http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
รร.บ้านหนองบัวไชยวาน : ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการอบรมธรรมสัญจร (เชิงบุรณาการ)
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อำเภอกันทรารมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ได้มีกิจกรรมการอบรมธรรมสัญจร (เชิงบูรณาการ) ในวันที่ 12 กันยายน 2555
โดยมีพระมหาจิรพัฒน์ จิรปุณโญ เป็นวิทยากรอบรมธรรมสัญจร
ประกาศวันที่ 17 ก.ย.55
ประกาศโดย: บังอร ลำภา จาก รร.บ้านหนองบัวไชยวาน
มีผู้อ่านแล้ว: 333

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::