สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีสถานศึกษาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งโครงงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานประวัติศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมโครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงงาน โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกษ ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งจะจัดการประกวดในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ?จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป////////

นำเสนอเมื่อ 2 ก.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 458 ครั้ง