http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ก.พ.ชี้แจงเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่ จะเริ่มใช้เดือน เม.ย.ปี ๒๕๕๓
อ้างถึง: www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu30010452§ionid=0107&day=2009-04-01

คอลัมน์ ข้าราษฎร โดย สายสะพาย

สำนักงาน ก.พ.มั่นใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามระบบใหม่ จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ดังนั้น การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายนนี้ ยังคงพิจารณาแบบเป็นขั้นเหมือนเดิม

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตรากฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ต้องออกตามความในมาตรา 74 และ 76 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น

ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 ต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ใช้อยู่เดิม

อย่างไรก็ตาม จากการที่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการเดิมที่แบ่งตามระดับตำแหน่งหรือซี และมีขั้นเงินเดือนเป็นขั้นวิ่งถูกยกเลิกไป ก.พ.จึงมีมติให้จัดทำตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราว จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งใหม่ โดยอิงขั้นเงินเดือนในบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้อยู่เดิม เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552

"ก่อนที่จะมีการนำระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่มาใช้ สำนักงาน ก.พ.จะชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับข้าราชการ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่มาใช้ ในวันที่ 1 เมษายน 2553" เลขาธิการ ก.พ.กล่าว

สำหรับตารางเงินเดือนชั่วคราวเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 2552 กำหนดให้ "เงินเดือนฐาน" หมายถึง อัตราเงินเดือนที่ข้าราชการได้รับอยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2552

และ "เลื่อน 0.5 ขั้น" "เลื่อน 1 ขั้น" "เลื่อน 1.5 ขั้น" หมายถึง ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่งแล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วย การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544

กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับเงินเดือนฐาน ให้ใช้เงินเดือนฐานใกล้เคียงที่ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับ เป็นเงินเดือนฐานที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

กรณีข้าราชการที่มีจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่นั้น และได้รับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนและเงินเดือนขั้นสูงสุด เป็นค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550
ประกาศวันที่ 08-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 30100

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(58130) ทำแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าจะดีกว่าเดิม
โดย: ข้าราชการเอาแต่ทำงาน วันที่ 27-08-2552 เวลา 19:36 น. (115.67.226.147/) แจ้งลบ
(58131) ทำแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าจะดีกว่าเดิม
โดย: ข้าราชการเอาแต่ทำงาน วันที่ 27-08-2552 เวลา 19:36 น. (115.67.226.147/) แจ้งลบ
(58132) วางกฏเกณฑ์ไปแต่พวกประจบเจ้านายก็ได้ดีเหมือนเดิมทำงานใช้ปากได้ดีคนทำงานเสียกำลังใจกฎเกณฑ์เลื่อนขั้นใหม่จะได้ผลแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าท่านเลขา ก.พ.ครับอย่ามัวแต่สร้างผลงานให้ก.พ.อย่างเดียวให้แก้ปัญหาได้จริงด้วยนะครับ
โดย: เบื่อไอ้พวกสร้างภาพ วันที่ 27-08-2552 เวลา 19:47 น. (115.67.226.147/) แจ้งลบ
(58133) กพได้ผลงานแต่ผมไม่เชื่อว่าได้ผล ไอ้พวกประจบเจ้านายที่มีเจ้านายได้เปอเซ็นต์มากกว่าคนอื่นอยู่ดีพี่น้องครับ
โดย: เสกสรร บัญชีกลาง วันที่ 27-08-2552 เวลา 19:55 น. (115.67.28.113/) แจ้งลบ
(58134) ทำงานไม่เลียนาย ไม่ได้ดีอยู่ดี
โดย: ข้าราชการบัญชีกลางคนหนึ่ง วันที่ 27-08-2552 เวลา 19:59 น. (115.67.28.113/) แจ้งลบ
(58135) เลขากพคุณแก้ปัญหาคนสอพลอได้ขั้นพิเศษมากกว่าคนทำงานได้เปล่า
โดย: ข้าราชการพลเรือน วันที่ 27-08-2552 เวลา 20:02 น. (115.67.28.113/) แจ้งลบ
(58136) กพเอ๋ยถ้า ออกกฎไม่ป็นธรรม โดยฟ้องศาลปกครองแน่ จะบอกให้ ชี้แจงแล้วแก้ปํญหาได้นะ อย่าสร้างภาพก็แล้วกัน
โดย: ข้าราชการ วันที่ 27-08-2552 เวลา 20:06 น. (115.67.28.113/) แจ้งลบ
(58137) กพเอ๋ยถ้า ออกกฎไม่ป็นธรรม โดยฟ้องศาลปกครองแน่ จะบอกให้ ชี้แจงแล้วแก้ปํญหาได้นะ อย่าสร้างภาพก็แล้วกัน
โดย: ข้าราชการ วันที่ 27-08-2552 เวลา 20:06 น. (115.67.28.113/) แจ้งลบ
(58138) ข้าชการบัญชีกลางมีพวกเลียนายเปล่า ผอค่าตอบแทนว่าไง
โดย: ข้าราชการ วันที่ 27-08-2552 เวลา 20:12 น. (115.67.28.113/) แจ้งลบ
(58670) ยุบ กพ และยุบ ระบบราชการ ดีที่สุด
โดย: เบื่อ ข้าราชการ วันที่ 05-11-2552 เวลา 18:06 น. (61.7.234.194/) แจ้งลบ
(58671) สอพลอ ได้ 2ขั้น พอตัน ออก กฎ ได้ 2 % และ4% ยังไม่รู้จักพอ รู้จักอิ่ม .. คิดออกกฎใหม่..ให้ได้มากกว่า กว่า 4% ... ฝากข้อความถึงเลขา กพ. ว่า.... ระบบราชการมันแย่ๆ..ก็เพราะ พวก ที่ได้เงินเดือน สูงๆ นี่แหละ..ฮู้ ฮู้ ไม่เห็นด้วย...
