สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมบูรณ์ ทิพรังศรี ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วย นางสมพร ลำเจียก และ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้นำเสนอข้อมูล และตอบคำถามคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้/////////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 12 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 83 ครั้ง