การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ

มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนร่วม

คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งหนังสือปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2562

ประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ผ่านทาง QR code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบ

การประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์การการประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ แก่นักเรียน สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 1พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีพุทธ

ด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ ในการจัดซื้อที่ดิน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

ด้วย เทสโก้โลตัส ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาหารดีให้พี่น้อง ในส่งโครงการเรื่องราว รูปภาพหรือคลิป VDO ตามกติกาและเงื่อนไขเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณให้กับนักเรียนตลอดท้งปีการศึกษา 2562/2563 รายละเอีียดตามเอกสารที่แนบ