http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพท.ศก.๑ วันที่ ๒ - ๑๗ ส.ค.๕๑
สพท.ศก.๑ แจ้งผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่าง ๒-๑๗ ส.ค.๕๑เหรียญทุก ร.ร.
แยกตามประเภท ร.ร.
แยกตามกลุ่ม CEO
แยกตามกิจกรรม

ประกาศวันที่ 08-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 166642

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(9085) ขอให้อ.ทวีศักดิ์ช่วยติดตามผลการแข่งขันปฐมวัยจากร.ร.อนุบาลศณีสะเกษที่เป็นศูนย์และอยู่ไกล้ด้วย แข่งเสร็จตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.51 แล้วมาลงให้ดูหน่อยเพราะเห็นลงครบเฉพาะโรงเรียนเดียวคืออนุบาลศรีสะเกษเจ้าภาพที่ได้เหรียญทอง แต่ร.ร.อื่นไม่ยอมรายงานลงให้..
โดย: ครูอนุบาล วันที่ 07-08-2551 เวลา 21:13 น. (125.26.70.30/) แจ้งลบ
(9086) ฝากอ.ทวีศักดิ์ตาวจสอบผลการแข่งขันด้วยว่าแท้จริงแล้วโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1คือโรงเรียนอะไรในแต่ละกิจกรรมเพราะทราบว่าจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่นครราชสีมา....ไม่ใช่เจ้าภาพผู้จัดการแข่งขันโมเมเปนโรงเรียนตนเอง..เพราะบางรายการครจสอบประกาศและลำดับที่มีการเปลี่ยน....ช่วยด้วยเจ้านาย.....หรือจะให้เดือดร้อนถึง ผอ.เขตท่านมานะ จะมาดูความเป็นธรรมเอง
โดย: ครูคือกัน วันที่ 07-08-2551 เวลา 21:16 น. (125.26.70.30/) แจ้งลบ
(9087) ตอบ 9086 การเรียงลำดับเรียงในเว็บ เรียงตามรหัส ร.ร. ส่วนตัวแทนไปแข่งขันที่โคราช ปลายปี คาดว่าจะมีการคัดเลือกใหม่ อีกครั้งหนึ่งครับ
โดย: ทวีศักดิ์ สพท. วันที่ 07-08-2551 เวลา 21:54 น. (125.26.71.177/) แจ้งลบ
(9088) เท่าที่ทราบไปแข่งโคราช เขาจะแข่งใหม่เพราะบางสาระที่แข่งทักษะไป ประเภทไม่เหมือนกับที่จะไปแข่งที่โคราช หรือถ้าเหมือนเราก็ใช้เกณฑ์ไม่เหมือนเขา ได้ยินว่าจะแข่งใหม่
โดย: เลขาศูนย์ วันที่ 07-08-2551 เวลา 23:32 น. (118.174.185.241/) แจ้งลบ
(9090) ช่วยติดตามผลการแข่งขันเดาะตกร้อชายช่วงชั้นที่ 4 ด้วยครับ แจ้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วครับ แข่งขันเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 หรือว่าโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ไม่ได้ชนะเลิศเลยยุติผลการประกาศครับ
โดย: ครูผู้ฝึกสอน วันที่ 08-08-2551 เวลา 06:57 น. (222.123.204.254/) แจ้งลบ
(9092) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ข้อมูลเหรียญรางวัลของโรงเรียนตะดอบวิทยา ในกลุ่มสาระ ศิลปะ ทุกช่วงชั้น ให้เพิ่มชื่อ นายจารี จันครา ในช่อง ครูผู้ฝึกสอนให้ด้วย ขอบคุณมากครับ
โดย: ครูศิลปะ วันที่ 08-08-2551 เวลา 08:10 น. (125.25.193.255/) แจ้งลบ
(9093) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ช.1 อันดับที่ 5 (เงิน) เด็กชายประวิทย์ บุญราช หนองแวง (บูรพาโนนคูณ) แก้เป็น หนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง ผู้ฝึกสอน นายกิตกร พิมพ์บัวมี
โดย: ครูกิจกรรมครับ วันที่ 08-08-2551 เวลา 08:29 น. (61.19.66.223/) แจ้งลบ
(9094) ฝากกลุ่มสาระอนุบาลด้วย โยน-รับ บอล ที่กรรมการตัดสินประกาศไปแล้วได้เหรียญทองหลายโรงเรียน ทำไมไม่ขึ้นเว็ปให้เลยค่ะ รบกวนท่านทวีศักดิ์ด้วย
โดย: ครูอนุบาลค่ะ วันที่ 08-08-2551 เวลา 08:34 น. (61.19.66.223/) แจ้งลบ
(9095) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความกรุณาแก้ไขชื่อนักเรียนและเพิ่มชื่อผู้ฝึกซ้อมในกิจกรรมออกแบบปกหนังสือในกลุ่มสาระศิลปะช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ชื่อนักเรียน เด็กหญิงณิชญา พรสี่ ผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญประภา หินเงิน
โดย: ครูเพ็ญประภา วันที่ 08-08-2551 เวลา 08:58 น. (125.26.70.28/192.168.212.168) แจ้งลบ
(9096) แก้ไขด้วยครับ โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล)อ.พยุห์ เหรียญเงิน สังคมศึกษา สรภัญญะเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงรุ่งนภา ประชาราษฎร์ เปลี่ยนเป็น เด็กหญิงศิริพร หงษ์ทอง ขอบพระคุณมากครับ
โดย: บรรพต วันที่ 08-08-2551 เวลา 09:03 น. (118.175.216.54/) แจ้งลบ
(9099) การแข่งทักษะระดับปฐมวัย ผลการแข่งขันทุกประเภทขึ้นให้เฉพาะโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันมีผลขึ้นเวปไซด์แค่ประเภทเกมการศึกษาขอความเสอภาคในการประกาศผลให้กับโรงเรียนอื่นๆที่เข้าแข่งขันด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพราะทุกโรงเรียนก็ต้องการชื่อเสียงเช่นเดียวกัน
โดย: ผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 08-08-2551 เวลา 10:41 น. (61.19.213.218/) แจ้งลบ
(9100) เรียนผู้รับผิดชอบการแข่งขันทักษะปฐมวัย ในการแข่งขันพอเสร็จแล้วประกาศผลผู้ได้รับรางวัลหน้าห้องที่ทำการแข่งทุกประเภททุรางวัล พอมาดูผลเห็นเพียงโรงเรียนเดียวที่ขึ้นเว็ปไซด์ ทำให้มีความรู้สึกถึงความเสมอภาคนี้หายากเหลือเกินแม้แต่การแข่งขันระดับแค่นี้ มีความข้องใจสงสัยเหลือเกินเพราะผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่ชัดเจนเลย ขอความเสมอภาคด้วยคะผู้บริหารติงมาเพื่อให้ยืนยันว่าได้และต้องการความถูกต้องในการทำงานของผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน
โดย: ครูผ้ฝึกซ้อม วันที่ 08-08-2551 เวลา 10:54 น. (61.19.213.218/) แจ้งลบ
(9102) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อผู้ฝึกซ้อมกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดังนี้ วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 2 นายเกรียงไกร ไชยสัตย์ จิตรกรรมไทยลายเส้น ช่วงชั้นที่2 นายเกรียงไกร ไชยสัตย์ เดี่ยวแคน ช.ช. 2 นายกฤษณะ เพียซุย เดี่ยวโหวด ช.ช.2 นายกฤษณะ เพียซุย
โดย: ครู เพ็ญประภา หินเงิน วันที่ 08-08-2551 เวลา 11:52 น. (125.26.70.28/192.168.212.168) แจ้งลบ
(9103) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อครูฝึกซ้อม สาระศิลปะ กิจกรรมร้องเพลงไทย ช่วงชั้นที่ 2 ผู้ฝึกซ้อมคือ นางสีจันทร์ นนทา
โดย: ครูเพ็ญประภา หินเงิน วันที่ 08-08-2551 เวลา 12:01 น. (125.26.70.28/192.168.212.168) แจ้งลบ
(9104) ไม่เห็นหรือว่าเขาทวงถามกันทั้งบ้านทั้งเมือง กลุ่มสาระปฐมวัย ท่านผ.อ.ศุนย์ อยู่ที่ไหน ปล่อยให้เขาว่าอยู่ได้ รำคาญ
โดย: ครูรำคาญ วันที่ 08-08-2551 เวลา 12:13 น. (61.19.66.6/) แจ้งลบ
(9105) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อผู้ฝึกซ้อม กลุ่มสาระศิลปะช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดังนี้ กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องเล่น ผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญประภา หินเงิน และนายเกรียงไกร ไชยสัตย์ กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องใช้ ผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญประภา หินเงิน และนายเกรียงไกร ไชยสัตย์
