http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ผลตอบแทน ๙% ความคาดหวังที่ต้องทำใจ ศาลยกคำร้องฟ้อง กบข.
อ้างถึง: www.manager.co.th/MutualFund/ViewNews.aspx?NewsID=9550000047392

แม้จะไม่มีข่าวการขาดทุน จากการลงทุนของ กบข. หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อก่อนหน้านี้ แต่ก็มีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นจากสมาชิก ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.กบข. 2539 มาตรา 63 การคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการและแก้ไขเงินสมทบที่รัฐบาลประกาศนำไปบริหารจัดการเพื่อช่วยให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ซึ่งสูตรการคำนวณที่ว่านั้น คือสูตรการคำนวณผลตอบแทนเงินบำนาญหลังเกษียณแก่สมาชิก กบข. โดยในปัจจุบัน กำหนดไว้ว่า เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกในช่วง 60 เดือนสุดท้ายของการรับราชการคูณด้วย อายุงาน แล้วหารด้วย 50 โดยตัวเลขที่ได้ออกมานั้น จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งต่างจากสูตรเก่า ที่คำนวนจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย คุณด้วยอายุราชการแล้วหารด้วย 50 ...โดยสูตรเก่าสูตรใหม่ถือว่าต่างกันมาก ที่สำคัญสูตรเก่า จะใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายยืนพื้น โดยไม่มีการเฉลี่ย ดังนั้น จึงอาจจะเป็นการเสียโอกาสที่จะได้รับเงินบำนาญที่สูงกว่า หากต้องไปเฉลี่ยกับ เงินเดือนเฉลี่ยในช่วง 60 เดือนสุดท้าย

นอกจากนี้ ข้าราชการยังร้องเรียนว่า ในช่วงก่อตั้ง กบข.นั้น คลังได้ชักชวนให้ข้าราชการ เข้ามาเป็นสมาชิก โดยระบุว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินสะสมใน กบข.จะอยู่ที่ 9% แต่ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบแทนของ กบข.ไม่เคยถึง 9% เลย

และนี่เองคือที่มาของข้อเรียกร้องที่จะให้ปรับการคำนวนสูตรผลตอบแทนเงินบำนาญใหม่ รวมถึงเปลี่ยนจากปัจจุบันกลับไปสู่ระบบเดิม คือ ระบบที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการเกษียณตลอดชีวิต

ซึ่งก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยคำนวณว่าหาก ต้องกลับไปสู่ระบบเดิม รัฐจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ ประมาณ 5 แสนล้านบาทในการจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการ

โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลาธิการ กบข. คนปัจจุบัน เปิดเผยกับ "ASTVผู้จัดการรายวัน" ว่า เงินที่สมาชิกกบข. จะได้รับหลังจากเกษียณแล้ว จะมาจาก 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

- เงินสะสม 3% ของเงินเดือน...จากสมาชิก

- เงินสะสม 3% ของเงินเดือน...จากรัฐบาล

- เงินชดเชย 2% ของเงินเดือน...จากรัฐบาล (ชดเชยสูตรบำนาญที่เปลี่ยนไป)

- ผลประโยชน์จากเงินทุกก้อนที่ กบข. นำไปลงทุน

นอกจากนี้ ข้าราชการที่บรรจุก่อนปี 2540 และสมัครใจเป็นสมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับเงินทั้ง 4 ก้อนแล้ว รัฐบาลยังมอบเงินประเดิมอีก 1 ก้อน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เข้าเป็นสมาชิกกบข.ด้วย

เรื่องนี้ ...เลขาธิการ กบข. กล่าวว่า หากจะกลับไปคำนวนเงินบำนาญตามสูตรผลตอบแทนเดิม แน่นอนว่าเป็นภาระเงินมหาศาลของรัฐบาลที่ต้องแบกรับ แต่คนที่อยู่ในระบบบำนาญแบบใหม่ ก็มีความรู้สึกว่าเสียเปรียบ เพราะสูตรเดิมจะได้เงินบำนาญในอัตราที่ใกล้เคียงเงินเดือนสุดท้ายมากกว่า

