http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
กบข.ปรับสูตรเงินเกษียณ แต่ย้ำไม่กลับไปใช้สูตรบำนาญเดิม
อ้างถึง: www.thairath.co.th/content/eco/247024

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญแก่ข้าราชการที่จะได้รับหลังจากเกษียณของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เพื่อให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนของสมาชิก กบข.ที่เห็นว่า สูตรการคิดผลตอบแทนเงินบำนาญที่จะได้รับหลังจากเกษียณไม่เป็นธรรม

สำหรับสูตรคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญหลังเกษียณแก่สมาชิก กบข.ในปัจจุบัน คือ เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกในช่วง 60 เดือนสุดท้ายของการรับราชการ คูณด้วยอายุงานแล้วหารด้วย 50 โดยตัวเลขที่ได้ออกมานั้น จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ประเด็นก็คือ การจำกัดเพดานไว้สูงสุดไม่เกิน 70% ต่ำไปหรือไม่ ทั้งนี้ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้แล้ว คาดว่าจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน แต่จะไม่ถอยหลังกลับไปสู่ระบบที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการเกษียณจนเสียชีวิต เพราะหากต้องกลับไปสู่ระบบเดิม รัฐจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ 500,000 ล้านบาทในการจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องที่ข้าราชการร้องเรียนว่า ในช่วงก่อตั้ง กบข.นั้น กระทรวงการคลัง ได้ชักชวนข้าราชการเข้ามาเป็นสมาชิก กบข. โดยระบุว่า ผลตอบแทนจะอยู่ที่ 9% แต่ช่วงที่ผ่านมา

ผลตอบแทนของ กบข.ไม่เคยถึง 9% เลย โดยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ กบข.อยู่ที่ 4.85% ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากสมาชิก กบข. ว่า ไม่เป็นไปตามที่สัญญานั้น ความจริงแล้ว กบข.ไม่ได้

มีการการันตีผลตอบแทน ทั้งนี้ กระทรวงกำลังพิจารณาว่าจะชดเชยอย่างไร สำหรับข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก กบข.ก่อนปี 2540 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบบำนาญเดิมไปสู่ระบบ กบข. โดยอาจมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอีก 1-2%
ประกาศวันที่ 07-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 10783

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(64364) เห็นด้วยควรปรับ คือ 1.ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย น่าจะเป็นธรรม พอรับได้ เพราะหลายคนต้องเสียส่วนนี้ไปมาก ส่วนผลตอบแทน คงขึ้นกับภาวะเศณษฐกิจด้วย
โดย: สมาชิก วันที่ 21-03-2555 เวลา 08:55 น. (223.207.105.127/) แจ้งลบ
(64365) เห็นด้วยกับสมาชิก(64364) เพราะมีมูลเหตุของความจำเป็นทางเศรษฐกิจค่าครองชีพในปัจจุบันท่านทราบดี ข้าราชการที่รับใช้ชาติมานานก็คงจะได้รับอานิสงค์บ้างตามสมควร เพราะไม่สามารถทำงานหนักได้ไม่รู้ว่าลูกหลานจะพึงพาเขาได้ไหม จึงน่าจะพิจารณาให้ยุติลงได้ จึงเรียนมายังท่านวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง และท่านปลัด/รองปลัดกระทรวงการคลัง มาด้วยความเคารพ
โดย: ครูเก่าแก่ วันที่ 21-03-2555 เวลา 10:24 น. (182.93.156.95/) แจ้งลบ
(64371) การลงทุนของ กบข เท่าที่ทราบจะต้องลงทุนกับหน่วยงานที่มีความมั่นคงเท่านั้นเพื่อเป็นหลักประกันให้สมาชิก ว่าจะได้รับเงินที่เป็นธรรมไว้ใช้จ่ายตอนแก่เฒ่า ที่ผ่านมาขาดทุนสมาชิกก็เดือนร้อนไปด้วย กบขหรือใครก็ไม่เคยดูแล
โดย: สมาชิก วันที่ 21-03-2555 เวลา 15:11 น. (125.26.66.243/) แจ้งลบ
(64376) อยากลาออกจาก กบข.
โดย: ส วันที่ 21-03-2555 เวลา 16:07 น. (61.19.148.41/192.168.13.66) แจ้งลบ
(64382) ผมเห็นด้วยที่พวกข้าราชการที่เสียภาษีตอบเรียกร้องขอความยุติคืนมา
โดย: ข้าราชการผู้น้อย วันที่ 22-03-2555 เวลา 11:55 น. (119.46.91.209/) แจ้งลบ
(64390) คิดจะไม่ให้รับเงินเกษียณกิน จนถึงวันตายนั้นมันไม่ใช่นะคะสู้ทำงานเพื่อความอยู่รอดจนวันตายนะ
โดย: ครูใกล้เกษียณ วันที่ 22-03-2555 เวลา 19:08 น. (125.26.70.36/) แจ้งลบ
(64391) ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองพอเกษียณบำนาญเหลือไม่ถึง 50 % ของรายได้ก่อนวันเกษียณ นับเป็นการลงโทษแก่ข้าราชการที่นักการเงินการคลังร่วมกับนักการเมืองร่วมมือกัน...วันทำงานกับวันเกษียณค่าใช้จ่ายก็ยังเท่าเดิม...ยากลาออกจาก กบข. ขอไปใช้กฏหมายเดิมได้ไหมสำหรับผู้ทำงานก่อน กบข.บังคับหรือยกเลิก กบข.ไปเลยครับ
