การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76510
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75206
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76588
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75411
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75368
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73021
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72721
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=69885

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=77169
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=77075
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76853
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76431
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76415
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76312
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=76049
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75687
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75172
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=75077
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74980
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74361
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74304
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=74225
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73447
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=73021
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72969
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72790
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72739
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72721
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72585
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=72483
http://www.sisaketedu1.go.th/news/sk1/pr_show.php?id=71345

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ราย ดังแนบ

สถิติเรื่องร้องเรียน

กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังแนบ

สถิติการให้บริการ

กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับการร้องเรียน ดังแนบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดังแนบ