การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีมติให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 3
(โปรกแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านอาลัย

โรงเรียนบ้านอาลัย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย

ด้วยโรงเรียนบ้านอาลัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ บัดนี้การรับสมัครเป็นที่สิ้นสุดแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สพม. เขต 28 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย

โรงเรียนบ้านอาลัย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราเงินเดือน 9000 บาท เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562

สพฐ.กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

กรมพลศึกษา  ขอเชิญโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมประกวดศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 22  ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 13 – 17  มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561  ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร

(แฟ้มแนบประกาศ สพฐ. เกมส์ )

แผนปฏิบัติการ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0″เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา  ได้ศึกษาข้อมุูลและดำเนินการในสาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. แผนปฏิบัติิการ  2. สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย
ได้ที่เว็ปไซต์  www.rlpd.go.th . ใน Link หัวข้อวาระแห่งชาติฯ

(( แฟ้มแนบว4636 ))