โดย: ลำดวนแดง วันที่ 22-03-2555 เวลา 22:24 น. (171.4.228.90/) แจ้งลบ
(64400) ท่าน รมต.คลังครับ ผมเห็นว่าท่านควรทบทวนพิจารณาอย่างรอบคอบตามความเป็นจริงเถอะครับ เพราะคณะที่ยื่นเสนอมานั้นเป็นเรื่องจริงครับผมเห็นด้วย 100% กบขสมัยก่อนโน้นทำงานก็ไม่โปร่งใสฯ มีแต่ขาดทุน พอจะจ่ายเงินเกษียณก็อ้างสารพัดอย่าง ไม่คิดถึงภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่าง เมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็พอได้ แต่ปัจจุบันนี้คุณคิดดูซิ อะไรๆก็แพงไปหมด ข้าราชการที่ตั้งใจรับใช้ชาติจนตลอดมา จะพอใช้จ่ายไหมครับ จ่ายแค่ 70% ทำงานไม่ได้ใครเขาจะดูแล โปรดเห็นใจข้าราชการผู้รับใช้ชาติมาด้วยความรัก เรียนมาด้วยความเคารพ
โดย: ข้าราชการผู้น้อย วันที่ 23-03-2555 เวลา 14:54 น. (101.51.42.231/) แจ้งลบ
(64401) เห็นด้วยกับ (64390 )เพราะครูเป็นผู้เสีนสละควรรับได้จากรัฐ
โดย: ทายาทครู วันที่ 23-03-2555 เวลา 16:31 น. (125.26.75.114/) แจ้งลบ
(64403) ข้าราชการกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.หรือครับจึงไม่รู้ร้อนรู้หนาว หรือได้รับเงินโบนัสจาก องค์กร กบข. ทุกปี จนคุ้มร่ำรวยแล้ว จริงๆแล้วกระทรวงการคลังควรจะเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับความยุติธรรมนี้จึงจะถูก พวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับ
โดย: ครูผู้สอน วันที่ 23-03-2555 เวลา 18:20 น. (101.51.46.32/) แจ้งลบ
(64412) ผู้บริหาร กบข ที่ผ่านมา ลุแก่อำนาจ มาหาประโยชน์จากเงินกองทุน ทั้งที่เงินค่าตอบแทนรายเดือนสูงมาก เป็นเรื่อนแสน ตัวแทนสมาชิกไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แสดงแล้วไม่รับฟัง ในแต่ละปี จัดประชุมผู้แทนสมาชิกในโรงแรมหรู ให้ค่อบแทนการประชุมมาก นั่งเครื่องบินได้ แจกกระเป๋า แล้วปิดประชุมก่อนเที่ยง การบริหารล้มเหลวตลอด นำเงินกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ต่อการขาดทุน เช่นบ้าน ที่ดิน โครงการที่ขายไม่ออกแต่เป็นเพื่อนกัน และอื่นๆ มีผลประโยชน์แอบแฝงตลอด ผู้บริหารที่บริหารผิดพลาดขาดทุนน่าจะมีความรับผิดชอบอะไรสักอย่าง มิใช่ลาออกเฉยๆ ทรัพย์สินที่ได้หรืองอกเงยระหว่างดำรงตำแหน่งน่าจะคืนนะ ใครๆก็ทำได้เอาเงินเพื่อนมาทำตามใจตัวเองพอขาดทุนก็อ้างสารพัด เดี๋ยวจะเหมือน ๑๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่ซื้อหุ็นลอตเตอรรีนะ ยโสธร สมาชิกยังไม่ได้รับปันผลเลยขณะนี้ ทำธุรกรรมหลอกลวงสมาชิกหลายๆเรื่อง อันตรายนะพี่น้องสมาชิก กบข.
โดย: สมาชิกคนหนึ่ง วันที่ 25-03-2555 เวลา 08:11 น. (101.51.40.72/) แจ้งลบ
(64467) ตั้งใจออมเงินเพื่ออนาคต มั่นใจรัฐบาลว่าเป็นธรรม ครูเดือดร้อนต้องกู้เงืนมาจุนเจือครอบครัวส่งลูกเรียน มีการสำรวจหนี้สินครูมาประจานเล่น แต่ไม่ช่วยเหลือ ชพค.สามล้านออกมาฆ่าครูให้ตายหลังเกษียณ ไม่รู้เอาส่วนไหนคิด ถ้าหวังดีจริงๆเอาเงิน กบข.มาช่วยกันดีก่วา ทุกคนเดือดร้อน พอมีปัญหาก็ตำหนิสารพัด แต่ใจดำไม่ช่วยอย่างจริงใจ ทำเหมือนนิทานเรื่องนกกระสากับปลาแล้งนำ ไม่คาบไปปล่อยนำใสๆดันแอบกินซะเอง หยุดเถอะหัดทำดีสักครั้งนะเดี๋ยวจะเสียชาติเกิดเปล่าๆ
โดย: ครูที่ถูกหลอกปี39 วันที่ 30-03-2555 เวลา 05:53 น. (125.27.202.112/) แจ้งลบ
(64468) ตั้งใจออมเงินเพื่ออนาคต มั่นใจรัฐบาลว่าเป็นธรรม ครูเดือดร้อนต้องกู้เงืนมาจุนเจือครอบครัวส่งลูกเรียน มีการสำรวจหนี้สินครูมาประจานเล่น แต่ไม่ช่วยเหลือ ชพค.สามล้านออกมาฆ่าครูให้ตายหลังเกษียณ ไม่รู้เอาส่วนไหนคิด ถ้าหวังดีจริงๆเอาเงิน กบข.มาช่วยกันดีก่วา ทุกคนเดือดร้อน พอมีปัญหาก็ตำหนิสารพัด แต่ใจดำไม่ช่วยอย่างจริงใจ ทำเหมือนนิทานเรื่องนกกระสากับปลาแล้งนำ ไม่คาบไปปล่อยนำใสๆดันแอบกินซะเอง หยุดเถอะหัดทำดีสักครั้งนะเดี๋ยวจะเสียชาติเกิดเปล่าๆ
โดย: ครูที่ถูกหลอกปี39 วันที่ 30-03-2555 เวลา 05:56 น. (125.27.202.112/) แจ้งลบ
(64505) ครูที่เกษียณ ล้วนแต่รับราชการมานาน 30-40 ปี แต่หลังเกษียณกลับได้รับเงินเดือนน้อยเพราะถูกหลอก ผิดกับนักการเมือง ทำงาน 1-2 ปี ได้เงินเดือนมากมาย ทั้งๆบางคนยังไม่ได้ทำอะไรเลย น่าสงสารครูจริงๆ อย่างนี้ประเทศถึงเดินถอยหน้าถอยหลัง เพราะเราถูกโกง
โดย: ครูเพิ่งเกษียณ วันที่ 02-04-2555 เวลา 19:33 น. (223.206.201.237/) แจ้งลบ
(64511) ทำแล้วขาดทุน...แต่คณะกรรมการบิหาร กบข. ยังรับเงินโบนัส..น่าตาเฉย...ไม่มีผู้บริหารองค์กรไดที่..ทำหน้าที่ได้อย่างหน้าทนได้อย่างนี้อีกแล้ว...น่านับถือในความด้านของพวกท่าน...พิจารณาตัวเองให้คนอื่นมาบริหารแทนท่าได้แล้ว...จะไปที่ไหนก็ไป...อย่าอยู่พาพวกขาดทุนอยู่ย่านีเลย...ครับท่านผู้มีเกียรติ
