กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 ขอประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงาน เพื่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

ไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563

ส่งไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563 สามารถดาวน์ได้ที่ https://bit.ly/3cfCyf2 และ https://bit.ly/36iKGYp

แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 เปิดระบบคัดกรอง บันทึก นร.01 แล้วตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ม.ค. 64 เวลา 17.00 น.โดยให้คุณครูดำเนินการจัดทำข้อมูลดังนี้. – ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง- ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มีความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน- ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูล ของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ครบถ้วน.ระบบจะปิดวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 17.00 น..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1 หรือที่ Line@ cctthailand https://cct.thaieduforall.org/

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประมูลขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครสอบครูธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา รับสมัครตั้งวันที่ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 63 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รร.ในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ) ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แจ้งการใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ smss

การเข้าใช้งานระบบ SMSS
ให้ รร.เข้าใช้ระบบ SMSS แทน AMSS เพราะ
1. AMSS เป็นระบบสำหรับ สนง.เขต
2. รร.เข้า AMSS จะรับหนังสือ ดูหนังสือได้อย่างเดียว
3. บุคลากรบางท่าน มีชื่ออยู่ในระบบ AMSS เดิม
เมื่อ รร.อื่น จะลงทะเบียนชื่อ รร.ใหม่ จะแจ้งว่า มีชื่อในระบบแล้ว
จึงต้องลบชื่อ ผู้ใช้ รร. ที่เคยใช้ AMSS ทั้งหมด
แล้วให้ รร. ใช้ SMSS แทน
4. สนง.เขต ติดตั้งเว็บ SMSS ให้กับทุก รร.แล้ว
5. SMSS จะมีระบบงานหลายอย่าง นอกจากรับหนังสือราชการ
รร.สามารถ เข้าไปเปิดใช้งานได้ ตามความพร้อมของ รร.
6. คู่มือและการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น ของ SMSS ดูได้ที่

http://amssplus.ubn4.go.th/smss_download/manual_smss_4_1.pdf
http://www.sisaketedu1.go.th/63/SMSS.jpg