โดย: คนไทย วันที่ 05-11-2552 เวลา 18:16 น. (61.7.234.194/) แจ้งลบ
(58675) การที่ ก.พ. แก้ไขโดยการออกกฎใหม่มาคิดหรือว่าจะแก้สันดานคนโกงได้ ออกกฎระเบียบดีอย่างไร ก็ไม่สามารถแก้ไขคนที่มีสันดานขี้โกงได้ ที่ผ่านมาระบบราชการไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจริงจังมีแต่ปลูกผักชีโรยหน้าเพื่อเอาผลงาน หากมีความจริงใจจริงๆต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของข้าราชการให้ได้ เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีก็ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างกฎระเบียบอะไรมากมาย ก.พ.มีความสามารถที่จะทำได้หรือเปล่า
โดย: อาจารย์ วันที่ 05-11-2552 เวลา 21:46 น. (118.173.77.115/) แจ้งลบ
(58676) การที่ ก.พ. แก้ไขโดยการออกกฎใหม่มาคิดหรือว่าจะแก้สันดานคนโกงได้ ออกกฎระเบียบดีอย่างไร ก็ไม่สามารถแก้ไขคนที่มีสันดานขี้โกงได้ ที่ผ่านมาระบบราชการไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจริงจังมีแต่ปลูกผักชีโรยหน้าเพื่อเอาผลงาน หากมีความจริงใจจริงๆต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของข้าราชการให้ได้ เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีก็ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างกฎระเบียบอะไรมากมาย ก.พ.มีความสามารถที่จะทำได้หรือเปล่า
โดย: อาจารย์ วันที่ 05-11-2552 เวลา 21:48 น. (118.173.77.115/) แจ้งลบ
(58689) ใช้กับข้าราชการพลเรือนหรือว่าใช้กับข้าราชการทุกประเภท
โดย: ครุบ้านนอก วันที่ 07-11-2552 เวลา 21:17 น. (61.19.65.88/) แจ้งลบ
(58805) สอพลอ ได้ 2ขั้น พอตัน ออก กฎ ได้ 2 % และ4% ยังไม่รู้จักพอ รู้จักอิ่ม .. คิดออกกฎใหม่..ให้ได้มากกว่า กว่า ฝากข้อความถึงเลขา กพ. ว่า.... ระบบราชการมันแย่ๆ..ก็เพราะ พวก ที่ได้เงินเดือน สูงๆ นี่แหละ..ฮู้ ฮู้ ไม่เห็นด้วย... งานสอนเด็กไม่เหมือนงานพลเรือนจะใชเกณฑ์พิจารณาครูเหมือนฃ้าราฃการพลเรือนคงไม่ถูกนะท่านผู้ทรงเกียรติ
โดย: ครูที่สอนอยู่กับเด็กตลอดเวลา วันที่ 24-11-2552 เวลา 11:28 น. (61.19.145.16/192.168.20.79) แจ้งลบ
(58806) วางกฏเกณฑ์ไปแต่พวกประจบเจ้านายก็ได้ดีเหมือนเดิมทำงานใช้ปากได้ดีคนทำงานเสียกำลังใจกฎเกณฑ์เลื่อนขั้นใหม่จะได้ผลแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าท่านเลขา ก.พ.ครับอย่ามัวแต่สร้างผลงานให้ก.พ.อย่างเดียวให้แก้ปัญหาได้จริงด้วยนะครับครูที่ดีต้องอยู่กับศิษย์ไม่ใช่สอพลออยู่กับหัวหน้านะอีกหน่อยประเทศคงมีแต่คนโง่ทั้งประเทศถ้าใช้เกณฑืนี้กับอาชีพครู
โดย: ครูผู้เสียสละเพื่อเด็ก วันที่ 24-11-2552 เวลา 11:35 น. (61.19.145.16/192.168.20.79) แจ้งลบ
(58837) ขอบคุณมากที่สุด สำหรับกฎระเบียบใหม่นี้ ระบบประจบเจ้านาย เพื่อเอา 2 ขั้นหมดไปแน่ เพราะกิน 6% ของใครของมัน ไม่เกี่ยวกับใคร ทำงานด้วยจิตสำนึกของข้าแผ่นดินโดยบริสุทธิ์ใจ สบายใจมากครับท่าน ขอบพระคุณครับ
โดย: ข้าราชการครู วันที่ 26-11-2552 เวลา 23:02 น. (202.91.19.194/) แจ้งลบ
(58838) ขอบคุณท่านเลขา ขอให้กฎระเบียบใหม่ (6%) นี้ใช้กับข้าราชการอย่างแท้จริงนะคะ ดิฉันจะกราบอย่างงามๆ เพราะปัจจุบันนี้หากใครเอาเต้าไต่จะได้ความดีความชอบ (2ขั้น) แต่ใครไต่เต้าจากน้อยขึ้นสูงจะได้ยาก ผู้บริหารแย่มาก ชอบคนประจบสอพอ ชอบของฝาก คนทำงานแทบตายไม่เคยดู งานวิชาการไม่สนใจ สนใจแต่อบายมุข
โดย: ครูน้อย วันที่ 26-11-2552 เวลา 23:10 น. (202.91.19.194/) แจ้งลบ
(59293) ไม่ดีแน่นอน เพราะ ดังนี้ 1. 8 % เท่ากับ 2 ขั้น 2. 6 % เท่ากับ 1.5 ขั้น 3. 4 % เท่ากับ 1 ขั้น 4. 2 % เท่ากับ 0.5 ขั้น แล้วจะดีกว่าเดิมตรงไหน
โดย: ตจว. วันที่ 09-02-2553 เวลา 15:36 น. (125.26.47.91/) แจ้งลบ
(59413) คิดแบบคนไทยคิด ดีกว่าไปลอกแบบฝรั่งมา ตัวชี้วัด ชี้โน่นชี้นี่ยังไม่เรียบร้อยเลย ปีหน้าผมว่า ก.พ.คงจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ข้าราชการปวดหัวอีก
โดย: แท่งรากหญ้า วันที่ 16-03-2553 เวลา 14:35 น. (58.137.39.253/) แจ้งลบ
