รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) เพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาจังหวัดและรองศึกษาจังหวัด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผอ.สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการย้ายปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)