CEO วังหิน 1 อบรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 1 โดยมี นายสมพร เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////////

นำเสนอเมื่อ 9 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 70 ครั้ง