http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ครูการศึกษาพิเศษ เฮ ! ก.ค.ศ.ปรับเงินเพิ่ม เป็น ๒,๕๐๐ บาท/เดือน
อ้างถึง: www.thairath.co.th/content/edu/280834

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เผย ที่ประชุมเห็นชอบปรับเงินเพิ่ม ครูการศึกษาพิเศษ เตรียมชงเข้า ครม.ขอเปิดไฟเขียว ลุยปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ... โดยให้ปรับเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายเงินจากเดือนละ 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามที่กำหนดในระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ซึ่งการกำหนดเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ค.ว่าด้วยเงินเพิ่มในส่วนของการลาที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ รวมทั้งการเพิกถอนคำสั่งให้ได้รับเงินเพื่อพิเศษ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การจัดทำร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ...นั้นเป็นการดำเนินการตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่บัญญัติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

นางศิริพรกล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17/2552 โดยเน้นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสะท้อนคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตามนโยบายของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อเสนอและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม มาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ พร้อมตัวชี้วัดและคู่มือในการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17 ให้มีความชัดเจน สามารถทำการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หลังจากนั้นจะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่เกี่ยวข้องและนำเสนอบอร์ด ก.ค.ศ.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ประกาศวันที่ 09-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 6074

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(65369) ไม่เห็นครูการศึกษาพิเศษทำอะไรรับแต่เงินเดือนสองพันเด็กก็เรียนรวมไม่เห็นมีความพิเศษตรงไหนก็เป็นเด็กปกติห้องที่ทำไว้ก็ใช้แค่ประกวดทำผลงานตนเอง สอนก็ไม่ต้องสอนรับเงินเพิ่มตลอดอายุราชการ เวลาจะทำงานก้เบิกเงินโรงเรียนไม่เห็นเคยเอาสองพันออกมาใช้ เพิ่มสองพันห้าก็หวานหมุ เป็นครูการศึกษาพิเศษทั้งที่ไม่มีเด็กพิการหรือพิเศษอะไร พยายามทำให้ให้เด็กดีๆ เป็น LD แค่ได้ให้เป็นครูการศึกษาพิเศษ โกหกตนเองทั้งประเทศชาติ จนตัวเองเป็นพิเศษไม่รู้ตัว หมายถึงบ้าเป็นพิเศษ รางวัลก็ได้แต่ไม่เคยทำตัวสมกับที่ได้ มันน่าตระหนักและคิด ครูที่สอนคนอื่นในโรงเรียนกว่าจะทำได้วิทยะฐานะ ครูการศึกษาพิเศษทั้รับวิทยฐานะ ทั้งรับเงินพิเศษ แต่ไม่เคยสอน หรือเปิดห้อง มีแต่ตอนเค้าจะประเมินครูเอารางวัลเให้ตนเอง ประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไร ทำเอาแต่เงิน ทำเอาแต่รางวัล เห็นแล้วมันนำ้ท่วมปาก
โดย: ครูไม่พิเศษ วันที่ 04-08-2555 เวลา 19:50 น. (101.51.39.54/) แจ้งลบ
(65372) เอาส่วนไหนคิดนื้ คนที่เขาตั้งใจปราถนาดีก็มี อาจจะมีเป็นโรงเรียนให้แจ้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
โดย: ครู วันที่ 05-08-2555 เวลา 17:54 น. (101.51.41.250/) แจ้งลบ
(65373) ไม่ได้คิดเพราะเห็นทำไมต้องคิด แจ้งไปได้อะไร คนแนะนำใช้อะไรคิด ก็รู้อยู่สังคมไทยมันเป็นยังงัย ยอมรับความคิดไม่ได้ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนพูดมันจะตาย ถ้าดีก็บุญของชาติ ส่วนใครไม่ดีกรรมของเด็ก ไม่มีใครเค้าอยากยุ่ง ถ้าดีก็น่าจะรู้ ว่าไม่ได้ว่าคนดี มันก้มีหลายดีชั่วเหมือนสังคม พยายามเพราะปลงอยู่
โดย: ตอบครู วันที่ 05-08-2555 เวลา 20:25 น. (101.51.47.181/) แจ้งลบ
(65374) ไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มเงินเดือนละ 2000 บาทเป็น 2500 บาทเอาเงินส่วนที่จะเพิ่มไปทำอย่างอื่นที่จะเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศดีกว่า