ประเด็นนี้ สุดท้ายแล้ว คงเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ที่จะต้องหาแนวทางชดเชยสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ส่วนประเด็นที่สมาชิก ต้องการให้แก้ไขมาตร 59 ในการจ่ายเงินให้ทายาทกรณีสมาชิกเสียชีวิตก่อนเกษียณ โดยเพิ่มเงินชดเชยและเงินประเดิมด้วยนั้น เรื่องนี้ ทางกรมบัญชีกลาง ซึ่งดูแลอยู่ ได้ชี้แจงไปแล้วว่า ไม่สามารถทำได้

"สำหรับ กบข. เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ในส่วนที่แก้ไขกฏหมาย ซึ่งเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลาง เราเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะว่าต้องใช้ภาระงบประมาณอีกเยอะ และจะต้องใช้เวลายาวนานในการที่จะให้ผ่านกระบวนการของการแก้ไขกฏหมาย ในฐานะ กบข.เอง เราก็ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้เองบ้าง และมีสิทธิ์ประโยชน์ให้สมาชิกได้บริหารจัดการเองได้บ้าง"เลขาธิการกล่าว

ส่วนประเด็นเรื่องผลตอบแทน 9% นั้น ...เลขาธิการบอกว่า สาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ น่าจะมาจากความคาดหวัง หลังจากที่จัดตั้งกองทุนกบข. มา ซึ่งในตอนที่เค้าได้รับการชักชวน มีการตั้งสมมติฐานถึงตัวเลขผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับหลังจากเกษียณ เช่นผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ 9 % หรืออัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 8% แต่หลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกกบข. ตัวเลขต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนไป ตามสภาพแวดล้อมหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนไป ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนก็เปลี่ยนแปลงไป

"ถ้าเราจำได้ดี ช่วงปี 2539 หรือ 2540 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 14-15% แต่ขณะนี้ อัตราดอกเบี้ยลดลง 2-3% ภาวะเงินเฟ้อก็สูงขึ้น การที่จะลงทุนแล้วหาผลประโยชน์ตอบแทนเลข 2 หลัก ไม่ใช่เรื่องง่าย"

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิกกบข. จึงได้ศึกษาแผนที่จะเพิ่มทางเลือกการลงทุนใหม่ให้กับสมาชิก จากเดิมที่สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ 4 แบบตามความเสี่ยงของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย แผนหลัก แผนผสมหุ้นทวี แผนตราสารหนี้ และแผนตลาดเงิน
โดยแผนที่ กบข. ศึกษาอยู่นั้น คือ แผนทางเลือกการลงทุนที่ปรับลดความเสี่ยงตามอายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ (Life Path Choice) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสมาชิก กบข.ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุน และมีระยะเวลาออมเงินกับ กบข.นาน โดยแผนการลงทุน Life Path Choice เป็นที่นิยมในกองทุนบำนาญทั่วโลก

หลักการของแผนดังกล่าว คือ ปรับลดความเสี่ยงตามอายุสมาชิกที่เพิ่มขึ้น โดยมีวิธีการบริหารจัดการหลากหลายแนวคิด กองทุนบำนาญบางแห่งใช้แนวคิดค่อยๆ ปรับลดความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละสินทรัพย์ทีละน้อย (Smooth gliding) บางกองทุนเน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากตลอดระยะเวลาการออมของสมาชิก แต่ปรับลดความเสี่ยงจากการลงทุนทั้งหมดเมื่อสมาชิกเหลืออายุการออม 1-2 ปีก่อนเกษียณ

และบางกองทุนเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุและยังฝากเงินออมให้กองทุนบริหารต่อสามารถลงทุนในหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 20% เพื่อหาผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยพลังดอกเบี้ยทบต้นจะช่วยทวีคูณผลตอบแทนจากเงินออมที่มีมาก

“เหตุที่วิธีการปรับลดความเสี่ยงของกองทุนมีลักษณะต่างกัน เพราะความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกกองทุนแตกต่างกันนั่นเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญแต่การพัฒนาแผนการลงทุนใหม่อย่างมาก กบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีการและข้อมูลต่างๆให้รอบคอบและรอบด้าน ก่อนจะเสนอแผน Life Path Choice ให้สมาชิกเลือก คาดว่าจะใช้ได้ในปีหน้า"