โดย: ครูเพ็ญประภา หินเงิน วันที่ 08-08-2551 เวลา 12:18 น. (125.26.68.243/192.168.212.168) แจ้งลบ
(9106) เรียน อ. ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจงชื่อผู้ควบคุมสาระศิลปะ โรงเรียนอนุบาลกันทารมย์ จิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทภาพไทย กิจกรรมสากลวาดลายเส้นประ กอบแสงเงา กิจกรรมประติมากรรมนูนสูง ผู้ฝึกซ้อมคือ นายเกรียงไกร ไชยสัตย์
โดย: เพ็ญ วันที่ 08-08-2551 เวลา 12:38 น. (125.26.68.243/192.168.212.168) แจ้งลบ
(9107) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ผลการแข่งขันร้องเพลงทักษะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้เหรียญทอง ไม่ใช่เหรียญทองแดง
โดย: ครู ธนภรณ์ วันที่ 08-08-2551 เวลา 12:44 น. (125.26.68.243/192.168.212.168) แจ้งลบ
(9109) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ช่วยติดตาม ตามที่ 9099 และ 9100 เสนอด้วย ว่ามีปัญหาที่ใด
โดย: อยากรู้ วันที่ 08-08-2551 เวลา 13:11 น. (125.26.69.154/192.168.212.2) แจ้งลบ
(9110) ขอขอบคุณ อ.ทวีศักดิ์ ที่ลงข้อมูลของโรงเรียนตะดอบวิทยาให้ ข้อมูลถูกต้องแล้วครับ ขอบคุณคร้าบ ๆ ๆ
โดย: ครูศิลปะ วันที่ 08-08-2551 เวลา 14:10 น. (118.175.171.131/) แจ้งลบ
(9112) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อครูฝึกซ้อมกลุ่มสาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดังนี้ กิจกรรมสร้างสรรค์ของที่ระลึก ผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญประภา หินเงิน และนายเกรียงไกร ไชยสัตย์ กิจกรรมสร้างสรรค์เครื่องประดับ ผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญประภา หินเงิน และนายเกรียงไกร ไชยสัตย์ ขอบคุณคะ
โดย: ครูเพ็ญประภา วันที่ 08-08-2551 เวลา 16:32 น. (125.26.68.243/192.168.212.155) แจ้งลบ
(9113) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขชื่อนักเรียนในกิจกรรม สร้างสรรค์เครื่องประดับ ช่วงชั้นที่ 2 สาระศิลปะ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ที่เขียนถูกต้อง คือ เด็กหญิงนิธินันท์ จรัสชัยโรจน์ ขอบคุณค่ะ
โดย: ครูเพ็ญประภา วันที่ 08-08-2551 เวลา 16:41 น. (125.26.68.243/192.168.212.155) แจ้งลบ
(9114) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์ แจ้งชื่อครูฝึกซ้อม กิจกรรมเดี่ยวพิณ สาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ผู้ฝึกซ้อม คือ นายกฤษณะ เพียซุย ขอแก้ไข คำนำหน้าชื่อเด็ก ดังนี้ กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องเล่นแก้จากเด็กชายวรชา เป็นเด็กหญิง กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องประดับ แก้จากเด็กชายกชกร เป็นเด็กหญิง ขอบคุณมาก
โดย: ครูเพ็ญประภา วันที่ 08-08-2551 เวลา 16:56 น. (125.26.68.243/192.168.212.155) แจ้งลบ
(9115) เรียนคณะกรรมการระดับปฐมวัยทุกท่าน เกณฑ์โยน - รับบอลมาเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขันทั้งๆ ที่โรงเรียนแต่ละโรงก็ซ้อมใส่เกณฑ์ที่จัดส่งให้ แต่พอมาถึงสนามแข่งกลับบอกว่า 110 ขึ้นไปถึงจะได้เหรียญทอง เกณฑ์ที่ส่งให้คือ 99 ลูกขึ้นไป มันยุติธรรมแล้วหรือยังถ้าว่าแจ้งทางเนตเปิดดูก็ยังเป็นเกณฑ์เก่าอยู่ หรือว่าเอาตามเกณฑ์โรงเรียนของตนเองที่ทำได้ อยากให้มีความยุติธรรมมากกว่านี้
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 08-08-2551 เวลา 19:39 น. (222.123.220.163/) แจ้งลบ
(9116) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอแก้ไขรายชื่อกิจกรรมร้องเพลงพื้นเมืองหมอลำร.ร.บ้านผักขะเหรียญเงินเด็กหญิงกนิษฐา เสาเวียง ผ้ฝึกสอน นางเกษร สมใจ ขอบคุณค่ะ
โดย: เกษร วันที่ 08-08-2551 เวลา 19:56 น. (125.25.248.213/) แจ้งลบ
(9117) ขอแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในสถานการณ์ การประกวดร้องเพลงพื้นเมืองหมอลำ ณ เวทีพูนดิน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 2 ส.ค.51 พบว่า จัดให้มีการร้องประกวดเพลงพื้นเมืองหมอลำ โดยช่วงชั้นที่1 และ2 ขึ้นร้องคละกันอย่างไม่มีระบบ ไม่ได้แยกให้ชัดเจนว่า ช่วงใดเป็นการร้องของช่วงชั้นท่ 1 หรือ 2 ส่งผลให้กรรมการเองตัดสินและส่งผลผิดๆ เช่น ร.ร.บ้านหนองแลงระไง มีผลการแข่งขั้น ในช่วงชั้นที่ 2 ตั้ง 2 คน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ ร.ร.ใด จะส่งเข้าประกวดในแต่ละช่วงชั้น ได้ 2 คน และได้รางวัล เหรียญทองกับเหรียญเงิน อีกกรณีหนึ่ง ร.ร.บ้านขาม นร.ที่ร้องหมอลำ อยู่ชั้น ป.1 ผลการประกวด ก็ไปแสดงผลอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่ง ได้เหรียญเงิน หรืออะไรกันแน่ ดูแล้วงง ครูเองซึ่งเป็นผู้ชม ไม่เข้าใจ และถ้า ท่านอื่น ได้เห็นสภาพในวันนั้นและระบบการจัด การตัดสิน ก็คงจะงงเช่นกัน ฝากเป็นข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการแข่งขันให้เป็นระบบที่ดี และผลการดัตสินที่มาตรฐานในปีต่อไปด้วย เพราะเชื่อว่า กรรมการตัดสิน คงจะเป็นคนเดิมอยู่บ้างในปีหน้า
โดย: ครูผู้อยู่ในเหตุการณ์และติดตามผล วันที่ 08-08-2551 เวลา 22:39 น. (118.174.165.135/) แจ้งลบ
(9118) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะหืแก้ไขชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องประดับ แก้จากเด็กหญิงกรกช เป็นเด็กหญิงกชกร ขอบคุณคะ
โดย: ครูเพ็ญประภา วันที่ 09-08-2551 เวลา 01:10 น. (118.174.1.173/) แจ้งลบ
(9121) เรียน อ. ทวีศักดิ์ ทำไมผลการแข่งขันทักษะปฐมวัยโรงเรียนที่ได้เหรียญมีแต่อนุบาลศรีสะกษ ทำไมไม่ลงผลการแข่งขันให้โรงเรียนอื่นบ้าง ทุกโรงเรียนก็อยากให้โรงเรียนตัวเองมีชื่อขึ้นแสดง โทรไปถามก็บอกว่าได้แต่ไม่เห็นลงเลย อีกทั้งไม่ลงสรุปเหรียญตรงกับความป็นจริง และชื่อครูผู้ฝึกซ้อมทำไมไม่ลงให้ในเมื่อเขียนให้พร้อมชื่อนักเรียนแล้ว
โดย: ครูที่สงสัย วันที่ 09-08-2551 เวลา 10:56 น. (61.7.132.140/) แจ้งลบ
(9122) ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อนักเรียนในกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่1 โรงเรียนบ้านคำเนียม( คำเนียมวิทยาคาร)ที่ถูกต้องคือ ด.ญ. อรัญญา บุญมาพันธ์ และผู้ฝึกซ้อมคือ นางสาวนันทิดา สุขอ้วน ทั้งช่วงชั้นที่ 1,2
โดย: ครูผู้ฝึกซ้อม วันที่ 09-08-2551 เวลา 11:06 น. (61.7.132.140/) แจ้งลบ
(9125) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ช่วยแก้ไขเกียรติบัตรโรงเรียนบ้านเห็นอ้ม ศิลปะสร้างสรรค์เครื่องประดับ เด็กหญิงศรลักษณ์ เถาแก้ว เป็น ศิริลักษณ์ เภาแก้ว ผู้ฝึกสอน นางพิจิตร รุ้งแก้ว ศิลปะสร้างสรรค์ของที่ระลึก ผู้ฝึกสอน นางศรีอรุณ ประสานพันธ์ ศิลปะสร้างสรรค์เครื่องใช้ นางสมใจ บัวเกษ ด้วยคะ
