ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 22 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผ่านระบบ Teleconference
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีกำหนดการติดตามเชิงประจักษ์ ในระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เตรียมความพร้อมรับการติดตาม โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) จะสุ่มเลือกสถานศึกษาเข้ารับการติดตามตรวจสอบใน ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 24 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 25 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานฯ เป็นคณะกรรมการผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ออกไปตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจใน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 29 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
           เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 จำนวน 33 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพครู โดยมี นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 200 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน
           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เข้ารับการอบรม พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 375 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบทุนส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน จากมูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 อำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองวงศ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านกระถุน อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านดินดำ อำเภอยางชุมน้อย พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ธ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 168 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจง เรื่อง ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่อง ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 278 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน หลังใหม่ ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๘,๐๐๐ บาท โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๔ คน มี นายอุทัย สมใจเพ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นายโสภา คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง นายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 162 ครั้ง

 จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว? รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมีนายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียน และสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 181 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ.เกมส์" ปีการศึกษา 2561 (ระดับจังหวัด)
           เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ "สพฐ.เกมส์" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกษ ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป โดยจัดการแข่งขันใน 6 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชาย - หญิง เซปักตะกร้อ ชาย - หญิงฟุตซอล บาสเกตบอล ชาย - หญิง และคีตะมวยไทย หรือศิลปะแม่ไม้มวยไทย จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 102 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบ
           เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 112 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตอบสนองสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป รวมทั้ง เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีแผน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 6 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งจะมีกองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียน และสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้ง ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ และประกอบพิธีวางพวงมาลา จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 40 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดบ้านหนองแวง ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ได้จัดพิธีทอด กฐินสามัคคี โดยตั้งองค์กฐินที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น.ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น เวลา 08.39 น.ได้เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวายที่วัดบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถาน ศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาวบ้านหนองแวง และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งจากการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในครั้งนี้ ได้เงินทำบุญ จำนวน 228,682 บาท รวมกับกฐินสามัคคีของชา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 202 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี
           ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 รวบรวมปัจจัย ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 - 17.00 น. ตั้งองค์กฐิน และรวบรวมปัจจัย เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น เวลา 20.30 น. สมโภชองค์กฐิน วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 08.39 น. เคลื่อนองค์กฐิน เวลา 10.00 น. ทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พระสงฆ์อนุโมทนา / เสร็จพิธี///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 143 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 83 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ดังนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ และประกอบพิธีวางพวงมาลา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 202 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2561
           เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2561 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับเขต / จังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดมหาสารคาม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้กำหนดรับสมัครในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.ที่ห้องประชุมเพชร และจะดำเนินการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2561 ในระดับจังหวัด กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และจะดำเนินการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 284 ครั้ง

 รมช.ศึกษาธิการ รับฟังการนำเสนอผลของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
           เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปรับฟังการนำเสนอผลของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายในการทำงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ทั้ง 6 ภาค โดยกำหนดจังหวัดจุดจัดประชุม ได้แก่ จ.ปัตตานี จ.ระยอง จ.กาญจนบุรี จ.เชียงราย จ.สตูล และ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค และสร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานพื้น... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 148 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O - NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 2 ปีต่อเนื่อง จำนวน 27 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิตศรัท... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 293 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 180 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 30 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 205 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 117 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากนานาอารยะประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ทรงริเริ่มให้มีระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทรงพัฒนาทางด้านการคมนาคม มีการเดินรถไฟ ทรงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วม... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 152 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 201 ครั้ง

 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 ? 21 ตุลาคม 2561///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 345 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 178 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนน O - NET สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2 ปีต่อเนื่อง จำนวน 27 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามรอยพระบุคลบาท ให้กับโรงเรียนบ้านสบาย อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท///////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 313 ครั้ง

 อบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการและโรคภัยเด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อให้อาหารกลางวันนักเรียนมีการพัฒนาไปสุ่เป้าหมาย คือ "มีคุณภาพและพอเพียง" รวมถึงการมีความรู้เรื่องระเบียบกองทุนอาหารกลางวัน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำหรับวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยกา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 396 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ครูผู้ช่วย โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น อีกด้วย/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 495 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมีข้าราชการครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 270 คน จาก 90 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 โดยมี นางวิไลรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 299 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaing Day สำนักงาน ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน
           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ได้รวมพลังบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบริบทในที่ทำงาน (Big Cleaing Day) ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ภายในปี 2564 "คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ" "Excellence With Compression and Quality" โดยมีค่านิยมร่วมกัน คือ "คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ" "With No Limit of The Quality, The Standard Always Gets higher." และภายใต้วัฒนธรรมองค์กร "รวดเร็ว เป็นธรรม มาตรฐาน" "Service With Quickness, Justice and standard" ซึ่งบุคลากรทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ เดินทางสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ "เขตหนึ่งต้องเป็นหนึ่ง" "Area One Must Be Number One"//////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 190 ครั้ง

 กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม ๔ H" และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองพระธาตุเรืองรอง ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และศักยภา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 256 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรม "ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ผ่านระบบเครือข่าย"
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมผ่านระบบเครือข่าย" ให้กับครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และเป็นการส่งเสริมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 4285 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดการอบรมโครงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งมีประธานสภานักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17 ? 18 กันยายน 2561 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมสภานักเรียน โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 221 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
           เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ และอำเภอวันหิน เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๘๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ส... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 175 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่อิงผลการประเมินของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีความพร้อมในการรับการกประเมินคุณภาพ รอบ 4 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 204 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับมอบอาคารอุบลอำพร เกษียณอนุสรณ์ และเสาธงกีฬาสี ร.ร.บ้านหอยโนนดู่
           เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ "อาคารอุบลอำพร เกษียณอนุสรณ์" จาก นายอำพร และนางอุบลรัตน์ ลาลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ และรับมอบเสาธงกีฬาสี จาก นายคำตา จันทะศิลา พนักงานพัสดุ ส 4 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 31 กันยายน 2561 โดยมี นายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยางชุมน้อย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ให้การต้อนรับ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 292 ครั้ง

 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.กับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับเงินอุดหนุน จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 / 2562 (กรกฎาคม 2561 ? มิถุนายน 2562) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนบ้านตาเอก โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 158 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัด/บริการอาหาร และเครื่องดื่ม, ฝ่ายจัดสถานที่, ฝ่ายดนตรี แสง สี เสียง และกลองยาว งานแสดงมุทิตาจิต
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัด / บริการอาหาร และเครื่องดื่ม, ฝ่ายจัดสถานที่, ฝ่ายดนตรี แสง สี เสียง และกลองยาว ในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 213 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายไสว วรรณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 124 หมู่ 5 บ้านเอก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายสุรพล พิทักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายทศวรรษ พิทักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัย ได้ประสบอัคคีภัย ?เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 14.10 น.... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 165 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง
           เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอีกด้วย//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 131 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม การจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม การจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 223 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จัดขึ้น ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ? 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายนิพนธ์ สารชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 272 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมการจัดทำ Google Classroom และแบบทดสอบออนไลน์
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล (PISA) โครงการห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ google Classroom และแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๖๙ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ google Classroom และแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และทดสอบความรู้ที่ได้หลังจากการเรียนในห้องเรียน สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 265 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการจัดสรรและโอนมา
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการจัดสรรและโอนมา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่ได้รับงบประมาณปี 2561 แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 169 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ หวังเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาสู่โลกกว้าง
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จำนวน 258 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 17 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดการศึกษานั้น ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้ง ผ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 386 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับรายชื่อโรงเรียนตามความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561
           เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับรายชื่อโรงเรียนตามความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 263 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้จัดสรรเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา หัวละ 20 บาท โดยจัดสรรให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนฯ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้กำหนดให้มีการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 5 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 182 ครั้ง

 ศรีสะเกษ คุมเข้มผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการสแกนวัตถุต้องสงสัยก่อนเข้าห้องสอบ
           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการดำเนินการสอบภาค ก ได้แก่ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยก่อนเข้าห้องสอบได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่สอบ ตลอดจนทางขึ้น - ลงบันไดอาคารสนามสอบ พร้อมกันนี้ได้นำเครื่อง Hand Scan มาตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย และทำการตรวจจับสัญญาณวัตถุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อีกทั้งได้เพิ่มมาตรการเข้ม โดยการห้ามสวมเสื้อคลุม นาฬิกา แว่นตา รองเท้า ถุงเท้า และห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบทุกคนโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการทุจริตการสอบในทุกรูปแบบ โดยอนุญาตให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ และยางลบ เข้าห้อ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 368 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยา ศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัย เข้ารับการอบรม จำนวน 172 คน ครูแกนนำ 8 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 โดยมี นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่ม โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี ได้ทรงศึกษาโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี" และทรงเห็นว่า ควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และสมองพัฒนาได้เร็วที่สุด ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 237 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 98 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2560 คือ ประเภทผู้สนับสนุน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประเภทผู้บริหาร นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 276 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 140 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรมธ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรม" และพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองสุข รวยสูงเนิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 326 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครู เพื่อเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอน หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคม ที่มีความแตกต่างทางกาษา และวัฒนธรรม มีปัญหาทางสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ภาคละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้สรรหาและคัดเลือกบุคลากรครู เพื่อเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ "โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน คือ นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 264 ครั้ง

 ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
           เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำ จากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัยที่ดี โดยได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมี นายประเสริฐ ศรีสืบ ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย นางปราณี เภกะนันทน์ กรรมการมูลนิธิฯ ดร.กชมล อยู่สุข ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ เป็นผู้ส่งมอบ สำหรับโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๒ คน โดยมี นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำฯ ในครั้งนี้ มีนางสาวละอองดาว คุณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 231 ครั้ง

 ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และคณะภาคีเครือข่ายการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการ ศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา จึงมีแนวคิดจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ข้าราชการครูและบุคลาก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 168 ครั้ง

 สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการจาก รมว.ศึกษาธิการ ที่ ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์
           เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์ จันดา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชานุวัตร ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ให้การต้อนรับ ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมปร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 454 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ
           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 169 คน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 480 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นำเสนอ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5 / 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 196 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 5203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 144 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ โดยมี นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ประธานกรรมการเขตฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 142 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีสะเกษเกมส์"
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีสะเกษเกมส์" โดยมี นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า "ศรีสะเกษเกมส์" และคำขวัญประจำการแข่งขัน คือ "เกมส์แห่งความสมานฉันท์" โดยใช้สัญลักษณ์มาสคอต เป็นรูปทุเรียนภูเขาไฟถือคบเพลิง ซึ่งกีฬาปันจักสีลัด ได้กำหนดตารางการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยมีตัวแทนนักกีฬาภาค 3 จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 204 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อจัดลงกรอบอัตรากำลัง
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 39 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑
           เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ,วังหิน, น้ำเกลี้ยง และพยุห์ เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๗๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อฝึกหัดเยาวชนให้เป็นผู้ประพฤติและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 261 ครั้ง

 ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และคณะทำงานกองทุนฯ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ได้เยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวแบบครบวงจร สามารถเก็บผลผลิตมาประกอบอาหารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทาน และตรวจเยี่ยมโรงประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ให้ข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยใ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 168 ครั้ง

 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) อำเภอวังหิน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบดัวย โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๕ คน คณะครู จำนวน ๔๖ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี มีวินัย และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ให้เป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถดำรงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 167 ครั้ง

 เลขาธิการ กพฐ.เน้นย้ำอาหารกลางวันนักเรียน ต้องใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้ได้อาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางมามอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และ สพม. เขต 28 จำนวนประมาณ 1,000 คน โดยมี นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพป.อุบลราชธานี และยโสธร เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนั้น ขอให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งเป็นระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ีมี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 371 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด
           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีสถานศึกษาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งโครงงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานประวัติศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมโครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงงาน โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกษ ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พล.อ.เปร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 425 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
           เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21 / 2560) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 258 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 นายนิพนธ์ เบญจกุล และ นางสาวนุชทยา กำลังเอก โดยมี นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่อง... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 364 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา? ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือกแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และประกาศเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยจัดพิธีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 167 ครั้ง

 มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ให้ ร.ร.บ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำ จากนายประเสริฐ ศรีสืบ ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต นางปราณี เภกะนันท์ กรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.กชมล อยู่สุข ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับ สนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัยที่ดี และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด โดยได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมี นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน นายอัศวิน คำศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ นายใหม่ วงศ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ และนายบัวลา อัมภรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๗ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เปิดท... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 236 ครั้ง

 CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านโนนแย้ โรงเรียนบ้านหนองคำ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา โรงเรียนบ้านเวาะ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านน้ำคำ โรงเรียนหนองโนวิทยา และโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับกลุ่ม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุ่มโรงเรียน และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 221 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี ๒๕๖๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่จัดการเรียนร่วมที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน ๑๖๕ คน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 250 ครั้ง

 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง รับการประเมิน เพื่อขอเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
           เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสง่า ศรีราม ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อขอเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายนายอุมัธ สวาหลัง ว่าที่ ร.ต.สุทิน ทองปั้น นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ร.ต.ท.หญิงมลฤดี พลเดชา และนางสาวสุพัตรา สีลาพร ได้ตรวจประเมินโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอเข้ารับการประเมินโรงเรียน เพื่อขอเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ และผ่านการประเมินในระดับดีเด่น (รอบประเมินเอกสาร) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อออกประเมินเชิงประจักษ์ ซึ่งโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การจัดการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดแหล่งเรียนรู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพทางการเกษตรภายในโรงเรียนที่ปลอดสารเคมีตกค้างป้อนเ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 287 ครั้ง

 เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
           เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัตร ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๑,๑๖๑ คน ซึ่งผลการติดตาม โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปด้วยดี และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้อย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 214 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 70 โรงเรียน ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ? 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอโนนคูณ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 183 ครั้ง

 กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องอิ่มบุญ ๑ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนในกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหัครูมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานตัวชี้วัดของรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี นายบุญพา อร่ามโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยาคาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยมี นายสมหวัง อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ในนามประธานกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเท... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 174 ครั้ง

 ศึกษาธิการภาค ๑๓ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ พร้อมด้วย นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านออกเขียนได้ ด้านการพัฒนาครูทั้งระบบ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงกา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 152 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และพิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ ในระหว่างวันที่ 21 ? 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามกำหนดการ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ บริเวณอาคารหลังใหม่ เวลา 19.00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารหลังใหม่ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 12.00 น. เป็นเสร็จพิธี จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 "เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังใหม่" ตามวัน เวลา และส... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 122 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน เพื่อให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มฯ ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยมี นายพาลี กาลพฤกษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน เป็นผู้กล่าวราย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 234 ครั้ง

 ประชุมศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคน ในเรื่องของการวางแผนนิเทศ ติดตาม แนะนำ การประกันคุณภาพการศึกษา, การรายงานผลการติดตามคุณภาพการศึกษาในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา, การรายงานผล และหลักฐานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของเขตพื้นที่การศึกษา, การติดตามงานตามนโยบายจากศึกษาธิการภาค 13 และการพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดยมี นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 138 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำในสังกัด
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำในสังกัด โดยมี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 190 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
           เมื่อเวลา ๑๑.๒๐ น.วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ได้รับเงินอุดหนุนหัวละ ๒๐ บาท สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน เป็นเงินจำนวน ๖๒๐ บาท ซึ่งเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน ด้วยอาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าวประเภทแกงจืดเต้าหู้ขาว โดยนักเรียนสามารถเติมอาหารได้จนกว่าจะอิ่ม นอกจากนี้ ยังมีขนมหวานบวดฟักทองให้เด็กรับประทาน และมีน้ำดื่มให้บริการแก่นักเรียนฟรีตลอดทั้งวัน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 281 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน การใช้โปรแกรม Thai School Lunch คุณภาพของอาหาร ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาหารกลางวัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง จะได้ออกไปตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 258 โรงเรียน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจสอบให้ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 173 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร "บล" จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ จากนั้น ได้ดำเนินการกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท และมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 294 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จำนวน 1 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับทราบ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม CEO และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการเรียนก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 202 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล
           เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหัวข้อการประชุม มีดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด 2. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน 4. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 5. การกวดขันเรื่อง การลงโทษนักเรียนผิดระเบียบ 6. อื่น ๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของการกระทำค... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 98 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ "e-pension และ e-filling"สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ "e-pension และ e-filling" สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้เตรียมความพร้อม ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ ได้ฝึกปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 167 คน แยกเป็น ข้าราชการ จำนวน 160 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคลังเขต 3 ประกอบด้วย นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 นางกฤติยา นวลจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ นายสุริยา พันธุมาศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ และ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ โด... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 182 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 215 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ จัดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการ "รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ของนักเรียนในสังกัด โดยมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1? กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงได้จัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 452 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 179 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสำนักงานฯ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินฯ เป็นแบบออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 181 ครั้ง

 ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
           เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โดยการนำของ นายแพทย์สรวิทย์ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชการธานี พร้อมด้วย น.ส.ชนิสรา เครือไชย นางรัตนา ภาละกาล นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ น.ส.ชนิดาภา มิ่งมูล นางประภัสสร ภูทางนา น.ส.รัติยากร เจริญท้าว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจิรณัฏทยา จอมโคตร นางอนงค์ วงค์ศรีพรหม นายลมกรด พิมพ์บุญมา นายเสกสรร ไชยอาษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ออกมาให้บริการเคลื่อนที่ตรว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 281 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต
           เมื่อเวลา ๐๕.๒๐ น.วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสุจริต เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อสร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนก่อนเริ่มปฏิบัติราชการตามปกติ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 161 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กนักเรียน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียน ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ? 27 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 126 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงานความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่มีความภูมิใจ จึงขอให้ข้าราชการมีความสำนึกในพระม... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 299 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 126 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงานความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่มีความภูมิใจ จึงขอให้ข้าราชการมีความสำนึกในพระม... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 218 ครั้ง