ศาลฯยกฟ้องคดี กบข.ขาดทุนปี 51 แล้ว 430 คดี

โสภาวดี กล่าวว่า ในช่วงปี 2552 - 2553 กบข. ถูกสมาชิกฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง อันเนื่องจากผลประกอบการของ กบข. ขาดทุนในปี 2551 รวมทั้งสิ้น 633 คดี ปัจจุบันศาลปกครองได้มีคำสั่งยกฟ้องและจำหน่ายคดีของสมาชิกรวม 430 คดี เนื่องจากศาลวินิจฉัยแล้วเห็นว่า การลงทุนของ กบข. เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และการคำนวณผลประโยชน์จากหน่วยลงทุนของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2551 เป็นการตีมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ กบข. โดยคาดว่าภายในปีนี้ศาลปกครองน่าจะมีคำพิพากษาคดีที่สมาชิกฟ้องร้อง กบข. ครบทุกคดี

เลขาธิการกบข. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิกฤตการเงินของสหรัฐฯ ในปี 2551 ส่งผลให้การลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผลการดำเนินงานของ กบข. ติดลบอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นในปี 2552 และ 2553 ผลการดำเนินงานของ กบข.ก็ดีขึ้น โดยผลตอบแทนการลงทุนของ กบข.เฉลี่ยนับตั้งแต่ตั้งกองทุน (ปี 2540 - 2554) อยู่ที่ 6.97%
ประกาศวันที่ 07-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 3344

