http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
27 มี.ค.58 ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 2/1)
11 มี.ค.58 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2558)
9 มี.ค.58 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 มี.ค.58 แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอขอเครื่องราชฯ ปี 2558
22 ก.พ.58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
17 ก.พ.58 ก.ค.ศ.แจ้งจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูฯ ๒ รุ่น
16 ก.พ.58 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
5 ก.พ.58 แจ้งข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ
5 ก.พ.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 ม.ค.58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกฯ
23 ม.ค.58 เพิ่มเติมเอกสารการสมัครตำแหน่งกลุ่มทั่วไป
23 ม.ค.58 การจัดทำข้อมูลพนักงานราชการ/อัตราจ้างทุกกรณี
19 ม.ค.58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา
13 ม.ค.58 การประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะหรือเลื่อวิทยฐานะ สบายงานบริหารสถานศึกษา
23 ธ.ค.57 การเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ
23 ธ.ค.57 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 ธ.ค.57 แจ้งรับภาพถ่ายรับเครื่องราชฯสายสะพาย ปี 55 และปี 56
22 ธ.ค.57 ประกาศรับย้ายศึกษานิเทศก์
22 ธ.ค.57 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 พ.ย.57 แจ้งรายชื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
25 พ.ย.57 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอขอ ป.ม. ประจำปี 2558
25 พ.ย.57 แจ้งรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ค้างจ่ายปี 2553-2555
25 พ.ย.57 ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
20 พ.ย.57 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
13 พ.ย.57 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริขาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
10 พ.ย.57 แจ้งผู้มีรายชื่อและมีคุณสมบัติขอพระราชทานฯ ป.ม. ประจำปี 2558
7 พ.ย.57 แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
1 พ.ย.57 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
15 ต.ค.57 การเลื่อนค่าตอบแทนแทนประจำปีพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2557)
14 ต.ค.57 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย,ครูคศ.1และลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2557 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดทำคำสั่งโดยด่วนด้วย


หน้า 1หน้า 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47