โดย: ครู..กบข.แก่ ๆ วันที่ 02-04-2555 เวลา 23:02 น. (125.26.75.114/) แจ้งลบ
(64749) อยากเห็น กบข.เลิกเล่นหุ้น (การพนัน) จัง แล้วเอาเงินมาลงทุนแบบอื่น แบบสหกรณ์ก็ได้ รับรองว่ากำไร ดีออก
โดย: ไม่อย่ากเป็นก็ต้องเป็น วันที่ 27-04-2555 เวลา 11:16 น. (58.97.113.10/119.31.100.131) แจ้งลบ
(64812) ถูกหลอกจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อยากลาออก ลาออก สถานเดียว วอนท่านนายกช่วยทีเถอะ
โดย: ข้าราชการกระทรวงเกษตร วันที่ 09-05-2555 เวลา 01:11 น. (182.53.149.186/) แจ้งลบ
(64868) เห็นด้วยเฉลี่ย ยี่สิบสี่เดือน และไม่เกิน เก้าสิบ % ของเงินเฉลี่ย ครับ โดย ครู เกษียน
โดย: จจจจจจ วันที่ 23-05-2555 เวลา 11:17 น. (182.93.132.170/) แจ้งลบ
(64908) เมื่อไหร่จะทราบผลสักทีสูตรการตำนวณเงินบำนาญ กบข. รอฟังข่าวอยู่นะ
โดย: ผู้ที่กำลังจะลาออก ปีงป 56 วันที่ 29-05-2555 เวลา 11:10 น. (182.53.106.69/) แจ้งลบ
(64909) เราไม่ต้องการให้รัฐบาลเสียเปรียบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขอความเป็นธรรมให้กับพวกเราด้วย กรุณารีบดำเนินการด่วน มีจำนวนไม่น้อยที่รอคุณอยู่
โดย: ข้าราชการผู้น้อยเหมือนกัน วันที่ 29-05-2555 เวลา 11:16 น. (182.53.106.69/) แจ้งลบ
(64938) ให้ลาออกได้ก็จบแล้วเอาเงินของรัฐคืนไป จ่ายที่หักไว้คืนมา( สะสม ) คิดไม่เป็นหรือไง
โดย: ฃฃ วันที่ 01-06-2555 เวลา 13:22 น. (110.77.229.140/192.168.2.76) แจ้งลบ
(64961) กรรมมัสโกมหิ กรรมมัสทายโท กรรมโยนิ กรรมพันธุ กรรมปฏิสรโน ยังกรรมมังกริสสามิ กรรมใดที่กรรมการ กบข.โคยก่อไว้ ขอให้กรรมนันคืนสนอง เทอญ
โดย: ท้าวหมอนจิ่ว วันที่ 07-06-2555 เวลา 12:39 น. (1.2.152.233/) แจ้งลบ
(64962) กรรมมัสโกมหิ กรรมมัสทายโท กรรมโยนิ กรรมพันธุ กรรมปฏิสรโน ยังกรรมมังกริสสามิ กรรมใดที่กรรมการ กบข.โคยก่อไว้ ขอให้กรรมนันคืนสนอง เทอญ
โดย: ท้าวหมอนจิ่ว วันที่ 07-06-2555 เวลา 12:40 น. (1.2.152.233/) แจ้งลบ
(64963) ผู้บริหารตกนรกให้หมด
โดย: รร วันที่ 07-06-2555 เวลา 19:31 น. (182.53.199.6/) แจ้งลบ
(64964) อยากให้ปกครองแบบจีนสมัยก่อนคนรวยต้องหนีไปที่อื่นอยู่เฉพาะคนจน ดีไหม
โดย: แก่ วันที่ 07-06-2555 เวลา 19:32 น. (182.53.199.6/) แจ้งลบ
(64972) ไม่ต้องไปจำกัดหรอกครับ ไม่เกิน 70 เปอร์เซนต์น่ะ มีข้าราชการไม่กี่คนหรอกครับที่อายุราชการเกิน 35 ปี ซึ่งเป็นการไปริดรอนสิทธิของเขาที่ควรจะได้ เช่น ข้าราชการที่ได้สะสมวันทวีคูณเสี่ยงภัยมา ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยครับ
โดย: ข้าราชการบำนาญ วันที่ 08-06-2555 เวลา 16:15 น. (101.109.32.181/) แจ้งลบ
(65080) ชอบจังเวปนี้ อัพข่าวได้ทุกวันเลย แต่มันจะเป็นไปได้ไหมสูตรใหม่ที่คิดกันมา ขอแค่ไม่จำกัด 70% เอาอายุราชการจริงเข้าว่า ก็ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย ควรมีการค้ำประกันเงินเราที่เอาไปลงทุน ข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรรัฐบาลยังประกันราคาได้ จ่ายเงินชดเชยได้ แต่เรารับราชการมาจะ 40 ปีแล้วเห็นใจ เราด้วยเถอะ
โดย: ครูเชียวราย วันที่ 25-06-2555 เวลา 11:17 น. (118.172.75.181/) แจ้งลบ
(65136) เปิด www.unaloma.com แล้วปฏิบัติตามนั้น อย่าหวังพึ่งใครอีกเลย
โดย: ไชโย วันที่ 30-06-2555 เวลา 16:22 น. (171.4.175.75/) แจ้งลบ
(65150) เห็นด้วยกับการใช้สูตรใหม่ โดยคิดเฉลี่ยย้อนหลัง 24 เดือนและไม่เกิน 90เปอร์เซ้นต์ของเงินเฉลี่ยคะ โดยครูอุตรดิตถ์
โดย: ครูอุตรดิตถ์ วันที่ 03-07-2555 เวลา 10:25 น. (182.53.209.164/) แจ้งลบ
(65190) หากเป็นเรื่องจริงก็พอรับได้ คือคิดเฉลี่ยย้อนหลัง 24 เดือนแทน 60 เดือน และไม่เกิน 90 เปอร์เซ็นต์ แทน 70 %ของเงินเฉลี่ย เกษียญออกไปก็พอจะมีความหมายบ้าง
โดย: ตร.สตม. วันที่ 10-07-2555 เวลา 22:18 น. (58.11.243.134/) แจ้งลบ
(65444) ว่าแล้วไง ผัดไปจนแห้งตาย อีกกี่เดือนละ มีอำนาจก็พูดไปผีเจาะปากให้พูด เิงินของเขาแท้ๆ เขาจะเอาคืนไม่ให้เขา อ้างรัฐบาล อ๊ ตอนเอาเงินเขาไปง่ายๆ ไม่เห็นมีรัฐบาลมายุ่งเกี่ยวเลย เวรกรรมของครูไทยแท้ๆ
โดย: อยากออก วันที่ 18-08-2555 เวลา 14:52 น. (110.49.235.71/) แจ้งลบ
(65477) ดิฉีนและคู่สมรสรอความหวังจากการปรับสูตร กบข.ใหม่ เพราะมีรายได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน พวกท่านเอาใครมาบริหารเงินพวกเรา และใช้สมองส่วนไหนคิด ครูบำนาญ วันที่ 20 -8-55 เวลา 20.45 น.