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(64652) เลขาไม่ยอมพูดถึง ข้อเรียกร้องที่ให้เปลี่ยนสูตรการคำนวนบำเหน็จบำนาญเลย โยนแต่เรื่องให้กรมบัญชีกลาง แล้วก็โยนกันไปมา เรื่องที่กบข.ทำเองได้ คือสูตรการคำนวนนี่แหละที่เอาเปรียบจนไม่มีอะไรจะโหดเกินนี้อีกแล้ว ทำหน่อย
โดย: สมาชิก วันที่ 17-04-2555 เวลา 07:22 น. (223.207.100.110/) แจ้งลบ
(64653) ทำงานมา๓๐ปีเงินเดือนสี่หมื่นเศษ..สูตรเดิมได้บำนาญ25,800 สูตร กบข. ได้ 23,200 ตอนเกษียณหากเงินเดือนทะลุได้ไม่ตันก่อนเกษียณน่าจะอยู่ที่ หกหมื่นเศษอายุราชการประมาณ 39 - 40 ปี สูตรเดิมน่าจะได้ 48,000 สูตร กบข. ประมาณ 45,000 พอใจพอประมาณครับ..ขอเพียงสุขภาพแข็งแรง กินดี...แล่นได้ ก้อพอครับ
โดย: ครูเฒ่า วันที่ 17-04-2555 เวลา 08:21 น. (27.55.12.92/) แจ้งลบ
(64656) บรรจุวันเดียวกัน ครู ก เงินเดือนเต็มขั้นมาแล้ว 5 ปี ส่วนครู ข เงินเดือนเต็มขั้นในปีเกษียณอายุพอดี คำนวณบำเหน็จบำนาญแล้วเป็นไง ใครได้มากได้น้อยกว่ากันตรับ
โดย: เกษียณปี 56 วันที่ 17-04-2555 เวลา 11:33 น. (125.26.74.113/) แจ้งลบ
(64659) คุณ 64653 ครับ ถ้าตามเลขนี้ สูตรกบข.ของท่านได้ไม่ถึง 45,000 หรอก เพราะถ้าสูตรเดิมได้48,000 ของกบข จะบังคับไว้ว่า ทั้งนี้ไม่เกิน 70%ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ลองคำนวนใหม่ดูนะครับ
โดย: บำนาญ กบข. วันที่ 17-04-2555 เวลา 15:02 น. (171.4.224.59/) แจ้งลบ
(64660) ตอบคุณ64656 ครู ก.ได้มากกว่าแน่นอน เพราะเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายมากกว่า ส่วนจะเท่าไหร่ ต้องมีตัวเลขที่ชัดกว่านี้
โดย: คนเกษียณ วันที่ 17-04-2555 เวลา 15:05 น. (171.4.224.59/) แจ้งลบ
(64663) องค์กรนี้น่าจะมีกลุ่มการเมืองและกล่มทุนเข้ามาหาผลประโยชน์จากสมาชิกนะครับ (10 ปี ขาดทุนครั้งเป็นอย่างนี้ แล้วจะมีอะไรไหม)
โดย: สมาชิกคนหนึ่ง วันที่ 17-04-2555 เวลา 16:53 น. (125.26.112.139/) แจ้งลบ
(64664) คห 64653 คิดใหม่ดูครับอายุราชการจะมากเท่าไรก็ตาม กบข คิดให้ไม่เกิน 37 ปี ครีบ เมื่อคำนวณ ตามกบข ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินคำนวณได้ตามแบบ กบข ก็จะได้รับเงินเดือนประมาณ 3 หมื่นต้น ไม่ใช่ 4 หมื่นแน่นอนครับ ลองคำนวณดูใหม่ครับ แล้วท่านจุกครับ ผมเจอมาแล้ว (คนเกษียณปีที่แล้ว)
โดย: ครูเกษียณปีที่แล้ว วันที่ 17-04-2555 เวลา 17:24 น. (115.67.224.112/) แจ้งลบ
(64665) เพื่อนผม เกษียณพร้อมกันกับผมมีตำแหน่ง ผอ. โรงเรียนทั้งสองคน อายุราชการเท่ากัน เงินเดือนเท่ากัน คนหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. บำนาญได้เดือนละ 47000 แต่คนที่เป็นสมาชิก กบข ได้เดือนละ 28000 ครับ อีกคนเป็นอัยการ ถ้าเกษียณปกติ จะได้ 5 หมื่นเศษ แต่เขาเป็นสมาชิก กบข ได้แค่ 34000 เอง ผมถ้าไม่เป็นสมาชิก กบข อายุราชการ 40 ปี บวกทวีคูณ คำนวณแบบเดิมจะได้47000 แต่เป็นสมาชิก กบข ผมได้เดือนละ 28300 ครับ (เจ็บปวดไหมล่ะ) ถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นว่าเกษียณจะได้เงินเป็นล้าน ผมได้ไม่ถึง 7 แสนเลยครับ
โดย: คนเกษียณหมาดๆ วันที่ 17-04-2555 เวลา 17:44 น. (111.84.223.67/) แจ้งลบ
(64668) กราบประทานอภัยครับ...กราบขอบพระคุณที่ทักท้วง..นี่อุตส่าห์ยิ้มๆอยู่..จริงอย่างที่ท่านพ่อครู"บำนาญ กบข."ว่านั่นแหละ..คำนวณเฉลี่ย ๖๐เดือนสุดท้ายก็จริงครับ...ผมลืมไปว่า...สูตรของ กบข.เขา "มีหางน้อย" ไม่เกิน ๗๐ % จริงครับท่าน....
โดย: ครูเฒ่า1 วันที่ 17-04-2555 เวลา 20:28 น. (27.55.13.8/) แจ้งลบ
(64670) จะลาออกและให้ส่งเงินคืนสมาชิกถ้าเป็นเช่นนี้จริงใครรู้ช่วยคัดค้านด้วยค่ะ
โดย: ครู วันที่ 17-04-2555 เวลา 20:53 น. (223.206.199.180/) แจ้งลบ
(64671) จริงหรือไม่เวลาเกษียณราชการคนที่เป็นสมาชิก กบข.เงินบำนาญ(เงินเดือน)จะได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.ท่านผู้รู้ช่วยตอบที
โดย: ครู วันที่ 17-04-2555 เวลา 21:11 น. (223.206.199.180/) แจ้งลบ
(64675) จริงครับสมาชิก กบข. ได้ไม่เกิน 70% แต่คนไม่เป็นสมาชิก กบข. ได้ 100% แปลกแต่จริง ทำไมถึงหลอกกันได้ขนาดนี้ ขอความเป็นธรรมบ้างเถิดครับคนเงินเดือนน้อยอยู่แล้ว จ่ายให้แค่ 70% ผมจออยู่อย่างไรครับ ต้องเลี้ยงหมดทั้งครอบครัว จะไปทำงานรับจ้างที่ไหน นายจ้างเขาไม่จ้างแน่ เรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง ท่านนายก ท่านรมต.คลัง ท่านเลขา กบข. ขอท่านได้โปรดพิจารณาใหม่ด้วยเถอะครับ
โดย: นายดาบแก่ๆครับผม วันที่ 18-04-2555 เวลา 11:51 น. (125.26.77.92/) แจ้งลบ
(64676) ตอบคุณ 64660 : สงสารครู ข (เป็นสมาชิก กบข.วันเดียวกัน เงินเดือนต่างกัน บรรจุวันเดียวกัน)แล้วท่านจะทำอย่างไรจึงจะคืนความยุติธรรมแก่ครู ข ได้บ้างครับ และท่านคิดอย่างไรกับการคำนวณของ กบข.สูตรนี้บ้างครับ แต่ผมว่าใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายน่าจะให้ความยุติธรรมทั้งครู ก และครู ข เพราะเงินเดือนเต็มขั้นเท่ากัน บำเหน็จบำนาญไม่ต่างกัน ไม่เครียดเวลาเกษียณ ท่านมีความเห็นเหมือนผมไหมครับ
โดย: เกษียณปี 56 วันที่ 18-04-2555 เวลา 12:00 น. (101.51.42.73/) แจ้งลบ
(64677) เราพยายามเรียกร้องให้แก้ไข ในเงื่อนไขที่ว่า ให้เปลี่ยนเป็น ใช้เงินเดือนเฉลี่ย 24 เดือน สุดท้าย และคำนวนแล้ว เปลี่ยน คำว่าทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน เป็นทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 % ดูจะพอรับได้ แต่ ร้องมาหลายปี ก็ยังไม่ยอมแก้ไข ลองดูใจ รัฐบาล ปู ดู จะเห็นแก้ข้าราชการที่ถูกบังคับให้สมัครเหล่านี้ไหม เคยมีข่าวออกมาว่าจะแก้ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ และจะย้อยหลังไป แต่ก็ จะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนทุกวันี้
โดย: บำนาญกบข. วันที่ 18-04-2555 เวลา 12:24 น. (223.206.49.71/) แจ้งลบ
(64679) ได้ข่าวมาว่าเค้ารับหลักการ 24 สุดท้ายและให้ได้ไม่เกิน 85 %แล้ว ยังไงฝากพี่น้องกบข ช่วยๆกันและติดตามข่าวนะครับ
โดย: กบข วันที่ 18-04-2555 เวลา 14:06 น. (113.53.111.201/) แจ้งลบ
(64687) กบข..ควรให้ความยุติธรรมกับเพื่อนครู เพราะเงินลงทุนคือเงินของครู โดยเฉพาะครูรุ่นใหม่โดนบังคับต้องเป็นสมาชิกกบข..ทุกคน
