โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

ด้วย เทสโก้โลตัส ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาหารดีให้พี่น้อง ในส่งโครงการเรื่องราว รูปภาพหรือคลิป VEO ตามกติกาและเงื่อนไขเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณให้กับนักเรียนตลอดท้งปีการศึกษา 2562/2563 รายละเอีียดตามเอกสารที่แนบ

การประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 จะดำเนินการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบต่อไป

การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวันเสมาพิทักษ์) ปี 2562

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันะ์การคักเลือกบุคลากรดีเด่นในหน่วยงาน ปี 2562 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยกลุ่ม)

ส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและสามารถดาวน์โหลดรายงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์เปิดให้จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

ด้วย กรมธนารักษ์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูล

ตามที่สพป.ศรีสะเกษเขต1ประชาสัมพันธ์การส่งคำร้องขอย้ายประจำปี2562ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่11-29มกราคม2562นั้น บัดนี้การส่งคำร้องได้สิ้นสุดแล้วจึงขอให้ผู้ส่งคำร้องตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของท่านหากคลาดเคลื่อนตกหล่นให้ประสานโดยตรงที่นางสรัญญา เถาว์บุญ 087-2417885 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย ในปี ๒๕๖๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ ๘,๐๐๐ ราย ต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้กระทบต่อการประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การมาติดต่อราชการอาจไม่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารที่แนบ