การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76510
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75206
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76588
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73021
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72721
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=69885

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=77169
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=77075
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76415
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76312
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76049
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75687
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75172
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75077
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74980
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74304
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74225
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73021
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72969
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72739
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72721
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72483
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345

ไฟล์นำเสนอ การประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย.63

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกอังกฤษ/จีน)

รร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รับสมัครระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย.63 คัดเลือกวันที่ 27 มิ.ย.63 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง จพง.ธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

วีดิทัศน์ชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

 1. ภาพรวม มาตรฐานที่ 1-3 และข้อสังเกตที่ไม่ได้ระดับ 5
 2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 1
 3. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 2
 4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 3
 5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 4
 6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 5
 7. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 6
 8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2
 9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
 11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1
 12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
 14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 15. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
 16. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
 17. มาตรฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 2
 18. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 4
 19. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
 20. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 21. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6
 22. หลักการขับเคลื่อนและวิธีการเขียนรายงาน
 23. สรุปผลการกลั่นกรอง การประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