ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แจ้งการใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ smss

การเข้าใช้งานระบบ SMSS
ให้ รร.เข้าใช้ระบบ SMSS แทน AMSS เพราะ
1. AMSS เป็นระบบสำหรับ สนง.เขต
2. รร.เข้า AMSS จะรับหนังสือ ดูหนังสือได้อย่างเดียว
3. บุคลากรบางท่าน มีชื่ออยู่ในระบบ AMSS เดิม
เมื่อ รร.อื่น จะลงทะเบียนชื่อ รร.ใหม่ จะแจ้งว่า มีชื่อในระบบแล้ว
จึงต้องลบชื่อ ผู้ใช้ รร. ที่เคยใช้ AMSS ทั้งหมด
แล้วให้ รร. ใช้ SMSS แทน
4. สนง.เขต ติดตั้งเว็บ SMSS ให้กับทุก รร.แล้ว
5. SMSS จะมีระบบงานหลายอย่าง นอกจากรับหนังสือราชการ
รร.สามารถ เข้าไปเปิดใช้งานได้ ตามความพร้อมของ รร.
6. คู่มือและการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น ของ SMSS ดูได้ที่

http://amssplus.ubn4.go.th/smss_download/manual_smss_4_1.pdf
http://www.sisaketedu1.go.th/63/SMSS.jpg

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับสมัคร ๑-๕ ก.ค.๒๕๖๓ รายละเอีดดตามแฟ้มแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.๐๔

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.๐๔ เอกสารตามแนบท้ายนี้

โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

สพป.แพร่ เขต ๒ จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลุกกระแสการออกกำลังกาย กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