บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/////

นำเสนอเมื่อ 4 เม.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 317 ครั้ง