http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
22 ก.ค.59 การประกวดแข่งขันโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1
22 ก.ค.59 เลื่อนวันแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด
14 ก.ค.59 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
12 ก.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
8 ก.ค.59 ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียน สังกัด สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๙
7 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30 มิ.ย.59 การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559
24 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
14 มิ.ย.59 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER TRTC Robotics Olymplad Thailand 2016"
8 มิ.ย.59 การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 มิ.ย.59 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22
8 มิ.ย.59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ"
8 มิ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40
8 มิ.ย.59 โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"
8 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐"
7 มิ.ย.59 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
6 มิ.ย.59 กำหนดการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
3 มิ.ย.59 โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
2 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
31 พ.ค.59 รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
27 พ.ค.59 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชันการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
25 ก.พ.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
10 พ.ย.58 การเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT
8 ส.ค.58 ด่วนให้ รร.กรอกข้อมูล จุดเน้น ลงตารางข้อมูล
5 มิ.ย.58 ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
11 มี.ค.58 แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
23 ก.พ.58 สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘
10 ก.พ.58 การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)
29 ม.ค.58 การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ
22 ม.ค.58 กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


หน้า 1หน้า 2หน้า 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47