สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครู เพื่อเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอน หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคม ที่มีความแตกต่างทางกาษา และวัฒนธรรม มีปัญหาทางสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ภาคละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้สรรหาและคัดเลือกบุคลากรครู เพื่อเข้ารับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ "โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน คือ นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4///////

นำเสนอเมื่อ 2 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 286 ครั้ง