(59418) ทำไมเขียนยากจัง แล้วจะได้ผลจริงหรือเปล่าความลำเอียงมีอยู่แล้ว ทำงานอย่าหวังมากเลย ปวดหัวเปล่า
โดย: ข้าราชการชั้นผู้น้อย วันที่ 17-03-2553 เวลา 20:47 น. (113.53.137.63/192.168.2.111) แจ้งลบ
(59423) เทียบง่ายไม่ต้องดีดลูกคิด ปัจจุบัน 2% เท่ากับ 0.5 ขั้น 4% เท่ากับ 1 ขั้น 6% เท่ากับ 1.5 ขั้น แสดงว่าต่อไปไม่มี 2 ขั้นอีกแล้ว ดีเหมือนกันไม่มีใครได้มากกว่ากัน ขอให้ทำงานให้เท่ากันทุกคนก็แล้วกัน
โดย: ครูน้อย วันที่ 19-03-2553 เวลา 00:17 น. (112.142.53.242/) แจ้งลบ
(59434) เห็นด้วยกับระบบเลื่อนขั้นแบบใหม่ แต่ต้องไม่ล๊อคด้วยเม็ดเงิน ส่วนคนเงินเดือนมากเสียเปรียบดูแล้วแย่กว่าระบบขั้นที่เป็น 0.5 หรือ 1 ขั้น จะช่วยกันแก้อย่างไร
โดย: ข้าราชการสูงวัย วันที่ 23-03-2553 เวลา 12:04 น. (222.123.217.134/) แจ้งลบ
(59451) ดีกว่ายำกับที่
โดย: ครูดอย วันที่ 30-03-2553 เวลา 10:13 น. (118.175.170.2/) แจ้งลบ
(59535) แบบเก่าก็แย่พอแล้วมาเจอแบบใหม่อีกไม่ต้องเกิดเลย
โดย: หมูน้อย วันที่ 19-04-2553 เวลา 15:48 น. (125.27.177.249/) แจ้งลบ
(59536) แบบเก่าก็แย่พอแล้วมาเจอแบบใหม่อีกไม่ต้องเกิดเลย
โดย: หมูน้อย วันที่ 19-04-2553 เวลา 15:48 น. (125.27.177.249/) แจ้งลบ
(59539) ปรับเร็วเถอะน้ะค่ะ เพราะชนฝากันจนหัวปูดหมดแล้วค่า
โดย: ครูบ้านนอก วันที่ 21-04-2553 เวลา 11:59 น. (115.67.51.49/) แจ้งลบ
(59556) ระบบยุ่งยากต้องทำเอกสารมากมายคุณพัฒนาระบบควรจะลดขั้นตอนลดงานให้น้อยลงไม่ไช่เพิ่มงานเพิ่มเอกสารมากมายไปหมด ทุเรศจริงๆ กพ
โดย: ฟฟ วันที่ 26-04-2553 เวลา 17:43 น. (203.156.136.99/172.16.2.33) แจ้งลบ
(59577) ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะได้ขึ้นเงินหรือเปล่า แถมเดือนนี้ยังไม่ได้ค่าครองชีพอีก เงินเดือนแค่เจ็ดพันจะเอาอารัยกินคับ เล่นอารัยกันเนี้ยยย!
โดย: นายช่างชั้นผู้น้อย วันที่ 27-04-2553 เวลา 14:28 น. (111.84.197.176/) แจ้งลบ
(59604) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศไทย ทุกคนจะโกง เวลามาปฎิบัติงาน(ต่อไปอายุราชการต้องไม่เกิน 50 ปี เพราะว่าข้าราชอายุมากขี้เกียติมาก และขี้โกงมาก เล่นพักเล่นพวกมาก) ฉะนั้นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยราชการต้องรับผิดชอบ
โดย: คนดี ของสังคม วันที่ 07-05-2553 เวลา 10:12 น. (202.143.161.91/) แจ้งลบ
(59605) เห็นด้วยกับ 59604
โดย: สังคม คนดี วันที่ 07-05-2553 เวลา 10:17 น. (202.143.161.91/) แจ้งลบ
(59606) ข้าราชการท่อายุมาก เสียเงินงปประมาณมาก เอาเงินส่วนนี้ไปจ้างคนอื่นได้ทั้งหลายคน
โดย: ดีจัง วันที่ 07-05-2553 เวลา 10:20 น. (202.143.161.91/) แจ้งลบ
(59617) เลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ดีกว่าแบบเก่ายังไร ในเมื่อเม็ดเงินในการเลื่อนในรอบประเมินยังใช้ 3 เปอเซนต์ของฐานเงินเดือน 1 มีนาคม , 1 กันยายน ถึงแม้จะยกเลิก 2 ขั้น ไม่เกิน 15 เปอเซนต์ก็ตาม (การประเมินผลการเลื่อนเดือน ถ้าอยู่ระดับดีมาก และดีเด่น ทุกคน เม็ดเงินที่เลื่อนเอามาจากไหน) จำเป็นจะต้องกระจายเม็ดเงินที่เลื่อน ตามเจตนาในการเลื่อนเงินตามผลการปฏิบัติงานฯ(ตามระเบียบ) น่าใช้กับภาคเอกชนที่ไม่ได้กำหนดอัตราเงินที่ใช้เลื่อนเงิน ถ้าประเมินผลแล้วดีเด่นทุกคนก็เลื่อนไปตามนั้น ณ วันนี้แต่ละส่วนราชการปวดหัวกับการเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นส่วนตัวแล้วแบบเดิมนั้นแหละดีอยู่แล้ว และคิดว่า กพ.จะต้องปรับวิธีใหม่
โดย: ผู้ติดตาม พรบ.ใหม่ วันที่ 09-05-2553 เวลา 22:58 น. (61.19.67.235/) แจ้งลบ
(59691) อย่างงั้ยก็มีคะแนนพิศวาสอยู่ดี ทำผลงานดีก็สู้คนไม่ได้ก็ตรงนี้แหละ
โดย: ปานนี้ขั้นยังไม่ออกเลย ช้ามาก วันที่ 30-05-2553 เวลา 11:18 น. (125.26.21.84/) แจ้งลบ
(59807) ไม่ควรใช้ค่ากลางมาใช้ในการคิด คนที่เงินเดือนปริ่มอยู่ปลายค่ากลางที่ตำเสียเปรียบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอร้องใช้แบบเดิมดีกว่า ยังดูดีกว่าเยอะ
โดย: ผู้เสียเปรียบ วันที่ 18-06-2553 เวลา 22:00 น. (118.172.208.169/) แจ้งลบ