 สพป.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 (DMC) ประกอบด้วย อำเภอเมือง และอำเภอพยุห์//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 337 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา..ขอให้ท่านมีความสุขมาก ๆ สมหวังในทุก ๆ เรื่อง การงานก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย ๆ ตลอดไปค่ะ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 273 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจสภาพของอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ที่ถูกลมพายุพัดถล่มพังเสียหายยับเยิน
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสภาพของอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนแห่งนี้ ที่ถูกลมพายุพัดถล่มพังเสียหายยับเยิน โดยหลังคาอาคารเรียนแบบ ศก 02 โดนลมพายุพัดหอบเอาหลังคาไปตกอยู่กลางสนามหน้าโรงเรียน ทำให้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนโดนน้ำฝนเปียกเสียหายจำนวนมาก ส่วนอาคารอเนกประสงค์แบบ ศก 23 หลังคาโดนลมพัดปลิวหายไป ซึ่งนายบุญประสงค์ ได้นำจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทหาร จากกองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ชาวบ้าน พากันมาเก็บเศษวัสดุและหลังคาสังกะสีมากองรวมกันไว้ เพื่อที่จะได้ทำการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รวมทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้การได้ดีเช่นเดิมต่อไป โดยมี นายบัณฑิต ดาประสงค์ ผู้อำน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 275 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สาระสำคัญที่นำเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย การรายงานผลการสอบ O - NET, NT, ความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินมานิเทศ เพื่อพัฒนาการวางแผนนิเทศการศึกษา 2 ระยะ การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวง การอนุมัติแผนการประเมิน ติดตาม และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2561//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 191 ครั้ง

 ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบใหม่นี้ ให้เน้น Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จากคณะครูต้นแบบ DLTV ต่อมา เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 314 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 270 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้กระบวนการนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี นางพิมพ์ฐิศา ศรีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดใน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 10 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 305 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกให้ความช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกให้ความช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ประจำปี 2561 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ และคัดเลือกให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 190 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life Saving)
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life Saving) หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ให้นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 118 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ทั้งด้านส่วนตัว และด้านบริการ ให้เหมาะสมกับนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 "คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ" และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน "มาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว" โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย?นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 เม.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 446 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังนโยบายในการจัดการศึกษาจากเลขาธิการ กพฐ.
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และการขับเคลื่อนนโยบาย "เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการเรียนการสอนอาชีพ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 เม.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 256 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 เมษายน 256 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า?อำเภอโนนคูณ มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ให้แก่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร จากกรมอนามัย ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านยางเครือ อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำขอพรจาก นายประดิษฐ์ พรหมเสนา นายเกษม สืบเสน นายพิมล วิเศษสังข์ นายพร บุญนำ และ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 เม.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 533 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 เม.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 309 ครั้ง

 ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดนิทรรศการการรณรงค์เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน เรื่อง พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำแผนการเรียนการสอนเรื่องโรคใบไม้ตับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคน้ำจืดมีเกล็ดที่สุกสะอาดปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ ส่งผลให้ลดอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและในวัยผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โรงเรียนบ้านโพนข่า โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ และโรงเรี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 เม.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 336 ครั้ง

 CEO ยางชุมน้อย ประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ยางชุมน้อย เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มฯ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกด้วย//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 362 ครั้ง

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวพัชรามณฑ์ เกษประยูร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธานินทร์ กองลุน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกศิลปะ ดวงใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เดินทางมาติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน เพื่อรับทราบปัญหาในการใช้งาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางศศินันท์ พรมประเ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 30 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 156 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในการต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 413 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 13 / 2561 จำนวน 15 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 16 เมษายน 2561 โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพบปะพูดคุ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 402 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงพัฒนาศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 49 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวเหล่า เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 226 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ "ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮ่วมแฮงพัฒนา"
           เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟ "ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮ่วมแฮงพัฒนา" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ?รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก และในเดือนเมษายน 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ และปรึกษาหาแนวทางในการขับเคลื่อนบูรณาการการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 58 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายทัศพงษ์ พรมทา กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 3. นายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 4. นายอนุศักดิ์ พันธุ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล 5. นายวัฒนะ ทองสุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย 6. นายพร บุญนำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 7. นายอุดม โพธิ์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 8. นายสุรชาติ ทอนศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 9. นายสมโภช หลักฐาน กรรมการและเลขานุการ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 219 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
           เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ขอขอบคุณ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) และคณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 262 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
           เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๙๘ คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน โดยมี นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 292 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนในสังกัดที่ไปคว้าเหรียญรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จำนวน ๒๕ กิจกรรม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 355 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดสระพังทอง อ.กันทรารมย์
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดสระพังทอง บ้านหนามแท่ง หมู่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ได้มอบกล่องดวงใจให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม โดยมี นายไพบูลย์ สะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 351 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ซึ่งจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ชมความงดงามของดอกลำดวน ซึ่งเป็นดงลำดวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 60,000 ต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเจ้าแหลม ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยด้วย โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 314 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓ ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
           เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก และโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ที่มาเข้าทดสอบในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 210 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) และโรงเรียนบ้านหนองมะแซว ที่มาเข้าทดสอบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดั... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 181 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ โรงเรียนบ้านขามป้อม โรงเรียนบ้านสีถาน และโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ที่มาเข้าทำการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 215 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 173 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่ม CEO จำนวน 15 คน ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 259 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 362 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 198 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
           วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย โนนคูณ และน้ำเกลี้ยง เพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้กำชับให้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนด และกำกับการสอบให้เป็นไป... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 116 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
           เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) จากนั้น ได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๕๐ คน โดยมี นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 228 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา
           เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์? นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 134 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวาะ เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา
           เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวาะ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมี นายสนอง วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวาะ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 286 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำสนามประกอบด้วย ฐานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ฐาน ประกอบด้วย ฐานบันไดลิง ฐานบันไดเชือก ฐานปีนปุ่ม ฐานคานทรงตัว ฐานไต่ต่างระดับ ฐานกระดานลื่น ฐานลานเล่านิทาน ฐานสระหัดเด็กน้อย ฐานห้องสมุดลิง ฐานวารีแปลงร่าง ฐานวิศวกรน้อย ฐานมุมธรรมชาติ ฐานชิงช้า ฐานทรายสร้างสรรค์ ฐานแปลงผักปลอดสารพิษ ฐานซอกซอนใยแมงมุม ฐานเจ็ดสะพานเคอนิกส์เบิร์ค ฐานจับ ตัก ตวง เท ฐานนักโบราณคดีน้อย และฐานไหลไปไหนนะ (ฤกษ์ดีน้ำไหลริน) ในการดำเนินการจัดทำสนามเด็กเล่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนได้เล่นอย่างสนุกสนานตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ท... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 379 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนคำเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนคำเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และคณะกรรมการจัดทำแผนคำเสนอของบแลกเป้า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 211 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการนักเรียน เพื่อเตรียมการทดสอบ NT กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ
           เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง และโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๓ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูในกลุ่มครือข่ายฯ โดยม... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 191 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 41 สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน โดยสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนางสาวอัญชลี ทันที โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ เป็น "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 413 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบช่อดอกไม้ และร่วมกันร้องเพลงอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อีกด้วย/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 257 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2561
           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2560 อีกด้วย///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 133 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจาก ๑๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 127 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน 24 กิจกรรม เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 216 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎรอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ โรงเรียนบ้านผักแพว และโรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 284 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด
           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนดินดำเหล่าเสนใต้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) โรงเรียนบ้านกะเอิน อำเภอวังหิน ทั้งนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่ตั้งใจไว้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 253 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ.วังหิน
           เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางกรรณิกา ขุขันธิน นางวยุรีย์ ศิริโชติ นางนลินี บุษบงก์ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงการสอบ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบโรงเรียนในอำเภอวังหิน และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้ว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 37 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ" ผ่านระบบ Video Conference
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 209 ครั้ง

 รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและภาคี เพื่อการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและภาคี เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมเครือข่ายใหม่ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านหนองครก โรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ฯ) โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหมัด โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า และโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (โรงเรียนเครือข่าย รุ่น 1) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมี นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิสยามกัมมา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 176 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต เพื่อให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 152 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O ? NET) ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปี 2561///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 240 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 160 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการสอบ O - NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานและคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 101 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายสำเริง สำนักนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 277 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 262 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ และอำเภอยางชุมน้อย เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 306 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน///////  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 160 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่สนามกีฬาหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งประเภทกีฬาทั่วไป ประกอบด้วย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองผู้บริหาร เปตองชาย เปตองหญิง ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ชักคะเยอทีมผสม วิ่งผลัดกระสอบ ตีกอล์ฟ และเตะปี๊บ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 235 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 95 ครั้ง

 ผวจ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.ดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ
           เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.ดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 36 ครั้ง

 จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.ดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ? รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็น... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 368 ครั้ง

 ศรีสะเกษจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑
           เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกคุรุสภา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้ง เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อบูชาพระคุณของครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ลูกศิษย์ให้มีความรู้ มีความเจริญก้าวหน้าเสมอมา/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 303 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2561 ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอน้ำเกลี้ยง รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2561 ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย และรุ่นที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2561 ประกอบด้วย อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ อำเภอโนนคูณ ซึ่งมี นางสาวนิภาพรรณ ขวัญแก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวมาสม บ้ำสันเทียะ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นางสาวรุจิราพร บุญมา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคล... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 307 ครั้ง