โดย: โดย : ครูกาญจนบุรี วันที่ 20-08-2555 เวลา 20:44 น. (49.48.213.57/) แจ้งลบ
(65483) ทำเร็ว ๆ หน่อย เขารอการแก้ไขกันอยู่ ถ้ารู้ว่าเปรตที่เลือกเข้าไปหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนต้ว ก็ขอให้วิบัตทุกคน
โดย: ครู วันที่ 21-08-2555 เวลา 09:38 น. (101.109.61.110/) แจ้งลบ
(65484) ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น ตอแหลทั้งคณะ
โดย: แก่ วันที่ 21-08-2555 เวลา 09:39 น. (101.109.61.110/) แจ้งลบ
(65493) รัฐบาลของนายกยิ่งลักษ์เขาไม่เห็นความสำคัญของสมาชิก กบข.จากการปรับสูตรคำนวนบำเหน็จบำนาญ กบข.เขาถึงไม่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ เลือกตั้งครั้งต่อไปสมาชิก กบข.ทุกคนควรจะรู้แล้วนะว่าควรจะอย่างไรอย่าไปเห็นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาหยิบยื่นให้ก็แล้วกัน
โดย: สมาชิกที่จะเกษียนปีนี้ วันที่ 21-08-2555 เวลา 18:27 น. (171.7.182.4/) แจ้งลบ
(65494) รัฐบาลของนายกยิ่งลักษ์เขาไม่เห็นความสำคัญของสมาชิก กบข.จากการปรับสูตรคำนวนบำเหน็จบำนาญ กบข.เขาถึงไม่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ เลือกตั้งครั้งต่อไปสมาชิก กบข.ทุกคนควรจะรู้แล้วนะว่าควรจะทำอย่างไรอย่าไปเห็นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาหยิบยื่นให้ก็แล้วกัน
โดย: สมาชิกที่จะเกษียนปีนี้ วันที่ 21-08-2555 เวลา 18:29 น. (171.7.182.4/) แจ้งลบ
(65644) ดิฉันสมัครเป็นสมาชิก กบข. รุ่นโดนหลอกว่าเมื่อเกษียณจะมีเงินพอใช้จ่าย ซึ่งจำได้ว่ามีการคำนวณตัวเลขที่ได้รับสูงมาก โดยกบข.นี้แหละ เงิน กบข.จะได้ 1,300,000 .บาท โอสวรรค์ เรามีที่พึ่งแล้ว แต่พอดิฉันไปร่วมประชุม กบข .สัญจร กบข.บอกว่าผลประโยชน์ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะ ณ เวลาที่หลอกให้สมาชิกสมัคร ท่านคิดดอกเบี้ยให้เราไว้สูงมาก เมื่อเข้าเป็นสมาชิกแล้วไม่ให้ลาออกดอกเบี้ยลดวูบน่าใจหายยังไม่พอ บำนาญยังมาทำเราเจ็บอีก แล้วยังมาพูดให้ช้ำใจว่า กบข.ไม่ได้การันตีไว้ สมาชิก กบข.แต่ละคนได้ใช้บริการจาก กบข.แบบ กบข.วกกลับมากินผลประโยชน์จากสมาชิกเช่นเคย คนรวยคือใคร ไม่ทราบแต่ดิฉันรู้ว่าตอนนี้กำลังจะแย่เพราะสามีจะเกษีนณกันยายนนี้ เงินเดือนลดครึ่งหนึ่ง แต่รายจ่ายเท่าเดิมหรือมากกว่าด้วยซ้ำเพราะค่าครองชีพสูงมาก ถือเงิน 5oo บาทไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวได้ไม่ครบครอบครัวดิฉันต้องพึ่งอาหารถุง ไม่งั้นก็ต้มไข่ ไข่ทอด ขอความกรุณารัฐบาลช่วยดูแลด้วย
โดย: ภรรยาครูเกษียณปีนี้ วันที่ 05-09-2555 เวลา 00:16 น. (1.4.230.67/) แจ้งลบ
(65645) ลองส่งตัวแทนค้นหาความจริงดูว่า เจ้าหน้าที่ และญาติ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร กบข.ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ หรืออาจจะเอาเงินของพวกเราไปลงทุน กับ ญาติๆ แล้วทำบัญชีให้ขาดทุนเพื่อยักยอกเงินส่วน กบข. เข้ากระเป๋าตัวเอง ทำให้ กบข.ขาดทุน แต่ตัวและเพื่อน รวยๆ แล้วพวกเราก็โทษความโง่ของตนเอง โทษกรรม โทษเวร แต่หากทำงานด้วยความบริสุทธิ์จริงก็ขอให้เจริญก้าวหน้า แต่ถ้ายักยอกก็ขอให้กรรมตามทัน สาธุ
โดย: ซุนย้ง แซ่เตียว วันที่ 05-09-2555 เวลา 11:06 น. (118.174.7.138/) แจ้งลบ
(65814) ซื้อเวลา
โดย: ครูทหาร วันที่ 20-09-2555 เวลา 14:07 น. (58.97.113.10/119.42.64.6) แจ้งลบ
(65822) ทำอย่างไรเราจึงจะได้กบข.สูตรเดิมเวลาเกษียณ เจ็บใจจริงๆๆอยากแช่งชักหักกระดูกกรรมการทั้งหลายเหลือเกิน ขอให้นายกยิ่งลักษณ์ ช่วยข้าราชการเกษ๊ยณด้วย ท่านคงไม่รู้อยู่เหมือนตายทั้งเป็น
โดย: ขี้ข้ารัฐบาล วันที่ 21-09-2555 เวลา 12:29 น. (182.93.202.172/) แจ้งลบ
(65823) นายกยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหน น้ำท่วมก็ไป จำนำข้าวก็ไป เยียวยาเราทางการเมืองก็ทำ ที่ข้าราชการไม่เห็นหัวพวกเราเลย มันติดตรงไหนจึงแก้ไข กบข. ให้เป็นธรรมไม่ได้สวงสัยๆๆๆ ให้เลือกสูตรเดิมเหมือนเลขากบข.บอก 12 กันยา55 ทดีที่สุด ถ้าใครไม่ออกก็ถือว่าสมัครใจ ไม่ต้องเรียกร้องเอาอะไร แต่เราอายุราชการ เกิน39ข ึ้นเราจะออก รีบๆๆๆหน่อย สงสารคนที่จะเกษียณ 3. กันยา 55 รวมทั้งที่ก่อน55ด้วยจะตายแล้ว
โดย: เกษียณแน่ วันที่ 21-09-2555 เวลา 12:34 น. (182.93.202.172/) แจ้งลบ
(65862) ผุ้ที่คิดระบบ กบข.ให้ข้าราชการเอาเปรียบข้าราชการมาก ตอนให้สมัครไม่เห็นชี้แจงตามปฏิบัติขณะนี้เลย ควรแก้ไขด้วยความยุติธรรม
โดย: ข้าราชการทั้งบ้าน วันที่ 25-09-2555 เวลา 20:42 น. (125.27.202.206/) แจ้งลบ
(65883) กว่าจะได้ปรับ ไม่ทราบกำหนดเวลาแน่นอน เห็นแต่ข่าวออกมาพิจารณาตลอด จะรีบดำเนินการ หลอกให้ดีใจ
โดย: ขรก น้อยๆ วันที่ 27-09-2555 เวลา 19:06 น. (27.55.9.75/) แจ้งลบ
