ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

รายนามผู้มีจิตศรัทธา กฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563

สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รร.บ้านค้อยางปอ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนปฐมวัย ๑ อัตรา

รร.บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ สพป.ศก.๑ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนปฐมวัย ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้

รร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการพัสดุ)

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การแก้ไขใช้งานเว็บ EMIS โรงเรียน

1.การนำวิดีโอจาก Youtube มาวางในเว็บ EMIS โรงเรียน

2.การนำไฟล์ PDF มาวางในเว็บ EMIS โรงเรียน

3.การทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บ EMIS

4.การสร้างลิงก์เว็บเพจ Facebook ของโรงเรียน

5.การนำกระดานข่าวจากเว็บ รร. มาวางในเว็บ EMIS

6.การนำแผนที่ Google map มาวางในเว็บ EMIS

ขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

วิดีโอ แสดงขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76510
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75206
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345