(59829) ใครว่าไม่มี 2 ขั้น ที่โรงเรียนของผมเข้าจับกลุ่มพิจารณากันเอง 3-4 คน งุบงิบงุบงิบผลออกมาเธอให้ฉันแล้วฉันก็ให้เธอ พิจารณาปีละ 2 ครั้ง เอาไปครั้งละ 4%ก็เท่ากับปีละ 2 ขั้นให้ตัวเองอย่างนี้ทุกปี บางคนย้ายมาได้แค่ 1 ปี ผลงานก็ไม่มีแต่มีอำนาจในมือก็พิจารณาให้ 2 ขั้นตัวเอง ครูคนอื่นทำงานเกือบ 10 ปีไม่มีความดีครับท่าน ไหนครูน้อยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มี 2 ขั้นลองมาดูที่โรงเรียนผมเขาทำกันแบบนี้แหละครับ ความละอายไม่มี
โดย: คนท้อแท้ วันที่ 20-06-2553 เวลา 15:41 น. (118.174.57.148/) แจ้งลบ
(60000) การเลิกระบบซีเข้าแท่งนั้นเป็นการกีดกันที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งก็คือแม้คุณจะทำงานดีแค่ไหนมีความสามารถมากล้นคุณก็ไม่สามารถไปได้ไกลกว่ากรอบที่ได้ล็อกเอาไว้โดยแยกชั้นวรรณะอย่างชัดเจนไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นจากตำแหน่งซีหนึ่งคุณไม่มีโอกาสเป็นผู้บริหารได้ในอนาคตอย่างมากก็ได้แค่ชำนาญงานหรืออาวุโสเท่านั้น
โดย: ข้าราชการชั้นผู้น้อย-น้อยใจ วันที่ 04-07-2553 เวลา 15:46 น. (124.122.54.39/) แจ้งลบ
(60001) กพ.มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้ข้าราชการให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม แต่กพ.วันๆคิดแต่จะสร้างผลงานให้ตนเอง โดยตัดนู้น ตัดนี่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือเอาใจนักการเมือง เพราะว่าตัวเองอีกไม่นานก็เกษียณ แต่คนที่ต้องทำงานอีกนานนาน อย่างเรานั้นก็ต้องรับกรรมกันไป ข้าราชเงินเดือนน้อยไม่พอต้องพัฒนาตนเองให้ทันโลกเขาอันนี้ไม่ว่ากันเราสนับสนุน แต่ว่าพัฒนาตนเองดีแค่ไหนมันก็เงินเดือนขึ้นแค่ 200 - 300 บาท ค่าครองชีพก็สูงยิ่งนักทั้งค่าเช่าบ้าน ค่ารถ ค่าอุปโภคบริโภคก็พยายามรัดเข็มขัดกันเต็มที่ หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งมันต้องดีขึ้น แต่ก็กลัวเหมือนกันว่ากว่าจะถึงวันนั้นกำลังใจถดถอย หมดไร้ซึ่งพลังที่จะรับใช้ประเทศชาติเสียก่อนก็อาจจะโบกมือบ๊ายบาย(ไหนๆจะให้พัฒนาระบบราชการที่ตัวเองและพวกพ้อง(กพ.)ว่าดีแล้วกรุณาพัฒนาเงินเดือนขั้นต่ำให้คนเงินเดือนต่ำได้อยู่รอด เป็นฟันเฟืองเพื่อผลักดันองค์กรด้วย หรือ กพ.คิดว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่สำคัญ)
โดย: ข้าราชการชั้นผู้น้อยน้อย วันที่ 04-07-2553 เวลา 16:06 น. (124.122.54.39/) แจ้งลบ
(60145) เปลืองงบประมาณในการจัดประชุมหารือเปล่า ๆ ยังไงก็แก้ไขสถานการณ์ประจบสอพลอไม่ได้หรอก ได้ระบบถูกครับนายใช่ครับผมเหมาะสมครับท่านยังทำคะแนนนำคนที่ทำงานจริง ๆ อยู่ดี เฮ้อ!!!!
โดย: ข้าราชการ หางข้าง (ยิ่งกว่าเท้าหลัง) วันที่ 21-07-2553 เวลา 14:45 น. (122.154.18.253/192.168.222.11) แจ้งลบ
(60177) ระบบแท่งได้รับเงินเดือน 7,880 บาท โอนเป็นท้องถิ่นเทียบเงินเดือนได้ 7,730 บาท ถุกต้องเหรอ
โดย: ข้าราชการท้องถิ่น วันที่ 29-07-2553 เวลา 13:41 น. (118.175.74.122/) แจ้งลบ
(60218) คนลาเกินก็ยังใด้ขั้นพิเศษมาดูเลยที่รร.พรต
โดย: คนไกลตา วันที่ 01-08-2553 เวลา 21:47 น. (110.169.41.171/) แจ้งลบ
(60329) โธ่ ไอ้พวกหาเสียง
โดย: พี วันที่ 06-08-2553 เวลา 11:06 น. (124.120.241.117/) แจ้งลบ
(60402) ถ้าย้ายมาช่วยราชการภายในจังหวัดเดียวกัน ได้แค่ 2 %ทั้งชีวิตราชการเลยหรือ
โดย: ชีพ วันที่ 13-08-2553 เวลา 23:22 น. (118.175.7.230/) แจ้งลบ
(60462) ผลออกมาแล้วล่ะ คนที่ทำงานดี ไม่ค่อยลา ขยัน ทุกคนในงานเห็นผลงาน ปรากฏว่า ได้รับการคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วน้อยกว่า คนที่ลาบ่อย ทำงานก็หลบๆอู้ๆ แว็บเก่ง มันอะไรกันเนี่ย แม้เงินที่ได้น้อยกว่ากันไม่กี่บาท แต่กำลังใจล่ะ ใช้อะไรพิจารณา ผมไหนว่าใช้อะไรที่เป็นรูปธรรมในการพิจารณาเลย การพิจารณาเน้นที่ผลงานหรืออะไรกันแน่ หากยังปล่อยเป็นแบบนี้ คนที่ขยันทำงานก็คงไม่อยากทำ เพราะทำแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนตามผลงาน อย่างนี้ไม่ควรเรียกว่าการพิจารณาจากผลงานหรอก ควรเปลี่ยนชื่อไปเลยว่าพิจารณาจากความชอบส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา จะได้ทำใจได้ ที่จริงอยากให้มีนะการที่ลูกน้องพิจารณาหัวหน้าด้วยสัก 10% ของการพิจารณาเงินเดือนหัวหน้าก็ยังดี เพราะวันๆไม่ทำอะไรจริงๆ เข้าห้องเงียบ งานไม่ทำ อะไรขาดรายงานแล้วก็ยังไม่สั่งซื้อ มาสาย หายตัวบ่อย แต่วันลาเต็ม ไม่ปฏิบัติตามกฏที่ตนเองวางไว้ ประเทศชาติคงจะเจริญหรอกนะ
