ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ ชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 ปี 2561

ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ ชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 ปี 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ

โรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

 

รร.บ้านหนองอีกว่าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

รร.บ้านหนองอีกว่าง ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ สพป.ศก.๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกทั่วไป (ยกเว้นวิชาเอกปฐมวัย) ค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท รับสมัครด้วยตนเองที่ รร.บ้านหนองอีกว่าง ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ต.ค.๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศรับสมัคร >>

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รายละเอียดตามแนบ

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน2563สำหรับโรงเรียน

คำขอตั้งครุภัณฑ์และรายละเอียด

โปรแกรมคำนวน ประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” ประจำปี 2561 ซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 โรงเรียน และบุคลากร จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ในดวงตา ปทุมสูติ ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////

 

สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน

ศธจ. ศรีสะเกษ  ให้สถานศึกษากรอกแบบสำรวจการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน ส่ง ศธจ. ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2561 หรือทาง Email : pacharamon.thong@gmail.com

(( รายละเอียด ว 2183))

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

ด้วย สพฐ. กำหนดให้มีโครงการ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูฯ บัดนี้การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ตามประกาศที่แนบมานี้

<<ประกาศ>>

ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าทดสอบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑

ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ เข้าทดสอบออนไลน์ ICT Test รอบ ๒ ผ่านอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑ ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


<< รายละเอียดแฟ้มแนบ >>