http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ผลเรียนพุ่ง สพฐ.ผุดรางวัลมอบสถานศึกษา สร้างกำลังใจครู‏
อ้างถึง: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000072085

สพฐ.เล็งให้รางวัลความก้าวหน้าด้านการเรียน สร้างขวัญกำลังใจผู้สอน สถานศึกษา ประสาน สทศ., สมศ., สสวท. จัดทำระบบประเมิน พร้อมนำรางวัลใช้เชื่อมโยงปรับวิทยฐานะในอนาคต

วันนี้(25 พ.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้เสนอให้มีการพัฒนาระบบรางวัลความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หรือ Student Achievements Progres Award (SAPA) ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและสถานศึกษา และให้โรงเรียนมีความชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนโดยดูจากพัฒนาการที่เกิดขึ้น หากครู สถานศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ใดมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สพฐ.จะพิจารณาให้รางวัลดังกล่าว โดยจะพิจารณาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ดัชนีทักษะความรู้ของผู้เรียน ดัชนีคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดัชนีคุณภาพผู้เรียนทางด้านกระบวนการ

นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อหาระบบและวิธีการประเมินเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

“รางวัลที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในของ สพฐ. เพื่อต้องการให้โรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์และโรงเรียนระดับปานกลางมีกำลังใจและสร้างจุดเน้นความก้าวหน้า ด้าน การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหากครูคนใดได้รับรางวัลดังกล่าวสามารถที่จะนำไปประกอบการเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้ สพท.นำไปพิจารณาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ประกาศวันที่ 08-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 6231

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(59656) นโยบายที่สวยหรู ถามครูดีเด่น ครูเกียรติยศ ครูดีในดวงใจและอีกหลายๆครูที่ประกวดแล้วดีเด่น ผลงานชำนาญการพิเศษมีทั้งตกก็เยอะ ปรับปรุงก็แยะ และยินดีกับท่านที่ผ่าน ครูดีเด่นครูเกียรติยศไม่มีอะไรที่พิเศษกว่าครูปกติหรอก โรงเรียนที่ผ่านประเมิน สมศ. ไม่มีอะไรให้มีกระดาษแผ่นเดียวแม้แต่กรอบก็ไม่มีให้ แต่โรงเรียนที่ตก สมศ. งบประมาณทุ่มเทเข้ามา แถมผู้บริหารและครูได้ทั้งย้ายและได้ขั้นก็มี ดีใจด้วยกับนโยบาย
โดย: นโยบาย วันที่ 25-05-2553 เวลา 21:28 น. (118.174.22.96/) แจ้งลบ
(59657) ครูเกียรติยศ ครูดีเด่น ครูต้นแบบ ครูแกนนำ บ่มีย๋งดอก ถ่ายรูปกับกระดาษ1แผ่น เท่ ครูครือเก่า ครูธรรมดาได้สองขั้นปีเว้นปี บ่อืด
โดย: แหลม วันที่ 26-05-2553 เวลา 08:52 น. (61.19.148.39/192.168.102.69) แจ้งลบ
(59679) ถูกต้องทั้งสองท่านที่ว่ามา ไม่ว่าจะเป็นครูดีเด่น ครูต้นแบบ โรงเรียนผ่านการประเมินทั้งสองรอบ หรือเป็นแม่กระทั่งโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ผ่านมาทั้งหมดแล้ว และนักเรียนคว้าราววัลด้านวิชาการมาทุกระดับ แต่ตัวครูเองยังเป็นแค่ครูชำนาญการ ตกการประเมินชำนาญการพิเศษ นี่แหละครูไทยขนานแท้
โดย: ครูคนไทย วันที่ 27-05-2553 เวลา 15:40 น. (125.26.71.97/) แจ้งลบ
(59680) นโยบายเหมือนงูสองหัว ไปคนละทิศคนละทาง การศึกษาไทยก็เป็นอยู่อย่างที่เห็น
โดย: ครูบ้านนอก วันที่ 27-05-2553 เวลา 17:36 น. (125.26.75.3/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::