รร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการพัสดุ)

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การแก้ไขใช้งานเว็บ EMIS โรงเรียน

1.การนำวิดีโอจาก Youtube มาวางในเว็บ EMIS โรงเรียน

2.การนำไฟล์ PDF มาวางในเว็บ EMIS โรงเรียน

3.การทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บ EMIS

4.การสร้างลิงก์เว็บเพจ Facebook ของโรงเรียน

5.การนำกระดานข่าวจากเว็บ รร. มาวางในเว็บ EMIS

6.การนำแผนที่ Google map มาวางในเว็บ EMIS

ขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

วิดีโอ แสดงขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76510
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75206
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76588
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73021
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72721
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=69885

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=77169
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=77075
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76415
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76312
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76049
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75687
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75172
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75077
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74980
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74304
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74225
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73021
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72969
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72739
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72721
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72483
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345

ไฟล์นำเสนอ การประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย.63

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกอังกฤษ/จีน)

รร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รับสมัครระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย.63 คัดเลือกวันที่ 27 มิ.ย.63 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