http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
31 ธ.ค.59 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2559
7 ธ.ค.59 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
7 ธ.ค.59 ด่วนที่สุด อบรมพัฒนาผู้บริหารก่อนแต่งตั้ง
1 ธ.ค.59 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครเข้ารับการตัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธ.ค.59 โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
1 ธ.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2559) และ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2559)
26 พ.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 พ.ย.59 ขอเชิญอบรมหลักสูตรองค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การนวัตกรรม
25 พ.ย.59 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
25 พ.ย.59 ขอเชิญโรงเรียนผู้บริหารและครูเข้าร่วมโครงการเรื่อง "รวมพลังครูไทย สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง"
25 พ.ย.59 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2560
23 พ.ย.59 แก้ไขเปลี่ยนแปลง การอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 พ.ย.59 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณปี59(แก้ไขร.ร.ที่27-28)
22 พ.ย.59 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศหนังสือราชการ จาก สพป. ต่างๆ
18 พ.ย.59 แจ้งให้ผู้บรรจุใหม่ส่งเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย
10 พ.ย.59 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 พ.ย.59 แนวทางการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
3 พ.ย.59 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
1 พ.ย.59 รับสมัครครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2560 (เพิ่มเติม)
31 ต.ค.59 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกฯครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2560
31 ต.ค.59 ประกาศผู้มีรายชื่อคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
28 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง" รุ่นที่ 2
27 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
25 ต.ค.59 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Award) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
22 ต.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปัการศึกษา 2559
21 ต.ค.59 กำหนดการรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (เรียกบรรจุครั้งที่ ๒)
21 ต.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
20 ต.ค.59 รับสมัครคัเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 ต.ค.59 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งดิน แจ้งความต้องการสาขาวิชาเอกที่จำเป็นหรือขาดแคลน


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10หน้า 11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47