http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
25 พ.ค.59 แจ้งเลื่อนการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชฯสายสะพาย ป.ม. ปี 2558 โดยไม่มีกำหนด
23 พ.ค.59 แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ปี 2558
19 พ.ค.59 แจ้งการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.
16 พ.ค.59 แจ้งจัดทำข้อมูลบุคคลในครอบครัว
16 พ.ค.59 ประกาศ การพิจารณาคัดเลือกครูให็ได้รับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
14 พ.ค.59 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
11 พ.ค.59 แนวปฎิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
10 พ.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 เมษายน 2558
4 พ.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2559
4 พ.ค.59 ขอให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 1 เมษายน 2559 (กลุ่ม ครูผู้ช่วยและครูคศ.1)
28 เม.ย.59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชขาญ ทุกตำแหน่ง
19 เม.ย.59 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2558
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 ทดลองส่งข่าว สพป.
14 มี.ค.59 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
13 มี.ค.59 อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.๑ ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ
28 ก.พ.59 สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สอบวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๙
25 ก.พ.59 สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
25 ก.พ.59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยะฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
25 ก.พ.59 สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
21 ก.พ.59 สรุปยอดรวมผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ (กรณีพิเศษ) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
19 ก.พ.59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
17 ก.พ.59 การย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
15 ก.พ.59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา
9 ก.พ.59 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูลับสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
5 ก.พ.59 แจ้งรับภาพเข้าเฝ้ารับพระราชทาน ป.ช. และ ป.ม. ปี 2557
5 ก.พ.59 แจ้งการรับภาพถ่ายการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2557
29 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านแก้ง ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนฯ
25 ม.ค.59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7หน้า 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47