ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

           เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมมายโฮม เฮลท์คลับแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ และนายสรวิทย์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย เป็นตัวแทนของประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ และนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน//////////

นำเสนอเมื่อ 8 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 65 ครั้ง