ประชาสัมพันธ์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การมาติดต่อราชการอาจไม่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารที่แนบ

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ตามเอกสารที่แนบ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จึงขอบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่นักเรีียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ด้วย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้กำหนดการโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามส่งเสริมกีฬากอล์ฟ กอบบิน ๒๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและรายงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ปี2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งแนวแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและรายงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ปี2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนองาน)

กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ด้วย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปี พ.ศ. 2561

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติแห่งชาติ ให้ดำเนินการการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NISPA พร้อมทั้งสามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561