โดย: ครู วันที่ 05-08-2555 เวลา 20:44 น. (223.207.172.89/) แจ้งลบ
(65383) (65375) ขอให้ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูด้วยครับ อย่าเห็นแก่เงินทองให้มากนัก
โดย: โดย : ผอ.ชายแดน วันที่ 06-08-2555 เวลา 21:55 น. (101.51.35.223/) แจ้งลบ
(65384) คุณว่าคุณดีก็ทำให้ดีกว่าเขาสิสมัครเป็นครูการศึกษาพิเศษ แล้วสอนให้ดีกว่าเขา อย่าโจมตีด้วยการพูดเพราะเสียหายคนตั้งใจทำงาน แต่สั่งสอนด้วยการทำให้เขาเห็นเป็นที่ประจักษ์
โดย: ทำดีได้ดี วันที่ 07-08-2555 เวลา 06:40 น. (101.51.32.77/) แจ้งลบ
(65395) คุณ 65369 คุณมีสมองคิดได้แค่นี้เหรอ เงิน พคศ. หรือเงินเพิ่มพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นเงินที่เขาให้ครูการศึกษาพิเศษ ที่จบเอกการศึกษาพิเศษ หรือได้รับการอบรมอย่างเข้มของการศึกษาพิเศษ และต้องมีตารางสอนไมีต่ำกว่า 18 คาบ และเด็กต้องจดทะเบียนคนพิการ ส่วนใหญ่จะเป็นครูที่สอนในโรงเรียนพิเศษ เช่นโรงเรียนโสตฯ โรงเรียนศึกษาพิเศษแต่ละจังหวัดและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ไม่ใช่คนที่ สอนเด็ก LD ในโรงเรียนเรียนร่วมจะได้ง่ายๆ คนที่เขาได้เงิน พคศ.ต้องทำงาน 24 ชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่โรงเรียนประจำสอนเด็กพิเศษ จริงๆ เช่น เด็กตาบอด หูหนวก ปัญญาอ่าน ออทิสติก ฯลฯ ไม่คนที่ว่าเขาแสดงว่าอิจฉาเขาถ้าอยากได้เหมือนเขาลองไปสอนเด็กเหล่านั้นดูว่าลำบากแค่ไหน ต้องสอนเด็กที่มองไม่เห็นให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอนเด็กหูหนวกให้สื่อสารกับคนทั่วไปได้ ก่อนจะว่าใครควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะ
โดย: ครูที่เคยสอนเด็กพิเศษ แล้วมาอยู่กับเด็กเ วันที่ 08-08-2555 เวลา 13:02 น. (182.93.189.199/) แจ้งลบ
(65396) แต่จริงๆ คนที่ทำงานหนะ ไม่ใช่ครูหรอกคะ เป็นครูพี่เลี้ยงมากกว่า ครูแทบไม่ได้ทำอะไรก็มีผลงาน สอนก็ไมได้สอน ผิดที่่มีโอกาสมากกว่าครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทำทั้งวัน ทุกอย่างที่รับผิดชอบก้บเด็ก IEP คัดกรอง ต่างๆ ถามครูที่ทำหน้าที่ ตอบไม่ได้ แต่ถ้าถามพี่เลี้ยง ตอบได้ ทีหลังเวลามีประชุม ไม่น่าเอาครูไปอบรมทำแผนหรอก ให้นำครูพี่เลี้ยงไปดีกว่า เพราะอบรมมาก้ไม่รู้เรื่อง สุดท้ายก็ไม่พ้น ครูพี่เลี้ยง หนำซ้ำเป็นธุรการในตัว ประโบชน์มากมาย อย่าคิดว่านำครูไปอบรมแล้ว ครูจะทำ สุดท้ายก็ ครูพี่เลี้ยง ทำทุกอย่าง ขอความเป็นธรรมให้กับพี่เลี้ยงด้วยนะ
โดย: คนทำงาน วันที่ 08-08-2555 เวลา 14:18 น. (118.174.7.138/) แจ้งลบ
(65398) ขอให้กำลังใจครูการศึกษาพิเศษครับ ต้องเข้าใจว่าครูการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่เพิ่มขึ้น เขาต้องทำหน้าที่ตามกฎกติกา ผ่านการอบรม เขาสามารถทำให้เด็กพิเศษเหล่านั้น ได้มีความรู้ความสามารถ และสื่อสารได้เข้าใจตรงกันกับเด็กปกติ อันนี้นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ท่านลองนึกดูว่า ถ้าเด็กพิเศษเป็นลูกท่าน เช่นเป็นใบ้ แต่ครูการศึกษาพิเศษสามารถสอนให้เด็กเหล่านั้น สื่อสารทางภาษามือ ภาษาเขียนรู้เรื่อง ท่านต้องยอมรับเขา ที่สำคัญเด็กเหล่านี้ต้องมีการประเมิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขาก็แยกต่างหาก จะเห็นว่าบางกิจกรรมเด็กพิเศษทำดีกว่าเด็กปกติก็มี เหล่านี้ต้องยอมรับกัน เงินเพิ่มแค่ 500 บาท สมควรให้ครับ เพราะเกณฑ์เดิมใช้มานาน(2,000 บาท) ถ้าท่านเห็นว่าเป็นของง่ายๆ เขาก็เปิดโอกาสให้ครูทุกคนอยู่แล้วสมัครเป็นครูพิเศษเลย แล้วก็ทำตามกติกา ท่านก็จะได้เงินเหมือนเขา ที่เขาเพิ่มเงินครั้งนี้อาจเป็นแรงจูงใจให้ครูทุกคนตระหนักว่า เขาเปิดโอกาสให้ทุกท่านอย่างเสมอภาค ส่วนครูพี่เลี้ยงบทบาทหน้าที่ต่างกันครับ เวลาครูสอนเด็กพิเศษไปอบรม สัมมนา ไปราชการ ครูพี่เลี้ยงต้องคอยดูแลแทนอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นเด็กพิเศษ สิ่งที่เห็นชัดเจนว่าครูสอนเป็นหรือไม่ ให้ดูที่รางวัลครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับครับ เพราะรางวัลทุกอย่าง มีคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น ไม่มีเส้นสายแน่นอนครับ เราเป็นครูต้องให้กำลังใจกัน คนทำดีต้องได้ดี ส่วนคนทำดีที่ไม่ได้ส่งเข้าประกวด ไม่ใช่เขาไม่ทำอะไร เพราะการประกวดกิจกรรมต้องมีความพร้อมทุกๆด้าน ขอฝากท่าน(65369) ต้องใจกว้างครับ ท่านต้องถามใจท่านเองว่ามีอคติกับครูพิเศษคนใดคนหนึ่งหรือไม่ ถ้ามีผมเข้าใจครับ ถ้าไม่มีขออภัยด้วย แต่ความเป็นครูต้องมีเมตตา เป็นผู้ให้ คนทำดีต้องให้รางวัล ยกย่องชมเชย ถ้าสิ่งใดไม่ถูกต้อง ไม่สมควร ท่านสามารถร้องเรียน หรือตรวจสอบได้อยู่แล้วครับ ทุกวันนี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร รู้ทันกันหมดครับ ขอให้แข่งขันกันทำความดี อย่ามีอคติ โจมตีกัน หรืออิจฉาริษยากัน ท่านจะเป็นทุกข์ คนทำดีเขาไม่วิตกกังวล ยิ่งทำเขายิ่งได้ ความก้าวหน้าทางหน้าที่ราชการก็เกิด เราต้องสนับสนุนคนทำดี เราต้องเอาเป็นแบบอย่าง แล้วเราจะได้ประโยชน์จากเขา เหมือนการศึกษาดูงาน เราก็อยากไปดูแต่สื่งที่ดี ๆ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่าง ยิ่งถ้ามีของดีอยู่ใกล้ ๆตัวท่านอย่าทำเป็นมองไม่เห็นซิครับ อย่าลืมนะครับ กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ทุกอย่างไม่มีของฟรี และทุกอย่างได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีครับ จากครูที่ให้กำลังใจครู ด้วยความจริงใจครับ
โดย: จากครูที่ให้กำลังใจครู ด้วยความจริงใจครั วันที่ 09-08-2555 เวลา 19:18 น. (106.0.203.30/) แจ้งลบ
(65399) ดิฉันเห็นด้วยกับครูที่ให้กำลังใจครู ด้วยความเคารพในจิตใจที่สูงส่งของท่าน ครูการศึกษาพิเศษทุกคนทำงานด้วยความรักและศรัทธาในอาชีพครู ทุ่มเท เสียสละ เพื่อพัฒนาศิษย์ด้วยความรักด้วยความปราถนาดีที่มีต่อลูกศิษย์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ ทำงานตามกระบวนการขั้นตอนและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษทุกอย่าง นี่คือความภาคภูมิใจที่ครูการศึกษาพิเศษ ได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาศิษย์ให้มีอนาคตที่งดงาม ครูการศึกษาพิเศษ ต้องทำงานเพิ่มเป็นสองเท่า แต่ก็ไม่ได้ปริปากบ่นอะไร เพราะทำงานด้วยใจรักและศรัทธาในอาชีพครูค่ะ
โดย: ครูการศึกษาพิเศษ วันที่ 09-08-2555 เวลา 20:36 น. (101.51.250.67/) แจ้งลบ
(65400) ครู ที่มีอคติต่อครูการศึกษาพิเศษคือครูที่ไม่มีความรู้เรื่องการศึกษาพิเศษอย่างแท้จริง เพราะครูการศึกษาพิเศษเป็นครูที่เสียสละ เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วย
โดย: ครูคนหนึ่ง วันที่ 09-08-2555 เวลา 20:37 น. (1.4.200.234/) แจ้งลบ
(65401) ขอตอบ (65369) คนที่เขาตั้งใจทำงาน จนได้ดีก็อย่าไปอิจฉาคนที่เขาทำดีแล้วได้ดีเลยนะครับ ถ้าอยากได้เหมือนเขาก็ทำเอา เดี๋ยวเขาจะหาว่า (65369) เป็นคนพิการด้านจิตใจนะ พิจารณาดูตัวเองบ้างหรือยัง
โดย: ครูพันธุ์แท้ วันที่ 09-08-2555 เวลา 21:55 น. (101.51.250.67/) แจ้งลบ
(65406) แล้วครูที่ถือตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษแต่ไม่ได้สอนเด็กพิเศษอะไรเปิดห้องการศึกษาพิเศษหรือจัดนิทรรศการโชว์ถ่ายรูปทำหลักฐาน ทั้งโรงเรีัยนไม่เห็นมีใครเป็นเด็กพิเศษ ผ่านมาหลายเห็นมีเด็กถือใบเป็นเด็กพิการด้านสติปัญญา ก็ไม่เคยเห็นครูการศึกษาพิเศษคนนั้นสอนเด็กคนนั้นสักที ยกเว้นจะคุยกับเด็กเพื่อผลประโยชน์ในการประกวดเอารางวัล ครูการศึกษาพิเศษที่เสียสละอาจมีมาก ดีใจที่ท่านทุ่มเท แต่อาจมีครูบางคนแอบแฝงแค่รับเงิน จัดนิทรรศการอวด ถ่ายรูปทำหลักฐานปลอมมันอาจทำให้คนเค้าหมดศรัทธา แต่ครูการศึกษาพิเศษที่ทำเพื่อเด็กจริงๆย่อมได้บุญตามที่ทันทำ อย่าลืมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจเจอครูกาศึกษาพิเศษที่ได้รับรางวัลแบบจอมปลอมทำให้เหม็นทั้งหน่วยการศึกษาพิเศษ ทำให้ครูที่เห็นเค้าเสื่อมศรัทธา เรื่องอย่างดีอยู่ใกล้ใครคนนั้นถึงรับรู้ ไม่มีใครเค้ามาดูถูกคนทำดีหรอก บ้าหรือ เพียงแต่ครูการศึกษาพิเศษบางคนอาจจะทำงานไม่คุ้มสองพันหรือวิทยฐานะชำาญการพิเศษที่ได้เงินเดือนมันก็มากไม่สอน