ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบธงขยะดีเด่น ระดับ ประเทศ ให้กับ ร.ร.บ้านสว่าง อ.วังหิน และ ร.ร.บ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ พิธีมอบเงินรางวัลโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ ให้กับ ร.ร.บ้านยางเครือ อ.ยางชุมน้อย เงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรครูดีเด่นสะเต็มศึกษา โล่รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.พลอยปภัส สุทธิอาจ ร.ร.บ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษธิ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางอรวรรณ มุงคุณตา ร.ร.บ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษธิ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี น.ส.พีรญา พันธสีมา ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางคณินญา นามวงษ์ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น.ส.เดือนเพ็ญ ดำริห์ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้/////////

นำเสนอเมื่อ 9 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 115 ครั้ง