โดย: ครูบรรจุปี48 วันที่ 19-04-2555 เวลา 10:29 น. (202.29.213.229/) แจ้งลบ
(64689) อยากลาออกจังเลย อยากลาออก อยากลาออก ไม่เป็นแล้วสมาชิก กบข.ไม่เอาแล้วจ้า..!!!!
โดย: สมาชิกอยากลาออก วันที่ 19-04-2555 เวลา 11:28 น. (202.143.189.146/192.168.2.220) แจ้งลบ
(64691) เห็นด้วยหรือไม่ถ้าใช้สูตร:เงินเดือนเดือนสุดท้ายของการรับราชการ คูณ อายุงาน หารด้วย 50 ตัวเลขที่ออกมาไม่เกิน 85% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย(เพื่อความยุติธรรมของครู ข โปรดอ่าน 64656, 64660 และ 64676)
โดย: เกษียณปี 56 วันที่ 19-04-2555 เวลา 13:09 น. (113.53.104.69/) แจ้งลบ
(64694) ผู้บริหารกบขขาดทุนน่าจะมีการรับผิดชอบแบบนี้เอาเงินคนอื่นไปลงทุนทำขาดทุนเสียหายแต่ไม่มีความผิดใครๆก็ทำได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแบบนี้ทำให้ขาดทุนตลอดชาติยังได้เลย
โดย: ครูคนหนึ่ง วันที่ 20-04-2555 เวลา 13:33 น. (101.51.43.77/) แจ้งลบ
(64721) ขอแค่ได้ 80-85 % ใช้สูตร 24 เดือนสุดท้ายก็ได้ เงินเดือนครูก็จะไม่ลดฮวบฮ่าม เดือนสุดท้ายอยู่ที่ 40000 ลดลงให้รับอยู่ที่ 37000 ก็ยังดี เพราะต้องส่งออมทรัพย์ ส่งชพค. ซึ่งถ้าเงินเดือนเหลือน้อยจะกินอยู่อย่างไร ให้ครูหลังเกษียณได้มีเงินทำบุญ ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างอย่าให้เป็นภาระลูกเต้ามากเลยเพราะเขาก็สร้างครอบครัวของเขา
โดย: โดย:ครูใกล้เกษียณ วันที่ 23-04-2555 เวลา 09:14 น. (113.53.116.45/) แจ้งลบ
(64756) ถ้าครูลาออกก่อนเกษียณ 1 ปี กบข คิดให้อย่างไร ขอความกระจ่างด้วยครับ
โดย: ครู ก วันที่ 29-04-2555 เวลา 13:15 น. (203.172.199.254/10.250.169.251) แจ้งลบ
(64792) ทำผิด แก้ไขใหม่ได้ ...... ถ้าคิดจะแก้นะ เกรงว่าไม่ค่อยสนใจกันเพราะไฟยังไหม้ไม่ถึงตัวเอง คนที่รู้น่ะมีอยู่ไม่น้อย ช่วยกัน เป็นไหม ทำอะไร อย่างไร ก็บอกกันมา บอกกันต่อ ช่วยกันทำ พร้อมใจกันแก้ ประสานงาน ประสานใจ ให้บรรลุ กบข. ใหม่ ได้ 90 %ของเงินเดือน ยังไงก็ดีกว่า 70
โดย: คนธรรมดา วันที่ 06-05-2555 เวลา 08:10 น. (118.175.254.22/) แจ้งลบ
(65536) เงินเดือสเดือนสุดท้าย 53830 อายุราชการ 39ปี คิดบำนาญได้ไม่เกิน 31000 จ่ายค่าหนี้ออมสินหมดพอดี
โดย: ครูจะเกษียณ ก.ย 55 วันที่ 25-08-2555 เวลา 01:42 น. (171.99.210.225/) แจ้งลบ
(65667) ปรับสูตรคำนวณใหม่ได้แล้ว สุตรเดิมนั้นมันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ผุ้รับผิดชอบทนอยุ่ได้อย่างไรกับผลงานที่ทำให้คนเดือดร้อนไปทั้งประเทศ กินอิ่มนอนหลับอยู่หรือไร หรือชอบเล่นตะกร้อโยนกันไปมา แบะ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ฮ่วย
โดย: ครูบำนาญ วันที่ 07-09-2555 เวลา 22:23 น. (223.206.136.158/) แจ้งลบ
(65824) เห็นด้วยกับ 65667 โยนกันไปามคนที่รอก็รอๆๆๆๆๆๆจะตายแล้ว ควรให้สมาชิกได้เลือกเพื่อความเป็นธรรม รัฐยังได้เงินไปลงทุนอีกมากเพราะเราไม่เอากบข. กบข.ก็เอาเงินไปลงทุนได้อีก ไม่มีใครเสียเปรียบเลย ไปประท้วงเมื่อไหร่ไปทันทีๆๆๆ ท่านนายกรับทราบและกรูณาปฏิบัติเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะยุตติธรรมที่ไหนได้ เหมือนกัน จะเกษียณ 55 จะทันไหม ยังไงก็ไม่ใช้เงินกบข. จะรอใช้สูตรเดิม