เพราะมัวแต่วิ่งถ่ายรูปไปจัดนิทรรศการหลอกคนทั้งประเทศ เลยสังเวชใจแทนประเทศชาติ ครูการศึกษาพิเศษที่ทำเพื่อเด็กจริงขอให้เจริญ แต่ถ้าหลอกหลวงก็อาจมีอาการคล้ายเด็กพิเศษที่คนนั้นใช้ไต่เต้าเพื่อเงินนั่นแหละ ถ้าสังเกตดีก็อาจเห็น ทำดีได้ดี ทำกับเด็กพิเศษจนตัวเองก็ดูแปลกพิเศษไม่รู้ตัว ใครจะไปอิจฉาเงินแค่นั้น แต่สงสารประเทศชาติที่ถูกหลอกลวง เสียดายเงินแผ่นดิน เอาไปช่วยเด็กพิเศษที่พิการจริงๆ ดีกว่า หรือครูดีๆที่เค้าช่วยเด็กที่ไม่ได้เป็นครูโดยตำแหน่ง จะมีใครรู้มั๊ยว่าพวกครูเหล่านั้นสียสละ เหมือนพวกเรา พวกท่านที่ไม่รู้ว่าครูการศึกษาพิเศษจะเสียสละจริงๆสักกี่คนนั่นแหละ
โดย: ครูไม่เคยคิดหากินกับเด็กพิเศษ วันที่ 11-08-2555 เวลา 00:11 น. (101.51.251.71/) แจ้งลบ
(65411) เห็นด้วยนะ คะกับ 65406 น่าเอาไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่า แต่ถ้ามีครูที่ถือตำแหน่งนั้นแล้วทำจริงจัง น่ายกย่องชมเชย ที่เสียสละ เพือ่ดี ขอพูดในส่วนของเด็กเรียนร่วม ครู่บางท่าน ได้รับตำแหน่งดูแล แต่ไม่เคยโผล่หน้าไปดูเด็กกับพี่เลี้ยงเป็นปี iep คืออะไรก็ยังไม่รู้ แต่ทำเอกสาร แล้วได้เงินไปใช้เปล่า ๆ นี่น่าคิดมากกว่านะคะ เห็นใจพี่เลีี้ยงที่ทำงานตามคำสั่ง เพียงเพราะวุฒิต่ำ แต่ทำงานปริญญาโท ต่ำต้อยมาก คนที่เสียสละน่าจะให้รางวัลมากกว่า คนที่ทำแต่เอกสาร(เอกสารก็จ้างเค้าทำ) เราไม่ตั้องการแค่นี้ นำเงินมาพัฒนาเพือ่เด็กจะดีกว่านะคะ
โดย: เห็นใจคนทำงาน วันที่ 12-08-2555 เวลา 21:57 น. (101.51.250.129/) แจ้งลบ
(65412) ครูประเภทคิดว่าตัวเองดีตัวเองพิเศษ จนคิดว่าวิเศษกว่าคนอื่นด้วยการไขว่คว้าหาเกียรติบัตรจนน่ารังเกลียด น่าจะเปลี่ยนเป็นเกลียดบัตรได้แล้ว และมอบตุ๊กตาทองแถมด้วยน่าจะดีกว่าเงินสองแสนห้า หรือสองพันห้า บาทหึ่งที่ประเทศชาติต้องมาจ่ายให้ครูไม่ทำงาน น่าจะเอาไปจ่ายบำรุงศุนย์เด็กพิการที่มีเด็กพิเศษ ไอ้ที่ว่าเรียนร่วมเคยมาดูมั๊ยมันมีเด็กพิการจริง หรือมีแต่ตัวหนังสือหลอกกรรมการมาตรวจ ไม่รู้ใครฉลาดกว่าใคร กระทรวงอยู่ไกลจึงห่างไกลจากความเป็นจริง ไม่มีคนอิจฉาครูหลอกกินแต่เงินรางวัล แต่เค้าห่วงประเทศชาติที่มีแม่พิมพ์แบบที่ไม่ดีน่าจะเป็นอย่างนั้น หลายคนกำลังทำเพื่อตัวเอง แต่ใช้นักเรียนบังหน้า กระทรวงศึกษาน่าจะเร่งบำรุงดูแลระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เอาเงินสองพัน สองพันห้ามาติดระบบอินเตอร์เน็ตแบบรวดเร็วใช้ได้ทุกที่ในโรงเรียนจะดีกว่าให้ครูพิเศษบางคนที่ไม่ทำเอาอะไรนอกจากมาโรงเรียนมาหางานไปล่ารางวัลและเกลียดบัตร ปล่อยให้ครูพี่เลี้ยงเงินเดือนห้าพันดูแล แถมจะต้องออกเงินไปทำงานไป แต่เจ้าของครูพิเศษตัวจริงวิ่งเข้าวิ่งออกบอกผอ. ไปทำงานให้โน้นให้เนี่ย สงสัยหน่วยงานข้างนอกหาคนที่ทำไม่ได้ ประเทศไทยจะก้าวไปไหน ในเมื่อคนอย่างนี้เป็นหนึ่งในครูสอนดี ครูแสนดี ครูไม่มีอะไรจะดีมากกว่า
โดย: ครูที่ไม่อยากรับรู้แต่ดันต้องรับรู้ วันที่ 14-08-2555 เวลา 01:19 น. (101.51.44.227/) แจ้งลบ
(65415) อย่าไปว่ากันเลยครับ อยู่เฉย ๆๆ นี่แหล่ะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นนั้นแหล่ะที่เรียกว่าคนดี แต่ไอ้คนที่ มาว่าคนอื่น ว่าในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ แสดงว่าคนนั้น นั้นแหล่ะที่เป็นอย่างนั้น อันไหนดี ก็แสดงความยินดี สิ ประเทศจะเจริญ ถ้าเป็นอย่างนี้ ถือว่าพวกคุณทำให้ประเทศชาติล่มจม ขอให้ไปศึกษาเรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพด้วยและจรรยาบัญ
โดย: ไม่ไปชงไปสอน ว่างมากหรือไง วันที่ 15-08-2555 เวลา 13:52 น. (110.77.236.155/) แจ้งลบ
(65495) ขอยกย่องชมเชยครูการศึกษาพิเศษที่ตั้งใจสอน ทุ่มเทเสียสละ ไม่ยกย่องชมเชยครูการศึกษาพิเศษที่ละเลยหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามสมรรถนะ1 การจัดการเรียนรู้ สมรรถนะ 2 จิตสำนึกความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
โดย: ชื่นชมคนดี วันที่ 21-08-2555 เวลา 22:11 น. (49.48.100.248/) แจ้งลบ
(66058) ที่ชื่อว่าครู แล้วว่าคนอื่นนี่จริงแล้วเป็นครูหรือนักเลงคีย์บอร์ด เกลียดใครไม่ชอบใครก็ไปว่าต่อหน้าซิ มาว่าคนอื่นในนี้ แล้วมันช่วยอะไรให้ดีขึ้นเหรอ