 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา โดยมี นายวิทยา พันธุ์เพ็ง ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายไพโรจน์ กิ่งพิลา ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน และนายไพบูลย์ เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 272 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต
           เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน Cluster 12, 13, 14 ?รวมทั้ง บุคลากรด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 106 คน เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สามารถเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่าย UNINET ซึ่งเป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการได้เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของสถานศึกษา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 182 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 116 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ร.ร.
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายอุดม ภาสดา นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ นายประจักษ์ ทองเลิศ นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ นางสโรชินี โอชโร นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ได้ตรวจประเมินโรงเรียนบ้านฮ่อง ขาดหนองตะเคียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวให้ต้อนรับ และมี พระอธิการสมพงษ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดฮ่องขาดพัฒนาราม นายนพ พงศ์พลาดิสัย นายอำเภอเมือง นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายวีระชัย พรมชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน น... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 239 ครั้ง

 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ห้องปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ ฟากมูลกันทรารมย์ เมืองสวนสมเด็จ ศรีลำดวน บูรพาโนนคูณ ประจิมโนนคูณ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโนนคูณ วังหิน 2 และกลุ่มธาตุ ? ทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่ จาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 341 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 11 ราย ดังนี้ ประเภทผู้บริหาร ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ร.ร.บ้านเหล่าฝ้าย นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ร.ร.บ้านขมิ้น ประเภทผู้สอน นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ร.ร.รวมสินวิทยา นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ ร.ร.บ้านน้ำคำ นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์ ร.ร.อนุบาลพยุห์ นายสาคร รัตนา ร.ร.บ้านโพนแดง นางนวลวี ร่วมทรัพย์ ร.ร.บ้านโนนแดง และประเภทผู้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 355 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 มกราคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE? IDOL และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ด้วย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 209 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี?ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงาน และข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 150 ครั้ง

 ผู้บริหารสถานศึกษา มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่จาก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ห้องปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่ม CEO พระธาตุเรืองรองโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่ จาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 259 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
           เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่จาก นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และนายธเนศ เครือรัตน์ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 236 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 8 มกราคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 121 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน ได้ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่ จาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 247 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 341 ครั้ง

 ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน หนองบัวเกมส์ ประจำปี 2560
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน หนองบัวเกมส์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นกำลังใจให้กับลูก ๆ นักเรียน และได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ รางวัล พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ จนทำให้กิจกรรมดี ๆ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรีย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 336 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มวิชา / ทาง /สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย คือ กลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 อัตรา โดยมี นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 209 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 167 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบ
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวย การกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 271 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 -2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ และตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 239 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 215 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
           เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อมา เวลา 10.00 น. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายนิพนธ์ ส... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 791 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
           เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งทำการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 256 จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ซึ่งการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการเข้ม ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร และแต่งกายด้วยวัสดุที่ทำด้วยโลหะเข้าห้องสอบ เพราะก่อนเข้าห้องสอบจะมีการสแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคนอีกด้วย/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 700 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
           เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ซึ่งโรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 240 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะทำการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 237 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ จำนวน ๙๘ คน และบุคลากรสาธารณสุข / ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๔ คน โดยการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการสำรวจระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ ๙๘.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากลยุคปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ ๑๐๐ และพบว่ายังมีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มี IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (IQ<๙๐) อยู่ถึงร้อยละ ๓๑.๘๑ และมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่อง (IQ<๗๐)อยู่ถึงร้อยละ ๕.๘ และจากข้อมูลคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 117 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
           เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจาก ๑๘ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๘๐ คน โดยมี นายพาลี กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ในนามประธานกลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน เป็นผู้กล่าวรายงาน และสรุปผลการทดสอบ O - Net และ NT ของนักเรียนภายในกลุ่ม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น และในปีการศึกษานี้ มีโรงเรียนในกลุ่มที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 240 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบสิ่งของเครื่องใช้ในวันรวมน้ำใจ สู่ร้านธารากาชาด
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบสิ่งของเครื่องใช้ จาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อนำไปเป็นรางวัลในร้านธารากาชาด งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุระพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 149 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้กับโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 17 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 340 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดนิทรรศการผลงาน "For Excellence Anubansisaket School"
           เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "For Excellence Anubansisaket School" การนำเสนอผลงานของนักเรียนในกิจกรรม "For Excellence Anubansisaket School" เช่น Best Practice ของการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่สืบเนื่องมาจากการ PLC ของคณะครู / กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning ของแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นการเปิดโรงเรียนให้ชุมชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมครูดี นักเรียนดี ศิษย์เก่า ที่มีผลงานควรแก่การยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 222 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตะดอบวิทยา เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ คณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนตะดอบวิทยา ซึ่งเป็นตัวแทนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.๑ - ป.๖ บกพร่องทางสติปัญญา) ภาษาไทย (กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ม.๑ - ม.๓) และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ม.๑ - ม.๓ บกพร่องทางสติปัญญา) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 234 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะแก่คณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) ซึ่งเป็นตัวแทนกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย (อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.๑ - ม.๓) วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ - ม.๓) และศิลปะ (วาดภาพระบายสี ชั้น ม.๑ - ม.๓ เรียนร่วม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุพจน์ เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 144 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง)
           เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจคณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ซึ่งเป็นตัวแทนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานอาชีพ ชั้น ม.๑ - ม.๓ ) และภาษาไทย (เรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.๑ - ม.๓) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 211 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน
           เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้ง มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 138 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ? 2564 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารทศพลญาณ (English Program) ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. / ๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๕๒๙,๓๕๑ บาท และห้องเรียนพิเศษ เป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ ห้อง ด้วยงบประมาณ ๔,๒๙๙,๐๐๐ บาท อาคารใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ English Program ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประกอบด้วย ห้องเรียน ๑๘ ห้อง และห้องพิเศษ ได้แก่ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ และห้องโครงการ English Program สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๑๑ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๓๖ คน โดยมี นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยกา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 155 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประชุม ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 ธ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 84 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ SSK1 HAPPY
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ SSK1 HAPPY (สำนักงานน่าอยู่ น่าดู น่าทำงาน บริการประทับใจ) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอโนนคูณ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอโนนคูณ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 138 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 ? 2564)
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมดาวินซี โรงแรมแกลลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2569 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของพื้นที่เป็นฐาน โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้แทน กบจ. นายพิมล วิเศษสังข์ ผู้แทน กศจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 153 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 88 ครั้ง

 จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ - เนตรนารี จำนวนประมาณ 800 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 118 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
           เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 128 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 117 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์
           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกก เพื่อให้กำลังใจข้าราชการครูและนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 113 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โดยมี นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 103 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 88 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทิน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทิน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ มีนายถนอม บัวแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 100 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ? ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๒๕ คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๑ คน พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน และครูที่เกษียณอายุราชการ มาช่วยสอน จำนวน ๑ คน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน รุ่นที่ ๒
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทางระเบียบกระทรวง การคลังได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นางสาวมาสม เบ้าสันเทียะ และนางสาวรุจิราพร บุญมา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดหวัดศรีสะเกษ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 113 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมข้าราชการครูและผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
           เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขมิ้น ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ และโรงเรียนบ้านขมิ้น เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ มีข้าราชการครู จำนวน ๒ คน และนักเรียนจำนวน ๑๑ คน โดยคณะครูและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยการนำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำทั้ง ๑๑ คน มาเข้าเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านขมิ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการ ศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายพาลี กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ในนามประธานกลุ่ม CEO... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 112 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกอกหัวนา เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
           เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกอกหัวนา กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา โดยมี นายทองใบ ทองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 79 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมองค์กรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำความดี ให้กับบุคลากรในสำนักงาน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมองค์กรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำความดีให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน เพื่อเป็นสำนักงานองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรมีพฤติกรรมเชิงบวก ร่วมทำความดี ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ซึ่งวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล และ ว่าที่ ร.ต.ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ์ จากศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาครู เพื่อเตรียมพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘ คน สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ให้มีการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้ชั้นปีในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้ทุกโรงเรียนนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสวงหาและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองใ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 132 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
           เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๘๗๔,๐๐๐ บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่ส่งแบบคำขอเสนอของบประมาณในรายการดังกล่าวต่อไป///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 110 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทางระเบียบกระทรวงการคลังได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นางสาวมาสม เบ้าสันเทียะ และนางสาวรุจิราพร บุญมา นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดหวัดศรีสะเกษ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 149 ครั้ง

