ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 255910/0
  การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER TRTC Robotics Olymplad Thailand 2016"37/0
  การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี49/0
  การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2247/0
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ"34/0
  ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 20/0
  โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"20/0
  ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐"17/0
  การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 255939/0
  กำหนดการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล67/0