โดย: นร วันที่ 25-10-2555 เวลา 10:46 น. (203.172.137.74/) แจ้งลบ
(66139) มีความคิดเห็นเหมือนกับผู้ชื่นชมคนดี คนที่ว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นเงินเดือนพ.ค.ศ.คนที่เค้าตั้งใจ และทุ่มเทกับการพัฒนาเด็กในกลุ่มนี้ก็มีเยอะแยะคุณคนที่ไม่เห็นด้วยคุณอย่าเหมาสิ กรุณาเปิดใจกว้างหน่อยนะครับ เห็นใจครูคนที่ทุ่มกาย ใจในการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษนี้ สองพันห้ามันยังน้อยนะสำหรับผู้ที่เค้าทำจริงๆ
โดย: ผู้เคยได้รับเงินพ.ค.ศ. วันที่ 07-11-2555 เวลา 13:27 น. (202.29.184.233/) แจ้งลบ
(66178) อ่านข้อความแต่ละกระทู้แล้วเห็นด้วยกับ 66139และก็เห็นใจบางท่านอาจจะพูดออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบ้างไม่ทราบแต่ที่เห็นใจมากที่สุดคือครูที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็ก ld ในโรงเรียนเรียนร่วมโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาอยากขอรับเงิน พ.ค.ศ.กับคนอื่นเขาบ้างทั้งที่มีคุณสมบัติทุกข้อยกเว้นเวลาทำการสอนไม่ต่ำกว่า ๑๘ คาบและสอนเสริมอีก ๕ คาบทำอย่างไรจึงได้ครบ สอนปกติก็ไม่ถึงอยู่แล้ว ใครที่ผ่านประสบการณ์การขอรับเงิน พ.ค.ศ.สำเร็จแล้ว(ร.ร.มัธยมฯ)ช่วยแนะนำด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้า
โดย: ครูผู้สอน ร.ร.เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา วันที่ 12-11-2555 เวลา 13:40 น. (118.175.4.126/) แจ้งลบ
(66343) อ่าน ๆ แล้วรู้สึกหดหู่ใจ เศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะตัวเองก็เป็นครูที่ทำหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ ทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่พิเศษ ครูคนนี้นั่งทำแบบฝึก ใบงานให้ทุกคน แถมเผื่อแผ่ให้กับโรงเรียนของลูกอีกด้วย เพราะไม่ได้คิดถึงเงินสองพันที่ได้ แต่ทำไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่ถูกปลูกฝังมา ไม่ทราบว่าคนทั้งหลายใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่า ครูการศึกษาพิเศษไม่ควรได้รับเงินส่วนนี้ เพราะทุก ๆ ที่ ทุกห้องเรียนมักจะพบปัญหา นักเีรียนอ่านเขียนไม่ได้ ถ้าหากเราพัฒนาเขาให้อ่านเขียนได้ ถือว่าเราได้ทำบุญและทำหน้าที่ครูและพ่อแม่อย่างแท้จริงโดยไม่มีข้อแม้ หากใครโชคดีพบลูกหรือลูกศิษย์เก่งก็ดีไป หากพบลูกหรือลูกศิษย์ที่มีปัญหาแล้วท่านจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไร หากไม่ให้ครูได้รับเงินสองพันจริง ๆ ก็คงไม่มีการให้ครูทำผลงาน คศ.๓ กันหรอก เพราะทุก ๆ งานก็เป็นการพัฒนาลุกศิษย์กันทั้งนั่น เขาเรียกว่าผลพลอยได้จากการมีอาชีพครู ถ้าหากว่าครูมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างนี้ แล้วครูที่เขาตั้งใจทำความดีจะรู้สึกรันทดใจ หมดกำลังใจไปหรือไม่ ขอให้คณะครูที่มีอคติช่วยคิดในด้านบวก แล้วชีวิตท่านจะมีความสุขที่เห็นพัฒนาเด็กที่อ่านเขียนไม่ได้ แล้วเขาอ่านได้สัก ๕๐- ๑๐๐ คำในหนึ่งปีการศึกษา ท่านจะเห็นรอยยิ้มของพวกเขา และการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เศร้าหมองของพวกเขาได้ ดีกว่าครูที่ดีแต่พูด แต่ไม่ได้ทำอะไรให้พวกเขาเลย
โดย: โดย ครูที่ได้รับเงินพิเศษ วันที่ 11-12-2555 เวลา 19:00 น. (118.172.232.188/) แจ้งลบ
(66431) ครูการศึกษาพิเศษคือผู้เสียสละ ครูส่วนน้อยคะที่เป็นครูกาฝากแฝงในสาขาการศึกษาพิเศษ
โดย: ครูการศึกษา ร.ร.ส.พ.ป วันที่ 25-12-2555 เวลา 16:39 น. (182.93.232.161/) แจ้งลบ
(66432) สังคมคนไทยไม่นิยมส่งเสริมคนทำดี มีแต่อิจจา กลัวจะเด่นเกิน พวกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำ ขอเป็นกำลังใจให้ครูการศึกษาพิเศษจงทำหน้าที่ของตนต่อไปอย่าได้ท้อ ในการทำความดีกับเด็กพิเศษเรียนร่วมและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่วนครูที่ไม่เคยหากินกับเด็กพิเศษแต่หากินกับเด็กปกติและปล่อยเด็กพิเศษที่เกิดมาไม่เท่าเทียมเขายังถูกบุคคลที่ได้ช่ือว่าเป็นครูปล่อยไม่ดูแล น่าเป็นห่วงนะควรดูแลและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
