http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
31 ส.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2559
30 ส.ค.59 ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
22 ส.ค.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี
22 ส.ค.59 บัญชีรายชือเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
19 ส.ค.59 แก้ไขประกาศรับสมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
14 ส.ค.59 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ต.ค. 2559)
14 ส.ค.59 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2(1 ตุลาคม 2559)
5 ส.ค.59 กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
5 ส.ค.59 ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
2 ส.ค.59 ขอข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ
2 ส.ค.59 ตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา
29 ก.ค.59 การย้ายข้าราชการครูฯสายงานบริหารสถานศึกษา
28 ก.ค.59 รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
5 ก.ค.59 แจ้งสถานศึกษาขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุฯผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกศจ.
5 ก.ค.59 แจ้งประกาศเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
27 มิ.ย.59 แจ้งเลื่อนกำหนดจัดอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1 มิ.ย.59 แจ้งประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู
19 พ.ค.59 แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.
16 พ.ค.59 แจ้งจัดทำข้อมูลบุคคลในครอบครัว
4 พ.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2559
4 พ.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 1 เมษายน 2559 (กลุ่ม ครูผู้ช่วยและครูคศ.1)
19 เม.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2558
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
13 มี.ค.59 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ
28 ก.พ.59 สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สอบวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๙
25 ก.พ.59 สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
25 ก.พ.59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยะฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47