ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎรอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ โรงเรียนบ้านผักแพว และโรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน///////

นำเสนอเมื่อ 5 ก.พ.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 288 ครั้ง