โดย: ครู ที่ได้รับเงิน พ.ค.ศ. วันที่ 25-12-2555 เวลา 16:50 น. (182.93.232.161/) แจ้งลบ
(66433) เงินนี้ก็ใช่ว่าจะได้ง่ายๆ หรอกค่ะ ยิ่งอยู่เรียนร่วมด้วยแล้ว ยากมาก ดิฉันเป็นครูการศึกษาพิเศษมา 15 ปี มีเด็กพิการใน รร.ทุกประเภททั้งสิ้นตอนนี้ 26 คน ส่งเรื่องไปตั้งแต่ปี 52 จนทุกวันนี้ก็เงียบหายไป โทรถามทีไร ก็กำลังพิจารณา จนคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วล่ะ เพื่อนอีกคนส่งเรื่องผ่านมา 8 ปี แล้ว ทั้งๆ ที่สอนเด็กตาบอด และก็สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษด้วย แต่ทำงานอยู่ใน รร.เรียนร่วม ก็ยังไม่ได้เช่นกันจนรู้สึกว่าอย่าไปรอมันเลย ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คิดซะว่าทำเพื่อเด็กๆ เพราะฉะนั้นถึงขึ้นให้อีกเท่าไรก็คงไม่รู้สึกอะไรเพราะ ก.ค.ศ.ทำงานช้ามาก พิจารณาอะไรหลายๆ ปี เอาไปดองไว้ ถ้าใครไม่ตามก็อดค่ะ บางคนตามไปถึง กทม.โน่นก็ยังไม่ได้ค่ะ
โดย: ครูสอนเด็กพิการ วันที่ 25-12-2555 เวลา 19:27 น. (115.67.98.128/) แจ้งลบ
(66455) ทำหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษเรียนรวม ถ้าได้เงินเพิ่มก็คงคืนให้เด็กพิเศษที่ยากจน จนหมดไม่ขอรับแม้แต่บาทเดียว เพรสะสงสารเด็กค่ะ
โดย: ครูณิ วันที่ 30-12-2555 เวลา 09:25 น. (58.9.22.142/) แจ้งลบ
(66693) ไม่เห็นครูที่ได้เงินพิเศษนี้จะสอนเพิ่มหรือสอนเด็กพิเศษเลย ถ้ามีงานก็มักจะให้พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ สพฐ.เลิกจ้างแล้ว เงินโรงเรียนจ้างเดือนละห้าพันบาททำให้ พอ ศน.มาประเมินก็ให้พี่เลี้ยงเด็กพิการรับหน้าทุกอย่าง แต่สักวันกรรมก็คงจะตามสนอง
โดย: ครูผู้น่าสงสาร วันที่ 23-01-2556 เวลา 15:54 น. (106.0.192.147/) แจ้งลบ
(67070) ให้กำลังใจคือการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวมนะค่ะ เพราะยังมีครูที่ยังไม่เข้าใจในทุกโรงเรียน เพราะไม่ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นรายบุคคลเท่าไหร่
โดย: ครู วันที่ 18-02-2556 เวลา 15:11 น. (1.1.202.215/) แจ้งลบ
(67201) ทำดี จึงได้ดี ทำชัวจึงได้ชั่ว มันเป็นอานิสงส์การช่วยเหลือเด็กพิการความดีเลยเกื้อหนุนให้ครููผู้เสียสละกลุ่มนี้ได้รับ ยังน้อยไปเสียอีกกับเงิน 2,500 บาทกับความลำบากสำหรับครูเดินสอนเด็กที่ไม่สามารถมาเรียนได้แต่ครูต้องให้บริการถึงบ้าน
โดย: โดย:ผู้ปกครองเด็กพิเศษ วันที่ 07-03-2556 เวลา 08:28 น. (1.4.195.162/) แจ้งลบ
(67319) เพิ่มสองพันยังน้อยไปสำหรับครูการศึกษาพิเศษจริงๆ ครูสอนดด็กธรรมดาก็เหนื่อยพอแล้วนะ นี่สอนเด็กพิเศษ เพิ่มให้ดีแล้ว เพราะมันลำบาก
โดย: หนึ่ง วันที่ 14-03-2556 เวลา 11:57 น. (171.99.143.18/) แจ้งลบ
(67772) บางศูนย์ก็ฟื้นฟูสมรรถภาพให้เด็กพิการไม่คุ้มค่าเดินทางเด็กมารับบริการดีแต่ทำเอกสารจอมปลอม
โดย: คนที่เรียกร้องผลประโยชน์ให้เด็ฏฑฺฏษณ วันที่ 04-05-2556 เวลา 23:56 น. (180.183.19.209/) แจ้งลบ
(67800) ครูพี้เลี้ยงเด็กพิเศษเงินเดือนแค่5700เองพอหักประกันสังเหลือแค่5400เอง สงสารกันบ้างขึ้นๆให้เถอะ เพราะอาชีพนี้ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะมันเคลียดพอสมควร เพราะต้องดูแลเด็กสอนเด็กมากกว่าประจำการอีก ทำมาเป็นปีเงินเดือนน้อยเกิ๊น
โดย: ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ วันที่ 09-05-2556 เวลา 21:52 น. (182.93.241.17/) แจ้งลบ
(68128) ที่จริงครูการศึกษาพิเศษถ้าทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ใจรักเด็กพิการเมตตาเด็กพิการดูแลเอาใจใส่ติดตามพัมนาการทุกระยะเด็กทุกคนงานมันก็หนักกว่าครูสอนเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปเงินครูพ.ค.ศ.มันก็ไม่พอยาใส้อะไรหรอกค่ะ ไหนจะค่าออกพื้นที่ ค่าน้ำมันรถไปทำงาน ในแต่ละอำเภอแต่ละบ้านของเด็กก็ไกลทางศูนย์ก็ไม่ได้ให้ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยงก็โดนหักอีก คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเงินมันไม่พอหรอกค่ะแต่บางคนมันไม่ได้ทำอะไรก็มีอยู่หรอกค่ะดีแต่นั่งหายใจทิ้งนินทาแต่คนอื่นก็มีแล้วแต่จะคิดค่ะ