โดย: ครูเหนือ วันที่ 21-09-2555 เวลา 12:42 น. (182.93.202.172/) แจ้งลบ
(65825) ลขาธิการ กบข. กล่าวว่า หากจะกลับไปคำนวนเงินบำนาญตามสูตรผลตอบแทนเดิม แน่นอนว่าเป็นภาระเงินมหาศาลของรัฐบาลที่ต้องแบกรับ แต่คนที่อยู่ในระบบบำนาญแบบใหม่ ก็มีความรู้สึกว่าเสียเปรียบ เพราะสูตรเดิมจะได้เงินบำนาญในอัตราที่ใกล้เคียงเงินเดือนสุดท้ายมากกว่า รัฐบาลกลัวเสียเปรียบข้าราชการเกษียณที่รับใช้ชาติมานาน และพวกเราก็กลัวเสียเปรียบรัฐบาลเหมือนกัน พูดมาได้อย่างไร เลขา กบข.
โดย: ชาวเหนือ วันที่ 21-09-2555 เวลา 12:44 น. (182.93.202.172/) แจ้งลบ
(65826) (64665) เพื่อนผม เกษียณพร้อมกันกับผมมีตำแหน่ง ผอ. โรงเรียนทั้งสองคน อายุราชการเท่ากัน เงินเดือนเท่ากัน คนหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. บำนาญได้เดือนละ 47000 แต่คนที่เป็นสมาชิก กบข ได้เดือนละ 28000 ครับ อีกคนเป็นอัยการ ถ้าเกษียณปกติ จะได้ 5 หมื่นเศษ แต่เขาเป็นสมาชิก กบข ได้แค่ 34000 เอง ผมถ้าไม่เป็นสมาชิก กบข อายุราชการ 40 ปี บวกทวีคูณ คำนวณแบบเดิมจะได้47000 แต่เป็นสมาชิก กบข ผมได้เดือนละ 28300 ครับ (เจ็บปวดไหมล่ะ) ถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นว่าเกษียณจะได้เงินเป็นล้าน ผมได้ไม่ถึง 7 แสนเลยครับ โดย: คนเกษียณหมาดๆ วันที่ 17-04-2555 เวลา 17:44 น. (111.84 จะเห็นว่า กบข.เบียดบังข้าราชการจริงๆๆๆๆ แล้วยังมาชื่นชมรัฐบาล เสียใจด้วย จะสวดให้ยับ
โดย: ครูเกษียณ55 วันที่ 21-09-2555 เวลา 12:47 น. (182.93.202.172/) แจ้งลบ
(65827) (64665) เพื่อนผม เกษียณพร้อมกันกับผมมีตำแหน่ง ผอ. โรงเรียนทั้งสองคน อายุราชการเท่ากัน เงินเดือนเท่ากัน คนหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. บำนาญได้เดือนละ 47000 แต่คนที่เป็นสมาชิก กบข ได้เดือนละ 28000 ครับ อีกคนเป็นอัยการ ถ้าเกษียณปกติ จะได้ 5 หมื่นเศษ แต่เขาเป็นสมาชิก กบข ได้แค่ 34000 เอง ผมถ้าไม่เป็นสมาชิก กบข อายุราชการ 40 ปี บวกทวีคูณ คำนวณแบบเดิมจะได้47000 แต่เป็นสมาชิก กบข ผมได้เดือนละ 28300 ครับ (เจ็บปวดไหมล่ะ) ถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นว่าเกษียณจะได้เงินเป็นล้าน ผมได้ไม่ถึง 7 แสนเลยครับ โดย: คนเกษียณหมาดๆ วันที่ 17-04-2555 เวลา 17:44 น. (111.84 จะเห็นว่า กบข.เบียดบังข้าราชการจริงๆๆๆๆ แล้วยังมาชื่นชมรัฐบาล เสียใจด้วย จะสวดให้ยับ
โดย: ครูเกษียณ55 วันที่ 21-09-2555 เวลา 12:47 น. (182.93.202.172/) แจ้งลบ
(66573) ยากให้กำหนดตารางเงินตอบแทนที่ได้รับ กรณีลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ จะได้วางแผนการใช้เงินได้ถูก โดยการประมาณการ (เงินประเดิม + เงินชดเชย + เงินสะสม + เงินสมทบ + เงินผลประโยขน์)
โดย: เกษม วันที่ 13-01-2556 เวลา 10:53 น. (110.77.194.233/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::