โดย: ผู้ฝึกสอน วันที่ 09-08-2551 เวลา 20:22 น. (125.26.71.131/) แจ้งลบ
(9126) เมื่อไรจะออกผลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่วัดพระโต
โดย: เด็กหล่อ วันที่ 09-08-2551 เวลา 20:36 น. (222.123.222.16/) แจ้งลบ
(9127) งง
โดย: งง วันที่ 09-08-2551 เวลา 20:37 น. (222.123.222.16/) แจ้งลบ
(9128) งง
โดย: งง วันที่ 09-08-2551 เวลา 20:37 น. (222.123.222.16/) แจ้งลบ
(9129) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อผู้ฝึกสอนกลุ่มสาระศิลปะช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้าดังนี้ กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องใช้เด็กหญิงสุกรรณิการ์ ทานนท์ เด็กหญิงนันทพร เอ็มประโคน และเด็กหญิงกนกวรรณ ถ้ำทอง ผู้ฝึกสอน นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง และนางฐติรัตน์ อินถวา กิจกรรมออกแบบพาณิชย์ศิลป์ประเภทสิ่งพิมพ์แสตมป์หรือปกหนังสือช่วงชั้นที่2 เด็กหญิงเกสร จันมณี ผู้ฝึกสอน นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: ผู้ฝึกสอน วันที่ 09-08-2551 เวลา 21:20 น. (118.174.197.230/) แจ้งลบ
(9130) อาจารย์ทวีศักดิ์ครับ ขอความอนุเคราะห์ลงชื่อผู้ฝึกสอนในช่องผู้ฝึกสอนกลุ่มสาระศิลปะ(กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่งช่วงชั้นที่ 2)คือ นายสุทธิวัฒน์ มัศยามาศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก กลุ่มบูรพาโนนคูณ
โดย: ครูผู้ฝึกสอน วันที่ 09-08-2551 เวลา 22:06 น. (118.174.193.104/) แจ้งลบ
(9131) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อนักเรียนในกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้าดังนี้ กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องใช้ ที่ถูกต้อง1.เด็กหญิงสุกรรณิการ์ ทานนท์ 2.เด็กหญิงนันทพร เอ็มประโคน 3.เด็กหญิงกนกวรรณ ถ้ำทองค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ผู้ฝึกสอน วันที่ 09-08-2551 เวลา 22:13 น. (118.174.197.230/) แจ้งลบ
(9132) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อครูฝึกสอน สาระศิลปะ กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 2 ผู้ฝึกสอนคือ นางจิตรลดา สังวัง และแก้ไขชื่อเด็กหญิงมลิวรรณ สุภาพ เป็น เด็กหญิงมะลิวรรณ สุภาพ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ผู้ฝึกสอน วันที่ 09-08-2551 เวลา 22:24 น. (118.174.197.230/) แจ้งลบ
(9133) ตอบ ร.ร.บ้านโนนสายฯ เปลี่ยนชื่อนักเรียน ให้แจ้งศูนย์ฯ แข่งขัน ครับ
โดย: ทวีศักดิ์ สพท. วันที่ 09-08-2551 เวลา 22:28 น. (125.26.71.38/) แจ้งลบ
(9141) เรียน อ. ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แก้ข้อมูลผลการแข่งขัน สาระศิลปะ กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธิ์ ช่วงชั้นที่๑ เด็กหญิงปภาพินท์ ทองเขียว ร้องพงลูกทุ่งช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงนิยากรณ์ สายแก้ว นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วังหิน ให้แก้เป็นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ อำเภอเมืองฯ ด้วยคะ ชื่อครูฝึกสอน นางบัวสอน สุพล
โดย: ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ วันที่ 10-08-2551 เวลา 11:00 น. (222.123.50.122/) แจ้งลบ
(9142) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผลการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษช้นป.3 ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ได้เหรียญทองซึ่งได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบแล้วเรียบร้อยแล้ว แต่ในสรุปเหรียญยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
โดย: ครูอนุบาลกันทรารมย์ วันที่ 10-08-2551 เวลา 11:25 น. (125.26.68.186/192.168.212.153) แจ้งลบ
(9143) ตอบ 9142 รอให้ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เปลี่ยนให้ครับ
โดย: ทวีศักดิ์ สพท. วันที่ 10-08-2551 เวลา 11:32 น. (125.26.68.117/) แจ้งลบ
(9144) ผลการแข่งทักษะการวาดภสพจากสิ่งเร้าระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)ได้เหรียญเงินแต่ในสรุปผลไม่มีรายชื่อเลย ช่วยติดตามให้ด้วย
โดย: ครูปฐมวัยหนองแก้ว วันที่ 10-08-2551 เวลา 12:12 น. (125.26.122.154/) แจ้งลบ
(9145) เรียน อ.ทวีศักดิ์ การแข่งขันอัฉริยภาพคณิตศาสตร์ ช่วง 2 ไม่ให้นักเรียนทดเลขในข้อสอบหรือกระดาษทดใดๆเลย งงนะท่าน ทำได้ไง
โดย: ครูผู้เฝ้าดูห่างๆ วันที่ 10-08-2551 เวลา 15:41 น. (202.149.25.234/) แจ้งลบ
(9147) เรียนอาจารย์ทวีศักดิ์ ผลการแข่งขัน รับ - โยนบอล ระดับปฐมวัย ผลการแข่งขันออกแล้ว ทำไมผู้ที่ได้รับรางวัล มีเพียงคนเดียว ในเมื่อ รับ - โยนบอล ต้องมี 2 คน ทำไม ให้เหรียญคนเดียว มีช่อง เดียว ขอความกระจ่างด้วยคะ
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 10-08-2551 เวลา 17:57 น. (222.123.50.221/) แจ้งลบ
(9148) ทางศูนย์แข่งขันปฐมวัย น่าจะยังกรอกไม่เสร็จครับ
โดย: ทวีศักดิ์ สพท. วันที่ 10-08-2551 เวลา 18:45 น. (125.26.68.117/) แจ้งลบ
(9153) ศูนย์แข่งขันปฐมวัย ทำไมกรอกคะแนนและสรุปผลช้าจัง ทำอะไรอยู่จ๊ะ ครูปฐมวัยอยากทราบผลที่เป็นทางการ เห็นขึ้นแต่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นไปได้อย่างไง ขอชมเชยศูนย์ภาษาต่างประเทศ รวดเร็วทันใจ ถูกใจวัยรุ่นจริงๆ
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 10-08-2551 เวลา 21:17 น. (118.174.221.53/) แจ้งลบ
(9154) เรียนคุณครูเลขาศูนย์ บ้านตะดอบ ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อยู่ไหนคะ ผลเสร็จหรือยังคะ ตอบด่วนด้วยคะ
โดย: ครูวิทย์ วันที่ 10-08-2551 เวลา 23:30 น. (222.123.52.199/) แจ้งลบ
(9155) เรียน อาจารย์ ทวีศักดิ์ ผลการแข่งขัน รับ - โยนบอล ปฐมวัย ทำไม ได้ 2 เหรียญ ได้เฉพาะโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ให้เหรียญเดียวและไม่มีช่องเพิ่ม ให้โรงเรียนอื่นๆ เลย ไม่ยุติธรรมเลย
โดย: ครูอนุบาล วันที่ 10-08-2551 เวลา 23:38 น. (222.123.52.199/) แจ้งลบ
(9157) ขอความกรุณาแก้ไขเพิ่มเติมครับ..โรงเรียนบ้านกระแชงฯ อ.พยุห์ ศิลปะเหรียญทอง ผู้ฝึกสอน นายประสงค์ พรหมโลก / รับ - โยนบอล ปฐมวัย เหรียญทอง ผู้ฝึกสอน นางฐิติพร เสนาะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
โดย: บรรพต วันที่ 11-08-2551 เวลา 08:19 น. (118.175.216.54/) แจ้งลบ
(9159) เห็นใจอาจารย์ทวีศักดิ์ ถูกต่อว่าเรื่องผลการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยมากไม่รู้ว่าช้าอยู่ที่ใคร ลงช้าดีกว่าไม่ลงให้ Thank You.
