ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โอน/ย้าย และรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ

ด้วยธนาคารอาคารส่งเคราะห์ เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บิ๊กซี ศรีสะเกษ เอกสารที่แนบ

แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

แจ้งแบบฟอร์มบักทึกข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

โครงการอ่านสารสันติภาพ

ด้วย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดโครงการอ่านสารสันติภาพเพื่อเชิญชวนส่งโครงการดังกล่าว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนดวน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒          

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1

แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตรอาสารพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ได้กำหนดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ

ด้วยสโมสรไลน์ออนส์ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุมเพชร นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านยังไม่ได้มารับผลการตรวจสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ท่านที่ยังไม่ได้มารับผลำการตรวจสุขภาพในวันดังกล่าว ขอให้ไปรับได้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยบริการสุขภาพ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้นที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป