ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกให้ความช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ประจำปี 2561

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกให้ความช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ประจำปี 2561 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ และคัดเลือกให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์/////////

นำเสนอเมื่อ 8 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 177 ครั้ง