โดย: ผู้บริหาร วันที่ 11-08-2551 เวลา 09:01 น. (61.19.213.218/) แจ้งลบ
(9160) ประกาศผลโปงลางหน่อยครับท่านอาจารย์
โดย: นักเรียน วันที่ 11-08-2551 เวลา 10:17 น. (61.19.213.77/) แจ้งลบ
(9161) เรียนอ.ทวีศักดิ์ กรุณาเพิ่มชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันโยน-รัยบอลปฐมวัยรางวัลเหรียญเงินร.ร.บ้านผักขะคือ 1.เด็กชายณัฐพล กาลำดวน 2.เด็กชายธนพล บุญวาส ครูผู้ฝึกสอน นางเกศรินทร์ ธานีวัฒน์และนางสาวสุภาวะดี สัมนา ขอบคุณมากค่ะ
โดย: เกษร วันที่ 11-08-2551 เวลา 10:22 น. (125.26.70.232/) แจ้งลบ
(9163) ยังไม่ประกาศผลการแข่งขันศิลปะช่วงชั้นที่3,4ที่โรงเรียนไกรภักดีเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 10 ส.ค.51 เหรอค่ะ
โดย: นักเรียน วันที่ 11-08-2551 เวลา 11:43 น. (125.25.214.49/192.168.0.149) แจ้งลบ
(9165) ผลการแข่งขันวิทย์ช่วงชั้นที่ 1-2 ช้ามาก ช่วยตอบหน่อยจะประกาศผลเมื่อไหร่
โดย: ครูวิทย์ วันที่ 11-08-2551 เวลา 15:24 น. (202.149.25.233/) แจ้งลบ
(9166) ขอทราบผลการแข่งขันทักษะวิทย์ ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
โดย: เอกวิทย์ วันที่ 11-08-2551 เวลา 15:32 น. (125.26.68.129/) แจ้งลบ
(9167) แจ้งรายชื่อผู้ฝึกสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ ในสาระศิลปะ ของโรงเรียนบ้านโนนผึ้งดังนี้ กิจกรรมสร้างสรรค์เตรื่องประดับ,ขกิจกรรมสร้างสรรค์องที่ระลึกและกิจกรรมสร้างสรรค์ของใช้ คือนางเยาวลักษณ์ บุรกรณืและนายประภาษ บุรกรณ์
โดย: ครูโรงเรียนบ้านโนนผึ้ง วันที่ 11-08-2551 เวลา 17:57 น. (117.47.169.156/) แจ้งลบ
(9168) เรียนผูจัดการแข่งขันสาระศิลป(กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกกิจกรรม)ตามเกณฑ์ ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมทีมหนึ่งมี 2 คน มีบางโรงเรียน ส่ง 3-4 คน เห็นแล้ว ..งง ยังไงกันไม่ทราบ
โดย: ครูน้อย วันที่ 11-08-2551 เวลา 18:03 น. (117.47.169.156/) แจ้งลบ
(9171) ครูปฐมวัยอยากทราบผลที่เป็นทางการ เห็นขึ้นแต่อำเภออื่น อำเภอกันทรารมย์ เป็นไปได้อย่างไง ขอชมศูนย์ภาษาต่างประเทศ รวดเร็วทันใจ ถูกใจวัยรุ่นจริงๆ โดย: ครูปฐมวัย
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 11-08-2551 เวลา 20:16 น. (117.47.75.50/) แจ้งลบ
(9172) เรียนผู้รับผิดชอบการแข่งขันทักษะปฐมวัย ในการแข่งขันพอเสร็จแล้วประกาศผลผู้ได้รับรางวัลหน้าห้องที่ทำการแข่งทุกประเภททุกรางวัล พอมาดูผลไม่เห็นโรงเรียนของตนเองที่ขึ้นเว็ปไซด์ ทำให้มีความรู้สึกถึงความเสมอภาคนี้หายากเหลือเกินแม้แต่การแข่งขันระดับแค่นี้ มีความข้องใจสงสัยเหลือเกินเพราะผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่ชัดเจนเลย ขอความเสมอภาคด้วยคะผู้บริหารติงมาเพื่อให้ยืนยันว่าได้และต้องการความถูกต้องในการทำงานของผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันและอีกอย่างทุกรายการควรให้รางวัลขั้นตำน่าจะได้เหรียญทองแดงก็ดืใจแล้วครูบ้านนอกอุตส่าห์ขนเด็กมาเอาประสบการณ์เห้นใจเถอะครับ
โดย: ผอ.บ้านนอก วันที่ 11-08-2551 เวลา 20:22 น. (117.47.75.50/) แจ้งลบ
(9173) เรียน อ.ทวีศักดิ์ กรุณาช่วยประสาน ประกาศผลคณิตฯช่วงชั้นที่ 3 ด้วยครับ มีผู้เฝ้ารอฟังผลจำนวนมากฯ ขอบคุณครับ..ฯ
โดย: ครู คณิตฯ วันที่ 12-08-2551 เวลา 10:17 น. (118.174.26.22/) แจ้งลบ
(9174) เรียนท่านอ.ทวีศักดิ์ครับ กรุณาช่วยประสานกับผู้รับผิดชอบ ประกาศผลสุขศึกษา ช่วงชั้นท่ 1 -2 ด้วยครับ หลายวันแล้วนะครับมีคนรอคอยเป็นจำนวนมากๆๆๆๆ ขอขอบคุณครับ
โดย: ครูอนามัย วันที่ 12-08-2551 เวลา 12:14 น. (118.174.179.167/) แจ้งลบ
(9181) เมื่อไหร่จะประกาศผลการแข่งขันกระโดดเชือกช่วงชั้นที่1-2ครับผมตื่นเต้นครับ ผมได้เหรียญทอง ขอบคุณครับ
โดย: นักเรียนบ้านก่อโนนหล่องครับผม วันที่ 12-08-2551 เวลา 16:11 น. (58.147.36.27/) แจ้งลบ
(9182) หนูก็อยากทราบผลวาดภาพวิทยาศาสตร์ ชช 2 ค่ะ
โดย: น้องมิ้ว ก่อโนนหล่อง วันที่ 12-08-2551 เวลา 16:13 น. (58.147.36.27/) แจ้งลบ
(9184) ผลวิทย์ทำไมช้าจัง น่าเบื่อที่สุดรอนานแล้ว จัดการแข่งขันก็ไม่ดีแย่กว่าสาระอื่นๆ อย่างเช่นยอดนักพูดแทนที่จะแยกหลายๆห้อง เพราะอิงเกณฑ์อยู่แล้วกลับเอาไปแออัดห้องเดียวแทบจะไม่มีอากาศหายใจ คนก็ไม่ได้ชมแล้วจะมีประดยชน์อะไร แย่มาก ปีหน้าปรับปรุงใหม่ด้วย รอผลนานเกินไป
โดย: ครูวิทย์ที่มีวิสัยทัศน์ วันที่ 12-08-2551 เวลา 22:55 น. (125.26.126.61/) แจ้งลบ
(9187) การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ กรรมการที่ตรวจการเขียนบรรยาย ใช้กรรมการหลายคนตรวจก็หลายมุมมองความเที่ยงตรงจึงน้อยลง ถ้าใช้ครูคนเดียวตรวจก็ช้า เดี๋ยวตรวจเข้าข้างแต่โรงเรียนของตนเอง ควรแก้ไขกระบวนการตรงนี้ใหม่ เพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่าย แต่ผลวิทย์ช้ามากจริงๆ เหมือนครูวิทย์ที่มีวิสัยทัศน์ว่า ทำงานเหมือนเต่า เสียชื่อครูวิทย์หมดเลย
โดย: ครูวิทย์บ้านนอก วันที่ 13-08-2551 เวลา 06:58 น. (125.26.68.140/) แจ้งลบ
(9191) ทำไมผลคณิตศาสตร์ ไม่ลงเน็ตเสียทีครับ
โดย: ครูคณิต วันที่ 13-08-2551 เวลา 09:03 น. (118.175.169.94/) แจ้งลบ
(9195) ขอความอนุเคราะห์ ลงชื่อครูผู้ฝึกสอนให้ด้วยนะคะ กิจกรรมวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 2 ( เงิน )ร.ร.บ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) คือ นางอินทิรา ขันชะลี ขอบคุณค่ะ
โดย: ครู ร.ร. วันที่ 13-08-2551 เวลา 10:26 น. (118.175.171.149/) แจ้งลบ
(9196) ขอความอนุเคราะห์ลงชื่อผู้ฝึกสอนให้ด้วยนะคะ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ร.ร บ้านโนนแย้ คือ นางสาวจันทร์เพ็ญ สิงห์สาย ขอบคุณค่ะ
โดย: ครู ร.ร โนนแย้ วันที่ 13-08-2551 เวลา 10:34 น. (118.175.171.149/) แจ้งลบ
(9197) โนนเพ็กวิทยาคม อ.พยุห์ ก็ได้เหรียญรางวัลเหมือนกันทำไมไม่มีชื่อ
โดย: ครู วันที่ 13-08-2551 เวลา 11:36 น. (118.175.169.159/) แจ้งลบ
(9198) ผลการแข่งขันประกวดมารยาท ช ช 3-4 จะออกวันใหน แข่งเสร็จตั้งแต่วันที่ 9 แล้ว จะได้ทำใจ
โดย: อยากรู้คือกัน วันที่ 13-08-2551 เวลา 11:54 น. (61.19.213.77/) แจ้งลบ
(9200) ยังไม่ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมทางศิลปะที่โรงเรียนไกรภักดีเป็นเจ้าภาพเหรอค่ะ ช้าจัง สรุปเหรียญทองบางโรงเรียนก็ไม่เห็นตรงเลย
โดย: ครูศิปล์ วันที่ 13-08-2551 เวลา 13:20 น. (125.25.218.84/192.168.0.149) แจ้งลบ
(9202) แม่ใหญ่อุ้ยอยู่ใส
โดย: พ่อใหญ่เปียก วันที่ 13-08-2551 เวลา 20:17 น. (125.26.71.120/) แจ้งลบ
(9203) ว่าอะไรคะพ่อใหญ่เปียก อยู่บ้านคะพิมพ์ผลการแข่งขันอยู่จ๊ะนักเรียนได้เหรียญมาก ต้องการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ โทรถามได้ตลอดเวลานะคะ
โดย: แม่ใหญ่อุ้ย วันที่ 13-08-2551 เวลา 20:25 น. (125.26.68.90/) แจ้งลบ
(9204) ว่าอะไรคะพ่อใหญ่เปียก อยู่บ้านคะพิมพ์ผลการแข่งขันอยู่จ๊ะนักเรียนได้เหรียญมาก ต้องการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ โทรถามได้ตลอดเวลานะคะ นักเรียนเข้าแข่งขัน 1980 คน
โดย: แม่ใหญ่อุ้ย วันที่ 13-08-2551 เวลา 20:26 น. (125.26.68.90/) แจ้งลบ
(9205) ตอบครูวิทย์ที่มีวิสัยทัศน์ สาระวิทย์ ช่วงชั้นที่ 2 มี 12 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมคนเข้าร่วมแข่งขันมาก 1980 คน งบประมาณได้รับจาก สพท. 7000 บาท จะแข่งขันหลายวันก็ไม่ได้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแบบทีม เดี่ยวมีน้อย ดิฉันบอกว่าถ้าต้องการทราบเร็วให้โทรหาดิฉันได้ตลอดเวลา ผลการแข่งขันที่สรุปเป็นเอกสารกระดาษมีไว้ให้ท่านสอบถามแล้วที่กลุ่มส่งเสริมแล้ว นะคะ ถ้าท่านสงสัยบรรยากาศการแข่งขัน ให้ท่านนึกถีงปี 2548 ที่แข่งที่อาคารวีสมหมาย ปี 2549 ที่อนุบาลวัดพระโต และปี 2551 ก็ที่อนุบาลวัดพระโต
โดย: เลขาศูนย์วิทย์ วันที่ 13-08-2551 เวลา 20:45 น. (125.26.68.90/) แจ้งลบ
(9206) ช่วยแก้ไขข้อมูลด้วยคะ รร.บ้านคูเมือง ชื่อ ครูผู้ฝึกสอนเป็นอนัญญาคะ และช่วยลงชื่อเด็กที่เข้าแข่งขันโยนรับบอล ด.ช.อภิสิทธิ์ พูลแก้ว และ ด.ช.อดุลย์ จันทรักษา จะได้พิมพ์ใบประกาศได้คะ ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 13-08-2551 เวลา 21:12 น. (124.157.148.177/) แจ้งลบ
(9208) อ.ทวีศักดิ์ ครับ ขอความอนุเคราะห์ลงชื่อผู้ฝึกสอนให้ด้วยครับ กิจกรรมแข่งขันทักษะสาระศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2คือ นายอุทิศ จันทะรัตน์ ขอบคุณครับ( ทอง ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูงประเภทปั้นลายไทย ด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน (๒) เด็กชายกฤษดา ทิพย์รักษา ทอง ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน (โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) )
โดย: ครู วันที่ 14-08-2551 เวลา 08:42 น. (118.175.215.64/) แจ้งลบ
(9209) อ.ทวีศักดิ์ค่ะช่วยเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนและผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกชายเดี่ยว ช่วงชั้นที่1 คือ ด.ช.สุรเชษฐ์ เกษพิลุน ครูผู้ฝึกสอน นางวัชรี ศรีคราม ช่วงชั้นที่ 2 คือ ด.ช.ทวีโชค อำพร ครูผู้ฝึกสอน นายภาสธร ยาวโนภาส (เหรียญทอง) และกิจกรรมวาดภาพไทย ,วาดภาพคนครึ่งตัว ช่วงชันที่ 2 ผู้ฝึกสอนคือ นายสุวิทย์ ทองบ่อ กิจกรรมความเป็นเลิศทางภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ผู้ฝึกสอนคือนางวัชรี ศรีคราม กิจกรรมโยนรับลูกบอล ด.ญ.กชพรรณ ลุนศรี ด.ญ.สุภาพร แก้วรักษา , กิจกรรมสร้างภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ ด.ญ.สมฤทัย เหลียวสูง ด.ญ.อนุชา อนุอัญ ผู้ฝึกสอนคือ นางคำวัน เสือซ่อนพงษ์
โดย: ครูบ้านนอก วันที่ 14-08-2551 เวลา 09:38 น. (118.175.215.66/) แจ้งลบ
(9211) เรียน อ. ทวีศักดิ์ สรุปเหรียญ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ กระโดดเชือกช่วงชั้นที่ 1ได้เหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 2 ได้เหรียญทอง ทังผู้หญิงและผู้ชาย ช่วยเช็คให้ด้วย
โดย: โด ครู อกร. วันที่ 14-08-2551 เวลา 11:16 น. (125.26.69.18/192.168.212.155) แจ้งลบ
(9212) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์ แจ้งหรียญสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยื ให้ทราบด้วย ขอบคุณคะ
โดย: ครู เพ็ญประภา วันที่ 14-08-2551 เวลา 11:25 น. (125.26.69.18/192.168.212.155) แจ้งลบ
(9214) ผลการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)ช่วงชั้นที่ 3-4 โรงเรียนละทายวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดแข่งขันที่โรงเรียนไกรภักดี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2551 ป่านนี้ยังไม่ประกาศผล หรือจะรู้ผลเฉพาะกรรมเท่านั้นหรือครับ เจ้านาย
โดย: ครูสอนศิลป์ วันที่ 14-08-2551 เวลา 13:33 น. (118.175.171.131/) แจ้งลบ
(9216) แจ้งให้ท่าน ทวีศักดิ์ แก้ไขผลการแข่งขันวาพภาพความคิดริเร่มสี้งสรรค์และจินตนาการทางวิทยาสาสตร์ เป็นเด็กหญิงณัฐธิดา อุ่นใจ จากโรงเรียนโนนดู่ อ.โนนคูณ เป็นโนนดู่ อ.วังหิน และอ.พิทักษ์ พันธ์จันทร์ เป็นผู้ฝึกสอนด้วยครับ
โดย: ครูวังหิน วันที่ 14-08-2551 เวลา 14:50 น. (118.175.176.197/) แจ้งลบ
(9219) โรงเรียนที่ชื่อซ้ำกัน ให้แจ้งรายชื่อเด็กนักเรียนด้วย ครูจะได้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขทันเวลา
โดย: ครูหน่อย วันที่ 14-08-2551 เวลา 15:22 น. (118.175.176.197/) แจ้งลบ
(9220) เรียน อ.ทวีศักดิ์ กิจกรรมกระโดดเชือกหญิงเดี่ยว ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนบ้านโนนด่ กลุ่มวังหิน 2 ได้เหรียญทอง ช่วยลงชื่อนักเรียนด.ญ.รัศมี บุญตา ครูผ้ฝึกสอน นางวนิดา ศรีสง่า ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย: ครูผ้ฝึกสอน วันที่ 14-08-2551 เวลา 15:28 น. (118.175.176.197/) แจ้งลบ
(9222) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอเพิ่มชื่อนักเรียนสาระสุขศึกษาโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ช่วงชั้นที่ 1 เด็กหญิงชลิดา คำโสภา และเด็กหญิงจิรนันท์ อรัญถิตย์ ครูผู้ฝึกสอน นางธนภรณ์ สิมมา ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ครู อกร. วันที่ 14-08-2551 เวลา 17:48 น. (125.26.69.18/192.168.212.173) แจ้งลบ
(9226) เรียนท่านอ.ทวีศักดิ์ ครับขอความอนุเคราะห์ช่วยลงรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการกระโดดเชือกเดี่ยวทั้งชายและหญิง ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือกตามลำดับดังนี้ ช่วงชั้น ๑ เด็กชายอดิเรก สระเกษ และเด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ทุมทอง ครูผู้ฝึกสอน นางสิริวรรณ ทองกลม ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายศักดิ์ดา พันมา และเด็กหญิงจุไรรัตน์ ภุ่มพันธ์ ครูผู้ฝึกสอน นายสุทธิวัฒน์ มัศยามาศ ขอบคุณมาก สวัสดีครับครับ
โดย: ครูฝ่ายวิชาการ วันที่ 14-08-2551 เวลา 23:10 น. (118.174.169.93/) แจ้งลบ
(9228) แก้ไขให้หมดแล้วครับ
โดย: ทวีศักดิ์ สพท. วันที่ 15-08-2551 เวลา 04:02 น. (125.26.70.226/) แจ้งลบ
(9229) เรียน อ.ทวีศักดิ์ช่วยตรวจสอบกิจกรรมกระโดดเชือกเดี่ยวชาย ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนบ้านโนนด่กล่มวังหิน 2 ดูในประกาศผลการแข่งขันของศูนย์สาระฯได้เหรียญทองแต่ดูในเว็บไซต์ของเขต1ไม่มีชือเลยและหากตรวจสอบแล้วช่วยลงชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งคือ ด.ช.อนุชา แก้วพิลา ครูผ้ฝึกสอน นางวนิดา ศรีสง่า ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ครูผ้ฝึก วันที่ 15-08-2551 เวลา 07:19 น. (222.123.207.222/) แจ้งลบ
(9230) ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อนักเรียน ร.ร บ้านคำเนียม ( คำเนียมวิทยาคาร) ในกิจกรรมตอบปัญหาดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 จาก ด.ช ชานนท์ อิ่มเต็ม เป็น ด.ญ. สมฤทัย สมภาวะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ครู ร.ร วันที่ 15-08-2551 เวลา 08:39 น. (118.175.171.149/) แจ้งลบ
(9231) ขอความอนุเคราะห์ ลงชื่อครูผู้ฝึกสอน ในกิจกรรม วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ร.ร. บ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร )คือ นางสมจิตร สุขอ้วน ขอบคุณค่ะ
โดย: ครู ร.ร วันที่ 15-08-2551 เวลา 08:43 น. (118.175.171.149/) แจ้งลบ
(9233) เรียนอ.ทวีศักดิ์อยากทราบว่าสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสมัครไปแล้วโปรแกรมวาดภาพช่วงชั้นที่ 2 ไม่มีรายชื่อเด็กนักเรียนจะให้ทำยังไงค่ะ
โดย: ครู ร.ร. วันที่ 15-08-2551 เวลา 10:52 น. (118.175.216.60/) แจ้งลบ
(9234) แก้ไขชื่อผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (๑) เหรียญทองแดงร.ร.บ้านผักขะจากนายอดุล เสาเวียงเป็นนายสมาร์ท ศรีใสด้วยค่ะ
โดย: เกษร วันที่ 15-08-2551 เวลา 11:12 น. (125.26.70.155/) แจ้งลบ
(9235) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ช่วยเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมกระโดดเชือกเดี่ยว ชาย ช่วงชั้นที่2 โรงเรียนบ้านโนนด่ กล่มวังหิน 2 คือด.ช.อนุชา แก้วพิลา ครูผ้ฝึกสอน นางวนิดา ศรีสง่า ให้ด้วยค่ะ
โดย: ครูวังหิน 2 วันที่ 15-08-2551 เวลา 11:25 น. (118.175.176.197/) แจ้งลบ
(9239) การประกวดกลุ่มสาระศิลปะ นาฎศิลป์ กรรมการตัดสินได้ดีมาก แต่มีข้อเสียคือกรรมการแนะและติชม ผู้เข้าแข่งขันทันที ซึ่งตามหลักเกณฑ์การแข่งขันกรรมการมีหน้าที่ให้คะแนนเท่านั้นและวิจารณ์แต่ในคณะของตนเองเท่านั้นไม่ควรวิจารณ์ใส่ไมค์ เพราะไม่ทราบว่าท่านมีดีกรีอะไรจะมาติชม แล้วกรรมการอยากให้เลือกสรรค์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจบทางด้านนาฎศิลป์มาโดยตรงซึ่งมีมากมายไม่ใช่ใช้แต่กรรมการชุดเดิมๆ ควรหาพวกที่จบจากกรมศิลป์มาบ้าง ขอให้นำไปปรับปรุงในการตัดสินครั้งต่อไป ไม่ใช่ให้แสดงความคิดเห็นเฉยๆ เพราะจะได้ก้าวไปสู่ระดับอื่นได้
โดย: ครูนาฎศิลป์ชายแดน วันที่ 15-08-2551 เวลา 11:50 น. (125.26.70.26/) แจ้งลบ
(9240) ขอขอบพระคุณอ.ทวีศักดิ์ที่ช่วยกรุณาลงชื่อผู้ฝึกสอนให้จากครูปั้น (อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) รวดเร็วดีมาก
โดย: ครูปั้น วันที่ 15-08-2551 เวลา 12:19 น. (118.175.215.64/) แจ้งลบ
(9241) อ.ทวีศักดิ์ครับ ช่วยตรวจสอบกระโดดเชือกหญิง ช่วงชั้นที่2 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ อำเภอวังหินให้ด้วยครับกระโดดได้ 308 ครั้ง ทำไมได้เหรียญทองแดง
โดย: ครูพละของโรงเรียน วันที่ 15-08-2551 เวลา 14:24 น. (118.175.176.206/) แจ้งลบ
(9242) กรุณาลงชื่อเด็กนักเรียนปฐมวัยกิจกรรมโยน-รับลูกบอลให้ด้วยค่ะ คือเด็กชายยลวัฒน์ บุญเหลืองและเด็กชายคุณาธิป สงจันทร์ ร.ร.บ้านโนนงาม อ.นำเกลี้ยง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: คุณครูอ๋อย วันที่ 15-08-2551 เวลา 14:41 น. (118.175.215.65/) แจ้งลบ
(9246) เรียน อ. ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติม ชื่อนักเรียนและครูฝึกสาระสุขศึกษากิจกรรมกระโดดเชื่อกช่วงชั้นที่๑ชายเด็กชายคาวี มองมาก หญิง เด็กหญิงสุภารัตน์ วรรณคำตอบปัญหาสุขศึกษา เด็กชายณลงกรณ์ งามมาก เด็กหญิงสุพัชรี แก้วศรีบุตร ผู้ฝึก นางสาวเบญจมาศ ช่างดวงจิตร กิจกรรมกระโดดเชื่อกช่วงชั้นที่๒ เด็กชายศักดาวุฒิ สิงห์ทอง เด็กหญิงณัชาน์ ขวัญทองตอบปัญหาสุขศึกษา เด็กชายวิทวัส พรรณา เด็กชายธนากร เนตรวงค์ ผู้ฝึกนางลักษมี วงชาลี ขอบคุณมากคะ
โดย: ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ วันที่ 16-08-2551 เวลา 17:18 น. (222.123.221.25/) แจ้งลบ
(9247) _เรียน อ.ทวีศักดิ์ครับ กรุณาแก้ไขข้อมูลเหรียญรางวัลให้ด้วย สาระวิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์ ช.2 ) เหรียญเงินลำดับที่ 34-35-36 เด็กหญิงวิลาวัลย์ วินิจ พร้อมพวก โรงเรียนบ้านหนองแวง (บูรพาฯ) แก้เป็น ร.ร.บ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง ผู้ฝึกสอน นายไพรัช ก้านเกษครับ
โดย: ครูไพรัชครับ วันที่ 16-08-2551 เวลา 20:58 น. (61.19.66.149/) แจ้งลบ
(9251) เรียน อ.ทวีศักดิ์ กรุณาแก้ไขนักเรียนในสาระวิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2) นักเรียนแก้เป็น 1. เด็กหญิงวิภาพร เที่ยงเสน 2. เด็กหญิงเบญจมาศ พลทำ 3. เด็กหญิงพรรณทิพา เสนานนท์ โรงเรียนบ้านม่วงเป กลุ่มบูรพาโนนคูณ กรุณาแก้ไขให้ด้วยนะคะ
โดย: ครูวิทย์ วันที่ 17-08-2551 เวลา 18:43 น. (117.47.100.28/) แจ้งลบ
(9252) เรียน อ.ทวีศักดิ์ กรุณาแก้ไข นามสกุล ของนักเรียนที่แข่งขัน Word 2 โรงเรียนบ้านม่วงเป แก้เป็น เด็กชายวิทูรย์ เสนาภักดิ์ ครูผู้ฝึกสอน นางกรรณกร ภูมลี
โดย: ครูโรงเรียนบ้านม่วงเป วันที่ 17-08-2551 เวลา 19:42 น. (117.47.100.28/) แจ้งลบ
(9253) ช่วยแก้ไขด้วยคะ บ้านคูเมืองจาก ด.ช.สภายุทธเป็นสรายุทธคะ และช่วยลง ด.ช.อดุลย์ จันทรักษาในการโยนรับบอลด้วยคะ เพราะลงให้แค่คนเดียว ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 18-08-2551 เวลา 00:08 น. (118.174.69.220/) แจ้งลบ
(9254) ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ ผมเห็นผลการตัดสินงานแกะสลักช่วงชั้นท่ 2 วางเรียนกันไว้ตามลำดับ 12345ไปเรื่อยๆ ที่อาคารทางเข้าโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ บังเอิญผมเป็นครูบ้านนอกบ้านแถวเมืองยโส ค้อวัง มาชมงานวิชาการเพราะภรรยาเป็นครูศรีสะเกษพานักเรียนที่อยู่ศรีสะเกษมาแข่งโครงงานกพอ.ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณแกะสลัก ผมมีโอกาศเดินเข้าไปชมงานไฟฟ้า งานใบตอง แต่มาผิดสังเกตุที่งานแกะสลัก เมือ่คณะกรรมการตัดสินแล้ว ปรากฎว่ามีได้เหรียญทองประมาณ4-5 โรงเรียนนี่แหละครับคณะกรรมการวางเรียงตามคะแนนตามลำดับ ผมก๊เลยส่งสัยว่ากรรมการมองดูงานแกะสลักมีความชัดเจนขนาดไหนในการมองดูความละเอียดสวยงามด้านงานแกะเพราะผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยในฐานะจบเอกศิลปจากวิทยาลัยครูสมัยนั้นซึ่งผมก็รับงานแกะสลักต้นเทียนที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองอุบลเกือบทุกปี ผมดูยังไงมันก็ขัดความรู้สึกเกี่ยวกับงานด้านศิลปะการแกะสลัก ผมจำชื่อโรงเรียนที่ได้ 3 โรงเรียนที่ผลงานสดุดตาแบบสวยงามถูกต้องตามงานศิลปะและแบบ(กะลวดกะลาด) ดังต่อไปนี (ขอวิจารณ์หน่อยนะครับเผื่ออะไรอาจจะดีขั้นหรือตรงกับความคิดเห็นกับอีกหลายๆคนก็ได้) มีโรงเรียนหนึ่งที่แกะหลายเพชรสยาม งานละเอียดมากทุกชิ้นงานทุกดอก สวยงามทุกลาย กลีบอะเอียด และสมดุลเป็นเยี่ยม ในการจัดและน่าจะได้คะแนนเป็นที่ 1 และอีกโรงเรียนหนึ่งชื่อโพนทรายโนนเรือน่าจะได้เป็นที่ 2 ส่วนบ้านดูนสิมที่ได้ที่ 1 นั้นผมอยากให้คณะกรรมการเปรียบเทียบดอกต่อดอก บางดอกเหมือน ( เอาเสียมจกเอา ) ภาษาบ้านเฮา สงสัยสิได้ตัดแว่นให้คณะกรรมการชุดนี้ใหม่ทั้งชุดเสียแล้ว หรืออาจจะได้คะแนนมากตั้งที่มีความคิดสร้างสรรค์เอางานแกะสลักปูนปั้นหุ่นมาวาง เอ..คิดดูแล้วมันก็ไม่ใช้ประกวดรูปปั้นเนาะ กรรมการอาจจะมาผิดงาน ยังไงผมก็ขอฝากท่านประธานกรรมการตัดสินด้วยนะครับเผื่อท่านผอ.เขตอนุเคราะตัดแว่นให้(ผมถามคณะครูที่เดินชมว่าคณะกรรมการมาจากใหนครับมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใสเสี้อเหลือกางเกงสีดฎบอกว่า (ประธานกรรมการตัดสินเผิ่นมาจากบ้านดูนสิมตั๋ว)5555555
โดย: ครูอุบลฯคนค้อวัง วันที่ 18-08-2551 เวลา 00:21 น. (118.174.141.228/) แจ้งลบ
(9255) เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ช.1-2 เสร็จแล้ว เชิญรับได้ที่ศูนย์ฯอนุบาลวัดพระโต
โดย: เลขาศูนย์ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-2 วันที่ 18-08-2551 เวลา 05:13 น. (118.174.142.241/) แจ้งลบ
(9259) สรุปเหรียญของโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 เหรียญทองแดงไม่ถูกครับ ดูสรุปกับรายละเอียดข้างในไม่ตรงกันครับ ต้องเพิ่มขึ้น 2 เหรียญครับ ขอความกรุณาแก้ให้ด้วย ขอบคุณครับ
โดย: ครู นนพ. วันที่ 18-08-2551 เวลา 10:53 น. (118.175.176.206/) แจ้งลบ
(9260) เรียน อ. ทวีศักดิ์ ช่วยแก้ ผลการแข่งขัน วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เหณียญทองแดงจาก เด็กชายนพสพล พรมชาติ สังกัด สพท. เขต 1 เป็นเด็กชายนพสพล พรมชาติ โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอวังหิน นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ เป็นผู้ฝึกสอน
