การแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามเกาะกลางจังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาระดับจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาจักรยานเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ

การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2563

บัญชีจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนรวม

แผนป้องกันการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม

e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อราชการการประชุมบุคลากร อัตราจ้าง 7 ตุลาคม 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1

รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบ ปี 2561

หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
 3. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครู
 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรตามมาตรา 38ค(2)
 5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 7. หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 38ค(2)
 8. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 9. หลักเกณฑ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
 10. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
 11. หลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งอำนวยการ 3 จังหวัดชายแดนใต้