 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๙ น.วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งโรงเรียนได้จัดขบวนอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ ปลัดอำเภอกันทรารมย์ และนายพงษ์ นวลศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้อัญเชิญโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทานขึ้นบนพานรองรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอ่านสำเนาพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 148 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐโครงการเขตสุจริต ปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก) ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้ตรวจติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล (โครงการเขตสุจริต) ใน ๕ ด้าน อาทิ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานตามโครงการเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งก่อนการประเมินได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 98 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยตั้งองค์กฐินที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น เวลา 08.30 น.ได้เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวายที่วัดค้อทอง บ้านค้อ หมู่ 3 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งจากการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 282,487 บาท ถวายวัดค้อทอง จำนวน 232,487 บาท และมอบให้โรงเรียนบ้านค้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 165 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนขุมคำวิทยา
           เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕ / ๒๕๒๙ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๗๙,๐๐๐ บาท สำหรับโรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) แห่งนี้ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑๙๐ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๙ คน โดยมีนายสมพร เพ็งพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในพิธีรับมอบอาคารเรียนครั้งนี้มี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังหิน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 142 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี
           ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 ขอเรียนเชิญทุกท่าน และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดค้อทอง บ้านค้อ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยตั้งองค์กฐิน และสมโภช ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ?1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 147 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." จากนั้น ได้ประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ ซึ่งก่อนการประชุม ได้ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 พ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 127 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการประเมินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยก่อนการประชุม ได้ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 112 ครั้ง

 ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รวม ๔๗ รายการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูได้ไปฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนทั้ง ๔๗ กิจกรรม / รายการ เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อนที่จะไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 30 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 119 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 30 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 72 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกลุ นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายที่เป็นจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนประชารัฐ การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม STEM Education ?การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - NET และ NT โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาครูแนวใหม่ การพัฒนาโรงเรียน ICU โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโรงเรี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ สพป.ชลบุรี เขต ๒
           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชลบุรี เขต ๒ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้ง เพื่อนำผลที่ได้จากการ ศึกษาดูงานไปประยุกต์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 104 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมลงพื้นที่กับ ผวจ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบความเรียบร้อยงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อย ก่อนงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 80 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานถวายพวงมาลัยคล้องพระกร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ เหล่ากาชาด ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๙ น.วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายอนุสรณ์? แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้ง พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูเนิน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 79 ครั้ง

 รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์)
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์) จำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ จากนั้น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ.ได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผอ.สพท.ทั่วประเทศ และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป. สพม.โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."
           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลา กรในสำนักงาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (สภากาแฟ) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) จากนั้น ได้ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference รายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรใน สพป.ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับการประเมินฯ เป็นแบบออนไลน์จาก สพฐ.ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพจึงได้จัดประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ขึ้น//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศและให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการที่ดี และการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 20 คน//////          ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 70 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมโรงเรียนร่วมพัฒนาเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบ
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพอเพียง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานศึกษาในสังกัดที่จะเข้าร่วมการพัฒนาฯ จำนวน ๘ โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.บ้านหนองครก ร.ร.บ้านกุดโง้ง ร.ร.บ้านคูซอด ร.ร.บ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) ร.ร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข ร.ร.บ้านหนองหวาย ร.ร.บ้านหนองไฮ และ ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๘ แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการในพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งผู้ที่มาให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย นายอำนวย มีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ และนายเอกอมร ใจจง ผอ.โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งใช้นวัตกรรมและแนวคิด... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดทำแผน 3 ปี (2563 ? 2565)
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดทำแผน 3 ปี (2563 ? 2565) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 63 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต
           เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?เป็นเวลา 89 วินาที และมอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 75 ครั้ง

 สพป.ยะลา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตพื้นที่ศึกษาและการศึกษาดูงาน จ.สระบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมี นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์/////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การยืมเงินราชการ และการส่งใช้เงินยืมราชการ ซึ่งมีครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินโรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และนางโชติกา ยิ่งกำแหง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมี นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนการอบรม ได้ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 10 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 107 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบธงขยะดีเด่น ระดับ ประเทศ ให้กับ ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน และ ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ พิธีมอบเงินรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ให้กับ ร.ร.บ้านยางเครือ อ.ยางชุมน้อย เงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรครูดีเด่นสะเต็มศึกษา โล่รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.พลอยปภัส สุทธิอาจ ร.ร.บ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษธิ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางอรวรรณ มุงคุณตา ร.ร.บ้านผั... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 135 ครั้ง

 CEO วังหิน 1 อบรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 1 โดยมี นายสมพร เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 75 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 98 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแย้
           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแย้ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ขอขอบคุณคณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน/////////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 126 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
           เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2560 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 110 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสำนักงาน
           เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน...คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ...////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 100 ครั้ง

 ผวจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานเตรียมดำเนินการฯพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อมอบหมายภารกิจโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 79 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนบ้านโนนแกด) กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงการประกวดในแต่ละกิจกรรม และได้กำชับให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามตาราง และใช้เกณฑ์การแข่งขันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ "เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐" ระหว่าง... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ากราบนมัสการ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอพร เนื่องในโอกาส มารับตำแหน่งใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 89 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คาระวะและรายงานตัวกับ ผวจ.ศรีสะเกษ
           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง และนายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าคารวะ และรายงานตัวกับ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ และนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คนใหม่
           เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับแต่งตั้งให้มาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค THAILAND 4.0
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา โอเทล & รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค THAILAND 4.0 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 ? 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา?38 ค (2) เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ โดยมี นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย
           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที///////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 73 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ร.ร.ประถมศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวัน ตามระเบียบการบริหารเงินกองทุนฉบับใหม่ และพัฒนาระบบโปรแกรม Thai School Lunch แบบย่อ ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ ร.ร.บ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก่อนการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว คำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 134 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีบุคลากรในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มงานละ 2 คน และผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา จำนวน 258 โรงเรียน โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวปภาดา สิงโต นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และนายสุทธิรักษ์ กอนินัย วิศวกรชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และมี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (สภากาแฟ) ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ระดับการศึกษาปฐมวัย
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด จำนวน 258 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สำหรับวิทยากร ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างได้ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 84 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ บูรณาการค่านิยม 12 ประการ สู่การสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ บูรณาการค่านิยม 12 ประการ สู่การสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับ? วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศึกษานิเทศก์ Roving Team ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัดโดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ซึ่งมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุในระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู งานด้านการเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพครู แนวทางการพัฒนาตนเองในการทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ด้วยระบบ TEPE Online รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูให้พัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพต่อไป อบรมระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 113 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่วัดบ้านโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ นายชาติชาย เลขาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มบูรพาโนนคูณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 89 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๘ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก นางวันดี พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นายคำพอง กาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ นายสมจิต สงสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย นายสุชาติ เทสันตะ ผ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 135 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานประชุมหัวหน้าศูนย์สาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดการแข่งขันใน ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย และเด็กพิเศษเรียนรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๔ กิจกรรม กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐" ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น ต่อไป/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนในฝัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งคัดเลือกนวัตกรรมที่ดี (Best Practices) ประกอบด้วย ร.ร.บ้านคูบ ร.ร.บ้านละเอาะ ร.ร.อนุบาลโนนคูณ ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านก้านเหลือง ร.ร.บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี ร.ร.บ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) และ ร.ร.บ้านเปือยประชาสามัคคี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานประกอบด้วย นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายเสรี กาหลง นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางวยุรีย์ ศิริโชติ และนางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายงานผลการดำ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 164 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงาน (สภากาแฟ)
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐น.วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้อำนวยกลุ่ม / ผู้แทน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมฝ่ายบริหาร (สภากาแฟ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับการจัดสรรให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการต่อไป////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 89 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้มีการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโครงการฯจากโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๘ คน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดและป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้ร่วมดำเนินการในลักษณะแบบบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า มีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 95 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมบูรณ์ ทิพรังศรี ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วย นางสมพร ลำเจียก และ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้นำเสนอข้อมูล และตอบคำถามคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้/////////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 12 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 114 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ เงินรางวัล โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ และโรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอวังหิน มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย เงินรางวัล โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 3 รา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 96 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
           เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อยู่อย่างมีคุณค่า อำลาอย่างมีศักดิ์ศรี เส้นทางแห่งความดี ราตรีนี้พี่เรา มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 90 ครั้ง

 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
           เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมมายโฮม เฮลท์คลับแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ และนายสรวิทย์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย เป็นตัวแทนของประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ และนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 88 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน แยกเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 90 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในการสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในการสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 72 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่พุทธเมตตาธรรมสถานหนองซิน 72 ปี พระราชกิตติรังษี ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การทำบุญบำเพ็ญทานบารมี (ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร) โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 30 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 79 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางท้องถนนและสวมหมวกนิรภัย 100 %
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางท้องถนนและสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมี ครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 258 โรงเรียน รวมทั้ง ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 30 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๕๘ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายจนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครูต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา และ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ อาจารย์สอนสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มห... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 99 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต จึงได้จัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทุกคน และผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๓๕ คน และรุ่นที่ ๔ จำนวน ๔๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 99 ครั้ง

 รร.บ้านหอยโนนดู่ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาฟุตบอลนักเรียน จ.ศรีสะเกษ ปี 2560
           โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ อ.ยางชุมน้อย ตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ 1 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 รายการฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2560?ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนาม 2... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ส.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 98 ครั้ง

