ่งกำหนด 3 เรื่องใหญ่ๆคือ

  1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
  2. ด้านจิตพิสัย
  3. ด้านทักษะพิสัย

  ในวันนี้มีพี่เพื่อนน้องร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ขอให้ทุกท่านสำเร็จๆๆ ตามวัตถุประสงค์นะครับ สำหรับท่านใดยังไม่ได้เข้าพัฒนาขอให้รีบดำเนินการประสานกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ นะตรับ

  ขอบพระคุณท่านวิทยากรและคณะและผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านมากครับ

  นำเสนอเมื่อ 2 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 38 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563
            

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีกำหนดการประเมินในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเพื่อเป็นการเตรียมการวางแผนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ซึ่งมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม Roving Team ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเจ้าหน้าท... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 2 มิ.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ?ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา คำสองสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ (เขตตรวจราชการที่ 14) ดร.ณฐมน คุนิรัตน์ ?ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ?และร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 28 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัย และยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 25 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงิน 30,000 บาท สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.วังหิน ตามโครงการ "น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19"
            

  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ได้นำเงิน จำนวน 20,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน เพื่อมอบต่อให้กับ นพ.ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังหิน เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2,800 คน จำนวนป... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 21 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาแผนงาน / โครงการ เพื่อปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนงาน / โครงการ เพื่อปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในการจัดอบรมครูผู้สอน นักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังต้องดำเนินการต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 21 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงิน 40,000 บาท สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.กันทรารมย์ ต้านโควิด 19 เป็นแห่งที่ 3
            

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้นำเงิน จำนวน 30,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ เพื่อมอบต่อให้กับ นพ.อดุลย์ โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 40,000 บาท

  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า จากสถา... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 20 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 16 คน เพื่อรับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1 ตามแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคนสวมหน้... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 16 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 41 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณใต้ถุนอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 30 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพครู โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้องก... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 16 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   น้ำใจครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้านภัยโควิด 19 มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.7 แห่ง ใน จ.ศรีสะเกษ
            

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่? ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายสุเทพ? ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย? บุคลากรในสังกัด ได้นำเงิน จำนวน 160,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวนประมาณ? 2,800 คน มอบผ่าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลวังหิน โรงพยาบาลพยุห์ โรงพยาบาลโนนคูณ และโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ในการจัดซื้อวัสดุ? ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 16 คน เพื่อรับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1 ตามแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทก์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 15 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 41 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Facebook
            

  เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Facebook Live สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 10 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร.ร.บ้านหอยโนนดู่ อ.ยางชุมน้อย
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ อำเภอยางชุมน้อย ที่ถูกลมพายุฝนพัดถล่ม ทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 1 พ.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 39 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)////// ปาริชาติ? อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่บริเวณศาลาวัดกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบังคับการควบคุมสารวัตรทหารประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สมาคมยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยประสานงานกองกำลังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันนำเอาข้าวหอมมะลิอย่างดีถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,200 กระสอบ ไข่ไก่ จำนวน 1,200 ถาด ๆ ละ 30 ฟอง รวมไข่ไก่ จำนวน 36,000 ฟอง นำเอาไปมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ จำนวน 18 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,110 ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวอำเภอกันทรารมย์ ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อยู่ในขณะนี้ โดยมีตัวแทนของประชาชนในแต่ละชุมชนมารับมอบไข่ไก่และข้าวสาร... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 29 เม.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

  นำเสนอเมื่อ 24 เม.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563, การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563, ข้อมูล Big Data (10... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 10 เม.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Confeence) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Confeence) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำปรึกษา / แนะนำ (Coaching) และการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 8 เม.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดโต๊ะ - เก้าอี้ นั่งประชุมในระยะห่างกัน ประมาณ 2 เมตร และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน/////

  นำเสนอเมื่อ 2 เม.ย.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีความห่วงใยในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวแบบยืนห่าง ๆ กัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร และมีความห่วงใยในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid - 19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid - 19) อย่างเคร่งครัด จึงได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ในการดำเนินการควบคุมการแพ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 30 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำบุคลากรต้านโควิด 2019 ลุยพ่นยาและทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 63 ที่บริเวณใต้อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด? ได้ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นยาภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน ?

