ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การกำหนดจุดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย

ด้ายสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนงทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย รายละเอียดตามแนบ

ประชามสัมพันธ์มาตรการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน

ประชามสัมพันธ์มาตรการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน Go Cashless Get Cash back (ส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โรงเรียนบ้านธาตุประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

สพฐ.แจ้งกำหนดส่งผลงานประกวดเพื่อการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec- Awards ) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เอกสารตามแฟ้มแนบ

ประกวดราคาก่อสร้าง ส้วม 4 ที่นั่ง

ด้วยโรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ประกาศประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างสร้างส้วม สพฐ.4(ส้วมแบบ4 ที่นั่ง)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒฯาคลังสารสนเทศดิจิทัลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