(65884) เห็นด้วยกับ 24 เดือนสุดท้าย แต่ต้องคูณด้วยอายุราชการจริงหารด้วย 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เช็น จะใช้คำว่าไม่เกินไม่ได้ ถ้าใช้คำว่าไม่เกิน 85 อาจจะได้แค่ 50 หรือ 60 หรือ 65 ก็ได้ พวกเราขาดทุนนะครับพี่น้อง ถ้าใช้คำว่าไม่น้อยกว่า 85 ถึงอย่างไรเราก็ต้องได้ 85 กันทุกคนนะครับพี่น้องครับ
โดย: นักรบเสี่ยงตายนราธิวาส วันที่ 28-09-2555 เวลา 09:02 น. (101.51.141.107/) แจ้งลบ
(65903) กบข.ปรับสูตรเงินเกษียณ แต่ย้ำไม่กลับไปใช้สูตรบำนาญเดิม แล้ว นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น สมาชิก กบข.หรือเปล่าละ
โดย: พัฒน์ครับ วันที่ 30-09-2555 เวลา 21:53 น. (182.53.9.218/) แจ้งลบ
(65930) นายกยิ่งลักษณ์กรุณาช่วยครูเกษียณด้วยท่านไม่รักครูแล้วหรือ กรุณษปรับสูตรรับบำนาญตามที่ออกข่าวด้วย เร็วๆๆๆ ไม่งั้นครูคงตายก่อนแน่
โดย: ครูเหนือ วันที่ 03-10-2555 เวลา 20:07 น. (171.99.209.101/) แจ้งลบ
(65937) กบข.ปรับสูตรเงินเกษียณ แต่ย้ำไม่กลับไปใช้สูตรบำนาญเดิม แล้ว นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น สมาชิก กบข.หรือเปล่าละ โดย: พัฒน์ครับ ( จริงด้วย บ้าหรือเปล่า อธิบดีก.คลังท่านก็บอกจะให้สมาชิกเลือกได้ เลขากบข.ก็บอก และท่นอยู่ที่ไหนจึงไม่รู้เรื่อง
โดย: ครูจะเกษียณ ก.ย 55 วันที่ 04-10-2555 เวลา 20:43 น. (171.99.209.101/) แจ้งลบ
(65950) (03054) คิดมุมกลับทำไมไม่สกรีนคนที่มีความสามารถอยู่ทำงานต่อแล้วให้ผลตอบแทนบ้างรู้หรือไม่เดี๋ยวนี้ครูพันธ์ใหม่เป็นอย่างไรมันเทียบกันไม่ได้เลย...อยากเออรีแล้วเอาตังส์มาใช้เหมือนกันแต่สงสารเด็กที่ต้องอยู่กับครูที่ไร้วุฒิภาวะและขาดความรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ (โปรดพิจารณา)
โดย: นางสมพร พัฒนศรีกุลกิจ วันที่ 06-10-2555 เวลา 06:04 น. (61.90.66.99/) แจ้งลบ
(65986) เห็นด้วยควรปรับ คือ 1.ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย น่าจะเป็นธรรม พอรับได้
โดย: สมาชิก กบข ใกล้เกษียณ วันที่ 11-10-2555 เวลา 16:17 น. (182.93.183.15/) แจ้งลบ
(66057) แล้วพวกที่เกษียณไป2-3ปีแล้วจะไดอานิสงค์ด้วยหรือเปล่า
โดย: จ่าแก่ วันที่ 24-10-2555 เวลา 19:44 น. (171.97.176.144/) แจ้งลบ
(66328) เห็นว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีตั้งต้นปี 55 แล้วไม่เห็นหน้าไปถึงไหนตอนนี้ก็จะขึ้นต้นปี 56 แล้ว เอวังก็มีด้วยประการละเ่ช่นนี้
โดย: โดย ครูเกษียณ ก.ย.55 วันที่ 08-12-2555 เวลา 22:10 น. (118.172.243.42/) แจ้งลบ
(66489) ผมถูกผู้บังคับบัญชาหลอกลวงข้อมูลพูดแต่สิ่งดีๆของกบข.ไอ้บำนาญจะได้รับน้อยลงไม่เคยพูดผมสาปแช่งจนไอ้หัวหน้าการคนนั้นตายหงไปแล้ว ขอให้กระทรวงการคลังใช้หัวสมองที่ดีดีคิด ให้ครูกลับไปหลักคิดกันใหม่ว่าใครจะเลือกอยู่กับไอ้ กบข หรือเลือกรับบำนาญแบบเดิม คิดผิดจะมีคนเป็นแสนสาปแช่งท่านทุกวันให้ไม่ได้มีชีวิตอย่างเป็นสุข
โดย: ครูชลบุรี วันที่ 07-01-2556 เวลา 22:12 น. (101.109.41.212/) แจ้งลบ
(66608) เห็นด้วยควรปรับ คือ 1.ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย น่าจะเป็นธรรม พอรับได้ เพราะหลายคนต้องเสียส่วนนี้ไปมาก ส่วนผลตอบแทน คงขึ้นกับภาวะเศณษฐกิจประกอบ (อีกอย่าง ออกมา 4เดือนแล้วบำนาญก็ยังไม่ออก) ลูกๆกำลังเรียนกำลังกิน ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเหมือนผู้ทรงเกียรติน๊ะ
โดย: ทหารชายแดน วันที่ 15-01-2556 เวลา 20:52 น. (125.27.137.91/) แจ้งลบ
(66680) เห็นด้วยอย่างยิ่งควรปรับ คือ 1.ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน และขอให้รีบดำเนินการโดยเร็ว เพราะคนใกล้เกษียณอีกมากกำลังรออยู่
โดย: สมาชิก กบข รุ่นแรก วันที่ 22-01-2556 เวลา 16:27 น. (119.42.96.199/) แจ้งลบ
(66739) เห็นด้วยควรปรับ คือ 1.ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย น่าจะเป็นธรรม พอรับได้ หลวงอ้างต้องเสียเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้าน.....แลัวพวกกระผมได้หรืออย่างไร กำไร 9 เปอร์เซนก็ไม่เห็น เห็นใจกันหน่อยครับ คนไทยหรือเปล่า
โดย: ครูแก่ๆ วันที่ 25-01-2556 เวลา 19:37 น. (171.7.179.249/) แจ้งลบ
(66760) เห็นด้วยควรปรับการคิดบำนาญใหม่ จากเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเป็นเงินเดือนๆสุดท้าย และควรให้เวลาราชการทั้งหมดที่ทำราชการไม่ใช่ให้เพียง 35 ปี หารด้วย 50 เหมือนเดิม ผลหารได้เท่าไรก็ให้รับบำนาญตามนั้นแต่ไม่เกิน 90 % ของเงินเดือนๆสุดท้าย ควรปรับอย่างยิ่งเพราะสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหมดแล้วมาตรา 63 ไม่เป็นธรรม กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำก็ได้ปรับไปแล้ว
โดย: ครูกำลังจะเกษียณ ตุลาคม 2556 วันที่ 28-01-2556 เวลา 09:48 น. (1.2.223.152/) แจ้งลบ