  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียน ตลอดทั้งประชาช... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 27 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการศึกษา
            

  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการศึกษา ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีการประชุม เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid - 19) โดยได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 24 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วางมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
            

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ตนได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกค... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

  นำเสนอเมื่อ 17 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านโพนแดง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านโพนแดง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายทวีศักดิ์ สังวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง และเปิดโรงภาพยนตร์ โพนแดง เธียร์เตอร์ โดยยึดหลัก "คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ" พัฒนา ยึดเด็กนักเรียน ชุมชน โดยมี หลวงปู่เหล็ก วัดบ้านก่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย/////

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 ซึ่งแสดงถึงการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 14 โครงการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ 14 โครงการ ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย/////

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพระครูวิจิตรสุนทรธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ได้มีจิตเมตตาเสียสละทรัพย์ส่วนตัว จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่เคารพกราบไหว้ และประกอบกิจกรรมของครู และนักเรียน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวันชัย ปราบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพยุห์ นายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ นายวุฒินัย ทุมมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ นายสมจิต ประทุม ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญ นายสุพี นาคนาคา ผู้ใหญ่บ้านกระหวัน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนัก... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 14 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ STM
            

  เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ STM ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ intemet (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

  เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ STM ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ intemet (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย/////

  เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รับผิดชอบการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2 - 13? มีนาคม 2563//////

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านหนองสวง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายสมบัติ ชารีวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง โดยมี พระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย/////

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านดอนกลาง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย/////

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายไสว วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย/////

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 มีนาคม 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ เด็กหญิงปันนดา กล้าหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยสังกะสีสันไทอย่างดี มี 3 ห้องนอน โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทธศาสน์ มาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  4 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมบ้านด้วย

  เวลา 11.00 น. ดร.นายอำนาจ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 11 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน และยาม เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกลุ่มอำนวยการ
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกลุ่มอำนวยการ โดยมี นายบุญช่วย รอดเนียม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลูกจ้างประจำ แม่บ้าน ยาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

  นำเสนอเมื่อ 9 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า อาคารเรียน ศก 04 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2518  ได้รับความเสียหายทั้งหลัง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายทั้งหมด จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำโรงเรียนได้เก็บเศษวัสดุที่เสียหายจากไฟไหม้ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน โดยมี นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ ผู้อำน... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 6 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            

  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายพาลี กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย///////

  นำเสนอเมื่อ 3 มี.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 38 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
            

  เมื่อเวลา 12.29 น.วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่มณฑลพิธีวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสทรงเสด็จฯ ณ วัดบ้านจาน (ขณะนี้อยู่ระหว่างทูลเชิญเสด็จฯ) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ิ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ซึ่งมี? พระครูสุตธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์////////

  นำเสนอเมื่อ 29 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 38 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รับผิดชอบการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และผู้ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

  นำเสนอเมื่อ 26 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.พ.2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT1) ให้คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้รับทราบ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้/////

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

  นำเสนอเมื่อ 25 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงแนวทางการสอบ และรับข้อสอบ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้/////

            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ "ชมพู - ฟ้า เกมส์" ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 ? 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนประมาณ 2,700 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ความสามารถมาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังใจ รักษาสุขภาพของตนเอง และส่งเสริมสุขภาพผู้อื่น โดยมีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย คณะสี 6 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สีแดง สีม่วง และสีแสด แบ่งการแข่งขันกีฬา ออกเป็น 8 ชนิด คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง แฮนด์บอล เปตอง แชร์บอล ชักเย่อ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชีย... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ ปีการศึกษา 2563
            

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////

  นำเสนอเมื่อ 19 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
            

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ตามกลุ่มพัฒนาเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

            

  เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ? ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" โดยมี นายสำรวย เกตุกุล นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างสวยงาม และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งกันเป็นจำนวนมาก โดยมี พระครูสุตวราลังการ เจ้าอาวาสวัดศรีมิ่งเมือง นำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ออกรับบิณฑบาตในวันนี้ ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 18 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

  เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงละครเธียร์เตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ และ ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2563 กับการแสดงละคร ประกอบ แสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ดินแดนขอมเรืองอำนาจในอดีต กับดงดอกลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 50,000 ต้น ที่พร้อมใจกันบาน ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั้งจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟั... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 13 ก.พ.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด "นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ จ.นครราชสีมา
            

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" พร้อมทั้งมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย? ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แต่งกายด้วยชุดไทยโทนสีดำ และร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งมี พระครูพิพัฒน์วินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนทราย (ธ) นำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ออกรับบิณฑบาตรในครั้งนี้//////

  เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักการศึกษาผู้ประสานสิบทิศ เจ้าของวิสัยทัศน์ "คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ" เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มุ่งมั่น ปั้นเด็กศรีสะเกษให้เต็มศักยภาพ แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นผู้ประสานงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ได้เป็นที่ประทับใจของจังหวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมการแข่งขัน ทำให้ได้รับการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการสรรหาให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสะเกษ" ประจำปี 2562 สาขาการศึกษา จากพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีด้วย//////

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน "พลังงานเรื่องใกล้ตัว" โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 ประเภท ร.ร.พลังงานชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน และ นางสาววันวิสาข์ มงคลแก้ว นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงาน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยางชุมน้อย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" ครั้งที่ 9 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

  เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน และศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ จำนวน 18 คน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบเข็มที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับครูผู้สอน ซึ่งจัดให้มีการอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ส่งสัญญาณผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ internet... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 27 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุน จากมุลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
            

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุน จากมุลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 3 เขต 4 และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมี โรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562 / 2563 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกำแมด โรงเรียนบ้านบ่อ โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านโดนอาว โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านหนองใหญ่ โดยมี โรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2561 / 2562 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา) โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด โรงเรียนบ้านเพียมาตฯ โรงเรียนบ้าน... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 21 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) และรออนุมัติเงินประจำงวด
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) และรออนุมัติเงินประจำงวด โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด จำนวน 73 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้//////

  นำเสนอเมื่อ 21 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 และคณะ ได้ตรวจประเมินโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมท... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 21 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

   ผอ.สพร.นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
            

  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมานิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2563 และศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มน... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 20 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
            

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน และศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ จำนวน 18 คน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ จากนั้น ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ จำนวน 18 คน ได้แนะนำตัว ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2563 และมอบของที่ระลึกให้กับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ผศ.สอ.สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และนายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ//////

  เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 16 คน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเ... (อ่านต่อ)

  นำเสนอเมื่อ 13 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

   รอง ผอ.สพท.ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ศึกษาดูงานที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้รับทราบอีกด้วย//////

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน มอบกระเช้าของขวัญ และของที่ระลึกให้กับ นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ เนื่องในวันปีใหม่ 2563 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และนายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) ร่วมให้การต้อนรับ//////

  นำเสนอเมื่อ 10 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 39 ครั้ง

   กลุ่ม CEO มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
            

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์, ประจิมโนนคูณ, บูรพาโนนคูณ, วังหิน 1, วังหิน 2, ฟากมูลกันทรารมย์, มิตรภาพกันทรารมย์, เมืองสวนสมเด็จ, เมืองศรีลำดวน, ยางชุมน้อย, ผู้บริหารสตรี, นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง, นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มฯ ได้มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563//////

             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ให้การต้อนรับข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 8 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 41 ครั้ง

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มอบกระเช้าของขวัญและขอพรจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
             

   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.บรรจบ ไชยสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และเจ้าหน้าที่ ได้มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

   นำเสนอเมื่อ 6 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 41 ครั้ง

    บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญและขอพรจาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงานทุกคน ได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว//////

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสำนักงาน ได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายเกษม สืบเสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้ง ขอพรปีใหม่ 2563 เพ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 2 ม.ค.63 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่และครอบครัวตลอดทั้งปี เพราะการสวดมนต์ไหว้พระนั้น ทำให้เกิดสมาธิ เกิดสิ่งดีงามในชีวิต และต้านทานสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา ทำให้จิตใจผ่องใส เพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมรับสิ่งดี ๆ ให้เข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีอีกด้วย ซึ่งมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ในครั้งนี้ โดยมี พระครูวิจิตรสุนทรธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา เป็นผู้นำสวดมนต์ พร้อมทั้งรดน้ำมนต์ให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย/////

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต? 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ?โดยมี นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

   น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาค... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 28 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

   เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

             

   เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงาน ?สภากาแฟเย็น? ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ซึ่งมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ขึ้น โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน และมี น... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 20 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จาก นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาขีวศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)/////

