การดำเนินการสรรหากรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2562-2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จำกัด จะดการดำเนินการสรรหากรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2562-2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ

ด้วยธนาคารอาคารส่งเคราะห์ เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บิ๊กซี ศรีสะเกษ เอกสารที่แนบ

โครงการอ่านสารสันติภาพ

ด้วย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดโครงการอ่านสารสันติภาพเพื่อเชิญชวนส่งโครงการดังกล่าว

ประกาศขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง สพป.ศก.1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง การขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

แจ้งกำหนดวัดฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอแจ้งกำหนดวันฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ขอให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูตรวจสุขภาพดังกล่าวเข้ามาฟังผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ

มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนร่วม

คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งหนังสือปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