สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน แยกเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางภูริตา เดชาภูมาพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ//////

นำเสนอเมื่อ 7 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 70 ครั้ง