ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด

           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนดินดำเหล่าเสนใต้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) โรงเรียนบ้านกะเอิน อำเภอวังหิน ทั้งนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่ตั้งใจไว้///////

นำเสนอเมื่อ 4 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 258 ครั้ง