สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล

           เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหัวข้อการประชุม มีดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด 2. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน 4. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 5. การกวดขันเรื่อง การลงโทษนักเรียนผิดระเบียบ 6. อื่น ๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของการกระทำความผิดทางวินัย/////

นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 120 ครั้ง