http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับภาค จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านหนองเตย ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มจังหวัด 3 จังหวัดประกอบด้วยศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และยโสธร นำโครงงานคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าประกวดโครงงานคุณธรรมระดับภาคเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรางวัลจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งมีโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเข้าประกวด 24 โครงงาน ผลการประกวดโรงเรียนบ้านหนองเตยได้รับรางวัลชมเชย (ได้ที่ 4) และเข้ารับรางวัลจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่หอประชุมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตยเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเตย ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มจังหวัด 3 จังหวัดประกอบด้วยศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และยโสธร นำโครงงานคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าประกวดโครงงานคุณธรรมระดับภาคเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรางวัลจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งมีโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเข้าประกวด 24 โครงงาน ผลการประกวดโรงเรียนบ้านหนองเตยได้รับรางวัลชมเชย (ได้ที่ 4) และเข้ารับรางวัลจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่หอประชุมติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
ประกาศวันที่ 22-08-2558
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 331

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::