การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีเหตุจำเป็นและเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

รายนามผู้มีจิตศรัทธา กฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ได้แจ้งรายชื่อเข้าตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ได้มารายงานดัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

รร.บ้านค้อยางปอ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนปฐมวัย ๑ อัตรา

รร.บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ สพป.ศก.๑ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนปฐมวัย ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามประกาศ ที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “แว่นตาปันสุข”

ศูนย์แว่นไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “แว่นตาปันสุข” รายละเอียดดังเอกสารแนบ