สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีครูผู้สอนชั้นอนุบาล จากอำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ เข้ารับการอบรม โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางช่อผกา พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 80 ครั้ง