http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
28 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
28 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง" รุ่นที่ 2
28 ต.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดทำคำส่งเลื่อนขั้นข้าราชการครูกลุ่มไม่มีวิทยฐานะ และ คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำจัดส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวนอยางละ 1 ชุด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ให้จงได้
27 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
25 ต.ค.59 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Award) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
22 ต.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปัการศึกษา 2559
21 ต.ค.59 กำหนดการรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันในบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ (เรียกบรรจุครั้งที่ ๒)
21 ต.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
20 ต.ค.59 รับสมัครคัเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 ต.ค.59 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งดิน แจ้งความต้องการสาขาวิชาเอกที่จำเป็นหรือขาดแคลน
19 ต.ค.59 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
17 ต.ค.59 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. และ ป.ภ. ปี 2558
14 ต.ค.59 แจ้งเลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
13 ต.ค.59 อบรมโครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
13 ต.ค.59 การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)
12 ต.ค.59 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
12 ต.ค.59 รร.บ้านโพนดวน ประกาศผลครูพนักงานราชการ ให้รายงานตัววันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙
11 ต.ค.59 สพฐ.แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าเฝ้ารับสายสะพาย ป.ม. และ ป.ภ. ปี 2558
11 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการค่ายภาษาอังกฤษ สไตล์แอนดรูว์ บิ๊กส์
11 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการสอนมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นในสถานศึกษา
11 ต.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ระบบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
10 ต.ค.59 แจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้าย
7 ต.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
6 ต.ค.59 เชิญเข้าอบรมสัมมนา
6 ต.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2558
6 ต.ค.59 แจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ในการประเมินศักยภาพประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
6 ต.ค.59 แจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ในการประเมินศักยภาพประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
5 ต.ค.59 ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4 ต.ค.59 แจ้งการจัดทำสัญญจ้างอัตราจ้างชั่วคราว/ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2559
3 ต.ค.59 แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ปี 2558


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8หน้า 9หน้า 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47