มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เปิดรับการศึกษา หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เปิดรับการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๘ หลักสูตร ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ Website;www.thailocalsu.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการหลักสูตร”เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการหลักสูตร”เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่”จำนวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ตามแฟ้มแนบ

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส(COVID-19)

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ตามเอกสารที่แนบ

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ เอกสารดังประกาศแนบ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ตามแฟ้มแนบ

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9 ประจำปี 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแฟ้มแนบ