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น ประเภทนักเรียน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงธีมาพร วงค์ขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขาม อำเภอขุขันธ์ นางสาวณัฐณิชา ราชบุบผา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง นางสาวสุจิตรา พิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา / ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง ระดับประถมศึกษา / กลาง โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง ระดับประถมศึกษา / ใหญ่ โรง... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 19 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(เขตสุจริต)
             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นางปราณี พวงแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย ที่โอนมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือป... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 19 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ"
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" ซึ่งนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร หลักฐานการส่งใช้เงินยืมราชการ และสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่การเงิน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้มอบเงินสด จำนวน 200,000 บาท ที่ได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้กับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 18 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    ศรีสะเกษ เปิดยิ่งใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน? ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงพิธีเปิดงานจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งจัดการแสดงชุดศรีพฤทเธศวร? ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง เสถียร ทำมือ และนกน้อย อุไรพร และมีการมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 14 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านการศึกษาพิเศษ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ด้านการศึกษาพิเศษ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นางเกตุอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

   นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 12 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////////

   นำเสนอเมื่อ 11 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์/////// ปาริชาติ? อาจสำแดง? ภาพ / ข่าว ??

    (อ่านต่อ)
   นำเสนอเมื่อ 10 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำเงินสด และสิ่งของ ไปมอบให้ ผวจ.ศรีสะเกษ ในวันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
             

   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  พร้อมด้วย  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และบุคลากรในสังกัด  นำเงินสด  และสิ่งของ  ไปมอบให้กับ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และนางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ในงานรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด  งานเทศกาลปีใหม่  สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ  ประจำปี  2563  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม  2562  ถึงวันที่  5  มกราคม  2563/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
             

   เมื่อเวลา  07.00  น. วันที่  5  ธ.ค. 62  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง  จ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  จ.ศรีสะเกษ  ศาลเยาวชนและครอบครัว  จ.ศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  พ่อค้า  และประชาชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  89  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี  พระราชกิตติรังสี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ &... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 5 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ดร.ณรงค์ แสนเทพ จากบริษัท เอไอเอ ได้มอบสินไหมทดแทน จำนวน 2,242,000 บาท ให้แก่ทายาทข้าราชการที่เสียชีวิต คือ นายวราพงษ์ พิชัย อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ  ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อำเภอเมือง จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 / 2... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 3 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
             

   เวลา 13.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 2 ธ.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

    ผวจ.ศรีสะเกษ จับมือ ผอ.เขต ประกาศพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
             

   เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62  ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธ.ค. 62 โดยใช้สถานที่ ร.ร.ของทุกอำเภอเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมการจัดงาน ทั้งฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สุขา ขยะ ฝ่ายการพยาบาลและอนามัย และฝ่ายประสานงานและบริ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า
             

   เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ และวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลูกเสือชาวบ้าน และจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จำนวนประมาณ 825 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

   ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 26 พ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             

   เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารหอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.วัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นกลุ่มโรงเรียนในโครงการวัตถุประสงค์พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกลุ่มโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดระหว่างโรงเรียน สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในการเป็นครูของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 22 พ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่การเงิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงาน พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ?และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมแถลงข่าว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และสื่อมวลชนทุกแขนง มาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

   นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ จัดโดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ เด็กชายศุภชัย ศรีโคตร และ เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เขตขยัน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา มอบเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด คือ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารย์ โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) อำเภอกันทร... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 13 พ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 48 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่จังหวัดตราด
             

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการในทุกด้าน มีการติดตาม และประเมินผล ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงพื้นที่ นับเป็นโอกาสดีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สะท้อนผ่านคลัสเตอร์ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1.คุณภาพผู้เรียน แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยึดห้องเรียนเป็นฐาน ครูมีนวัตกรรม ห้องเรียนมีนวัตกรรม... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 8 พ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสำโรง ซึ่งเป็นวัดที่ 9 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพยุห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสำโรง ซึ่งเป็นวัดที่ 9 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายสี วรสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และมี พระครูจันทสารพิมล เจ้าอาวาสวัดสำโรง เจ้าคณะอำเภอพยุห์ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้////////

   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานราชการในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

   นำเสนอเมื่อ 31 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
             

   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 24 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแถลงข่าว ?งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ?
             