 กลุ่ม CEO วังหิน ๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน ๑ โดยมี นายสมพร เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ?60 ปี?อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้นำดอกไม้จันทน์ที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันประดิษฐ์ถวายด้วยความจงรักภักดี จำนวนประมาณ 200,000 ดอก ไปมอบให้กับ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ให้กับโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งจัดการประกวดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีค... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 128 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับกลุ่มจังหวัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มจังหวัดกลุ่มที่ ๕ ซึ่งมีสถานศึกษาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ เขตพื้นที่การศึกษา ส่งโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มจังหวัดที่ ๕ ไปเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่อาคารสุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น นายธี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 106 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๘ คน และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๐ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ครูได้นำผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในชั้นเรียนได้ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี น.ส.จันที สมนา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายพงษ์นรินทร์ อินทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 80 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
           เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่อาคาร SSK1 Happy บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหล่ม/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
           เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง? ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยเรื่องนิทาน รุ่นที่ ๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรมนิทาน : รากฐานการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย วังหิน และพยุห์ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๕ คน ซึ่งจากผลการวิจัยเรื่องสมอง พบว่า การเล่านิทานจะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนากระบวนการคิดการเชื่อมโยงเรื่องราว การจัดระบบเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานของสมองแก่เด็ก เพราะนิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต และมีความมั่นใจ นิทานทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น นิทานทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นิทานทำให้เด็กเกิดจินตนาการ และนิทานช่วยสร้างสมาธิให้กับเด็ก จากเหตุผลดังกล่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงได้จัดอบรมครูผู้สอนเด็กปฐมวัยขึ้น สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 ส.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 102 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบรถจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
           เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเมธี สุพรรณฝ่าย นายสันธิธร ยิ้มละมัย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งรถจักรยานทั้งหมด จำนวน 910 คัน ได้รับมอบมาจาก พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสาระคุณ หรือหลวงพ่อเทียนชัย เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 คัน ซึ่งได้นำนักแสดงชื่อดัง จา พนม มามอบรถจักรยานด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับการบริจาคมาจากทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษอีก จำนวน 610 คัน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ได้รับมอบ จำนวน 274 คัน โดยมี คณะครู นักเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มารับมอบรถจักรยานในครั้งนี้///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
           เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงความสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 80 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในสำนักงาน
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่วัดป่าทรายทอง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และชาวบ้าน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบำเพ็ญทานบารมี ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พร้อมทั้งมอบกล่องดวงใจให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนดังกล่าวอีกด้วย///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 93 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนตะดอบวิทยา อำเภอเมืองฯ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านร่องเกล้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โรงเรียนบ้านอาลัย โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ? อำเภอกันทรารมย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 80 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวริชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
           เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวริชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
           เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น.วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้มาพบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ด้วย////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ส่งโครงงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง หกกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โครงงานคุณธรรมเรื่อง ร้อยดวงใจ สานสายใย เทิดไท้องค์ราชันย์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงงานคุณธรรมเรื่อง นิทานสานใจ ใฝ่จิตอาสา เทิดไท้องค์ราชันย์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกลุ่มจังหวัดที่ ๕ ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และยโสธร ซึ่งจะจัดประกวดในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีส... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 160 ครั้ง

 ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 ? 22 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล (PISA)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สากล(PISA) ซึ่งมีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ คน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียนแกนนำได้มีความ รู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ในปี ๒๐๑๘ ซึ่งมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้น โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่า... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๔ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 91 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูอนามัยโรงเรียน จำนวน ๒๕๘ คน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพียงพอต่อผู้รับบริการ รวมถึงการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในวัยเรียน สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชวดล ช่วงสกุล นางกุสุมา มีศิลป์ นางนวรัตน์ บุญกัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายทะนงศักดิ์ พรมแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 92 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ซึ่งกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนในโครงการคุณธรรม สพฐ.จำนวน ๑๒๙ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘ คน เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนให้มีความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม สพฐ.ที่เข้มแข็ง สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกัมพล เจริ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 114 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ซึ่งมีการเสวนาเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประเภทต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย และคิดอย่างไรในการนำผลคะแนน O - NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ซึ่งผู้ร่วมดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายปรเมษฐ์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โดยมี นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูปฐมวัย รุ่นที่ ๒
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM? Education) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๒ ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ใช้ทักษะชีวิตและความคิดอย่างสร้างสรรค์ อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูแกนนำปฐมวัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านดนตรีไทย(ดีด สี ตี เป่า) เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา มีครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๐ คน เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา รวมทั้งให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนดนตรีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ อบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อำนาจเจริญ นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน/... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 102 ครั้ง

 กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 ก.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 95 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๒๕ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๕ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งมี รองศาสตรา จารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นาย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 29 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional? Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ รวม ๑๖ โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๒ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่างๆที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ดีๆที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยมหาสารคาม กรรมการ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 80 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชน
           เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวัน ที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติดให้กับนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีสิริเกศ และพระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 จังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
           เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๔๖๐ ในระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๙ โครงงาน ซึ่งมีสถานศึกษาจากสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ และสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งโครงงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดในระดับภาค จำนวน ๕ ประเภท คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงงาน คณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันทีที่ ๑๗-๑๘ ส.ค.๒๕๖๐ เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่การปฏิบัติ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว และมีทักษะในการบวก ลบ คูณ และหารแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ครูสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จริง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และการนำไปใช้ขยายผลในโรงเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ที่มีค่าพัฒนาให้สู... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 121 ครั้ง

 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารปฐมวัย ร.ร.บ้านหนองกุงสนามชัย อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๐๙.๒๙ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารปฐมวัย สำนึกรักบ้านเกิด ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด ๒๐x๒๗ เมตรจนแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๔๔,๗๗๔ บาท สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๑๔๑ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คนโดยมี นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมี นายสมชาย นามวิลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พงษ์เพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ นายสมชาย ราษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านหนองกุง เข้าร่วมพิธีในครั้งน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๘ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน สามารถดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายณัฐพล แป้นนอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้///////ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน จำนวน ๑๗ โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ? จำนวน ๑๒๗ โรงเรียน พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุจริต ให้กับโรงเรียนบ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ที่ได้คะแนนเต็มในแต่ละด้าน จำนวน ๗ ราย และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 91 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณธรรม สร้างความรู้คู่คุณธรรม
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่ต้องการให้โรงเรียนคุณธรรมเป็น ๑ ในตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและการจัดการศึกษาที่เน้นความสำคัญ ทั้งความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯจำนวน ๑๒๙ คน เพื่อพัฒนาครูให้ตระหนักรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) ผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี เพื่อให้ครูนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียน คิดค้น และผลิตนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมประกอบด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายทองคำ จันทร์โสภา นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 82 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบูรณาการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ายฯ และครูผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๗๐ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตปัญหาต่าง ๆ ให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ขจัดปัญหาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูปฐมวัย รุ่นที่ ๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ใช้ทักษะชีวิตและความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวัวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูแกนนำปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ศธจ.ศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีกับ รอง ศธภ.13
           เมื่อเวลา 07.59 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสที่เดินทางไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 13//////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 72 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ ๑ - ๗ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๘ คน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในประเทศไทย หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี ศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และทรงเห็นว่า ควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้ และจดจำมากที่สุด เด็กในช่วงปฐมวัย เป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิตในการจัดการศึกษาให้เด็กได้มีโอกาสในการค้นพบความชอบ ความสนใจ และพรสวรรค์ของตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับเป็นการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 10 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสังกัด
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทุกคน เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และแนวทางในการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับทราบ และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 145 ครั้ง

 สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 มีข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและสื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน? การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นักเรียน การประกวดกิจกรรมผลงานการบันทึกรายงานกาประชุมและการบันทึกบัญชี โดยมี นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ DynEd
           เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ DynEd (ไดเน็ท) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๓๔ โรงเรียน เพื่อให้ครูได้เตรียมความพร้อมสำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป โดยมี นางมาริษา จันทร์เทียม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำสื่อไปใช้จัดการเรียนการสอน/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 147 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์
           เมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๑๕ คน โดยมี นายสมาน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 107 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) น้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมหวัง อัมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการน้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๕ คน/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศธจ.ศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 2 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงความยินดีกับ ศธจ.ศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๓ คน โดยการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป และจากข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๗,๒๙๖ คน จำแนกเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมทั้ง ๙ ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๒ และเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางกา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 31 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 83 ครั้ง

 ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มอบดอกไม้แสดงความยินดี
           นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ตรวจราชการโครงการ ?เคาะประตูผู้รับบำนาญ?
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางกฤติยา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง ๑ นางสาวบุศรินทร์ จันทินมาธร และนางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) โครงการเคาะประตูผู้รับบำนาญของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญให้ทันในเดือนตุลาคม โดยมี นางสาวจิติมา ศุภพิตร คลังจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายสุเทพ ศรบุญทอง นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรด้านการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เข้าร่วมประชุมในคร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 208 ครั้ง

