http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
15 ก.พ.59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา
5 ก.พ.59 แจ้งรับภาพเข้าเฝ้ารับพระราชทาน ป.ช. และ ป.ม. ปี 2557
5 ก.พ.59 แจ้งการรับภาพถ่ายการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2557
29 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านแก้ง ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนฯ
25 ม.ค.59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
20 ม.ค.59 แจ้งการตรวจสอบความถูกต้องชองชื่อ-สกุลผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
19 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองบัว ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
19 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองบัว ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
19 ม.ค.59 ร.ร.วัดบ้านยาง สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
12 ม.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองบัว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ม.ค.59 สพม.เขต 37 ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
7 ม.ค.59 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
5 ม.ค.59 การให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคมในปี 2559
25 ธ.ค.58 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
25 ธ.ค.58 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
21 ธ.ค.58 กำชับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
16 ธ.ค.58 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง
15 ธ.ค.58 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ธ.ค.58 แจ้งการจัดทำกคศ.16
11 ธ.ค.58 แจ้งการรับเครื่องราชฯปี 2557
11 ธ.ค.58 แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชฯปี 2559
2 ธ.ค.58 ขอข้อมูลลูกจ้าง
2 ธ.ค.58 ขอข้อมูลผู้เกษียณปี 59-61
2 ธ.ค.58 แจ้งรับจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557
1 ธ.ค.58 แจ้งการจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557
1 ธ.ค.58 การจัดสรรบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
29 พ.ย.58 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
26 พ.ย.58 แจ้งประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558
26 พ.ย.58 สำรวจความต้องการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการผู้ที่มีประสบการณ์ดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
25 พ.ย.58 การย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6หน้า 7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47