   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแถลงข่าว "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 23 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกัน การทุจริต" (เขตสุจริต)
             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ ///////

   นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เจริญพระพุทธมนต์ งานกฐินสามัคคี
             

   เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานกฐินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจะทอดถวาย ณ วัดกระแชง หมู่ 2 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย/////ปาริชาติ? อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

   เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม จากนั้น เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำภาคส่วนราชการ และประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมน้อมรำลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 14 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี
             

   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี และตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

   นำเสนอเมื่อ 8 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ปี 2562 กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้า... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 8 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน / ปฏิบัติตัว ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งในสังกัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อัตราจ้างเหมาบริการครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ จำนวน 60 คน อัตราจ้างเหมาบริหารบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 4 คน อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 15,000 บาท จำนวน 93 คน อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท จำนวน 165 คน อัตราจ้างเหมาบริการนักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบั... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 7 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่วัดบ้านโปร่ง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ ข้าราชการครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านโปร่ง ซึ่งเป็นวัดที่ 6 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระนิธิพล วิสุทธฺธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดบ้านโนนคูณวิทยา ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

   ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิก... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 4 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
             

   เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 3 ต.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ
             

   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน//////

   นำเสนอเมื่อ 24 ก.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโมสาร์ท โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเขต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) สู่ผู้บริหารมืออาชีพ ประจำปี 2562 ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 อีกด้วย//////   

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น กิจกรรมสร้างอาชีพตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูแนะแนว และครูที่รับผิดชอบกลุ่มงานการอาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 220 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และ นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน<... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ/////////

   นำเสนอเมื่อ 16 ก.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
             

   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จึงได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายระวี จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้////// บุญช่วย? รอดเนียม - ปาริชาติ? อาจสำแดง? ภาพ / ข่าว

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ซึ่งมีครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

   นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อก... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 16 ก.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดลุมภู ซึ่งเป็นวัดที่ 5 ตามโครงการ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่วัดลุมภู บ้านลุมภู ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอน้ำเกลี้ยง ข้าราชการครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดลุมภู ซึ่งเป็นวัดที่ 5 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระอธิการสมจิต ญาณชโร เจ้าอาวาสวัดลุมภู ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้//////

   เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ต่อมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ได้มาแนะนำการลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวดวงที่ 2 วุฒิบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ม... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 11 ก.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    ศรีสะเกษ เตรียมจัดยิ่งใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ที่ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน และจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมี ผอ.สพป. / สพม.ใน จ.ศรีสะเกษ ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (admin)  วิทยากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 235 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไพศาล ชนะกุล ร.ร.เม็งรายมหาราชพิทยาคม จ.เชียงราย นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด นายชัยมงคล ขำคม ร.ร.แวงพิทยาคม จ.สกลนคร และนายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์  จ.มหาสารคาม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายภัทรศาสตร์ ม... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 30 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 50 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ ข้าราชการครู และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 4 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 30 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ? และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/////

             

   เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" ในระหว่างวันที่ 12 ? 14 ธันวาคม 2562/////

   ... (อ่านต่อ)
   นำเสนอเมื่อ 26 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวม 258 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และ นางประไพ บุระกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 26 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่วัดบ้านเพียนาม ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง ข้าราชการครู นักเรียน ร.ร.บ้านเพียนาม และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านเพียนาม ซึ่งเป็นวัดที่ 3 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระครูสิริปริยัติการ เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนาม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

   น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน
             

   เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ สังวัง ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา ใน จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ตัวแทนจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.เขต 28 ศธจ.ศรีสะเกษ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  

   นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ ปร... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 42 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน รวม 65 คน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 21 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล ระดับสถานศึกษา
             

   เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

   นำเสนอเมื่อ 20 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ? 2565
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ? 2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 20 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อภาพและเสียง (VTR) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อภาพและเสียง (VTR) เพื่อนำเสนอภาพของจังหวัดศรีสะเกษ และสถานที่จัดงานในวันประชุมตัวแทนผู้ดูแลระบบงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจับสลากลำดับที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ///////

   นำเสนอเมื่อ 16 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสังกัด บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระครูพุทธิพงศานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) พระอารามหลวง ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

   นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 15 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานในการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)/////  

   นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 45 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่โรงฆ่าสัตว์ฟาติมา ชุมชนหนองเม็ก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางมาลัย อุกฤษฎ์สิริ นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ สมาชิกไลออนส์ศรีสะเกษ และผู้บริหาร ร.ร.ที่ได้รับมอบโค ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคในโอกาสดังกล่าว โดยมี นางพวงทอง วิรารัตน์ เป็นประธานโครงการไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม ขึ้น เพื่อไถ่ชีวิตโคที่กำลังจะถูกปลดชีวิต ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ผู้ปฏิบัติย่อมเกิดสุข เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระพันปี... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
             

