สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2561

           เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2561 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับเขต / จังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดมหาสารคาม ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้กำหนดรับสมัครในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.ที่ห้องประชุมเพชร และจะดำเนินการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2561 ในระดับจังหวัด กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และจะดำเนินการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561//////

นำเสนอเมื่อ 8 พ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 314 ครั้ง