โดย: ขี้ (ข้าราชการ) วันที่ 19-08-2553 เวลา 02:14 น. (125.27.141.44/) แจ้งลบ
(60702) อยากทราบว่าปรับเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2554 กรณีข้าราชการชำนาญการที่เงินเดือนตันแล้วไม่สามารถ เลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษได้ เนื่องไม่มีเวลาประจบสอพอ จะขึ้นหรือเปล่า ขึ้นแบบไหน
โดย: ข้าราชการกระทรวงศึกษาธธิการ วันที่ 16-09-2553 เวลา 14:28 น. (203.146.75.121/) แจ้งลบ
(60703) กพ.พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการให้ไม่ตันได้ไหม ระดับตำแหน่งตันไม่เจ็บใจเท่าเงินเดือนตัน ทำงานเหมือนกัน แต่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนที่ทำมาคำนาณบำนาญได้
โดย: ข้าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการเหมือนก วันที่ 16-09-2553 เวลา 14:32 น. (203.146.75.121/) แจ้งลบ
(60705) เป็นข้าราชการชำนาญการเงินเดือนตันแล้วตันอีก มีการปรับให้ครั้งหนึ่ง พันกว่าบาทขึ้นครั้งเดียวตันอีกแล้ว กพ.ทำผลงานให้เงินเดือนไม่ตันได้ไหม ไหน ๆ ก็ กพ. ก็มีหน้าที่ดูแลข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชำนาญการหน่อย เป็น ซึ7 มา 10กว่าปีแล้ว ขยับ ตำแหน่งสูงไม่ได้ ต้องรอคนเดิมเกษียณหรือตาย พอว่างตำแหน่งสองตำแหน่งแย่งกันใครดีใครได้ใคใครเข้าถึงเจ้านายได้ทุกเช้าทุกวันก็ได้ไป เซ้งกับระบบข้าราชการจัง
โดย: ข้าราชการที่หมดกำลังใจ วันที่ 16-09-2553 เวลา 14:51 น. (203.146.75.121/) แจ้งลบ
(60706) อยากให้สิทธิ์ข้าราชการที่จะเออร์รี่ก่อนเกษียณ 1 ปี ไม่ควรกำหนดให้เออร์ก่อน 2 ปีที่คุณไตรรงค์เป็นประธาน เพราะให้คนเงินมากออกแล้วรับเด็กใหม่จ่ายเงินเดือนน้อย ประหยัดงบประมาณได้ดีกว่าเยอะ
โดย: ข้าราชการอยากออกก่อน 1 ปี วันที่ 16-09-2553 เวลา 14:54 น. (203.146.75.121/) แจ้งลบ
(60712) ผู้บริหารชั้นสูง เป็นอะไรกันยังมีกินกันไม่พออีกหรือปากก็บอกว่าอยู่อย่างพอเพียง ทำอะไรไม่นึกถึงส่วนที่เข้าอดอยากบ้างสอพลอนายไม่เป็นได้ขั้น 1 ก็หรูแล้ว นี่เปลี่ยนเป็น % จะให้กินแกลบกันหรือยังไง
โดย: ข้าราชการชั้นผู้น้อยๆๆๆ วันที่ 17-09-2553 เวลา 09:18 น. (202.129.57.21/) แจ้งลบ
(60776) อยากระบายความน้อยใจในระบบราชการมาก ท้อแท้มาก อยากลาออก คิดอีกทีใครจะทำ เมื่อ ประชาชนยังต้องการเราอยู่ ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ มือใครใหญ่ยิ่งได้เปรีอบ ดิฉันทำงานมา 25ปีไม่เคยเป็นแบบนี่เลย ดิฉันว่ายิ่งทำยิ่งได้บุญ ป่าวเลย คนไม่ทำงานลา บ่อยๆจะได้คะแนน มากกว่า ความดีความชอบอยู่กับการประชุม ประชุมมากยิ่งได้มาก สะใจๆ
โดย: พยาบาลแก่ๆ วันที่ 23-09-2553 เวลา 19:03 น. (112.142.100.167/) แจ้งลบ
(60815) กพ.ใช้ตัวชี้วัดอะไร คน มีจิตใจ ไม่ไช่เครื่องจักรที่จะทำตามเป้าหมายอย่างเดียว ใช้ทฤษฎีอะไร มีงานวิจัยรองรับหรือยัง ระวังโดยฟ้องนะครับ
โดย: ขรก. วันที่ 27-09-2553 เวลา 13:55 น. (110.164.144.86/) แจ้งลบ
(60816) กพ.ใช้ตัวชี้วัดอะไร คน มีจิตใจ ไม่ไช่เครื่องจักรที่จะทำตามเป้าหมายอย่างเดียว ใช้ทฤษฎีอะไร มีงานวิจัยรองรับหรือยัง ระวังโดยฟ้องนะครับ
โดย: ขรก. วันที่ 27-09-2553 เวลา 13:59 น. (110.164.144.86/) แจ้งลบ
(60828) ปรับอัตราครูให้เหมาะกับเด็กที บางโรงเรียนใหญ่ๆเด็กน้อยครูไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่อื่น สพฐ ไม่มีปัญญาทำไร ก็ไปตายสะอยู่ก็หนักแผ่นดิน เวรกรรมจริงๆๆ
โดย: คนที่เป็นคน วันที่ 28-09-2553 เวลา 19:24 น. (125.27.215.1/) แจ้งลบ
(60892) การปรับเงินเดือนเมื่อไหร่จะใช้แบบ 6%ของใครของมัน เพราะคิดว่ายุติธรรมดี และเป็นการประเมินความสามารถของการบริหารงานของผู้บริหาร ว่ามีความสามารถบริหารโดยเน้นผู้สอนทุกคนทำงานแบบมีจิตสำนึก รักในวิชาชีพ ทำงานเต็มความสามารถ เหมาะสมกับ6% หรือไม่ น