   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และพุทธศาสนิกชน ได้จัดโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเหล้า บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมี พระมหาคำตัล พุทธังกุโร ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เลขานุการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี พร้อมด้วย พระครูโพธิสิริสารธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เจ้าคณะตำบลชำ และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

   ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีส... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 8 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 57 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 13 โรงเรียน
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 13 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกรศึกษา (ก.ต.ป.น.) และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ในการจัดทำค่ายลูกเสือ "อาเคล่า" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เนื่องในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 โดยสำนักงานลูกเสือและยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดให้มีโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งในปี 2562 ครอบรอบ 61 ปี กิจการลูกเสือสำรองของประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ และเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย โดยมี นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และนางสาววรกมล รัตนอุดม รัก... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 2 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 52 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และหัวหน้าศูนย์สาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ให้การต้อนรับ///////

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O - NET อยู่ในระดับกลาง จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม Test Blue Print ให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O - NET ระหว่างปีการศึกษา 2560 เทียบกับปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบและเป็นแนวข้อสอบ และเพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักการสร้างข้อสอบตามแนว PISA วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศ... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 25 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 50 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
             

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

   นำเสนอเมื่อ 23 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 50 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมจัดทำข้อมูลในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) กรณีมีงบประมาณคงเหลือจากค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
             

   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) กรณีมีงบประมาณคงเหลือจากค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การปฏิบัติงานในการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) พร้อมด้วย รองประธานกลุ่มฯ ข้าราชการครู หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกัน การทุจริต" (เขตสุจริต)
             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

   นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
             

   เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นต่อไป จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่? 68 ที่ จ.บุรีรัมย์ และผลงานดีเด่นในระดับชาติ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

   ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าเหรียญทอง แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 18 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562
             

   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการคัดเลือกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562//////

   นำเสนอเมื่อ 11 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 46 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมจัดทำข้อมูลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
             

   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาที่ 3, 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

   นำเสนอเมื่อ 9 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับภาค
             

   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17 / 2562 ในระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4  ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ 3 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ 3 โครงงาน โครงงานภาษาไทย 3 โครงงาน และโครงงานประวัติศาสตร์ 3 โครงงาน รวมทั้งสิ้น 16 โครงงาน โดยมี นางนิลานันท์ สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 9 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 57 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
             

   เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว 12 / 2561 ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ นายโกวิท เพลินจิตต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ และ นางอัญสุชา บุญขันตินาถ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล (ภต.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา ข... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 4 ก.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต)
             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

    นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิกา... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 27 มิ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

    ป.ป.ช.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
             

   เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ นางสาวว ราภา แดงอินทวัฒน์ และนายสิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 โดยมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอรายงานและตอบข้อซักถามความก้าวหน้า ป... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 25 มิ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

    ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
             

   เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งนำเสนอ   ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562/////

             

   เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกัน  การทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่องานที่ทำ และเพื่อให้มีโรงเรียนนำร่องใน... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 53 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ / บำเหน็จรายเดือน ด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling)
             

   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ / บำเหน็จรายเดือน ด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ มีความรู้ ความเข้าใจในการยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) และเพื่อผู้รับบำเหน็จบำนาญได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จรายเดือนได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 จำนวน 175 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับส... (อ่านต่อ)

   นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 43 ครั้ง

    ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ กพฐ.ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
             

   เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามการขับเคลื่อนตามนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว///////

   นำเสนอเมื่อ 18 มิ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 44 ครั้ง

    โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน รับมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากห้างเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ
             

   เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ห้างเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คุณบุญส่ง สาระชาติ ผู้จัดการร้าน พร้อมด้วย คุณมูนา มูเนมซาวาส ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า มอบเงินที่ได้จากลูกค้าร่วมสมทบทุนบริจาคเงินให้แก่ตู้บริจาคของเทสโก้โลตัส ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 35,180 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ ที่ยากไร้ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้มีอาหารที่ดีตลอดปีการศึกษา โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นผู้รับมอบ และมี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้//////

   นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

    สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล (OIT) และกระตุ้นการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
             

   เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparence Assessment : ITR Online) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล (OIT) และกระตุ้นการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกคน โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///////

   เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัด///////