http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
สอนเด็กปฏิบัติจริง เคล็ดลับครูดีเด่นคุรุสภา ปี ๕๒
อ้างถึง: www.komchadluek.net/detail/20100113/44520/สอนเด็กปฏิบัติจริงเคล็ดลับครูดีเด่นคุรุสภาปี52.html

16 มกราคม "วันครู" เวียนมาบรรจบอีกครา ปีนี้คำขวัญวันครูคือ “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 54 ในวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

หนึ่งในครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2552 ครูสุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) บอกถึงเทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ว่า ไม่ชอบให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์แบบ "ท่องจำ" เพราะเมื่อการสอบผ่านพ้นไปเด็กๆ ก็จะลืมหมด การสอนจึงเน้นให้เด็กเรียนอย่างสนุกสนานโดย "ลงมือปฏิบัติจริง" ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเชื่อมโยงบทเรียนเพื่อให้ลูกศิษย์สามารถนำความรู้ในห้องเรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริงและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

"การสอนจะเน้นให้เห็นของจริง ได้ปฏิบัติ อย่างสอนเรื่องระบบทางเดินอาหารของปลา ก็จะให้เด็กเอาปลาจริงมาผ่าดูว่าอวัยวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของปลาเป็นแบบไหน ทำงานอย่างไร เมื่อเรียนเรื่องแบคทีเรีย ก็ให้เด็กไปดูการทำไวน์และวุ้นมะพร้าวในท้องถิ่น เพราะผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้ต้องใช้แบคทีเรียเป็นส่วนผสมในการผลิต เด็กได้ขยายผลไปทำโครงงาน "หนังเทียมจากการพัฒนาเซลลูเลสเจล" และได้รับรางวัลระดับโลกคือ รางวัลแกรนด์ อวอร์ด Grand Aword จากการประกวดโครงงานที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้ว" ครูสุวารี บอกอย่างภูมิใจ

ครูสมปอง ตรุวรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล สพท.อุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งสอนวิชาคอมพิวเตอร์ บอกว่า การสอนคอมพิวเตอร์นั้นจะทำสื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนเช่น สื่อออนไลน์ มีบทเรียน แบบฝึกหัดและใบสั่งงานทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสอนการสร้างเว็บไซต์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งลูกศิษย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติมาหลายรางวัล

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น เว็บไซต์ต่างๆ ไฮไฟว์ แคมฟรอกซ์ เอ็มเอสเอ็น ฯลฯ นับเป็น "ดาบสองคม" แม้จะมีประโยชน์เป็นแหล่งความรู้และการสื่อสาร แต่ก็มีโทษเหมือนกัน เช่น การเป็นช่องทางล่อลวงเด็กและเยาวชน จึงเน้นสอนให้เด็กมีความเข้าใจในโลกไซเบอร์ มีทั้งเรื่องจริงและไม่จริง เรื่องที่ดีและไม่ดี โดยยกตัวอย่างจากข่าวตามสื่อต่างๆ และให้ทดลองแชทกับครู เช่น สมมติให้นักเรียนเป็นเด็กสาวม.ต้น และครูเป็นหนุ่มอาชีวะมาจีบ หรืออัพโหลดรูปคนอื่นที่สวยกว่า หล่อกว่าแทนรูปตัวเอง เพื่อให้เห็นว่าในโลกไซเบอร์หลอกลวงกันได้ ดังนั้น ครูจึงต้องปรับตัวให้ตามทันกับเทคโนโลยีและสอนเด็กให้รู้เท่าทันทั้งประโยชน์และพิษภัยของเทคโนโลยี

ครูพรทิพย์ นุเวศวงษ์กมล โรงเรียนบ้านเขาย้อย สพท.เพชรบุรี เขต 1 บอกเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยว่า เด็กประถมต้นที่สอนอยู่มีปัญหาอ่อนวิชาภาษาไทย อ่านเขียนไม่คล่อง แต่ภาษาไทยเป็นรากฐานของการเรียนวิชาอื่นๆ หากภาษาไทยไม่เข้มแข็งการเรียนวิชาอื่นๆ ก็จะอ่อนไปด้วย จึงแก้ปัญหาโดยสอนแบบให้ทำกิจกรรมกลุ่มและชุมนุมเช่น การเล่านิทานด้วยหุ่นมือ การทำหนังสือเล่มเล็ก การแสดงลำตัด เพื่อให้การเรียนภาษาไทยสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และเด็กกล้าแสดงออก อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย

ท้ายสุดครูทั้ง 3 ท่านขอให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ช่วยอบรมพัฒนาครูในแต่ละวิชาให้เข้มข้นมากขึ้น ทั้งด้านความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆ โดยนำครูแห่งชาติ ครูต้นแบบและครูดีเด่น ทั้งที่เกษียณแล้วและยังไม่เกษียณที่สอนเก่งในวิชาต่างๆ มาเป็นวิทยากรอบรม

นอกจากคุณครูทั้ง 3 ท่านแล้ว ยังมีทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาอีก 6 ท่านที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภาได้แก่ ครูทิวา จันทรานุกูล โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม. สังกัดสำนักการศึกษา กทม. ครูพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพท.กทม. เขต 1 ผอ.ทอง วิริยะจารุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพท.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.วิลาพ อุทัยรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพท.ปัตตานี เขต 1 ผอ.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพท.ชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์อภิณญาณ บุญอุไร สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 มกราคมนี้
ประกาศวันที่ 06-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 1358

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::