http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
สพท.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.สตรีสิริเกศ อ.เมืองศรีสะเกษ นายฤกษ์ชัย ทองคำ รอง ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีข้าราชการครูจากอำเภอเมือง , กันทรารมย์ , ยางชุมน้อย และโนนคูณ เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๐๐ คน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีฯและการสื่อสารให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย และ ร.ร.สตรีสิริเกศเป็นสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้
<<ภาพกิจกรรม>>
ประกาศวันที่ 09-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 178997

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(14063) อบรมเป็นอาจิณ คศ.3 ก็ไม่ได้กิน เยียวยาก็ยังไม่รู้ชะตากรรม
โดย: ครูข้ามมูล วันที่ 11-06-2553 เวลา 21:17 น. (180.183.51.73/) แจ้งลบ
(92902411) ?H1853m :不可:同梱不可】【 http://delanocorp.com/ch.asp?list19=121
โดย: :不可:同梱不可】【 วันที่ 20-07-2558 เวลา 23:10 น. (69.30.245.114/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::