http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
28 ส.ค.58 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
25 ส.ค.58 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรเรียนมาปฎิบัติหน้าที่ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ส.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 ส.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
13 ส.ค.58 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
8 ส.ค.58 การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๗๒
4 ส.ค.58 ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
4 ส.ค.58 ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3 ส.ค.58 การย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษา
29 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
29 ก.ค.58 แจ้งการรับโอนข้าราชการครู/พนักงานส่วนท้องถิ่น
24 ก.ค.58 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค
24 ก.ค.58 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค
22 ก.ค.58 การย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
22 ก.ค.58 ประกาศผลการสรรหาเและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านกะเอิน
21 ก.ค.58 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 - 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
21 ก.ค.58 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ(ที่มีตำแหน่งคนครอง)
21 ก.ค.58 แจ้งการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปีของผู้อำนวยการสถานศึกษา
20 ก.ค.58 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
15 ก.ค.58 บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 ก.ค.58 บัญชีรายละเอียดย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 ก.ค.58
14 ก.ค.58 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั่งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
13 ก.ค.58 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
8 ก.ค.58 แจ้งถึงโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำเกษียณปี 2558
8 ก.ค.58 แจ้งผู้ที่ต้องเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 ก.ค.58 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
6 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
3 ก.ค.58 สพป.ศก.๑ แจ้งตำแหน่งว่างครูสายผู้สอน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
26 มิ.ย.58 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47