โดย: ครูดี วันที่ 02-07-2556 เวลา 21:57 น. (119.42.74.217/) แจ้งลบ
(68148) ไม่น่าเชื่อว่าครูส่วนใหญ่ หรือที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่อาจไม่ใช่ครูก็เป็นได้ แต่ทำไมครูผู้ที่สอนคนอื่น แต่ความคิดตัวเองยังคิดไม่ได้เลย อคติ หรือมองในมุมแคบมาก ลองคิดดูน่ะครับ ถ้าเงินเดือนครูอยู่ที่ 6000 เหมือนครูพี่เลี้ยง คุณจะว่ายังไง 5400 เนี่ยสอนเด็กประถมปกติด้วยอีกต่างหาก อาทิตนึงเกือบ 20 ชั่วโมง
โดย: ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ วันที่ 07-07-2556 เวลา 17:01 น. (183.89.73.81/) แจ้งลบ
(68172) ควรสนับสนุนผลประโยชน์ของเพื่อนครูด้วยกันนะคะ การรับเงิน พคศก็มีเกณฑ์ ไม่ได้ซี้ซั้วนะคะ เราครูอย่ามาขัดกันเองดีกว่าค่ะ ไม่เป็นผลดีเลยค่ะ ครู กทม. สอนเรียนร่วมชั้นเรียนปกติค่ะ
โดย: พัฒน์ระดี วันที่ 10-07-2556 เวลา 23:33 น. (58.9.116.178/) แจ้งลบ
(68357) ฉันเองก็เปนครูการศึกษาพิเศษนะ ครูปกติบางคนอาจจะมองว่าให้ทำไม 2500 แต่ถ้าคุรมาทำงานกับเด็กพวกนี้จริงๆแล้ว การที่ครูการศึกใช่ว่าจะสอนเด็ก Ld อย่าง เดียว เด็ก 9 ประเภท ดิฉันสอนหมดค่ะ ต้องความใช้ความอดทน และความพยามสูงในการปรับพฤติกรรมพวกนี้ ครุบางคนอาจจะมองว่าครุการสึกษาพิเศษไม่เห็นสอนอะไรเลย จริงค่ะ เราไม่เน้นวิชาการแต่เราเน้นสอนทักษะชีวิต กับการอยู่ร่วมกับเพื่อนในสังคม ปรับพฟติกรรมที่รุนแรง แต่เด้กคนไหนมีศักยภาพที่ป้อนวิชาการครูก้สอนเด้กเปนรายบุคคลค่ะ ไม่ใช่ว่าสอนเรื่องเดียวรวดเดียวเหมือนสอนเด้กปกติ สอนเด้กพิเศษ10 คน ก็10 อย่าง ครุเด็กพิเศาดูแลทุกอย่าง กิน ขับถ่าย ปรับพฤติกรรม ดูแลไม่ให้คราดสายตาจนกว่าผุ้ปกครองจะมารับ ไม่คิดว่าครูเด็กปกติจะคิดในทางลบแบบนี้ ถ้าครูเด็กปกติอยากรู้ก้ลองไปสอนเด้กพิเศษดุสิค่ะ เงินที่ได้มา 2500 มันไม่คุ้มกับการที่ใช้ความอดทนสูงมากๆกับเด้กพวกนี้หรอกค่ะ
โดย: ครูการศึกษาพิเศษ วันที่ 21-08-2556 เวลา 14:36 น. (182.93.225.201/) แจ้งลบ
(68382) ขอหลักเกณฑ์การขอรับเงินพคศ. ใหม่ล่าสุด มีไหมคะ
โดย: ครูเพ็ญ วันที่ 27-08-2556 เวลา 16:43 น. (118.172.254.32/) แจ้งลบ
(68408) ดิชั้นก็เป็นครูคนหนึ่งที่สอนการศึกษาพิเศษนะคะ สาเหตุที่เพิ่มเงินพิเศษนี้ก็เนื่องจากว่าพนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษในอัตรา 2500 บาท ส่วนข้าราชการได้รับในอัตรา 2000 บาท รัฐเลยจัดสรรให้ข้าราชการได้รับเงินพิเศษเท่ากับพนักงานราชการ ดิชั้นสอนอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะ เด็กพิเศษที่ศูนย์ก็ค่อนข้างรุนแรง และมีทุกประเภท ยอมรับค่ะว่า มันไม่ใช่งานง่าย ๆ เลย หนักกว่าเด็กปกติหลายเท่า เรารับผิดชอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสอน ด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ถามว่าครูปกติทำได้เหมือนเรามั้ย บางคนตอบเลยว่าไม่ได้ คุณล้างอุจจาระให้เด็กทุกวันได้หรือไม่ เด็กน้ำลายไหลตลอดเวลา คุณดูแลได้เหมือนเรามั้ย แต่เงินจะเพิ่มไม่เพิ่มไม่สำคัญ สำคัญที่ความทุ่มเท และความรักที่มีให้กับเด็กพิเศษมากกว่า ไม่งั้นเค้าคงไม่เลือกเรียนการศึกษาพิเศษหรอกค่ะ และที่ว่าส่วนใหญ่ครูการศึกษาพิเศษไม่สอน ดิชั้นขอตอบเลยค่ะว่าไม่จริง ครูอย่างดิชั้นทำทุกอย่างเพื่อเด็กค่ะ ไม่ใช่โยนหน้าที่ไปให้ครูพี่เลี้ยง อย่าเอาตัวอย่างของครูแย่ ๆ มาเหมารวมค่ะ คนดี ๆ ก็มีเยอะแยะ การศึกษาพิเศษต่างจากโรงเรียนปกตินะคะ ขั้นเคิ่นก็ได้น้อยกว่าเค้า เหมือนเป็นลูกเมียน้อย ไม่เหมือนโรงเรียนปกติทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้น เรื่องแค่นี้ ถ้าคุณทราบไม่จิงก็อย่ากล่าวหาคนอื่นนะคะ กรุณาเปิดใจให้กว้างด้วยค่ะ
โดย: ครูแพรว วันที่ 02-09-2556 เวลา 19:45 น. (223.205.103.5/) แจ้งลบ
(68675) ครูการศึกษาพิเศษก็ทำหน้าท่ีครูอย่างเต็มความสามารถแล้วทำไมถึงไม่ควรขึ้นเงินเดือน
โดย: ครูบ้านนอก วันที่ 08-10-2556 เวลา 10:28 น. (110.78.155.95/10.1.0.30) แจ้งลบ
(68835) ครู (65374) คุณเห็นแก่ประเทศชาติเสียเหลือเกิ๊น.....
โดย: ครูผู้อยากได้เงินเพิ่ม วันที่ 21-10-2556 เวลา 16:06 น. (1.2.157.247/) แจ้งลบ
(69604) ใครไม่ได้อยู่โรงเรีนศึกษาพิเศษไม่รู้
โดย: ผู้หวังดี วันที่ 16-12-2556 เวลา 15:01 น. (202.29.176.151/) แจ้งลบ
(69759) ขอชมเชยครูพิเศษที่ตั้งใจทำงานค่ะ แต่ที่โรงเรียนชอบสร้างความแตกแยกให้องค์กร ทำตัวเด่นชอบยกย่องตัวเองข่มผู้อื่น ไม่มีสัมมาคารวะไม่น่ารักไม่เข้าใจว่าการคัดกรองเด็กพิเศษทำอย่างไรมีแบบฟอร์มหรือไม่ต้องผ่านการตรวจจากแพทย์หรือเปล่า และได้รายหัวเด็กพิเศษหัวละเท่าไหร่ที่โรงเรียนให้ครูประจำชั้นสอนแต่เวลาประเมินเอาเด็กไปประเมินและเด็กเรียนอ่อนทำเป็นเด็กพิเศษหมดน่าสงสารเด็กต้องเป็นเด็กพิเศษโดยไม่ตั้งใจ
โดย: ครูประจำการ วันที่ 27-12-2556 เวลา 22:54 น. (49.49.105.137/) แจ้งลบ
(70412) ถูกใจความคิดเห็นของ 65398 ท่านพูดถูกต้องค่ะ และฝากถึงท่านที่อาจจะเข้าใจอะไรผิดไปบ้างหรือมีอะไรกดดันภายในใจท่านที่ทำให้ท่านมองครูการศึกษาพิเศษในภาพลบ อันนี้ไม่ทราบด้วย แต่จริงๆแล้วครูการศึกษาพิเศษที่อยู่ในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ ทำงานเกินคุ้มกว่าเงิน 2,500 บาทอีกคะ.ต้องมองแบบใจกว้างและเป็นกำลังใจให้ครูด้วยกันนะคะ.ท่านคิดดีทำดีไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรับรู้เดี๋ยวผลบุญของการทำความดีจะส่งผลให้ท่านเองไม่เร็วก็ช้าคะ. คิดบวกแล้วชีวิตท่านจะมีความสุข......ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี.
โดย: รักอาชีพครูและเพื่อนครูทุกท่าน วันที่ 29-04-2557 เวลา 17:27 น. (183.89.78.129/) แจ้งลบ
(71516) อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเถิด ปิดหู ปิดตา ปิดปาก แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้อง สอนเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยวิธีที่เหมาะสม ก็พอแล้ว อย่าสนใจอะไรให้ปวดหัว ถ้าทำดีแล้ว ย่อมได้ดี และไม่มีใครมาว่า คนทำดี จริงๆ
โดย: ครูที่กำลังจะสอนพิการเรียนร่วม วันที่ 20-07-2557 เวลา 22:16 น. (118.172.104.227/) แจ้งลบ
(72241) อยู่ทั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ อยู่ทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ แล้วก็คิดว่าคงจะอยู่การศึกษาพิเศษจนเกษียน เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง แต่ได้เห็นร้อยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะ แค่นี้ก็หายเหนื่อย
โดย: ครูเด็กพิเศษ วันที่ 28-08-2557 เวลา 14:39 น. (203.172.251.113/) แจ้งลบ
(74823) เมื่อไรเงินเดือนพี่เลี้ยงวุฒิปริญญาตรี จะขึ้นสักทีคะ มาทำงาน7.30-17.00น. เข้าเวร7.00-18.00น.เสาร์และอาทิตย์เงินเดือน9,000 หักประกัน และประกันสังคม ขอการทำดีได้ดีมีจริงบ้าง ออกจากบ้าน6.00-18.00-19.00
โดย: ครูการศึกษาพิเศษ วันที่ 12-01-2558 เวลา 15:46 น. (1.4.222.66/192.168.37.16) แจ้งลบ
(75188) ทำงานราชการ แต่ทำไมไม่ก้าวหน้าเงินเดือนน้อย จบปริญาตรี สวัสดิการอะไรก็ไม่มี แต่หักเงินจัง 9000 บาท จะเหลือะไร
โดย: ครูการศึกษาพิเศษ วันที่ 25-02-2558 เวลา 14:39 น. (1.4.223.240/192.168.37.16) แจ้งลบ
(75304) ให้กำลังใจครูก็ารศึกษาพิเศษค่ะ ไม่ใช่ครูทุกคนจะสอนเด็กพิการได้ มีครูทั่วไปมากมายที่ปฏิเสธเด็กพิการ ถ้ามีครูการศึกษาเยอะๆ หรือมีให้ครบทุกโรงเรียนได้จะดี เด็กพิการจะได้ไม่ขาดโอกาสและไม่ถูกปฏิเสธ คนที่มีความคิดแง่ลบกับครูการศึกษาพิเศษ เป็นคนที่ใจแคบมากๆ
โดย: ครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 09-03-2558 เวลา 09:25 น. (101.109.84.122/) แจ้งลบ
(76412) ใช่ ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่อยู่บ้านดิฉันอยู่เวรหอนอน ดูแลเด็กพิเศษอยู่ ลูกเต้าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาดูเลย เขาจะได้เงินบ้างก็ไม่คุ้มกับค่าเวลาส่วนตัวกับครอบครัวหรอกค่ะ อย่าว่าเขาเลย
โดย: วันที่ 17-06-2558 เวลา 23:28 น. (223.207.248.143/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::