(66761) เห็นด้วย ควรปรับวิธีการคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญใหม่ ไม่ใช่ใช้แบบเิดิมเมื่อ 15 - 16 ปีที่แล้ว เพราะสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหมด ควรปรับให้มีความเป็นธรรม จากเงินเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเป็นเงินเดือนๆสุดท้าย และควรให้เวลาราชการทั้งหมดที่ทำราชการไม่ใช่ให้เพียง 35 ปี หารด้วย 50 เหมือนเดิม ผลหารได้เท่าไรก็ให้รับบำนาญตามนั้นแต่ไม่เกิน 90 % ของเงินเดือนๆสุดท้าย ไม่ใช่ไม่เกิน 70 % เพราะข้าราชการบำนาญเดือดร้อนมาก เงินไม่พอกับการดำรงชีพ ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนให้การแก้ไขนี้
โดย: ครูกำลังจะเกษียณ วันที่ 28-01-2556 เวลา 09:59 น. (1.2.223.152/) แจ้งลบ
(66932) เกษียณแล้ว 5 ปี ทุกข์มากเนื่องจากบำนาญไม่พอใช้
โดย: ทหารแก่ วันที่ 08-02-2556 เวลา 07:01 น. (118.174.158.163/) แจ้งลบ
(66955) เกษียณปี 51 ก่อนเกษียณ (ก.ย.51)เงินเดือน 31960บาทปัจจุบันรับบำนาญ 20067 บาท(คำสั่งแรก 19119 บาท) ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนไม่เคยพอ ต้องขับรถรับจ้างเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ถ้าอีก 2-3 ปีไม่มีเรี่ยวแรงและค่าครองชีพสูงขึ้นจะทำอย่างไร รัฐบาลอย่ามัวแต่จะออก กม. นิรโทษกรรมอยู่เลย เห็นใจข้าราชการที่ถูกหรอกด้วยเถิดครับ ขอบคุณครับ
โดย: ทหารแก่เหมือนกัน วันที่ 10-02-2556 เวลา 05:48 น. (118.174.159.82/) แจ้งลบ
(67099) เห็นด้วยควรปรับ คือ 1.ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย น่าจะเป็นธรรม พอรับได้ หลวงอ้างต้องเสียเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้าน.....แลัวพวกกระผมได้หรืออย่างไร กำไร 9 เปอร์เซนก็ไม่เห็น เห็นใจกันหน่อยครับ คนไทยหรือเปล่า
โดย: ครูไทย วันที่ 23-02-2556 เวลา 15:44 น. (125.26.160.18/) แจ้งลบ
(67131) ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนเฉลี่ยด้วยคน เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือนสุดท้ายเหมาะสมมาก ส่วนไม่เกิน 90%นั้นผมว่ารัฐบาลคงไม่ยอม ความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ 80หรือ85% ไม่เกิน 80% อาจจะต่ำไปหน่อยแต่ผมว่าก็พออยู่ได้แต่ถ้าเป็น 85%เป็นตัวเลขที่เหมาะสมมากๆ/ขอบคุณครับ
โดย: ทหารแก่เหมือนกัน วันที่ 28-02-2556 เวลา 07:23 น. (118.174.159.100/) แจ้งลบ
(67142) การปรับเงินการคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ครม.ควรนำเข้าพิจารณาพร้อมๆกับเงินค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศ ที่ใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ด้วยซ้ำไป เพราะภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง เงินเดือนก็น้อย แต่กลับไปขึ้นเงินเดือนให้ ผวจ.กรุงเทพฯ และ ส.ส.
โดย: ความจริง วันที่ 02-03-2556 เวลา 08:59 น. (1.2.242.88/) แจ้งลบ
(67149) บอกจะเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาตั้งแต่ มีค.55 นี่ก็จะครบปีแล้วยังเงียบอยู่คงต้องกระตุ้นรัฐบาลด้วยการจัดหนักๆ ดีหรือไม่ครับคุณความจริง
โดย: ทหารแก่เหมือนกัน วันที่ 03-03-2556 เวลา 07:06 น. (117.47.0.22/) แจ้งลบ
(67309) เห็นด้วยค่ะ เพราะสามีก็จะเกษียนกันยายนนี้ อยากให้ปรับวิธีการคิดคำนวนใหม่ เราทำงานรับใช้ประเทศชาติมา 36 ปีก็อยากให้เห็นใจบ้าง คนที่ไม่เป็นสมาชิก กบข เขาได้เงินบำนาญตั้งเยอะ เราก็หลงเชื่อคำเชิญชวนว่าถ้าสมัครจะได้รับผลตอบแทนเป็นล้าน ก็อยากได้บ้างหลังเกษียนอายุราชการจะได้มีความสุขสบายในปั้นปลายชีวิตค่ะ
โดย: ครูที่รอความหวัง วันที่ 13-03-2556 เวลา 10:28 น. (27.55.142.219/) แจ้งลบ
(67407) ท่านสมาชิก กบข.และอดีตสมาชิก กบข. ทุกท่านควรจะไปร้องขอความเป็นธรรมคืนจากผู้บริหารประเทศ เราถูก กบข. เอาเปรียบมานานมากแล้วรัฐฯไม่เคยเห็นใจและมองไม่เห็นความเดือดร้อนของพวกเราเลย ท่านสมาชิก กบข. ที่ยังไม่เกษียณ ท่านอาจจะยังไม่เดือดร้อนแต่ถ้าท่านเกษียณเมื่อไร ท่านจะรู้ได้ทันทีว่าท่านถูก กบข. เอาเปรียบ ไปเถอะครับไปร่วมเรียกร้องความยุติธรรมคืนในวันที่ 26 มีค. 2556 นี้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้น / ขอบคุณครับ
โดย: จ่าวี สระบุรี วันที่ 22-03-2556 เวลา 14:00 น. (118.174.159.35/) แจ้งลบ
(67464) ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2556 13:49:13 น. กลุ่มผู้ชุมนุมสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ยอมสลายการชุมนุมแล้ว หลังจาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ชี้แจงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ในมาตราที่ไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก โดยเฉพาะการขอให้แก้สูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการในมาตรา 63 ว่า ตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรัฐสภาที่จะออกกฎหมายให้ข้าราชการมีสิทธิ์เลือกใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญของข้าราชการปกติได้ และข้าราชการที่เคยเลือกบำเหน็จบำนาญปกติไปแล้ว ถ้าอยากเปลี่ยนไปใช้ กบข.ก็ให้มีสิทธิ์เปลี่ยนได้เช่นกัน ซึ่งสร้างความพอใจให้แก่ผู้ชุมนุมและสลายการชุมนุมในที่สุด "ขอให้ผู้ชุมนุมเป็นกำลังใจในการชี้แจงให้สมาชิกผู้แทนราษฎรเข้าใจถึงการผลักดันกฎหมายนี้ และขอให้ผู้ชุมนุมให้กำลังใจในการออกกฎหมาย พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านในวันที่ 28 มีนาคมด้วย"นายกิตติรัตน์ กล่าว