โดย: ครูวังหิน 2 วันที่ 18-08-2551 เวลา 12:02 น. (118.175.176.197/) แจ้งลบ
(9262) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ไม่ทราบว่าท่านจัดคณะทำงานกันอย่างไร ผลการแข่งขันจึงออกมาเหมือนจับปูใส่กระดั้ง คำถามนี้ต้องเคลียร์ด้วย
โดย: ครูผู้ที่ต้องการความถูกต้อง/ว่องไว วันที่ 18-08-2551 เวลา 12:06 น. (118.175.176.197/) แจ้งลบ
(9266) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ช่วยถามผลการแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพจากครูแหม่มด้วยว่าบ้านหนองปลาเข็งก่อไหล่ได้เหรียญเงินหรือไม่เพราะไปดูที่ติดที่กระดานหน้าห้องอนุบาลศรีสะเกษ แล้วได้เหรียญเงินแต่ที่เว็ปไม่ขึ้นให้และเกมการศึกษาแข่ง 2 คน ทำไมมีชื่อคนเดียว โรงเรียนอื่นมี 2 คน คือดช.จิระพงศ์ วงษ์เศษและดช.เฉลิมชัย โยธานันท์ ผู้ฝึกสอน นางสุภารัตน์ มามะณีและนางศุภวรรณ กนกแก้ว
โดย: ครูปฐมวัย วันที่ 18-08-2551 เวลา 18:54 น. (118.174.16.135/) แจ้งลบ
(9267) การแสดงกลวิทย์หายไปไหน แย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: นักมายากล วันที่ 18-08-2551 เวลา 19:46 น. (125.26.122.95/) แจ้งลบ
(9273) เรียน อ.ทวีศักดิ์ช่วยแก้ไขชื่อนักเรียนกิจกรรมการใช้โปรแกรมคำนวนผล (WORD)ช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เหรียญทองลำดับที่ 5 จากดญ.ศิริภัค ที่ใช้ตัว (ศ) เปลี่ยนเป็น (ส) สิริภัค ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย: ผ้ปกครอง วันที่ 19-08-2551 เวลา 07:20 น. (117.47.72.196/) แจ้งลบ
(9274) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนชื่อครูฝึกซ้อม มารยาทไทยของโรงเรียนบ้านผักขะ จากนางสาวอรณิชา พลนำ เป็น นางบุญทอง เดชกล้า
โดย: ครูบ้านผักขะ วันที่ 19-08-2551 เวลา 09:13 น. (125.26.69.116/) แจ้งลบ
(9275) เรียนอ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อครูฝึกซ้อม คณิตศาสตร์กับศิลปะของโรงเรียนบ้านผักขะ จากนางสาวอรนิชา เป็น นางสาวอรณิชา พลนำ ขอบคุณค่ะ
โดย: โดย: ครูบ้านผักขะ วันที่ 19-08-2551 เวลา 09:18 น. (125.26.69.116/) แจ้งลบ
(9276) เรียนอ.ทวีศักดิ์ กรุณาแก้ไขชื่อผู้ฝึกสอนกิจกรรมตอบปัญหาการเกษตร (๓) จากนายทองสืบ เลาเขียง เป็นนายทองสืบ เสาเวียง ตอบปัญหาวิชางานช่างพื้นฐาน (๓) เป็นนายทองสืบ เสาเวียง ขอบคุณมากค่ะ
โดย: เกษร วันที่ 19-08-2551 เวลา 10:36 น. (125.26.69.116/) แจ้งลบ
(9281) _กลุ่มสาระภาษาไทย แข่งขันเสร็จหลายวันแล้ว ทำไมล่าช้าจัง ไม่เห็นแจ้งเหรียญเลย แจ้งให้ด้วยค่ะ
โดย: ครูผู้สอน วันที่ 19-08-2551 เวลา 13:42 น. (61.19.66.33/) แจ้งลบ
(9282) ฝากถึงร.ร.ราฃประฃานุเคราะห์ฯด้วยค่ะ ส้ทตำลาวไปไหน ส้มตำไทย มาแล้ว ประกาศผลด้วยค่ะ
โดย: ครูกิจกรรมค่ะ วันที่ 19-08-2551 เวลา 13:44 น. (61.19.66.33/) แจ้งลบ
(9284) เรียน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการแข่งขันวาดภาพให้ด้วยนะคะ เพราะเนื่องจาก เด็กหญิงอักษรสวรรค์ ดวนใหญ่ รร.บ้านสร้างบาก วังหิน 2 ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้แต่ผลการแข่งขันไม่ได้รับเหรียญรางวัลใดเลย ซึ่งนักเรียนคนนี้ได้เข้าร่วมแข่งขันมาตั้งแต่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และได้รับเหรียญรางวัลตลอด แต่เมื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำไมถึงไม่ได้เหรียญใดเลย (ผลงานแย่มากหรือคะ) ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ
โดย: ครูผู้ฝึกซ้อม วันที่ 19-08-2551 เวลา 15:06 น. (118.175.176.217/) แจ้งลบ
(9285) เรียน อ .ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนบ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง ชื่อ นายพิสรรค์ ธงชัย ในสาระเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2โปรแกรมword(เหรียญทอง) และการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งช่วงชั้นที่ 2(เหรียญทองแดง)
โดย: ครูพิสรรค์ วันที่ 19-08-2551 เวลา 20:55 น. (61.19.66.248/) แจ้งลบ
(9286) สาระภาษาไทยช่วงชั้นที่ ๓,๔ แข่งเสร็จหลายวันแล้วท่านเลขาศูนย์ฯ ทำไมยังไม่แจ้งผลให้ทราบสักทีคะ
โดย: ครูผู้ฝึกสอน วันที่ 19-08-2551 เวลา 21:01 น. (118.174.61.178/) แจ้งลบ
(9288) ผลการแข่งขันทักษะศิลปะ(ทัศนศิลป์)ช่วงชั้นที่ 3,4 ที่โรงเรียนละทายวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่ ร.ร.ไกรภักดี จนป่านนี้ทำไมยังไม่ประกาศผลทั้งที่รายการอื่นที่แข่งทีหลังก็ยังประกาศไปแล้วหรือผลการแข่งขันจะเก็บไว้รู้เฉพาะกรรมการเท่านั้น หรือกรรมการจะเอาเฉพาะนักเรียนของท่านเป็นตัวแทนเหรอ(มันน่าสงสัย!)ถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะจัดการแข่งขันไปเพื่ออะไรเสียเวลาเสียกำลังใจทั้งครูผู้ฝึกสอนและเด็กเด็กเค้าก็คอยเฝ้าถามอาจารย์ทุกวันจนไม่รู้จะตอบเด็กยังงัยเพราะครูเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
โดย: ครูสอนศิลป์ วันที่ 19-08-2551 เวลา 23:52 น. (202.149.25.241/) แจ้งลบ
(9290) ผลการแข่งขันกลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียนกรรมการทำงานช้าจัง อีกกีปีจะประกาศผลละค่ะท่าน
โดย: ตรูน้อย วันที่ 20-08-2551 เวลา 06:55 น. (118.174.192.208/) แจ้งลบ
(9293) เรียน อ .ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การแข่งขันส้มตำลาว ช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอน ชื่อ นางชลพินทุ์ เอี่ยมธนวินท์
โดย: ครูมัธยมโพนค้อ วันที่ 20-08-2551 เวลา 09:17 น. (118.175.176.238/) แจ้งลบ
(9294) แจ้งศูนย์การงานอาชีพ(ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 29) รายชื่อนักเรียนที่แข่งขันโครงงานเกษตรเชิงทดลองช่วงชั้น 4 1. นายอธิปัตย์ บุญธรรม 2. นายกฤตชาญ เสาเวียง 3. นายอารยะ อารีย์ 4. นายเผ่ากมล ต้นคำ ครูผู้ควบคุม นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
โดย: ครู วันที่ 20-08-2551 เวลา 11:09 น. (61.19.213.77/) แจ้งลบ
(9297) ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านเปือย กันทรารมยฺ กับบ้านเปือยพยุ์ แยกออกให้กด้วย ไม่รู้กิจกรรมอะไรบ้าง ชื่อครูที่ไหนบ้างสับสนวุ่นวายไปหมด ชื่อนักเรียนหนึ่ง ไปอยู่โรงเรียนหนึ่ง จัดลำดับไม่ได้ เป็นความผิดพลาดของกรรมการลงข้อมูล เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ช่วยแก้ไขดวย
โดย: ครูพยุห์ วันที่ 20-08-2551 เวลา 13:38 น. (118.175.242.129/) แจ้งลบ
(9298) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอแจ้งแก้ไขรายชื่อนักเรียนและผู้ฝึกสอนที่ถูกต้องในการแข่งขันการจัดสวนแก้วแบบแห้ง ช่วงชั้นที่ 3 1.ด.ช.ภูริช สายเสน 2. ด.ช.สุวิชาญ ศิริคำ ผู้ฝึกสอน นายองอาจ จูมสีมา รายชื่อนักเรียนที่แข่งขันการจัดสวนแก้วแบบแห้ง ช่วงชั้นที่ 4 1.นายกีรติ แก้วคัณโท 2. นายขจรเกียรติ นารี ผู้ฝึกสอน นายองอาจ จูมสีมา ผู้ฝึกสอนการตำส้มตำลาว ผู้ฝึกสอน นางสาวดาวเรือง ศรีระษา
โดย: ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม วันที่ 20-08-2551 เวลา 13:49 น. (61.19.66.91/) แจ้งลบ
(9299) เรียน อ.ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์ลงชื่อตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(ช่วงชั้นที่ 2 ) ร.รอนุบาลกันทรารมย์ ดังนี้ 1. ด.ญ ณิชกานต์ จันทร์พันธ์ 2.ด.ญ ชัญญาเพชญ เพชรสิทธิ์ 3. ด.ญ นิธินันท์ จรัสชัยโรจน์ ครูผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญประภา หินเงิน ขอบคุณค่ะ..
