ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน//////////

นำเสนอเมื่อ 7 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 84 ครั้ง