โดย: ไม่บอก วันที่ 26-03-2556 เวลา 16:34 น. (125.27.201.245/) แจ้งลบ
(67474) อย่าเป็นโกหกสีขาวอีกนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง/ขอบคุณครับ
โดย: จ่าวี สระบุรี วันที่ 26-03-2556 เวลา 22:30 น. (118.174.159.63/) แจ้งลบ
(67491) เป็นสมาชิก กบข.ขาดทุนตั้งแต่วันแรกที่เกษียณแล้ว เพราะ เงินบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอดจะหายไปมากๆๆๆ และบำนาญลดลงมาก เช่นกัน ยกตัวอย่างจริง เพื่อนที่ทำงานกำลังจะเกษียณบำนาญกบข.ได้ ๒๖,๐๐๐ แต่หากใช้สูตเดิมได้บำนาญประมาณ ๔๕,๐๐๐(อายุงานรวมทวีคูณ ๔๗ ปี) แบบเดิมได้เงินบำเหน็จเท่ากับ๔๕,๐๐๐x๓๐=๑๓๕๐,๐๐๐ บาทแต่ถ้าแบบ กบข ได้ ๒๖,๐๐๐x๓๐ =๗๘๐๐๐๐ ซึ่งต่างกัน ๑,๓๕๐,๐๐๐-๗๘๐,๐๐๐ = ๕๗๐,๐๐๐ บาท แต่ได้จาก กบข.๙๐๐,๐๐๐ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินตนเองที่ถูกตัดไปทุกเดือน ๔๐๐,๐๐๐บาท สรุปว่าได้จาก กบข.จริง ๆ เพียง ๕๐๐,๐๐๐บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จตกทอดรวม ๓๐ เท่าของเงินบำนาญแล้วจะขาดทุนไป ๕๗๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท = ๗๐๐๐๐บาท เห็นไหมว่าขาดทุนตั้งแต่เกษียณแล้ว แถมถูกลดบำนาญรายเดือนลงไปอีก๔๕,๐๐๐-๒๖,๐๐๐ = ๑๙,๐๐๐บาท
โดย: วิทยา ทหารชายแดน วันที่ 28-03-2556 เวลา 10:09 น. (49.231.7.2/10.106.78.198) แจ้งลบ
(67494) ผมเกษียณปี 51 อายุราชการรวมวีนทวีคูณ 44 ปี เงินเดือนเดือนสุดท้าย(กย.51) 31,960 บาท เงินเดือนตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ)ที่ 752/51 ลงวันที่ 28 พค. 51 ตั้งแต่ 30 กย. 51 รับเงินเดือนระดับ น.3 ชั้น 19 (32,480 บาท) ถ้ารับบำนาญในระบบเดิมตาม พ.ร.บ. ปี 94 คือ 32,480x44หารด้วย50 เป็นเงิน 28,582บาท เมื่อผมเกษียณผมได้รับบำนาญตามระบบ กบข. เดือนละ 19,119 บาท พร้อมเงินก้อน 57,900 กว่าบาท ค่าความแตกต่างเดือนละ 9,000 กว่าบาท 4 ปีกว่าที่เกษียณก็เกิน 432,000 บาทแล้ว เมื่อครบ 5 ปี ก็เกือบจะเกินส่วนที่รับจาก กบข. แล้ว ผมยังไม่ได้นำส่วนที่หักผมไปเดือนละ 3% ของเงินเดือนมาคิดนะครับ พอแค่นี้นะครับ/ขอบคุณครับ
โดย: จ่าวี สระบุรี วันที่ 28-03-2556 เวลา 12:20 น. (118.174.159.48/) แจ้งลบ
(67495) ขอแก้ตัวเลขจาก 57,900 เป็น 579,000 /ขอบคุณครับ
โดย: จ่าวี สระบุรี วันที่ 28-03-2556 เวลา 12:28 น. (118.174.159.48/) แจ้งลบ
(67545) ข่าวดีสำหรับสมาชิก กบข.ที่รับราชการก่อน 27 มีค.40 ที่จะเกษียณปี 2556 นี้ ท่านจะเป็นสมาชิกชุดแรกที่มีสิทธิ์จะเลือกรับบำนาญในระบบ กบข. หรือตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 94 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับ ส่วนพวกผมก็คงจะต้องรอจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายได้ก่อน/ขอบคุณครับ
โดย: จ่าวี สระบุรี วันที่ 02-04-2556 เวลา 14:26 น. (118.174.159.106/) แจ้งลบ
(67773) อยากทราบว่าคุณครูที่เกษียณ ตุลา55 เงินเดือนเต็มขั้นคศ3.ตั้งแต่ปี54 ได้ทะลุแท่งเพื่อรับบำนาญเพิ่มหรือไม่ เพราะน้องๆที่ทะลุขั้นแต่ทำงานอยู่ได้เลื่อนไหลตั้งแต่เมษา56ทุกคน หรือเขาไม่คิดให้เราทั้งที่ปี 54-55 เราก็ยังทำงานรับใช้ชาติอยู่ ใครทีมีปัญหาเหมือนกัน กรุณาแจ้งด้วย จักขอบคุณมาก
โดย: ครูเหนือ วันที่ 05-05-2556 เวลา 18:29 น. (171.99.208.211/) แจ้งลบ
(67774) เพื่อนๆที่เกษียณสพป.ศรีสะเกษ 1 ตุลา2555ท่านใดที่เงินเดือนคศ3ตัน 53,080 บาท ตุลา55บ้าง ท่านได้เลื่อนไหลเงินทะลุแท่งหรือไม่ เพราะน้องๆที่รับราชการอยู่และจะเกษียณ ปี56 ได้เลื่อนไหลไปหลายขั้นในเดือนนี้ทุกคน อยากทราบเพราะตอนที่เกษียณเขาเขียนว่าเงินเดือนตันไม่ได้แม้แต่ครึ่งขั้น ทั้งที่ 6 เดือนหลังก็ยังทำงานในโรงเรียน
โดย: ครูเหนือ วันที่ 05-05-2556 เวลา 18:35 น. (171.99.208.211/) แจ้งลบ
(67775) สพป.ศรีสะเกษดีมากเพราะมีเนื้อที่ให้ครูได้ระบายข้อข้องใจ
โดย: ครูแก่ วันที่ 05-05-2556 เวลา 18:37 น. (171.99.208.211/) แจ้งลบ
(67841) ทุกคนต้องต่อสู้ให้เป็นทางเลือก เข้า กบข.กับไม่เข้า กบข.เท่านั้น
โดย: ข้าราชการเกษียณ วันที่ 16-05-2556 เวลา 09:17 น. (223.206.23.213/) แจ้งลบ
(67842) ผู้บริหารกระทรวงการคลังมันกำลังคิดโกงเงินข้าราชการบำนาญ เวรกรรมมีจริงครอบครัวพวกมันไม่เป็นสุขหรอก
โดย: ข้าราชการบำนาญ วันที่ 16-05-2556 เวลา 09:35 น. (223.206.23.213/) แจ้งลบ
