http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
29 ก.ย.59 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
26 ก.ย.59 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาด้านนิติศาสตร์
21 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ยรรจุฯวันที่ 3 ตุลาคม 2559
21 ก.ย.59 สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
20 ก.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559
15 ก.ย.59 โคงการพัฒนาครู Leadership Skill
15 ก.ย.59 กศจ.อนุมัติย้ายข้าราชการครูฯสายงานการสอน 6 ราย
13 ก.ย.59 การค้นหาประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
8 ก.ย.59 การเลื่อนข้้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ คร้้งที่ 2(1 ตุลาคม 2559)
8 ก.ย.59 แจ้งสำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ
4 ก.ย.59
31 ส.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2559
30 ส.ค.59 ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
22 ส.ค.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี
22 ส.ค.59 บัญชีรายชือเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
19 ส.ค.59 แก้ไขประกาศรับสมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
14 ส.ค.59 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ต.ค. 2559)
14 ส.ค.59 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2(1 ตุลาคม 2559)
5 ส.ค.59 กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
5 ส.ค.59 ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
2 ส.ค.59 ขอข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ
2 ส.ค.59 ตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา
29 ก.ค.59 การย้ายข้าราชการครูฯสายงานบริหารสถานศึกษา
28 ก.ค.59 รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
5 ก.ค.59 แจ้งสถานศึกษาขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุฯผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกศจ.
5 ก.ค.59 แจ้งประกาศเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
27 มิ.ย.59 แจ้งเลื่อนกำหนดจัดอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1 มิ.ย.59 แจ้งประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู
19 พ.ค.59 แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.
16 พ.ค.59 แจ้งจัดทำข้อมูลบุคคลในครอบครัว


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47