สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) สำหรับเด็กปฐมวัย เอกสารตามแฟ้มแนบ ที่ศธ.0517.23/ว01028

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

ขอประชาสัมพนธ์โครงการประกวด “คร D7Days” สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย  เอกสารตามแฟ้มแนบ  ที่ ศธ.04216/ว1441

ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยให้ข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุปี 2559 เข้าร่วมประชุมวันที่วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 และข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุปี 2560 เข้าร่วมในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เอกสารตามแฟ้มแนบ ที่ ศธ.0572/ว589

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ

สพฐ. แจ้งเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ  มาเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ) 

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน2563สำหรับโรงเรียน

คำขอตั้งครุภัณฑ์และรายละเอียด

โปรแกรมคำนวน ประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6

 

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561///////

การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน

สพฐ.  แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง ให้วางมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังในช่วงปิดภาคเรียน
(แฟ้มแนบ ว 6693 )

แจ้งการประชุมผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ สำรวจรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้าร่วมประชุมสัมมนาและตรวจสุขภาพในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.-08.30 น. หรือหากท่านใดประสงค์เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  กรุณาประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 086 -4616471  ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2561รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพประกันสังคม 2561