ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564

DMC2564

การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

นางบังอร จันล่องคำ ครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อ-1.doc

ปกชุดที่-1

บทความ-เรื่อง-การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงเหตุผล-นางบังอร-จันล่องคำ

รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

นางบังอร จันล่องคำ ครูชำนาญการพิเศษ

โครงงานบุญบั้งไฟ

บทความเรื่องการจัดประสบการแบบเรกจิโอ-เอมีเลีย-นางบังอร-จันล่องคำ

บทคัดย่อ.doc

ไฟล์นำเสนอการประชุมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศก.1 วันที่ 16 ก.ย.64 เวลา 08.30 -16.30 น.

สพป.ศก.1 ประกาศขายพัสดุ ไม้ยูคาลิปตัส และต้นหูกวาง

สพป.ศก.1 ประกาศขายพัสดุ ไม้ยูคาลิปตัส 2 ต้น และต้นหูกวาง 1 ต้น ผู้สนใจซื้อพัสดุดังกล่าว ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบเสนอราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

B64-009

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส

เกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2564

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64

การประชุมทางไกลชี้แจงการเบิกจ่ายอินเทอร์เน็ต รร. วันที่ 25 มิ.ย.64

ชมวิดีโอย้อนหลัง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564