http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
4 มิ.ย.58 แบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ สพป.ศก.1
22 พ.ค.58 แจ้งการรับเครื่องราชฯ ปี 2556
20 พ.ค.58 ประกาศผลการคัดเลือกฯรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา
8 พ.ค.58 สพฐ.แจ้งรายละเอียดการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานสายสะพาย ป.ม. ปี 2557
6 พ.ค.58 แจ้งการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ปี 2557
6 พ.ค.58 แจ้งรับจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
23 เม.ย.58 รร.บ้านเขวา อ.กันทรารมย์ รับสมัครนักการภารโรง ๑ อัตรา ถึง ๓๐ เม.ย.๕๘
22 เม.ย.58 การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ๖-๘ พ.ค.๕๘ จ.ชลบุรี
20 เม.ย.58 การคัดเลือก ครูดีมีทุกวัน ปี ๒๕๕๘ ส่งผลงานถึง ๑๒ พ.ค.๕๘
7 เม.ย.58 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างรับย้าย
27 มี.ค.58 ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 2/1)
11 มี.ค.58 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2558)
9 มี.ค.58 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 มี.ค.58 แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอขอเครื่องราชฯ ปี 2558
22 ก.พ.58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
17 ก.พ.58 ก.ค.ศ.แจ้งจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูฯ ๒ รุ่น
16 ก.พ.58 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
5 ก.พ.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 ม.ค.58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกฯ
23 ม.ค.58 เพิ่มเติมเอกสารการสมัครตำแหน่งกลุ่มทั่วไป
23 ม.ค.58 การจัดทำข้อมูลพนักงานราชการ/อัตราจ้างทุกกรณี
19 ม.ค.58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา
13 ม.ค.58 การประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะหรือเลื่อวิทยฐานะ สบายงานบริหารสถานศึกษา
23 ธ.ค.57 การเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ
23 ธ.ค.57 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 ธ.ค.57 แจ้งรับภาพถ่ายรับเครื่องราชฯสายสะพาย ปี 55 และปี 56
22 ธ.ค.57 ประกาศรับย้ายศึกษานิเทศก์
22 ธ.ค.57 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 พ.ย.57 แจ้งรายชื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
25 พ.ย.57 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอขอ ป.ม. ประจำปี 2558


หน้า 1หน้า 2หน้า 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47