สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ

          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและระดับห้องเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมี นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 12 ม.ค.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 61 ครั้ง