โดย: ข้าราชการครูผู้น้อย วันที่ 04-10-2553 เวลา 14:32 น. (180.180.50.132/) แจ้งลบ
(60893) การปรับเงินเดือนเมื่อไหร่จะใช้แบบ 6%ของใครของมัน เพราะคิดว่ายุติธรรมดี และเป็นการประเมินความสามารถของการบริหารงานของผู้บริหาร ว่ามีความสามารถบริหารโดยเน้นผู้สอนทุกคนทำงานแบบมีจิตสำนึก รักในวิชาชีพ ทำงานเต็มความสามารถ เหมาะสมกับ6% หรือไม่
โดย: ข้าราชการครูผู้น้อย วันที่ 04-10-2553 เวลา 14:33 น. (180.180.50.132/) แจ้งลบ
(60946) เลิกเหอะนะการเลียทุกรูปแบบกลับมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดีกว่าไม่งั้นผู้น้อยจะไม่อยากทำงาน
โดย: โดย...ผู้น้อย วันที่ 10-10-2553 เวลา 21:14 น. (182.232.81.130/) แจ้งลบ
(60994) การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีหลายมาตรฐาน บางโรงเรียน...พิจารณาแบบน่าเกลียดที่สุด เท่าที่เคยเห็น+++ เพราะไม่ได้เอาผลงาน แต่อย่างใด???? บางราย ได้ทุกปี แต่น่าชื่นชม บางราย..ละอายจนขอสละสิทธิ์ไม่รับ..ดูเอาเถอะ คนให้ หน้าด้าน..คนรับหน้าบาง..ขอปรบมือให้ครูมืออาชีพอย่างแท้จริงๆๆ เปาะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: ครูมีผลงานแต่ไม่เหมาะสม555 วันที่ 17-10-2553 เวลา 14:47 น. (222.123.224.208/) แจ้งลบ
(60995) เห็นด้วยกับ 60462 อย่างยิ่งค่ะ
โดย: ครูมีผลงานแต่ไม่เหมาะสม555 วันที่ 17-10-2553 เวลา 15:04 น. (222.123.224.208/) แจ้งลบ
(61126) ถ้าแน่จริงรัฐบาลกล้าให้ขั้นข้าราชการทั่วประเทศให้คนละ 2 ขั้นหรือปรับเงินเดือนให้ทุกคนคนละ 10 % ให้ได้ไหมล่ะ หากท่านแน่จริง อย่าดีแต่พูด พูดแล้วต้องทำให้ได้ เดี๋ยวจะเสียหมาไม่รู้นะ
โดย: ข้าราชการชั้นผู้น้อย วันที่ 07-11-2553 เวลา 14:27 น. (119.42.117.188/) แจ้งลบ
(61127) สงสัยว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ จะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการทำไมเจาะจงให้แต่กับพวกครูมากกว่าปกติ แล้วข้าราชการอื่นๆ ไม่มีหัวใจหรืออย่างไงนะ งบประมาณก็มีทำไมต้องมาประหยัดขนาดนั้น เดี๋ยวโลกก็จะแตกแล้ว อย่าโกงและอมกันเลย
โดย: ข้าราชการ วันที่ 07-11-2553 เวลา 14:30 น. (119.42.117.188/) แจ้งลบ
(61128) รัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการแต่ละครั้ง ไปประกาศให้กับแม่ค้าแม่ขายรับรู้ ของก็ขายกันโครตแพง แต่เงินเดือนแม่งส์ก็ยังไม่ขึ้นให้สักที รัฐบาลห่วยแตก แย่จริง
โดย: เซ็งเป็ด วันที่ 07-11-2553 เวลา 14:31 น. (119.42.117.188/) แจ้งลบ
(61129) รัฐบาลปัจจุบันยังคงไม่รู้ตัวซิน่ะว่า ทุกวันนี้บ้านเมืองประเทศชาติทำไมใกล้อวสานแล้ว ก็เพราะรัฐบาลบ้าบอคอแตกนี่แหละ บริหารแบบห่วยแตก รู้บ้างไหม
โดย: คนหาเช้ากินค่ำ วันที่ 07-11-2553 เวลา 14:33 น. (119.42.117.188/) แจ้งลบ
(61225) ปัญหาไม่เท่าเทียมของการเลื่อนขั้น ระบบ% แบบใหม่ 1. คนเงินเดือนมากกว่าฐานกลางเสียโอกาส และคำนวณ% ของแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยงานไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ เช่น -จังหวัดสุรินทร์ ให้เต็มที่ 5% แต่จังหวัด โคราชให้เต็มที 3.9%หากข้าราชการเงินเดือนเท่ากัน คะแนนประเมินดีเด่นเหมือนกัน แต่รัฐบาลยืมมือส่วนราชการจ่ายเงินเดือนไม่เท่ากัน 2.ข้าราชการ ซี3-4 (เดิม) ถ้าเงินเดือน 7000 บาท มีเงินหน้าตักมาคำนวณ 3% = 210 บาท ถ้าประเมินดีเด่น คิดฐานคำนวณ%จาก ขั้น หมื่นกว่าบาท ก็ไปกินเงินรุ่นพี่ ทำให้เงินขาดมากมาย เป็นความฉลาดของรัฐบาลที่ไม่ต้องกำหนดขั้นไว้ทำให้เด็กบางคนคำนวณแล้ว%เกินกว่าฐานเงินเดือนตัวเองมาก -สมควรจะยกเลิกแล้วปรับปรุงใหม่ให้เกิดความเท่าเทียมกันของแต่ละจังหวัด แต่ละหน่วยงานจะได้ไม่เสียเปรียบกัน
โดย: พลเรือน วันที่ 21-11-2553 เวลา 00:24 น. (115.67.3.134/) แจ้งลบ
(61354) เบื่อระบบแท่ง.....
โดย: ผู้น้อย วันที่ 21-12-2553 เวลา 03:55 น. (124.157.189.101/) แจ้งลบ
(61355) ที่เขียน ๆ กันมา ก.พ.รับรู้บ้างไหม..คิดจะแก้ไขบ้างไหม???
