http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
4 ต.ค.57 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2557) ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12กันยายน 2557 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
11 ก.ย.57 สพฐ.แจังซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ( ตุลาคม 2557)
14 ส.ค.57 แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
6 ส.ค.57 การย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2557
6 ส.ค.57 แจ้งการตรวจสอบผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2558


หน้า 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47