การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ เอกสารดังประกาศแนบ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ตามแฟ้มแนบ

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแฟ้มแนบ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ส่งเอกกสารประกอบการสมัครไปยังมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ รุ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับ ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ในภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