ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร "บล" จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ จากนั้น ได้ดำเนินการกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท และมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน ๔ คน คือ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง นางช่อผกา พวงมาเทศ นางรวิกานต์ วรรณแก้ว และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์////////  

นำเสนอเมื่อ 11 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 322 ครั้ง