 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 97 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๑ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ จากสถานศึกษาในเขตอำเภอกันทรารมย์ โนนคูณ และน้ำเกลี้ยง เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๖ คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC Data Mangement Centre) บันทึกข้อมูลและวางแผน การจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ซับซ้อน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นางสาวสิตา โค้วคูณกุล นายสำราญ สาระมู นายณัฐวุฒิ กรไกร และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมค... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 26 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live Saving) หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน
           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 พ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live Saving) หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระหว่างวันทที่ 20-21 พ.ค.60 โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตในปัจจุบันและที่ผ่านมา นับเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และมีผลกระทบกับผู้ปกครองที่ประสบปัญหาบุตรหลานจมน้ำเสียชีวิตเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำให... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 กศจ.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๔๒ อัตรา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ บุญปอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก จำนวน ๔๒ อัตรา ประ กอบด้วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๔ อัตรา กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา นั้น ซึ่งปรากฏ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 75 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนดำเนินการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลผลการสอบ O?Net นักเรียนที่มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงลำดับที่ 1 ? 10 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 59 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลคะแนน O-Net เต็ม ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙ คน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกเอกสารแฟ้มประวัติ และการกรอกรายละเอียดการขอรับเงินในแบบ ๕๓๐๐ และการรับรองวันทวีคูณแบบ ๕๓๐๒ รวมทั้ง รับฟังข้อคิดการบรรยายพิเศษเรื่องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนต่าง ๆ จากทางราชการที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเตรียมการให้การดำรงชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณค่า และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จาก นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑//////// บุญช่วย รอดเนียม / ภาพ - ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 78 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินกิจกรรมการสอนว่ายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำ ให้เด็กมีทักษะทางน้ำ ในการเอาชีวิตรอดทางน้ำ และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน อบรมรุ่นละ 1 วัน//////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมสภากาแฟบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณใต้ถุนอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสำนักงาน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จากนั้น ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคี..ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ../////บุญช่วย รอดเนียม - ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 154 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน จำนวน ๑๘ โรงเรียน เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา เพื่อนวน รระธานการนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ รวมทั้ง เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุ่มเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยมี นายพาลี กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 15 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับข้าราชการครูกลุ่ม CEO วังหิน ๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) วังหิน ๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติได้ตรงกัน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้แนวทางการพัฒนาที่เป็นกระบวนการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) วังหิน๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายสมพร เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยา ในนามประธานกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) วังหิน ๑ เป็นผู้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในอำเภอวังหินในรอบปีที่ผ่านมา////////// บุญช่วย รอดเนียม / ภาพ - ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 114 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ และแนวทางของหลักสูตรใหม่ รวมทั้งวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้ครูนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายธนเดช ตุลยพินิช น.ส.ฐานิกร มาตราคำภา จากสยามอินโนเวชั่นมีเดีย และนางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะะเกษ เขต ๑///////บุญช่วย รอดเนียม / ภาพ - ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 104 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนที่จัดการเรียนรวมที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และไม่มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมดังกล่าวมาก่อน จำนวน ๑๐๐ คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ และเป็นครูแกนนำจัดการเรียนรวม///////// บุญช่วย รอดเนียม / ภาพ - ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 81 ครั้ง

 กศจ.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๓๙ อัตรา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก จำนวน ๓๙ อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑๘ อัตรา กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน ๔ อัตรา กลุ่มวิชาเอก คหกรรม จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ อัตรา กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มารายงานจ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 93 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๐
           เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ซึ่งมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๒๕๙ คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารสู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน และการสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ นักวิชาการอิสระ และนางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 79 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ สานฝันปั้นนักเรียนไทย นักกีฬาฟุตบอลชาย มุ่งสู่ทีมชาติ
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงยิมอาคารกันทรารมย์ ร.ร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สานฝันปั้นนักเรียนไทย นักกีฬาฟุตบอลชาย มุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๔ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมกับ สพฐ.จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๓ พ.ค.๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.๖-ชั้น ม.๒ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ และมีอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย จำนวน ๗ คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล จากนักกีฬาทีมชาติไทย จึงได้ร่วมกับ มูลนิธินักกีฬาอาวุโส ดำเนินการพัฒนานักเรียนชั้น ป.๖-ชั้น ม.๒ ที่มีพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล รวมทั้ง มีเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคต เ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 1 พ.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง

 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ส่งผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัลฯ จำนวน ๑ คน คือ นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 57 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๒
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จากอำเภอน้ำเกลี้ยง พยุห์ วังหิน และโนนคูณ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) รุ่นที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ และพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในหน้าที่ ความสำคัญของอาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๑
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ และพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในหน้าที่ ความสำคัญของอาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 73 ครั้ง

 กศจ.ศรีสะเกษ คุมเข้มผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน สแกนวัตถุต้องสงสัยก่อนเข้าห้องสอบ
           เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการดำเนินการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก โดยก่อนเข้าห้องสอบได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่สอบ พร้อมกันนี้ ได้นำเครื่อง Hand Scan มาตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย และทำการตรวจจับสัญญาณวัตถุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งได้เพิ่มมาตรการเข้ม โดยการห้ามสวมเสื้อคลุม นาฬิกา แว่นตา รองเท้า ถุงเท้า และห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบทุกคนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบในทุกรูปแบบ โดยอนุญาตให้นำเฉพาะบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น ซึ่ง ดร.ชอุ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
           เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น.วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องชุมพลนิทรรศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ เปิดสอบ จำนวน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก รับจำนวน ๓๙ อัตรา และมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๓ คนโดยกำหนดทำการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มีผู้มาเข้าสอบ จำนวน ๑,๖๔๒ คน ขาดสอบ จำนวน ๖๑ คน   ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 67 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๔ คน สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบ จำนวน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๓ ราย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดทำการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ? ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ////// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ/ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
           เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการภาค ๑๓ และผู้อาวุโส อดีตผู้บริหารหน่วยงาน เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย//// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 19 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 74 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 88 คน?20 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ปฐมวัย จำนวน 4 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน ภาษาไทย จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 คน สังคมศึกษา จำนวน 12 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน นาฎศิลป์ จำนวน 2 คน พลศึกษา จำนวน 7 คน ศิลปศึกษา จำนวน 3 คน ประถมศึกษา จำนวน 1 คน เกษตร จำนวน 1 คน ดนตรีศึกษา จำนวน 6 คน ดนตรีสากล จำนวน 1 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 คน ฟิสิกส์ จำนวน 1 คน ภาษาจีน จำนวน 8 คน ภาษาญี่ปุ่น ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาษาเวียดนาม จำนวน 1 คน และอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน? คน โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนดำเนินการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำขอพรจาก ดร.ชอุ่ม กรไกร นายประดิษฐ์ พรหมเสนา นายเกษม สืบเสน ดร.พิมล วิเศษสังข์ และนายศิริพงษ์ เสนาะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย/////////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 13 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่พระอุโบสถ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ซึ่งสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา จำนวน ๑๒๙ คน เข้าบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 10 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และอ่านคำอาศิรวาทสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.รังสฤษธิ์ บุญรอง ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 6 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 72 ครั้ง

 เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นักเรียนศรีสะเกษ สุดยอดระดับประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม
           เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณถนนคนเดิน ด้านหลังวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นักเรียนศรีสะเกษ สุดยอดระดับประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และ สพม.เขต ๒๘ จัดขึ้น มีการมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑?ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเพื่อรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
           เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง

 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙?ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้ข้าราชการครูในสังกัดกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ข้าราชการครู จำนวน ๑๙๖ คน โดยมี นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 24 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้มาตรวจราชการ พร้อมทั้งประชุมคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ - ยโสธร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ?สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ?สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม พ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง

 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต
           เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๖๖๐ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นำโดย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที และมอบนโยบายให้กับบุคลากร ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ ประชุมวางแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๕ เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ และด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนจาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ?เพื่อร่วมปรึกษาหารือและวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ไปคว้าเหรียญรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ กิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็น... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.กันทรารมย์
           เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจาก คุณศักรินทร์? เทิดกตัญญูพงศ์ พร้อมด้วย คุณปรางค์ทิพย์ พุฒิชาติ คุณสมบูรณ์ ฐานมั่นคงกุล คุณสมฤทัย ฐานมั่นคงกุล คุณทรงศักดิ์? ลิ้มปรีดีชัย คุณภูวดล วนขุนทด คุณสิทธิศักดิ์ ศีลให้อยู่สุข คุณเลอศักดิ์ แก่นทิพย์ คุณเพลินพิตรา ศีลประสิทธิ คุณวิไกร กะตะศิลา คุณบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ และคุณประมุข เชิงชวโน จำนวน ๓๒๗,๔๙๐ บาท พร้อมทั้ง มอบตู้เย็นจำนวน ๑ ตู้ / เครื่อง มูลค่า ๘,๙๐๐ บาท สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑๔๔ คน ข้าราชการครู ๑๗ คน โดยมี นาย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 95 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางมาลัย จันทร์เทศ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พร้อมด้วย นายอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายจรัญ หวานคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด ได้มาตรวจเยี่ยมห้องสอบ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 โดยเปิดสอบใน 20 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 91 อัตรา ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 557 คน โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระวุฒิ พุทธการี ผู้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 67 ครั้ง

 กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ จัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนจากทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๒๕๐ คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๘๐ คน มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง ออกถึงความรู้ความสามารถอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมีนายสมาน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 113 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
           เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย////////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

 เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผน การตรวจราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน ๕๐ คน โดยมี นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดได้นำเสนอผลการดำเนินงาน Best Practice ตามกรอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐///////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 จ.ศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๖ ทุน
           เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๖๖ ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๖,๖๐๐ บาท และมอบรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนและบริจาคสมทบ เพื่อใช้ดอกผลที่มีอยู่มาพิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๒๐ จังหวัด โดยปัจจุบันมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหว... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 14 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลโนนสัง จัดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ประธานกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลโนนสัง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนสัง ((โนนสังวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง โรงเรียนบ้านหนองโอง โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อส.พป.40) ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเดินทางไกล การผจญภัย และการแสดงรอบกองไฟ โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลโนนสัง ผู้กำกับลูกเสือ และชาวตำบลโนนสัง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 11 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานห้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนดำเนินการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ปี 2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนบ้านเทิน ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ในการจัดกิจกรรมการประกวด การนำเสนอสาธิตและจำหน่ายผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพดีเ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 10 มี.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

 จัดโครงการบำเพ็ญทานบารมี... ทำบุญคล้ายวันเกิดบุคลากรในสังกัด วัดป่ามณีศรีชมพู อ.ยางชุมน้อย
           >>> เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯและข้าราชการครูในสังกัดร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์และบำรุงวัดจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทที่วัดป่ามณีศรีชมพู บ้านค้อ หมู่ ๑๑ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการบำเพ็ญทานบารมี...ทำบุญคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม โดยมีพระครูอุดม รัตนวาปี พระครูสังวร วชิรธรรม หลวงปู่บู สุทินโน และพระพรวิเชียร พุทธสโร เจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีชมพู ร่วมอนุโมทนาฯโดยมีนายไพฑูรย์ นามสาย ผอ.รร.บ้านค้อเมืองแสน นายพิทักษ์ มณีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ นายพรชัย มณีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายสัตติญา ปราบภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและชาวบ้านเข้าร่วมโครงการทำบุญบำเพ็ญทานบารมีในครั้งนี้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 มี.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 62 ครั้ง

 ศธจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน)
           เมื่อเช้าวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน) ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ มีความตระหนัก มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานอาหาร โภชนาการและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหารแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืน นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 3 มี.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการเรื่องโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
           >>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวอุษา ชูชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิรศรี อนวัชกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เรื่องโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีรองผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามัญทั่วไปจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ ,สพม. เขต ๒๘ ,อบจ.ศรีสะเกษ ,เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๒๙ศรีสะเกษ และ ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการศึกษาและการเข้าถึงบริการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบาย ทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษาสามัญทั่วไปและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายพิจิตร... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 28 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 70 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา ๑ ปี
           >>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ถนนอุบล อ.เมืองศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯทั้ง๕ชุด และผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ จำนวน ๓๔ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คนเพื่อร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานในหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน๖เดือนแรก(มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยมีนางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ร่วมพบปะกับ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 27 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 87 ครั้ง

 อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
           วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม เพชร ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาทั้ง 5 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตให้เข้าร่วมโครงการรวม 89 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-25 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรทินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้มีความยั่งยืน พร้อมที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความประพฤติดี รักสามัคคี ใฝ่เรียนรู้ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตให้มีความผาสุขตลอดไป###... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 26 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 60 ครั้ง

 เลขาธิการ กพฐ.ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ
           >>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐเพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในช่วงเช้านายกรํฐมนตรีได้พบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับพร้อมกล่าวมอบนโยบายและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเก... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 59 ครั้ง

 เปิดโครงการ "เยาวชนตนสร้างฝัน ร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น" ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์
           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ "เยาวชนตนสร้างฝัน ร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชน นักศึกษา เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่มีความแตกต่าง ทั้งความเชื่อ วัฒนธรรม และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้มีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิต?มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาชมรมตนสร้างฝัน ร่วมกันอ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ก.พ.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 การติดตามการสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.2
           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ออกนิเทศติดตามการสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1- ป.2และให้กำลังใจคณะกรรมการ ครูผู้บริหาร และนักเรียนในการสอบของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประกอบด้วยโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ,โรงเรียนรวมสินวิทยา,โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม,โรงเรียนมานิตวิทยาคม,และโรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ก.พ.60 โดย: สำราญ สาระมู อ่านแล้ว: 108 ครั้ง

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)ปี ๒๕๖๐
           >>> เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร(เล็ก) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯใน ๒๐ กลุ่มสาขาวิชาเอก รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๑ อัตรา เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๒ ? ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)สถิติยอดผู้สมัครฯวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๒๕ คน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

 จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ
           >>> เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมนันทพันธ์ สพม.เขต ๒๘ อ.เมืองศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย ,นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และนายอำเภอ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จะมีการจัดกิจกรรมพบปะวาระยามเช้าในลักษณะนี้เดือนละ ๑ ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(สพม.เขต๒๘ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙
           >>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ,ประธานกลุ่ม CEO คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๔.๐๐ น.ในวิชาความสามารถด้านภาษา ,วิชาความสามารถด้านคำนวณ และวิชาความสามารถด้านเหตุผล พร้อมนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มกลางกันทรารมย์
           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯกลางกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯในพื้นที่ตำบลโนนสัง ตำบลหนองหัวช้าง รวม ๑๖ โรงเรียน รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑,๕๐๐ คน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาตามความถนัด ความสนใจและความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาจะช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะด้านการกีฬาชนิดต่างๆตามความสนใจในระดับพื้นฐานเพื่อจะได้ต่อยอดหรือพัฒนาเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติในโอกาสต่อไป โดยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจำนวน ๖ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล ,เทเบิลเทนนิส , แฮนด์บอล ,เซปักตะกร้อและกรีฑา โดยมีนายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรง... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 71 ครั้ง

 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
           สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ไปคว้าเหรียญรางวัลจำนวน ๑๙กิจกรรมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนกา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 9 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 77 ครั้ง

 จ.ศรีสะเกษ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กับสื่อมวลชน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดิเรก จิตอร่าม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะพูดคุย และทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คปป.) ให้หน่วยกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัด จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน เพ่ือเป็นการร่วมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกภาคส่วน มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือกันตามกรอบขนบ ธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 8 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560
           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 / 2560 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 56 ครั้ง

 นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการ ภาค 13 ตรวจเยี่ยมศูนย์รับส่งข้อสอบ O-NET สพป.ศก.1
           วันที่ 4 ก.พ.2560 นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการ ภาค 13 ตรวจเยี่ยมศูนย์รับส่งข้อสอบ O-NET ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ และ เวลา 10.20 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 29 มี นายเสนีย ์เรืองฤทธิ์ราวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นป.๖ และชั้นม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติต่อไป โดยได้ไปตรวจเยี่ยมที่หน่วยสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๙,โรงเรียนวัดหลวงวิทยา และโรงเรียนเทศบาล๑(วัดเจียงอี)ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 64 ครั้ง

 รร.ในสังกัด สพป.ศก.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กทม. 28-31 ม.ค.60
           รร.ในสังกัด สพป.ศก.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 26 - 31 ม.ค.2560  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 4 ก.พ.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 61 ครั้ง

 ค่ายวิชาการนักเรียนเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเตรียมการทดสอบ O-NET
           >>> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ? ๖ จากโรงเรียนในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า อ.พยุห์ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านสร้างหว้า ร.ร.บ้านโคกเพ็ก ร.ร.บ้านค้อยางปอ ร.ร.หนองค้า ร.ร.บ้านหนองออ และร.ร.บ้านเสมอใจหนองสะลาม มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕กลุ่มสาระหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ให้สูงขึ้น เริ่มดำเนินการอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม และ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.โนนเพ็ก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยผู... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 25 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 118 ครั้ง

 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ.รอบที่๔ จำนวน ๙๙ อัตรา
           >>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๙ ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๔) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๙ ราย ใน ๑๗ กลุ่มวิชาเอกประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๔ ราย, กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ ราย ,กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน ๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ ราย,กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๙ ราย, กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ราย, กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๔ ราย, กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑๐ ราย, กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๖ราย, กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย,กลุ่มวิชาเอกเกษต... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 23 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 88 ครั้ง

 บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) มอบจักรยานให้แก่นักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คัน
           >>> เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายกฤตพงษ์ ปานผา ผู้แทนประธานคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน์ วงศ์ศรานนท์ เลขานุการฯ และคณะ ร่วมกับกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียนร้อยจังหวัดศรีสะเกษ โดยพันโท วรากร ธนยั่งยืน ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คัน เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนในชนบท ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วยโดยจะมอบให้แก่เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกลที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกล สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เดินทางไป-กลับโรงเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งยอดการจัดสรรรถจักรยานมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 21 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 69 ครั้ง

 จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙
           >>>เมื่อเวลา ๐๙.๕๐ น.วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ สวมใส่ชุดปกติขาวและสวมใส่ชุดไว้ทุกข์ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนิมนต์พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และมีพระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 20 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 100 ครั้ง

 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
           >>> เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีดร.รังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ อบทอง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางถนอม สายจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 105 ครั้ง

 ต้อนรับ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 17 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 116 ครั้ง

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
           สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online โดยมีนายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการนำส่งข้อมูลฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑... (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 7 ม.ค.60 โดย: ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา อ่านแล้ว: 105 ครั้ง