โดย: ผู้น้อย วันที่ 21-12-2553 เวลา 03:56 น. (124.157.189.101/) แจ้งลบ
(61415) การประเมินสภาพจริง เป็นการให้กำลังใจคนทำงาน ภาระงานของครูแต่ละคน ไม่เทียบชั้นหรือฐานเงินเดือน พูดถึง ฐานการทำงาน เพราะ ครุทุกระดับ กินไม่แตกต่างกัน ไม่เคยเดินดูครูทำงานอ่านที่ข่าวสารข้อมูลเป็นเท็จทั้งนั้น ครูที่ดีและได้ด้วยตนเอง ไม่เคยได้เงินขั้นพิเศษ ทั้งชีวิต จนจะเกษียน
โดย: ครูที่ไม่เคยได้1.5ขั้น วันที่ 30-12-2553 เวลา 09:49 น. (203.172.163.226/192.168.212.148) แจ้งลบ
(61416) การประเมินสภาพจริง เป็นการให้กำลังใจคนทำงาน ภาระงานของครูแต่ละคน ไม่เทียบชั้นหรือฐานเงินเดือน พูดถึง ฐานการทำงาน เพราะ ครุทุกระดับ กินไม่แตกต่างกัน ไม่เคยเดินดูครูทำงานอ่านที่ข่าวสารข้อมูลเป็นเท็จทั้งนั้น ครูที่ดีและได้ด้วยตนเอง ไม่เคยได้เงินขั้นพิเศษ ทั้งชีวิต จนจะเกษียน
โดย: ครูที่ไม่เคยได้ 2 ขั้น วันที่ 30-12-2553 เวลา 09:50 น. (203.172.163.226/192.168.212.148) แจ้งลบ
(61857) เป็นอย่างงี้แหละเมืองไทย ก้มหน้าทำงานดีกว่าอย่าหวังกำไรเลย หลวงไม่ทั้งเราหรอก ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น จงปลงเสียเถอะ
โดย: คนทำงาน วันที่ 18-03-2554 เวลา 11:44 น. (113.53.92.81/) แจ้งลบ
(61909) เบื่อระบบการให้เงินเดือนใหม่ของก.พ.มากเลย ไหนบอกว่าไม่มีเส้นไง ที่ได้% เยอะๆ นั้นแหละเด้็กเส้น ....ทั้งนััน ดีแต่ประจบสอพอ.....แบบเดิมดีแล้ว 1 ขั้น 1.5 ขั้น และ 2 ขั้น แบบใหม่แย่สุดๆ ลองพิจารณาระบบ ใหม่ได้แล้ว
โดย: คนไทย วันที่ 30-03-2554 เวลา 17:07 น. (122.154.16.246/) แจ้งลบ
(61916) ถ้าท่านยังไม่พอใจอีกไม่มีใครบังคับท่านให้มาทำอาชีพนี้ท่านก็ลาออกไปทำอาชีพส่วนตัวชิ สำหรับฉันขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยปรับเงินเดือนให้
โดย: คนท้องถิ่น วันที่ 01-04-2554 เวลา 11:10 น. (180.180.80.88/) แจ้งลบ
(61917) เห็นด้วยกับคนท้องถิ่น ถ้าตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อรับใช้ชาติค่าตอบแทนควรเป็นเรื่องรองอยากรวยก็ควรเปลี่ยนอาชีพชะ
โดย: ข้าราชการ วันที่ 01-04-2554 เวลา 11:17 น. (180.180.80.88/) แจ้งลบ
(61954) เบื่อระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนของ อบต.ไม่มีความยุติธรรมเลยน่าเบื่อมากทำให้เสียขวัญและกำลังใจมาก ๆ ช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมแย่งกันน่าเบื่อมาก ๆ
โดย: คนที่ถูกลืมและอยู่เบื่องหลังปิดทองหลังพร วันที่ 07-04-2554 เวลา 14:09 น. (118.175.145.110/) แจ้งลบ
(61958) - คุณจะใช้วิธีการคิดแบบไหนก็ได้ในการปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู แต่ขอให้มีความยุติธรรม ครูผ้น้อยถูกเอาเปรียบจากการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่แล้ว เพราะผ้บริหารและครูที่ทำงานนาน ๆ แล้ว ( อายุมาก) ชอบอ้างว่าทำงานมานาน ทำมาก่อน ส่วนน้อง ๆ ก็ได้รับเองเมื่อถึงเวลา แต่งานให้น้อง ๆ ทำ ผลงานเอาเอง ขั้งเอา เอง แล้วมา 8 % ก็ไม่ไดอีก อยากให้มีตัวแทนครู ในทุกตำแหน่งเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อพิจารณา พ.ร.บ. เกี่ยวกับครู ขอร้องอย่าลืมบุคลากรครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะ เพราะไม่เคยได้รับโอกาสเหมือนครูของกระทรวงศึกษาธิการ - บรรจุเป็นครูผ้ช่วยเมื่อ 4 ม.ค. 2548 ในขณะที่รับการประเมินครูผ้ช่วยไม่เคยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเมื่อผ่านการประเมินแล้วก็ยังคงรับเงินเดือนเดิมอย่ เทศบาลไม่ด้ปรับเงินเดือนให้ตาม พ.ร.บ. การเลื่อนจากครูผ้ช่วยเป็นครู ค.ศ.1เลย อยากได้คำตอบจากผ้ร้ และอยากให้องค์กรปกครองท้องถิ่นหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับครูในสังกัดบ้าง
โดย: ครูเทศบาล วันที่ 08-04-2554 เวลา 09:25 น. (119.42.80.148/) แจ้งลบ
(62014) ที่แสดงความคิดเห็นมา อ่านแล้วก็เหมือนเราเลย เอาล่ะทนๆไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะ
โดย: คนท้องถิ่น วันที่ 20-04-2554 เวลา 16:33 น. (182.53.151.157/) แจ้งลบ
(62113) ข้าราชการแท่งทั่วไประดับชำนาญงานกินเงินเดือน 32,000 กว่าบาทอายุ 52 ปีจะมีโอกาสเลื่อนเป็นระดับอาวุโสหรือไม่คร๊าบ