โดย: ครู เพ็ญประภา วันที่ 20-08-2551 เวลา 15:58 น. (125.26.68.121/192.168.212.155) แจ้งลบ
(9302) เรียนอ.ทวีศักดิ์ กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของเหลือใช้ (1) เหรียญทองของร.ร.บ้านผักขะมีนักเรียนที่ร่วมแข่งขันคือ 1.ด.ญ.ภัคระมายล์ พรหมราช 2.ด.ญ.อุษา เสนจันทร์ 3.ด.ญ.นิลวรรณ ภูหารนา ผู้ฝึกสอน นางเกษร สมใจ นางสุรินนา ภูดีปิยสวัสดิ์ และนายสมาร์ท ศีรใส เท่านั้นค่ะ ที่มีรายชื่ออื่นติดมาด้วยคงเป็นร.ร.อื่นนะคะ ขอความกรุณาแก้ไขด้วย ขอบคุณมากค่ะ
โดย: เกษร วันที่ 20-08-2551 เวลา 18:21 น. (125.25.248.125/) แจ้งลบ
(9305) แจ้งเลขาศูนย์วิทย์ ชช.2 แก้ไขชื่อทักษะกระบวนการวิทย์ ชช.2 ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จากเด็กชายปาณีสม์ อรรถวัน เป็นเด็กชายปาณัสม์ อรรถวันด้วย ขอบคุณมาก
โดย: ครู วันที่ 20-08-2551 เวลา 21:39 น. (125.25.187.145/) แจ้งลบ
(9306) เรียน อาจารย์ทวีศักดิ์ครับขอความอนุเคราะห์ลงรายชื่อนักเรียนและชื่อครูผู้ฝึกสอนและแก้คำผิดของโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาโนนคูณ ดังต่อไปนี้ 1.แก้คำนำหน้าครูผู้ฝึกสอนของกิจกรรมการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ ช่วงชั้นที่ 2 เดิมนางสุทธิวัฒน์ มัศยามาศ แก้เป็นนายสุทธิวัฒน์ มัศยามาศและขอความอนุเคราะห์ให้ลงรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษาช่วงชั้นที่ 1 คือด.ช.วรวี สีเลือด และด.ช.จัตุพันธ์ จันทร์สิงห์ครูผู้ฝึกสอนคือนายจำเริญ แนวมั่น สำหรับตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษาช่วงชั้นที่ 2 คือ ด.ญ.มะลิวรรณ สีเลือด และด.ญ.ศิริพร บัลลัง ครูผู้ฝึกสอนคือ นางอรัญญา เดชคำภู และขอความอนุเคราะห์แก้อีกที่หนึ่งคือชื่อครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมงานประดิษฐ์ใบตอง(บายศรีปากชามช่วงที่ 1)เดิมคือนางเจนจิรา จันทวี แก้เป็นนางกัญจน์รัตน์ เพียรพานิชย์ รบกวนมากแล้วขอบคุณมากครับ
โดย: ครูวิชาการโรงเรียน วันที่ 20-08-2551 เวลา 22:45 น. (118.174.179.176/) แจ้งลบ
(9308) _กลุ่มสาระภาษาไทย ช.3 -4 ทำอะไรอยู่ครับ ป่านนี้ยังไม่ลงสรุปเหรียญให้ เขาจะปิดเวปอย฿่แล้วเร็วๆด้วย
โดย: ครูผู้าอนครับ วันที่ 21-08-2551 เวลา 06:22 น. (61.19.66.124/) แจ้งลบ
(9309) สตรีเน้อมเกล้า ฯ เร็วๆค่ะ เอาใจช่วย เพ่ือนรอ ออกวันนี้นะคะ ศักนภาพเราค่ะ
โดย: เอาใจช่วย วันที่ 21-08-2551 เวลา 06:25 น. (61.19.66.124/) แจ้งลบ
(9312) เรียนอาจารย์ทวีศักดิ์ ช่วยติดตามผล powerpoint 2 วัดมหาพุทธาราม ส่งแล้วผลยังไม่ขึ้นครับ
โดย: ครูผู้สอน วันที่ 21-08-2551 เวลา 09:29 น. (58.147.37.58/) แจ้งลบ
(9313) เรียนอาจารย์ทวีศักดิ์ครับ ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วยการแข่งขันใบตอง ช่วงชั้นที่ 2 ลำดับที่ 7,8,9, ( เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 ( ไม่ใช่โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ เมือง 3) ชื่อนักเรียน เด็กหญิงรัชนี ทองสกุล เด็กหญิงกาญจนา จันดากรณ์ เด็กหญิงศิริวิมล ศรีพอง ครูผู้ฝึกสอนนางรัชนี ดีพร้อม
โดย: ครูหนองนาโพธิ์ วันที่ 21-08-2551 เวลา 10:25 น. (118.175.176.206/) แจ้งลบ
(9315) เรียนอาจารย์ทวีศักดิ์ ขอความอนุเคราะห์เพิ่มชื่อนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 1. การผูกโมเดลและทักษะทางลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 2 เด็กหญิงการะเกด อุลิตประโคน เด็กหญิงเสาวภา นาครินทร์ และเด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุดร 2.กระโดดเชือกเดี่ยวช่วงชั้นที่ 1 ชาย เด็กชายวิษณุ อุ่นใจ หญิง เด็หญิงวาสนา ดีเลิศ 2. กระโดดเชือกเดี่ยว ช่วงชั้นที่ 2 ชาย เด็กชายสุเมธ ไชยวิเศษ หญิง เด็กหญิงสุวิมล ทองบาง ขอบคุณครับ
โดย: ครูหนองนาโพธิ์ วังหิน 2 วันที่ 21-08-2551 เวลา 12:04 น. (118.175.176.206/) แจ้งลบ
(9316) วันนี้เป็นวันที่ 5 แล้วที่แข่งทักษะภาษาไทยเสร็จแต่ศูนย์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4 ยังไม่ประกาศผลโรงเรียนหลาย ๆ โรงก็มีคำถามอยากทราบผลของตนเอง จะให้รอไปถึงไหน
โดย: ครูผู้สอน วันที่ 21-08-2551 เวลา 12:19 น. (203.113.22.212/) แจ้งลบ
(9318) ผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)ประการศแล้วขอขอบพระคุณคณะกรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอบคุณมากครับ
โดย: ครูผู้สอน วันที่ 21-08-2551 เวลา 13:29 น. (125.25.212.73/192.168.0.149) แจ้งลบ
(9321) แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนบ้านดงบังที่ไม่มีรายชื่อค่ะ 1.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ชช.2 เหรียญทองแดง1.ด.ญ.จารุกัญญ์ สมเสนาะ 2.ด.ญ.ธนาพร พรมสาร 3.ด.ญ.ศิรประภา คล้ายแย้ม ครูผู้สอน นางสาวณัฐวดี แก่นจักร 2.ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชช.1 เหรียญเงิน ครูผู้สอน นางกนกอร สารีบุตร 3.การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ประเภทสิ่งตีพิมพ์ (แสตมป์หรือปกหนังสือ) ชช.2 เหรียญทอง ครูผู้สอน นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ์ 4.จิตรกรรมไทยลายเส้นประเภทภาพไทย (ตัดเส้นไม่ลงสี)ชช.2 เหรียญเงิน ครูผู้สอน นางสาวอโณทัย ไชยพิมพ์ แก้ไขชื่อที่ผิดค่ะ 1.ด.ช.ธนวัฒน์ อินธเดช แก้เป็น ด.ช.ธนวัฒน์ อินธิเดช 2.ด.ญ.จารุกัญญ์ สมลเสนาะ แก้เป็น ด.ญ.จารุกัญญ์ สมลเสนาะ 3.ด.ญ.นิธินาถ แววจริง แก้เป็น ด.ญ.นิธินาถ แววจริ่ง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โดย: ดงบัง วันที่ 21-08-2551 เวลา 14:04 น. (118.175.176.240/) แจ้งลบ
(10219) ป.6/2
โดย: ดร วันที่ 11-02-2552 เวลา 17:30 น. (125.26.68.237/) แจ้งลบ
(12159) ปั้นเก่งจัง
โดย: เพื่อน 5/8 วันที่ 21-09-2552 เวลา 20:51 น. (113.53.45.125/) แจ้งลบ
(14096) อยากให้ร.ร บ้านหนองเขียว มีรูปมากกว่านี้จัง อหากเห็นการพัฒนาของ ร.ร บ้านหนองเขียว จากนักเรียนเก่าค่ะ
โดย: เด็กหญิง ดาริณี ดำรงพล วันที่ 23-06-2553 เวลา 10:01 น. (112.142.63.158/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::