สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////  

นำเสนอเมื่อ 31 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 193 ครั้ง