(68378) วันนี้ก็27สค56แล้วทำไมเรื่องกบข.ยังเดินไม่ผ่านรัฐบาลอีก มัวแต่ด่ากันในสภาอยู่หันมาฟังครูที่กำลังจะอดตาย ด่า บ้างได้ไหมท่านนายกยิ่งรัก ช่วยผ่านกม.ให้ทีจะแผาส่วนบุญให้
โดย: ครูไม่เกษียณไม่รู้สึก วันที่ 27-08-2556 เวลา 12:06 น. (101.108.199.178/) แจ้งลบ
(68379) วันนี้ก็27สค56แล้วทำไมเรื่องกบข.ยังเดินไม่ผ่านรัฐบาลอีก มัวแต่ด่ากันในสภาอยู่หันมาฟังครูที่กำลังจะอดตาย ด่า บ้างได้ไหมท่านนายกยิ่งรัก ช่วยผ่านกม.ให้ทีจะแผาส่วนบุญให้
โดย: ครูไม่เกษียณไม่รู้สึก วันที่ 27-08-2556 เวลา 12:08 น. (101.108.199.178/) แจ้งลบ
(68826) ข้าราชการทุกคนอย่ายอมนะ เอาเงินบำนาญเราคืนมาให้ได้นะ รวมพลังเอาเงินบำนาญเหมือนเดิม
โดย: ข้าราชการคนหนึ่ง วันที่ 20-10-2556 เวลา 10:22 น. (223.206.244.116/) แจ้งลบ
(68827) ท่านผู้บริหาร และรัฐบาลขอความกรุณาคิดใหม่ด้วย การที่จะไม่ให้มีบำนาญแล้วเหมาะสมแล้วเหรอ ข้าราชการ เช่น ทหาร เงินเดือนก็น้อย งานก็หนักและเสี่ยงชีวิตมาก ๆ ท่านก็รู้อยู่แก่ใจ การที่เกษียณมาแล้วจะมีนโยบายไม่ให้มีบำนาญ เพราะ กบข.ขาดทุน ท่านควรจะคิดถึงเขาตอนทำงานบ้างนะ เหนือยมาทั้งชีวิตแล้วจะไม่ให้มีเงินบำนาญกินตอนแก่อีกหรือท่าน อย่างน้อยเขาก็มีเงินใช้ตอนแกไม่ต้องไปรบกวนลูกหลาน ขอร้องละท่านคิดใหม่เถอะ เอาบำนาญคืนมา
โดย: ข้าราชการที่เหนื่อยมาทั้งชีวิต วันที่ 20-10-2556 เวลา 10:30 น. (223.206.244.116/) แจ้งลบ
(69034) การเลื่อนไหลเงินเดือนระดับ 7 ไปกินระดับ 8 โดยอัตโนมัตินั้น สำหรับผู้ที่เงินเดือนตันในระดับ 7 ติดต่อกัน 5-6 ปีก่อน เกษ๊ยณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทำไมถึงไม่ได้รับอนิสงฆ์ ในการเลื่อนไหลในครั้งนี้บ้าง ทั้ง ๆ ที่ก็รับใช้ราชการมาตลอดชีวิตเหมือนกัน และใน 6 เดือนหลังก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
โดย: ครูอีสาน วันที่ 01-11-2556 เวลา 10:00 น. (101.51.236.234/) แจ้งลบ
(69199) เห็นด้วยกับ24เดือนสุดท้ายและ 90 เปอร์เซนต์แทน 70 เปอร์เซนต์เหมาะสมที่สุด รีบตัดสินใจเถอะค่ะเพราะไทยวุ่นวายมากๆ
โดย: เบญจพร วันที่ 16-11-2556 เวลา 12:01 น. (1.4.215.91/) แจ้งลบ
(69295) เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็โหดพอแล้ว ยังให้ไม่เกิน70%อีก โหดไปพี่ เห็นด้วยกับ 24 เดือนสุดท้ายและ90%หรือ 80%ก็ยังดี
โดย: สมยศ วันที่ 19-11-2556 เวลา 19:18 น. (125.25.223.198/) แจ้งลบ
(70685) ขอเงินตอบแทนแบบกบขเสนอแรกเข้า และ .ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย แทน 60 เดือน และ2. ทั้งนี้ไม่เกิน 90% แทน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย
โดย: เชียงใหม่ วันที่ 31-05-2557 เวลา 17:05 น. (171.98.252.10/) แจ้งลบ
(71128) ปัจจุบันมี คมช.แล้ว กบข.ที่ผ่าน ครม.แล้วจะต้องรอให้มีสภาผู้แทนใหม่พิจารณาร่างใช่หรือไม่
โดย: บำนาญ อนาถา วันที่ 30-06-2557 เวลา 12:35 น. (171.5.79.201/) แจ้งลบ
(71129) ผู้รู้ตอบด้วย 71128 หักลบกลมหนี้ มีเงินเหลือเราได้คืนเปล่า
โดย: ขอนแก่น วันที่ 30-06-2557 เวลา 12:38 น. (171.5.79.201/) แจ้งลบ
(71270) ยังขออยู่กับ กบข ต่อเพื่อเอาเงินก้อนสุดท้ายไปชำระหนี้สิน แต่ขอใช้เงินเฉลี่ย 24 เดิอนสุดท้าย และไม่เกิน 90 เปอร์เซนต์เถอะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองหลังเกษียณ
โดย: ครูลำปาง วันที่ 06-07-2557 เวลา 16:41 น. (171.100.172.212/) แจ้งลบ
(71846) และลุกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค .57 ละจะได้อะไรเพิ่มบ้างคะ
โดย: ลูกจ้างประจำ วันที่ 05-08-2557 เวลา 10:36 น. (158.108.244.137/) แจ้งลบ
(74375) ข่าวการปรับเงินเดือน ครูคศ.3จะได้ปรับไหม
โดย: ครูคศ3. วันที่ 11-12-2557 เวลา 12:06 น. (202.29.176.173/) แจ้งลบ
(75537) นำเงินไปลงทุน แล้วบอกว่าขาดทุน แล้วมันให้สมาชิกต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ แต่พวก....เอาเงินที่ไหนมาแบ่งกันถลุงล่ะ อยากลาออกจริงๆ แต่ติดขัดข้อแม้ของพวกมันนั่นแหละ ทำให้จำเป็นต้องทนเพราะเสียดายเงินของตัวเอง ไม่ควรเอาเรื่องเศรษฐกิจมาอ้าง ถ้าเอามาอ้างนั่นหมายถึงหน่วยงานนี้ไม่มีความมั่นคงเลย ซวยจริงๆ
โดย: ครูแก่ใกล้ 60 วันที่ 30-03-2558 เวลา 16:52 น. (1.10.250.131/) แจ้งลบ
(75538) โดนหลอกกกกกก.......ขอแช่งชักหักกระดูกสามวันสามคืนให้หนำใจ
โดย: ครู วันที่ 30-03-2558 เวลา 16:58 น. (1.10.250.131/) แจ้งลบ
(76665) หมดกำหนดการคืนเงินกบขแล้วจะทำอย่างไร
โดย: ครูลาออก 2552 วันที่ 10-07-2558 เวลา 15:53 น. (106.0.211.230/) แจ้งลบ
(77387) ถามผู้ช่วยศราจดาจารย์เกษียรอายุราชการจะได้รับค่าบำเน็จและบำนานเท่าไรค่ะ
โดย: อยากทราบค่ะ วันที่ 15-10-2558 เวลา 09:40 น. (49.229.126.207/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::