http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
28 เม.ย.59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชขาญ ทุกตำแหน่ง
22 เม.ย.59 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2559)
21 เม.ย.59 แจ้งการเข้ารับสายสะพาย ป.ช. ปี 2558
19 เม.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2558
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
13 มี.ค.59 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ
3 มี.ค.59 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1เมษายน 2559)
28 ก.พ.59 สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สอบวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๙
25 ก.พ.59 สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
25 ก.พ.59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยะฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
25 ก.พ.59 สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
21 ก.พ.59 สรุปยอดรวมผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ (กรณีพิเศษ) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
19 ก.พ.59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
17 ก.พ.59 การย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
15 ก.พ.59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา
9 ก.พ.59 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูลับสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
5 ก.พ.59 แจ้งรับภาพเข้าเฝ้ารับพระราชทาน ป.ช. และ ป.ม. ปี 2557
5 ก.พ.59 แจ้งการรับภาพถ่ายการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2557
29 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านแก้ง ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนฯ
25 ม.ค.59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
20 ม.ค.59 แจ้งการตรวจสอบความถูกต้องชองชื่อ-สกุลผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
19 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองบัว ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
19 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองบัว ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
19 ม.ค.59 ร.ร.วัดบ้านยาง สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
12 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองบัว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ม.ค.59 สพม.เขต 37 ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
7 ม.ค.59 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47