สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การยืมเงินราชการ และการส่งใช้เงินยืมราชการ ซึ่งมีครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินโรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และนางโชติกา ยิ่งกำแหง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมี นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนการอบรม ได้ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที///////

นำเสนอเมื่อ 10 ต.ค.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 94 ครั้ง