ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำเงินสด และสิ่งของ ไปมอบให้ ผวจ.ศรีสะเกษ ในวันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  พร้อมด้วย  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  นายสมโภชน์  หลักฐาน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และบุคลากรในสังกัด  นำเงินสด  และสิ่งของ  ไปมอบให้กับ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และนางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ในงานรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด  งานเทศกาลปีใหม่  สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ  ประจำปี  2563  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม  2562  ถึงวันที่  5  มกราคม  2563/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว   

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา  07.00  น. วันที่  5  ธ.ค. 62  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง  จ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  จ.ศรีสะเกษ  ศาลเยาวชนและครอบครัว  จ.ศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  พ่อค้า  และประชาชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  89  รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี  พระราชกิตติรังสี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ต่อมา  เวลา  08.30  น.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุมดอกไม้สด  กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ทั้งนี้  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – วิสคอนชิน ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือก / สรรหาครู จำนวน ๗ คน และนักเรียน จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ รัฐวิสคอนชิน สหรัฐอเมริกา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน จำนวน ๒ คน และ / หรือครู จำนวน ๑ คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยให้โรงเรียนเสนอชื่อพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางอีเมล Relationsgroup@hotmail.com และส่งไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ให้นักเรียนและครูที่ได้รับการเสนอชื่อไปเข้ารับการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ถนนศรีอยุธยา ซอย ๕ กรุงเทพมหานคร และผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

   

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ดร.ณรงค์ แสนเทพ จากบริษัท เอไอเอ ได้มอบสินไหมทดแทน จำนวน 2,242,000 บาท ให้แก่ทายาทข้าราชการที่เสียชีวิต คือ นายวราพงษ์ พิชัย อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ  ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อำเภอเมือง จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 / 2562 ประเภทโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ชื่อโครงงาน นิทานผญาเพื่อน้อง รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เกียรติบัตรนักเรียน ได้แก่ นายสมเจตน์ ร่มโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงธนัชชา การะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงธนพล เดือนหงาย เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางวิจิตรา วันเลิศ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม ศึกษา ดังนี้ ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) อำเภอกันทรารมย์ ระดับดี โรงเรียนบ้านอีต้อม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Futre Career Bootcamp

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 13.30 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๖๓

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ ระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดศรีสะเกษ ระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเมืองศรีสะเกษ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562 ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันให้รับทราบ ซึ่งมี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เมืองนครศรีลำดวน และอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ./////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว