การเลื่อนตรวจสุขภาพประจำปี

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอแจ้งการเลื่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2563 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด

แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครแข่งขันYoung Inventor Challenge (YIC) 2020 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asti.org.my ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน (Cluster14) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โปรดกรอกรายชื่อบุคลากรในโรงเรียนของท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับเช่า Internet โรงเรียน จำนวน 3 คน ส่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ

รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอนปี 2563

แก้ไขกลุ่มวิชาเอกในการรับย้ายสายงานการสอน

เพิ่มเติมตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563