สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมีข้าราชการครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 270 คน จาก 90 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 โดยมี นางวิไลรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////

นำเสนอเมื่อ 24 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 396 ครั้ง