สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน การใช้โปรแกรม Thai School Lunch คุณภาพของอาหาร ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาหารกลางวัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง จะได้ออกไปตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 258 โรงเรียน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจสอบให้ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561//////

นำเสนอเมื่อ 11 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 186 ครั้ง