สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สี่ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC / KM พัฒนางาน พัฒนาองค์กร โดยใช้กระบวนการวิจัย///// จุฑาริณี แกล้วเกษตรกรณ์ / ภาพ - ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 6 เม.ย.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 66 ครั้ง