โดย: ข้าราชการแก่ วันที่ 09-05-2554 เวลา 11:18 น. (101.109.65.120/) แจ้งลบ
(62570) ยกเลิกเถอะครับ ประเมินที่แล้วมาไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าเก่าเลย แถมยังได้น้อยกว่าระบบเก่าอีกตั้งเยอะ ไหน กพ. พูดนักพูดหนาว่าได้เท่าเดิมไม่แย่ไปกว่าเดิม แต่ผลออกมาทำไหมถึงได้แย่ไปว่าเดิมละ เอาความคิดเห็นต่าง ๆ ไป ทบทวนดูบ้างนะครับขอร้องเถอะ เงินเดือนก็น้อย ค่าครองชีพก็แพง ขอขวัญกำลังใจกลับมาให้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยเถอะครับ จะได้มีกำลังใจที่จะทำงานให้เต็มกำลังเหมือนเดิม ทุกวันนี้หมดกำลังใจแล้วครับ ไม่อยากจะทุ่มเทให้กับงานอย่างที่แล้วมาแล้วละครับ ระบบความไม่เป็นธรรมก็กำจัดไม่ได้อยู่ดี
โดย: ข้าราชการหมดกำลังใจ วันที่ 26-07-2554 เวลา 14:03 น. (61.19.52.6/) แจ้งลบ
(62920) ไม่มีความยุติธรรม ขอให้ยกเลิก
โดย: ไ วันที่ 30-08-2554 เวลา 13:38 น. (110.168.168.13/) แจ้งลบ
(62932) ครูคศ.2สังกัดเขตบางซื่อกทม.จะเกษียณก่อนกำหนดในเดือนกันยา54เงินเดือนตันมา7ปีและทำผลงานไม่ผ่านได้คำตอบจากผู้บริหารโรงเรียนว่าคนเงินเดือนตันท่ีเกษียณไม่มีสิทธิได้%ในช่วงเม.ย.-ก.ย.แต่ผู้ท่ีอยู่ต่อจะได้%ตามปรกติและคนท่ีไม่ตันได้ขึ้นขั้นตามปรกติความยุติธรรมอยู่ไหนครูต้องทำงานจนวาระสุดท้ายนี่หรือคือผลตอบแทนคนท่ีรับใช้ราชการมาจนวาระสุดท้ายใครคิดกฏข้อนี้นึกถึงสิทธิคนอื่นบ้างไหมทราบมาว่าเป็นระเบียบใช้มา3ปีแล้วจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อจะฮุบเม็ดเงินเท่านั้นขอให้ตอบด้วยอย่าเพียงอ่านแล้วเก็บไปใช้เล่นงานครูเท่านั้นเพราะทุกคนมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องความเป็นธรรม
โดย: นภัสสร เวชรักษ์ ร.ร.วัดมัชฌันติการาม เ วันที่ 31-08-2554 เวลา 18:58 น. (124.121.176.168/) แจ้งลบ
(62951) สพป.รบ.2ครูอยากให้ท่านตรวจสอบครูในความรับผิดชอบของท่านที่ทำความดีย้อนหลัง 2550-ปัจจุปันนี้ ที่ทำกิจกรรมที่เด่น ด้านการอ่าน ห้องสมุด หรืออื่นๆ ได้รับพิจราณา 2ขั้นบ้าง ผู้บริหารให้แต่พวกพัสดุ วิชาการ การเงิน หมุนเวียนปีเว้นปีตลอด บางโรงครูทำผิด ยังให้ขั้นครึ่งเลย เพราะพวกของตน นักเรียนถึงโง่ เพราะมีผู้บริหารแบบนี่
โดย: ครูราชบุรี วันที่ 05-09-2554 เวลา 04:14 น. (125.27.179.87/) แจ้งลบ
(63014) การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่สมควรยกเลิก เพราะคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือพวกเลียแข้งเลียขานายเหมื่อนเดิม เจ้านายหัก 0.1%เพื่อให้เด็กของเค้า ประเภทงานไม่ทำ ดีแต่เลียนายไปวันๆ
โดย: คนต่างจังหวัด วันที่ 15-09-2554 เวลา 08:06 น. (182.52.246.22/) แจ้งลบ
(63197) ผู้ใหญ่ในห้องแอร์คิดนุ่นคิดนี่ไม่หยุดหย่อน..ดีทั้งนั้นแหละ...แต่ที่ชาติไปไม่ถึงไหน...ก็พวกผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ส่วนกลาง/ภูมิภาค...สรุปสุดท้าย...กู..พวกกู...พวกเรา..ยกเว้นพวกมึ...ง/กล้ารับความจริงไหม...ถ้าจะถามหาใบเสร็จชาติหน้าโน่น..555
โดย: คน ศธ วันที่ 13-10-2554 เวลา 05:58 น. (180.180.145.128/) แจ้งลบ
(63219) พูดไปก็อดน้อยใจไม่ได้ อุตส่าห์ตั้งใจทำงานอย่างทุ่มเท ให้กับงานราชการตั้งแต่7โมงเช้ายัน6โมงเย็นทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ สอนด้วยทำงานธุรการด้วย งานทะเบียนด้วยวัดผลประเมินผลด้วย สารพัด ยังเหลือเวลาราชการอีกตั้ง 11 ปี ทำความดีความชอบมาตลอดสุดท้าย เงินเดือนตัน ก็เหมือนโดนลงโทษทางวินัย ให้แป็กขั้นเงินเดือน ครั้งจะทำ คศ3 กับเขาบ้างก็ไม่มีเวลาทำกับเขาหรอกเพราะงานโรงเรียนยุ่งไม่มีเวลาทำงานส่วนตัว น่าน้อยใจไหมล่ะ ทำงานเยอะแยะแต่เงินเดือนตัน ทำไมไม้ขยายเพดาน เงินวิทยฐานะ ไม่ได้อยากได้ขอให้ขยายเพดานไม่ให้เงินเดือนตันก็พอ ไม่งั้นท้อแท้นะ คะ
โดย: ครูน้องเล็ก วันที่ 19-10-2554 เวลา 18:12 น. (125.27.168.231/) แจ้งลบ
(63269) เป็นครูอย่าพูดเรื่องผอ.โรงเรียนคอรัปชั่น ไม่อย่างนั้นจะเหมือนกับครูองอาจ โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด(ไม่เคยได้ 2 ขั้น 20 กว่าปี)
โดย: ผอ.รร.อ.บ่อไร่ จ.ตราด วันที่ 01-11-2554 เวลา 10:21 น. (192.168.1.1/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::