http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
สพฐ.ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามผลงาน สพป./สพม.ทั่วประเทศ มี.ค.-เม.ย.๕๔
อ้างถึง: www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakU0TURNMU5BPT0=§ionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE1TMHdNeTB4T0E9PQ==

สพฐ.ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามผลงานนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยผลประชุมผู้บริหารสพฐ. เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สพฐ.ได้จัดคณะติดตามความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 32 คณะ เพื่อลงพื้นที่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต เพื่อติดตาม 6 กลยุทธ์ของสพฐ. ดังนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. เน้นเรื่องการปลูกฝัง คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 6. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชินภัทร กล่าวต่อว่า สพฐ.มีจุดเน้นเพิ่มเติม 10 จุดเน้น ซึ่งเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล อาทิ เน้นเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นสมรรถนะด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.3) เน้นอีคิว คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีนี้จะขยายร.ร.ต้นแบบ 9,999 แห่ง จาก 999 โรง เป็นต้น โดยจะลงสำรวจเดือนมี.ค.-เม.ย. และสรุปผลในเดือน พ.ค.นี้
ประกาศวันที่ 07-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 987

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(61874) อย่ามา...ให้ครูได้หยุดพักบ้างเถอะครับ...ได้โปรดอย่าขยันไม่ดูตาม้าตาเรือเลยท่าน...ให้มีเวลาหยุดทำบุญบ้างท่านเอ้ย
โดย: ครู บ้านนอก วันที่ 21-03-2554 เวลา 20:03 น. (113.53.75.134/) แจ้งลบ
(61875) อย่าพูดเป็นม้าเป็นเรือเลยครูบ้านอก ทำเป็นขยัน สอนทั้งวันหรืออย่างไร ช่วงนี้โรงเรียนวัดประเมินผล ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน เงินเดือนมากขึ้น วิทยฐานะเพิ่มขึ้น อย่าคิดอะไรง่ายๆ ต่างคนต่างหน้าที่ งานทุกประเภทหากขาดการตรวจสอบก็เกิดความล้มเหลวได้ การประเมินครั้งนี้งดการจัดนิทรรศการ เขต ๑ ประเมินเรียบร้อยแล้ว
โดย: อย่าคิดว่าทำงานหนักคนเดียว วันที่ 21-03-2554 เวลา 21:09 น. (182.52.183.111/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::