ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.๐๔

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.๐๔ เอกสารตามแนบท้ายนี้

โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

สพป.แพร่ เขต ๒ จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลุกกระแสการออกกำลังกาย กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรม (NEW DLTV)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด ๒๕๘ โรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมในครั้งนี้  โดยมีคณะวิทยากร สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายพิทักษ์  บุญมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล นายสำราญ สาระมู เจ้าพนักงานธุรการ และ นายณัฐวุฒิ  กรไกร ครูธุรการ ###DL-ICT###

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมสัมมนาวิชาการ

แจ้งการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ส่งเสริการยกระดับวิทยฐานะ ในระดับเชี่ยวชาญ ทำวิจัยอย่างไรให้ถูกใจผู้ประเมิน เอกสารตามแฟ้มแนบ

แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

แจ้งแบบฟอร์มบักทึกข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

ประกาศโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